nieuws

 

Bekijk hier de laatste nieuwsberichten van het COC Midden-Gelderland. Dat kunnen actualiteit uit de regio zijn, maar ook landelijke ontwikkelingen op het gebied van onze doelgroep. 

EErste Gelders Regenboog Stembusakkoord gesloten

Op vrijdagavond 24 februari werd in Ede het eerste Gelders Regenboogdebat georganiseerd. Dertien politieke partijen gingen met elkaar het debat aan over het verbeteren van de positie van LHBTI+ personen in de provincie. Tien partijen hebben daarna hun handtekening onder het Gelders Regenboog Stembusakkoord gezet.

 

In een vol Astrant in Ede gaven de politici hun kijk op de veiligheid en het bevorderen van diversiteit en inclusie op het gebied van LHBTI+ in Gelderland. Aan de hand van vier stellingen debatteerden ze onder andere over de rol van de provincie en de inzet die er van dat overheidsorgaan verwacht mag worden. Als slotakkoord werd er voor het eerst een Gelders Regenboog Stembusakkoord gesloten.

 

In dit akkoord committeren de politieke partijen zich aan hun inzet voor de LHBTI+ gemeenschap. Zo moet er wat hen betreft een Regenboogfonds worden ingesteld, gaat de provincie regelmatig een Regenboogoverleg organiseren en komt er duidelijk aandacht voor LHBTI+ in het provinciale cultuur- en mediabeleid.

 

Het akkoord is ondertekend door 50Plus, BBB, CDA, D66, GroenLinks, Lokale Partijen Gelderland, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en Volt.

 

VVD en BVNL namen wel deel aan het debat, maar besloten niet te ondertekenen. Ditzelfde geldt ook voor de ChristenUnie, die wel met een eigen manifest kwam over diversiteit en inclusie.

 

De avond is georganiseerd door vier COC-verenigingen die in Gelderland actief zijn: COC Midden-Gelderland, COC Regio Nijmegen, COC Twente-Achterhoek en COC Zwolle. Deze verenigingen zetten zich in voor de acceptatie en emancipatie van LHBTI+ personen in de provincie. 

Tekst Gelders Regenboog Stembusakkoord

Lees hier de tekst van het Gelders Regenboog Stembusakkoord, zoals gesloten op 24 februari in Ede.
Het akkoord is getekend door 50Plus, BBB, CDA, D66, GroenLinks, Lokale Partijen Gelderland, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en Volt.

(Voor een vergroting: open de afbeelding in een nieuw tabblad in de browser)

Statement: Gelderse COC's besluiten om forum voor democratie niet toe te laten tot gelders regenboogdebat

Naar aanleiding van recente uitspraken door Forum voor Democratie in de Arnhemse gemeenteraad hebben COC Midden-Gelderland, COC Regio Nijmegen, COC Twente-Achterhoek en COC Zwolle besloten om de partij niet te laten deelnemen aan het Gelders Regenboogdebat.

De COC's betreuren het dat FVD Gelderland geen afstand wil nemen van de uitspraken door hun collega in de Arnhemse gemeenteraad en op deze manier de sociale veiligheid van de bezoekers aan het Gelders Regenboogdebat te garanderen.


Om deze reden hebben de COC's besloten om FVD Gelderland niet deel te laten nemen aan het Regenboogdebat, maar hebben hen wel uitgenodigd om met ons om tafel te gaan om te spreken over LHBTI+ in Gelderland en, indien gewenst, terug te blikken op deze afgelopen periode. Hiervoor maken we dan graag een afspraak voor een datum en tijdstip met hen. Dit hebben we ook laten weten aan FVD Gelderland.

Mail  vanuit de COC's aan Forum voor Democratie Gelderland
"
Kortgeleden heeft uw lijsttrekker Anita van Iperen zich namens FVD Gelderland aangemeld voor het Gelders Regenboogdebat in Ede. Naar aanleiding van deze aanmelding sturen wij u dit bericht, in het licht van recente gebeurtenissen in de Arnhemse gemeenteraad.

 

Als organisatoren van het Gelders Regenboogdebat zijn we erg geschrokken van de uitlatingen van uw partijgenoot tijdens deze raadsvergadering in Arnhem. Tijdens het debat over de vergoeding voor de wijziging van de geslachtsregistratie in overheidsdocumenten zijn door deze persoon uitlatingen gedaan die de betrokken LHBTI+ personen ernstig gekwetst hebben. Enkele aanwezigen hebben geëmotioneerd het stadhuis verlaten, omdat zij zich dusdanig onveilig voelden dat zij niet meer aanwezig wilden blijven.

 

Zo werd er gesproken dat genderideologie ‘onkruid is dat bij de wortel moet worden bestreden’, dat er ‘een klimaat van normalisering wordt gecreëerd voor dingen die niet normaal zijn’, en over ‘het verwijderen van borsten en ballen bij kinderen’.

Daarnaast werden er uitspraken gedaan die genderdysforie als issue ontkrachten, en werd er meermaals door de FVD gesproken over ‘indoctrinatie’, onder meer bij zeer jonge kinderen, door het maatschappelijk debat over gender aan te gaan. Het merendeel van de uitspraken bevatte aangetoonde onwaarheden en verdraaide feiten. We staan als maatschappelijke organisatie altijd open voor (kritisch) debat, maar willen wel dat dit gevoerd wordt met respect voor de deelnemers, op de inhoud, en op basis van feiten.


