nieuws

 

Bekijk hier de laatste nieuwsberichten van het COC Midden-Gelderland. Dat kunnen actualiteit uit de regio zijn, maar ook landelijke ontwikkelingen op het gebied van onze doelgroep. 

COC Midden-Gelderland en InDifferent maken Gelders statement tijdens Pride Amsterdam

 

 

4 augustus 2023  -  Op zaterdag 5 augustus vindt in Amsterdam de jaarlijkse Canal Parade plaats, het hoogtepunt van Pride Amsterdam. Aan boord van de boot van de provincie Gelderland zijn COC Midden-Gelderland en InDifferent. De twee Gelderse organisaties vrezen voor het voortbestaan van het Gelders regenboogbeleid en komen daarom met een statement vanaf de boot.

“Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen tekenden een meerderheid van de partijen het Gelders Regenboog Stembusakkoord,” vertelt Ricardo Brouwer, voorzitter van COC Midden Gelderland. “Onder deze partijen bevonden zich de BBB en het CDA, maar helaas is er niets van de beloftes uit het stembusakkoord in het coalitieakkoord terecht gekomen.”

Met het Gelders Regenboog Stembusakkoord maakten de partijen tijdens de verkiezingen beloftes aan de lhbti+ gemeenschap in de provincie. Zo beloofden de partijen dat de provincie een voorbeeldrol voor andere werkgevers zou aannemen, er wordt geïnvesteerd in
 werkgelegenheid voor transgender en non-binaire mensen, en dat de provincie zich in het bijzonder inzet voor extra kwetsbare groepen, zoals biculturele lhbti+ personen en queer jongeren.

InDifferent is een organisatie