Als organisatoren van het Gelders Regenboogdebat is de (sociale) veiligheid van LHBTI+ mensen een voorwaarde. Door de diep kwetsende uitspraken ad hominem die zijn gedaan door uw FVD-collega in Arnhem, is er ook in de aanloop naar het komende debat een sfeer van onveiligheid ontstaan die wij zeer onwenselijk achten. Immers, wij nodigen op deze avond de politieke partijen uit bij de Gelderse LHBTI+ gemeenschap om een open en respectvol debat te voeren op de inhoud. Om dit mogelijk te maken, vragen wij u dan ook om openlijk afstand te nemen van de uitspraken die door de FVD gedaan zijn in de Arnhemse raadsvergadering, en hiervoor namens de FVD excuses aan te bieden. Daarnaast vragen wij u om voorafgaand aan ons te bevestigen dat u zich tijdens de debatavond op een respectvolle manier zal uiten richting de aanwezigen en LHBTI+ gemeenschap, en uw debat richt op de stellingen die worden ingebracht.


Voor de duidelijkheid: deze avond is niet bedoeld om het bestaan en het zichtbaar mogen zijn van de LHBTI+ gemeenschap ter discussie te stellen. Het doel is om de inbreng en rol die de provinciale politieke partners kunnen en willen hebben in het LHBTI+ beleid te bespreken. De debatleiders zullen hier ook strikt op toezien en zo nodig ingrijpen.

 

Wij hopen dat u kunt instemmen met bovenstaande, en dat we met alle partijen samen kunnen komen tot een constructieve debatavond. Wanneer u niet met bovenstaande gang van zaken kunt instemmen, verzoeken wij u zich terug te trekken als deelnemer aan ons Gelders Regenboogdebat."

Reactie FVD Gelderland en besluit om partij niet te laten deelnemen
FVD Gelderland heeft in reactie op deze mail aangegeven dat ze het debat willen voeren over de stellingen, maar dat ze geen afstand willen nemen van de uitgesproken woorden in de Arnhemse gemeenteraad. Gezien de impact die deze woorden op aanwezige bezoekers heeft, was dit voor de COC's de belangrijkste voorwaarde om de sociale veiligheid te garanderen.

Nu deze garantie er niet is, is besloten om FVD Gelderland niet te laten deelnemen aan het debat. Wel heeft FVD Gelderland een uitnodiging ontvangen om met de COC's om tafel te gaan om te spreken over LHBTI+ in Gelderland en, indien gewenst, te reflecteren op de gebeurtenissen in de afgelopen tijd.

— COC Midden-Gelderland, COC Regio Nijmegen, COC Twente-Achterhoek en COC Zwolle

Gemeenteraad spreekt over vergoeding wijziging geslachtsregistratie

“Door de kosten en het traject dat je door moet lopen om je geslacht te veranderen, heb ik dat nog niet gedaan”, zegt Rik Berends. Woensdag 25 januari was er een rondetafelgesprek met de Arnhemse gemeenteraad over het initiatiefvoorstel om de kosten van het aanpassen van de geslachtsregistratie te vergoeden.

De vergoeding van aanpassen van geslachtsregistratie kunnen bestaan uit de kosten voor een deskundigenverklaring (€65), deskundigenbeoordeling (€250) en aanvraag nieuw identiteitsbewijs (€73,20). De totale kosten per persoon zijn dus ongeveer €400,-. COC Midden-Gelderland wil dat er een vergoeding komt. Het is namelijk niet voor alle mensen die hun geslacht willen veranderen, financieel haalbaar om dit te doen. Raadsleden van D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben daarom een initiatiefvoorstel ingediend.
 

Ook vanuit COC Midden-Gelderland werden de raadsleden toegesproken. Voorzitter Ricardo Brouwer: “Het kan en mag niet zo zijn dat geld de drempel is voor transgender en non-binaire Arnhemmers om te zijn wie ze zijn”. De insprekers geven aan dat deze vergoeding voor Arnhem als regenbooggemeente een belangrijke stap is. “Zo hoeven we niet naar de Randstad om te ontplooien. Ik wil dat trans en non-binaire mensen in Arnhem blijven”, aldus Berends.  

De raad stelde vragen aan de insprekers en de initiatiefnemers. Bijvoorbeeld vragen of het voorstel uitgebreid kan worden naar meerdere groepen en ook voor het wijzigen van een naam en of de Gelrepasregeling en maatwerk ingezet kunnen worden. Woensdag 1 februari gaat het debat verder en zal het college (burgemeester en wethouders) de vragen van de raad beantwoorden.

PRIDE PHOTO EXHIBITION is geopend!

 

Op vrijdag 25 november is in Arnhem de Pride Photo Exhibition 2022 geopend.  De openingshandeling werd verricht door wethouder Maurits van de Geijn (Inclusie), directeur Hein-Jan Keijzer van Pride Photo en COC-voorzitter Ricardo Brouwer.

 

We delen graag de toespraak van onze voorzitter:

"Afgelopen juni verschenen er twee berichten op Twitter. De inhoud van deze berichten deel ik graag met jullie:

De eerste:

'Verdrietig nieuws uit Almere. De tentoonstelling van Pride Photo Award met onder andere transgender personen is voortijdig weggehaald vanwege het vele vandalisme. Ik verwacht een stevige reactie van burgemeester Ank Bijleveld.'

De tweede tweet:

'Beste burgemeester Ahmed Marcouch en wethouder Maurits van de Geijn. Er zijn nog mogelijkheden om de tentoonstelling naar ons mooie Arnhem te halen. Hoe staan jullie er tegenover om dit te regelen? Want het lijkt me dat iets dergelijks in Arnhem wél welkom is.'

En zie hier: Hier staan we dan. Op deze zonnige vrijdag in november, op het Gele Rijdersplein in Arnhem, met achter ons de bewuste tentoonstelling. Vlak naast me staat de wethouder, die hard heeft gewerkt om de tentoonstelling naar Arnhem te krijgen. En ook de schrijver van de tweets is in ons midden, want dat was ikzelf.

Ik schreef de tweets niet lang voordat ik voorzitter mocht worden van COC Midden-Gelderland en ik schreef ze vanuit mijn diepe overtuiging dat zichtbaarheid en acceptatie hand in hand gaan. Het vernielen van de tentoonstelling in andere steden toont voor mij aan dat onze emancipatie nog niet voltooid is. Onze liefde en de lichamen in al haar vormen binnen onze veelkleurige LHBTIQ-gemeenschap mogen nog niet overal gezien worden.

Het voelt dan ook dubbel dat de tentoonstelling hier in aangepaste vorm is. Enerzijds voelt het als zwichten voor mensen die ons weg willen poetsen, anderzijds begrijp ik de organisatie van Pride Photo erg goed. Het geweld leidt ook af van de bijzondere verhalen die in deze tentoonstelling verteld worden. Er zijn een aantal panelen vervangen en er zijn andere foto’s uit dezelfde series voor in de plaats gekomen.

Inmiddels heb ik de nieuwe foto’s ook goed bekeken en ze ontroerden me. Het zijn enorm mooie, krachtige beelden die verschillende aspecten van onze gemeenschap laten zien.

En dat de “oude” foto’s, tussen aanhalingstekens, nog gewoon te zien zijn via de QR-code die je kan scannen, maakt natuurlijk alles goed. Met andere beeldtaal op straat wordt hetzelfde verhaal verteld.

Als COC kunnen we het niet vaak genoeg benadrukken: het is écht belangrijk dat deze tentoonstelling hier drie weken lang in Arnhem te zien is. Groepen jongeren zullen de expositie bezoeken en de dialoog met elkaar voeren over de facetten van onze gemeenschap. Toevallige voorbijgangers krijgen de kans om zich een beetje te verdiepen in LHBTIQ-personen. Arnhemmers hebben de mogelijkheid om een kijkje te nemen in wat hun LHBTIQ-stadsgenoten beweegt.

Zo werken we aan emancipatie. Een onderdeel van emancipatie is bevrijding. En met dat woord, bevrijding, hebben we volgens mij de kern te pakken waarom deze tentoonstelling in Arnhem thuishoort. Want als er één stad in Nederland is waar vrijheid al decennialang een belangrijk thema is, dan is dat onze stad. En zoals we de laatste tijd zien in de wereld, wordt de vrijheid van LHBTIQ+ personen steeds vaker onder druk gezet; actueel zijn . En als de vrijheid van ons woord, de vrijheid van ons bestaan bedreigd wordt, dan past ons maar één ding: onze stem nóg luider laten horen. Wij horen erbij!

Lieve mensen, geniet van de tentoonstelling, leer van elkaar en laten we samen onze stad nog een beetje meer van álle Arnhemmers maken."

De tentoonstelling is tot en met zondag 18 december te zien op het Gele Rijdersplein in Arnhem.

PRIDE PHOTO EXHIBITION 2022 komt naar Arnhem

 

Vanaf 25 november 2022 is de Pride Photo Exhibition 2022 drie weken lang te zien op het Gele Rijdersplein in Arnhem. Onze voorzitter Ricardo Brouwer heeft zich sterk gemaakt om deze tentoonstelling naar de stad te halen.

 

Deze bijzondere, internationale expositie zal voor het eerst in Arnhem te zien zijn. De beelden bieden een blik op levens en werelden die voor sommigen wellicht vertrouwd zijn, en voor anderen nieuw, misschien verrassend of zelfs een beetje ongemakkelijk.

Met deze foto’s wil de organisatie van Pride Photo Award bezoekers stimuleren om op een laagdrempelige en respectvolle manier na te denken over seksuele en genderdiversiteit.

Uiteindelijk hopen de organiserende partijen (Gemeente Arnhem, COC Midden-Gelderland, InDifferent en Pride Photo Award) een dialoog op gang te brengen over vooroordelen, en de vaak benarde mensenrechtensituatie waar de LHBTQIA+ gemeenschap wereldwijd mee te maken heeft.

Pathé Arnhem en COC Midden-Gelderland werken samen: Pride Night @ Pathé!

 

Vanaf september werkt COC Midden-Gelderland samen met Pathé Arnhem! Pathé organiseert maandelijks een Pride Night waarbij een LHBTI-gerelateerde film wordt vertoond. Op dinsdag 6 september wordt de film Futur Drei vertoond. Deze film won de Teddy Award. De Teddy Award is de internationale prijs voor LHBTI-gerelateerde films. 

 

Futur Drei gaat over Parvis, rond de twintig, uit de kast, geboren in Duitsland en van Iraanse komaf. Na een winkeldiefstal wordt hij aan het werk gezet als tolk in een vluchtelingencentrum. Daar raakt hij bevriend met de Iraanse asielzoeker Amon, nog in de kast, en zijn zus Banafshe. De film is een zelfverzekerd, deels autobiografisch speelfilmdebuut over verschillende generaties immigranten, jezelf kunnen zijn en je ergens thuis voelen. Dit alles in een vrolijke, authentiek aanvoelende coming-of-agefilm, opgediend als mozaïek in frisse snoepkleuren en met opvallend onverbloemde seksscènes. 

 

Voor deze film mag COC Midden-Gelderland twee vrijkaarten weggeven! Deze geven wij weg door middel van loting. Stuur ons uiterlijk 26 augustus een mail als je mee wil doen, op 27 augustus loten wij uit alle inzendingen een winnaar. Over de uitslag en toekenning van de vrijkaarten kan niet worden gecorrespondeerd. 

OPROEP COC MIDDEN-GELDERLAND: BREID VACCINATIECAMPAGNE ROND MONKEYPOX UIT!


Breid de monkeypox-vaccinatiecampagne snel uit naar iedereen die risico denkt te lopen. Die oproep vanuit COC Nederland wordt gesteund door COC Midden-Gelderland en doorgespeeld naar de regionale GGD. Ook organisaties als Soa Aids Nederland en PrEPnu pleiten voor uitbreiding van de vaccinatiecampagne. 

 

Op 21 juli schreef minister Kuipers (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer dat op maandag 25 juli wordt begonnen met het vaccineren van een groep van tweeduizend mensen in de regio’s Amsterdam en Haaglanden. Deze mensen nemen ook deel aan een project met hiv-preventiepil PrEP. Daarna zou een groep van 32.000 mensen gevaccineerd worden die volgens het ministerie een relatief groot risico op monkeypox loopt. Deze mensen worden gericht uitgenodigd voor vaccinatie. In Frankrijk en Duitsland is de vaccinatiecampagne tegen monkeypox – ook wel bekend als ‘apenpokken’ – al eerder begonnen. 

 

COC Midden-Gelderland maakt zich zorgen om de snelheid van de vaccinatiecampagne. “Aanstaande zaterdag begint de Pride in Amsterdam. Van monkeypox is bekend dat het momenteel veel mannen treft die seks hebben met mannen. Ook bij ander huidcontact, zoals knuffelen en zoenen, is overdracht al mogelijk,” vertelt voorzitter Ricardo Brouwer. “Ook veel Gelderlanders zullen de Pride in de hoofdstad bezoeken en daarmee risico lopen op besmetting. Veel mensen staan dicht op elkaar, dat baart mij toch wel zorgen.” 

 

Op dit moment wil de regering vaccinatie alleen aanbieden aan een kleine groep mannen die seks hebben met mannen en aan transgender personen, vooral in de regio Amsterdam en Haaglanden. Mensen die zelf denken dat ze risico lopen, kunnen zich op dit moment nergens melden voor vaccinatie. “Dit moet veranderen,” bepleit Brouwer. “De risico-inschatting van mensen zelf moet een rol spelen bij de vaccinatie.” 

 

COC Midden-Gelderland onderstreept dat het virus niet discrimineert en dat iedereen monkeypox kan krijgen. De indruk bestaat overigens dat er bij veel homo- en biseksuele mannen grote bereidheid en behoefte bestaat om zich te laten vaccineren, om zo anderen en zichzelf te beschermen. 

Het COC roept de regering op om extra vaccin in te kopen zodat er voldoende beschikbaar is om iedereen die mogelijk risico loopt te vaccineren. Op dit moment koopt Nederland nog geen extra vaccin in. Duitsland zou al wel 240.000 doses hebben ingekocht. 

 

Op dit moment zijn in Nederland meer dan 800 bevestigde gevallen van monkeypox, waaronder bij vijf vrouwen en een kind. Over het algemeen verloopt de ziekte niet ernstig, alhoewel een besmetting soms wel veel pijn en ongemak geeft. In Nederland heeft de uitbraak van apenpokken gelukkig nog niet geleid tot ziekenhuisopnamen. 

 
Heb jij vragen over monkeypox? Op de website mantotman.nl lees je wat het is en hoe je jezelf en anderen kunt beschermen.

WISSELING VAN DE WACHT! RICARDO BROUWER VOORGEDRAGEN ALS 
NIEUWE VOORZITTER VAN COC MIDDEN-GELDERLAND 

 Tijdens de ledenvergadering begin dit jaar zijn drie nieuwe bestuursleden verkozen. Naast twee algemeen bestuursleden, Sharona Driessen en Loys ten Hove, werd Tineke Knoester verkozen als voorzitter van de vereniging. Een mooi succes na een aantal jaren van onzekerheid en wisselende besturen. Tineke, Sharona en Loys liepen al enige tijd mee met het COC en zijn na de verkiezing in januari voortvarend aan de slag gegaan, samen met zittend bestuursleden Jan van Dijk en Joris Brandts. Helaas heeft Tineke het bestuur onlangs laten weten te willen stoppen als voorzitter van COC Midden-Gelderland. Reden daarvoor is een situatie in de privé sfeer en de tijdsinvestering die het voorzitterschap met zich meebrengt. Het huidige bestuur en haar vrijwilligers betreuren het aangekondigde vertrek van Tineke, maar respecteren haar besluit. Tineke heeft aangegeven beschikbaar te zijn en blijven voor het COC in de zoektocht naar en inwerkperiode van een nieuwe voorzitter.

Verheugd kan gemeld worden dat zich snel daarna een aspirant voorzitter heeft gemeld. In een nieuwsbrief aan de leden heeft het COC een oproep gedaan voor versterking van het bestuur. Snel daarna nam een betrokken lid contact op en al snel vonden de eerste gesprekken plaats. Ricardo Brouwer zal zich tijdens de ledenvergadering van 30 juni presenteren als nieuwe voorzitter van COC Midden-Gelderland. Een korte kennismaking:

***
“Mijn naam is Ricardo Brouwer, je mag me met hij en hem aanspreken, ik ben 31 jaar en woon sinds vorig jaar in Arnhem. Ik identificeer mezelf als cisgender en homoseksueel. 

Al een aantal jaren ben ik lid van het COC. Het is een vereniging waar ik mij in kan vinden, die samen met mij strijdt voor een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is en waarin ook de ruimte is voor gezelligheid en ontmoeten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als fractie- en communicatiemedewerker voor een politieke partij. Hierdoor weet ik hoe de hazen lopen in het politieke landschap. Bestuurservaring breng ik ook mee. Zo was ik algemeen bestuurslid, en later secretaris, in het bestuur van het landelijke PvdA Roze Netwerk. Ik was bestuurslid samen met Astrid Oosenbrug, nu voorzitter van COC Nederland. Daarna werd ik secretaris van de Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen, de Gelderse afdeling van de politieke jongeren-organisatie van de PvdA. Omdat ik verbonden ben aan de Landelijke Werkgroep Politiek van COC Nederland breng ik ook een netwerk daar mee. Mijn netwerk is zowel lokaal als regionaal en nationaal. 

Ik kijk ernaar uit om samen met het bestuur en de leden de basis die Tineke heeft gelegd uit te bouwen tot een groeiende en bloeiende vereniging, met stevige wortels in de regio en onze kleurrijke gemeenschap.”

*** 


Het bestuur is ontzettend blij met de komst van Ricardo. Zij dragen hem trots voor als nieuwe voorzitter van het COC. Tineke heeft in haar periode een mooie basis neergezet waar Ricardo met zijn netwerk op kan voortborduren. Een positieve ontwikkeling voor onze snel groeiende en ambitieuze vereniging. Ricardo stelt zich tijdens de ALV van 30 juni graag voor aan de leden en vertelt daarbij graag zijn visie. Uiteindelijk verkiezen de leden de voorzitter van het COC. Na de ledenvergadering zal de uitslag van de stemming snel bekend worden. 

Foto: Tirza de Goede 

archief nieuws

1 Juni 2022

JUNI STAAT IN HET TEKEN VAN DE ACHTERHOEK PRIDE 

Created with Sketch.

1 Juni 2022 -   In de maand juni is het voor het eerst Achterhoek Pride. Tijdens deze allereerste editie vieren we de diversiteit in de Achterhoek. Iedereen mag zichzelf zijn in de Achterhoek, ongeacht geslacht, gender, geaardheid, afkomst of religie. In de gehele maand juni laten de inwoners van de Achterhoek zien dat we trots mogen zijn in de Achterhoek. Door de gehele Achterhoek is een mooi en divers programma neergezet. Bekijk het hele programma op de website.


 20 Mei 2022

 NIEUW! KOM LANGS BIJ HET COC REGENBOOGCAFÉ 

Created with Sketch.

 20 Mei 2022 -  De eerste zondag van de maand staat vanaf januari dit jaar in het teken staan van het Regenboog Café. Een nieuwe middag waarbij iedereen van harte welkom is voor een gezellige borrel of een goed gesprek. Het maakt daarbij niet uit wat je leeftijd, seksuele oriëntatie of genderidentiteit is, iedereen die zich verbonden voelt met de LHBTI+ community is van harte welkom. Het Regenboog Café is een veilige plek voor iedereen en zal plaatsvinden in Café Bosch. Kom je in juni (zondag 5 juni) en juli (zondag 3 juli) om 15:00 gezellig langs? Zien we je dan! 


20 Maart 2022

POLITIEKE PARTIJEN ONDERTEKENEN REGENBOOGSTEMBUSAKKOORD

Created with Sketch.

 23 Maart 2022 -   Afgelopen week waren er weer gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop naar de verkiezingen heeft COC Midden-Gelderland in twee gemeenten in ons werkgebied een Regenboog Stembusakkoord getekend.  In Arnhem hebben acht politieke partijen het Regenboog Stembusakkoord getekend. Tijdens het COC Regenboogdebat, dat voor het eerst in jaren weer werd georganiseerd door COC Midden-Gelderland, gingen negen politieke partijen met elkaar in debat over onderwerpen die de LHBTIQ+ gemeenschap aangaat.  Ook in Barneveld werd een Regenboog Stembusakkoord getekend door de VVD en Pro'98.  


12 Januari 2022

Blik vooruit: wat brengt het nieuwe jaar het COC

Created with Sketch.

 Een korte blik vooruit, want zoals gezegd staat er veel in de startblokken voor komend jaar. We praten je graag bij op onze ALV op 26 januari.


Het vertrek van Jeroen betekende dat er op korte termijn gezocht moest worden naar nieuwe versterking binnen het bestuur, waaronder een nieuwe voorzitter. En die versterking hebben we gelukkig gevonden. Meer daarover verderop in deze nieuwsbrief.  Met het nieuwe team hebben we veel gepraat over missie van het COC en de huidige activiteiten. Sluiten deze nog steeds aan op de vraag vanuit de doelgroep en hoe kunnen we deze bijsturen? Met een nieuw verhaal, nieuwe gezichten, een nieuwe locatie en nieuwe vrijwilligers wil het COC komend jaar weer volledig meedoen!
 
 In de ALV van 26 januari zullen we meer over vertellen. In het kort blijven we allereerst doen wat goed is en waar behoefte aan is. We zijn en blijven een veilige ontmoetingsplek voor iedereen, met in het bijzonder de LHBTI+-community. We blijven daarbij activiteiten organiseren voor kwetsbare groepen binnen deze community, zoals jongeren, ouderen en mensen met een bi-culturele achtergrond. Het COC zal daarnaast als kennisinstituut ondersteuning blijven bieden op allerhande vraagstukken, bijvoorbeeld door informatiespreekuren te blijven organiseren en kennisdeling. We zetten daarbij in op zichtbaarheid en lanceren een campagne om meer mensen te informeren.
 
 We gaan daarnaast op zoek naar nieuwe gezichten binnen de organisatie. Nieuwe vrijwilligers die vanuit de inside out gedachte willen meedenken over de organisatie en daarbij de vrijheid krijgen om zelf ook ideeën te ontwikkelen. We zoeken daarbij de samenwerking met partners in de stad en de regio. We hoeven het namelijk niet allemaal zelf te doen, het COC kan een faciliterende rol invullen. Er zijn namelijk tal van organisaties in de regio die onze doelstelling onderstrepen en willen meehelpen. Zichtbaarheid van de LHBTI+-gemeenschap en het behartigen van hun belangen zijn daarnaast belangrijke speerpunten. Zo gaan we langzaam op weg naar een inclusieve samenleving. 
 
Het COC bestaat niet zonder zijn leden. Daarom nodigen we jullie van harte uit om met ons mee te denken en vooral ook mee te doen. Met meer vrijwilligers kunnen we meer doelstellingen behalen! 


20 December 2021

Terugblik op een bijzonder jaar.. 

Created with Sketch.

Eind december is altijd een moment om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het jaar dat komen gaat. Hoewel we een bijzonder jaar achter de rug hebben, met ingrijpende gevolgen voor het COC, hebben we niet stilgezeten. Een korte terugblik.

 
 Een jaar in het teken van corona

 We kunnen er niet omheen. Het jaar 2021 begon in een lockdown en terwijl we deze nieuwsbrief schrijven, zitten we wederom in een lockdown. De invloed van de coronamaatregelen op een relatief kleine vrijwilligersorganisatie zoals het COC is ontzettend groot. Door de constante onzekerheid was het moeilijk om het hoofd boven water te houden. De bar in de Roze Bunker, een belangrijke ontmoetingsplek en tevens een belangrijke inkomstenbron voor het COC, was bijvoorbeeld een groot deel van het eerste half jaar gesloten. De dagen dat de Roze Bunker wel open was golden strikte regels waardoor spontane bezoeken achterbleven. Ook de voorlichtingen op scholen konden niet altijd doorgaan vanwege sluitingen of een beperkt aantal beschikbare vrijwilligers. Veel van onze activiteiten moesten last minute worden afgelast of vonden digitaal een alternatieve weg.
 
 Waar het kon zijn onze activiteiten, al dan niet in aangepaste vorm, wel doorgegaan. De activiteiten voor jongeren namen vanaf de zomer een ontzettende vlucht. Het team Informatie en Advies, dat normaal fysieke inloopspreekuren organiseert op zaterdagmiddag, is het hele jaar doorgegaan. Soms op een fysieke locatie waar bezoekers ons wisten te vinden, soms vanuit huis en digitaal bereikbaar. Onze vrijwilligers hebben zich ook dit jaar veerkrachtig getoond en verdienen een groot compliment voor hun flexibiliteit en doorzettingsvermogen!
 
 Afscheid nemen valt zwaar
 
Het jaar begon met het afscheid van onze voorzitter, Jeroen van Duuren. Hij was nog maar net binnen bij het COC, maar heeft in een korte periode ontzettend veel werk verzet achter de schermen. Het jaar 2021 stond ook zeker in het teken van het afscheid van de Roze Bunker. Een locatie met veel historie, en een locatie waar veel mensen COC Midden-Gelderland mee associëren. Een icoon en kunstwerk, midden in Arnhem. Wie het pand kent, weet ook dat het veel bijnamen heeft. Al jaren is het COC in gesprek met de gemeente Arnhem over de Roze Bunker. Het pand stond niet alleen op een slooplijst, maar was ook aan onderhoud toe. De huur drukte daarnaast al jaren hevig op de begroting van het COC. In een jaar van coronamaatregelen en teruglopende inkomsten konden we niet anders dan het gesprek aangaan met jullie over de toekomst van deze locatie.
 
 We hebben daarom begin dit jaar veel intensieve gesprekken gevoerd met onze leden, de vrijwilligers, de bezoekers van de Roze Bunker, andere partijen in de stad en de gemeente Arnhem. Tijdens de ALV van februari is unaniem besloten om de locatie op termijn af te stoten. Een emotioneel besluit, maar wel een besluit om de toekomst van het COC te kunnen garanderen.
 
 De tweede helft van 2021 stond dan ook in het teken van opruimen en verhuizen. Want wat wás er veel verzameld in al die jaren. Niet alleen op het kantoor en bij de bar, maar ook alle opbergkasten en ruimtes stonden vol met spullen die we als COC ooit hebben gebruikt. Met een klein team hardwerkende vrijwilligers zijn we wekenlang aan de slag geweest om alles uit te zoeken en op te ruimen. We hebben veel van onze spullen een mooie nieuwe locatie kunnen geven door deze te verkopen of te schenken aan een organisatie. Per november zijn we uit de Roze Bunker en huren we tijdelijk een opbergruimte. Vanaf het nieuwe jaar 2022 verhuizen we ons kantoor naar Café Bosch aan de Apeldoornseweg. Een nieuwe toegankelijke locatie die ons van harte welkom heet.
 
 Successen mag je vieren
 
 
 Hoewel we in het jaarverslag van 2021 uitgebreid zullen ingaan op de activiteiten die we hebben uitgevoerd en de successen die we hebben behaald, willen we er hier toch een aantal uitlichten. Het jaar begon namelijk hoopvol omdat de gemeente Ede sinds kort een Regenboog gemeente is. Het COC heeft meegedacht met het voorstel dat hiertoe besloot. Dit is bijzonder én ontzettend belangrijk in een gemeente waar de SGP van oudsher de dienst uitmaakt en de grootste partij is. We hopen in de toekomst onze activiteiten uit te breiden naar Ede en ook andere regenbooggemeenten.
 
 Daarnaast gebeuren er veel mooie spontane dingen. In de gemeente Bronkhorst is een kleine regenbooggroep actief geworden die de gemeente adviseert op het gebied van LHBTI+-beleid. Voor het eerst in jaren werd daar de regenboogvlag gehesen tijdens Coming Out Dag. Ook in andere gemeenten in ons werkgebied worden nieuwe contacten gelegd of worden oude contacten nieuw leven ingeblazen, bijvoorbeeld in de gemeente Doetinchem. We zoeken daarnaast meer en meer de samenwerking met lokale partners die kleinschalige activiteiten organiseren, bijvoorbeeld in de gemeente Wageningen waar de organisatie Shout een stevige basis heeft gelegd. Ook in Arnhem
 zoeken we nieuwe samenwerkingen. Soms met partners die we nog niet kennen, en soms met partners we even uit het oog waren verloren. Omdat we vanaf heden geen eigen barlocatie meer hebben, zijn we in gesprek gegaan met verschillende locaties in ons werkgebied om aldaar activiteiten te organiseren. Met succes, want we worden op veel plekken met open armen ontvangen. In Café Bosch hebben we de tweede helft van het nieuwe jaar mooie activiteiten kunnen organiseren, waaronder de Heerensalon, Autiroze en de activiteiten voor jongeren. (Jong & Out). 


6 Juni 2021

Coc midden-gelderland opent haar deuren weer

Created with Sketch.

6 Juni 2021 - De huidige versoepelingen van de coronaregels betekenen dat het COC weer kan starten met ontmoetingsactiviteiten. Dat is ontzettend goed nieuws, want we hebben lange tijd geen fysieke activiteiten kunnen organiseren. We starten deze week langzaam op met de activiteiten op zondag voor de kwetsbare groepen en de heren- en damesmiddagen. Houdt de agenda in de gaten voor de meest actuele activiteiten en kom vooral langs voor een gezellige borrel. Omdat we nog te maken hebben met enige regels, is reservering gewenst en houden we ons aan de basisregels. COC's Summer of Love is begonnen! 

5 Mei 2021

Feest! Ede is nu ook een regenbooggemeente 

Created with Sketch.

5 Mei 2021 - Geweldig nieuws! De gemeente Ede heeft zichzelf uitgeroepen tot regenbooggemeente. Dat betekent dat de stad werk gaat maken van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lhbti's. Ondanks tegenstand van de SGP en kritiek van de lokale partij Burgerbelangen zal een meerderheid van de gemeenteraad op 4 februari met het voorstel instemmen. COC Midden-Gelderland sprak eind vorig jaar met de politieke initiatiefnemers over het aankomende regenboogbeleid een gaf hen suggesties mee over mogelijke denkrichtingen en maatregelen. We zijn ontzettend blij en verheugd dat er nu definitief een meerderheid in de raad is!  Ede is daarmee de een na laatste grote gemeente in Nederland die regenbooggemeente wordt.  Meer informatie. 

29 Oktober 2020

corona update - ondersteun coc midden-gelderland

Created with Sketch.

29 Oktober 2020 - Door de coronacrisis kunnen we ons meest zichtbare werk (voorlichting op scholen en de ontmoetingsactiviteiten) momenteel niet uitvoeren. Maar achter de schermen blijven we bezig om te werken aan een meer inclusieve samenleving. Wist je bijvoorbeeld dat onze vrijwilligers ook actief zijn bij COC Switchboard en dat het bestuur regelmatig contact heeft met diverse gemeenten en lokale politieke partijen over inclusief beleid. Ook gebruiken we deze tijd om met enkele vrijwilligers de Roze Bunker, ons café en actiecentrum, onder handen te nemen zodat we wanneer het weer kan iedereen in een opgefriste omgeving kunnen ontvangen.


Het COC steunt LHBTI's. Steun jij het COC? Word lid, donateur of vrijwilliger en draag zo bij aan een meer inclusieve samenleving: https://lnkd.in/deqpcUj

15 Oktober 2020

de roze bunker voorlopig gesloten

Created with Sketch.

15 Oktober 2020 - Vanwege de aangescherpte corona maatregelen zijn wij als het COC genoodzaakt om al onze fysieke activiteiten te annuleren.  Dat gaat van de zaterdagavond borrels tot de activiteiten per doelgroep op zondag. Voor de activiteiten wat betreft Jong & Out zoeken we naar online mogelijkheden. De veiligheid van onze bezoekers en vrijwilligers staan ten alle tijden voorop.
Verder zullen onze voorlichting en informatie activiteiten vooral online plaatsvinden. Bekijk hier onze actuele agenda. 

11 Oktober 2020

11 oktober is het coming out dag!

Created with Sketch.

 Zondag 11 oktober is het Coming Out Day. Op deze dag wordt er internationaal aandacht besteed aan het moment waarop een lesbienne, homo, biseksueel, transgender of personen met een intersekse conditie openlijk voor zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt Vanwege corona zullen er dit jaar geen fysieke activiteiten worden georganiseerd door het COC. Wel zullen in de loop van de dag ervaringsverhalen en artikelen worden gedeeld over dit thema op onze sociale kanalen en op deze pagina op onze website. 

10 Oktober 2020

maatregelen met betrekking tot corona 

Created with Sketch.

Vanwege de aangescherpte corona maatregelen zijn wij als het COC genoodzaakt om een deel van onze activiteiten te annuleren.  

De veiligheid van onze bezoekers en vrijwilligers staan ten alle tijden voorop. Tot nader bericht is het voor vrijwilligers niet toegestaan om vergaderingen fysiek te organiseren. Ook de activiteiten van CIA (Coming-out, informatie en advies) op zaterdagmiddag zullen vanuit huis plaatsvinden. De uitzondering op deze regel is wanneer het noodzakelijk is voor de veiligheid van de betrokkenen. In deze situatie mag er samengekomen worden maar wordt de anderhalve meter strikt in acht genomen. Per ontmoetingsactiviteit zullen we kijken wat er door kan gaan. Deze sociale activiteiten zijn belangrijk voor de psychische gezondheid van mensen, maar zullen alleen doorgang vinden wanneer dit veilig en volgens de regels plaats kan vinden. Houd onze website en de agenda in de gaten welke ontmoetingsactiviteiten door gaan en welke niet. 

9 Oktober 2020 

coc midden gelderland heeft een nieuwe website

Created with Sketch.

-Vrijdag 9 oktober is onze nieuwe website online gegaan! We zijn ontzettend blij met het resultaat. Ook onze sociale media kanalen, waaronder Twitter, Instagram en Facebook, zijn vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Een van de speerpunten van het bestuur van het COC is zichtbaarheid, en online zichtbaarheid is daar een belangrijk onderdeel van. Mocht je vragen hebben over de nieuwe website of suggesties hebben, neem dan contact met ons op! 

4 Oktober 2020 

Veilige ontmoetings-app voor LHBTI-jongerEN

Created with Sketch.

 Nederlandse LHBTI-jongeren kunnen als eerste ter wereld gebruik maken van een app om met elkaar te chatten. De app Jong&Out is alleen voor jongeren onder de 18 en heeft huisregels, zodat het een veilige plek is om te praten. Belangenorganisatie COC heeft de app ontwikkeld om jongeren steun te geven. 

Geschiedenis
Jong&Out is in 2007 opgestart door COC Nederland en een groep lesbische, homo, bi, transgender en intersekse (LHBTI)-jongeren tot en met achttien. De directe aanleiding was het feit dat dat jaar voor het eerst een 16-min boot meevoer tijdens de Amsterdamse Gay Pride. Sinds de start met de eerste Jong&Out groep in Amsterdam is het netwerk van meetings locaties gegroeid van een netwerk van tweeëntwintig meetinglocaties. Ook het aantal leden op de website groeit nog elk jaar. Jong&Out is een community van en voor jongeren en COC Nederland en lokale COC’s ondersteunen, begeleiden en helpen hen daarbij. De activiteiten worden door de vrijwillige jongeren zelf georganiseerd en hierbij zijn altijd  begeleiders aanwezig. 

2 September 2020 

Veel belangstelling demonstratie tegen haatcampagne Polen

Created with Sketch.

 Er was op maandagavond 7 september veel belangstelling voor de demonstratie tegen de anti-LHBTI haatcampagne in Polen. Zo’n honderdvijftig mensen met talloze regenboogvlaggen kwamen bijeen op het Amsterdamse Homomonument.

COC-voorzitter Astrid Oosenbrug riep tijdens de betoging de Nederlandse regering, de EU en kerkgenootschappen op om in actie te komen tegen de schending van LHBTI-mensenrechten in Polen. “LHBTI-vrije zones bestaan niet, LHBTI’s zullen er altijd zijn, overal”, aldus Oosenbrug, refererend aan het hatelijke anti-LHBTI predicaat dat veel Poolse regio’s en gemeenten de laatste jaren gebruiken. “Haat-zones bestaan wel. En daar moet nú een einde aan komen.”

“Wij worden in campagnes gebruikt als haatobject”, vertelde de Pools-Nederlandse LHBTI-activist Szymon en mede-organisator van het protest op het Homomonument. “De situatie escaleert. Als ik in Polen ben, ben ik bang om gearresteerd te worden. De publieke ruimte is niet meer veilig. Vrienden van mij zijn al gearresteerd.” Szymon benadrukte hoezeer de solidariteit vanuit Nederland wordt gewaardeerd door Poolse LHBTI’s.

Wielie Elhorst, predikant voor de regenbooggemeenschap van de Protestantse Kerk Amsterdam en mede-organisator van het protest, sprak zich uit tegen de Poolse Rooms-Katholieke bisschoppenconferentie. De Poolse bisschoppen pleiten voor zogenaamde ‘genezingstherapie’ voor LHBTI’s. “Dit conservatisme heeft helemaal niets te maken met de mens naar Gods hart”, aldus Elhorst. Hij riep de Nederlandse bisschop De Korte op om van zich te laten horen.

Ook Henk Meulink, voorzitter Raad van Kerken Amsterdam, sprak zicht tijdens de demonstratie uit tegen de Poolse haatcampagne. Presentator en mede-organisator Hans Verhoeven onderstreepte dat de situatie in Polen als maar grimmiger wordt. Het leven van de Poolse regenbooggemeenschap wordt daardoor steeds minder dragelijk. 

Die als maar grimmiger haatcampagne tegen de Poolse regenbooggemeenschap was de aanleiding voor het protest op 7 september. Poolse gemeenten en regio’s roepen zichzelf uit tot ‘LHBTI-vrije zones’, de Poolse bisschoppenconferentie doet een oproep tot het zogenaamd ‘genezen’ van LHBTI’s en recent werden bijna vijftig onschuldige LHBTI-activisten gearresteerd. 

 

4 Augustus 2020 

Onderzoek: het effect van de coronacrisis op LHBTI’s in Nederland 

Created with Sketch.

We hebben helaas nog altijd te maken met de beperkende maatregelen vanwege de coronacrisis. Met name de lockdown, die startte in het voorjaar, heeft veel effect gehad op ons dagelijks leven. MOVISIE wil de effecten hiervan op LHBTI’s in Nederland peilen. Vul daarom nu deze korte vragenlijst in!

Met een peiling, bestaande uit een korte vragenlijst, hoopt Movisie in kaart te brengen welke effecten deze crisis heeft (gehad) op LHBTI’s in Nederland.

Als de effecten in kaart gebracht kunnen worden, kan Movisie concrete aanbevelingen doen aan gemeenten, lokale organisaties en sociaal professionals om in de toekomst beter voorbereid te zijn op dit soort situaties of om op dit moment nog actie te kunnen ondernemen.

 

contact

Heb je suggesties voor een nieuwsbericht of zou je graag iets met ons willen delen? Bijvoorbeeld over een leuke activiteit of een ontwikkeling in de regio?


Neem dan contact op met onze medewerker communicatie!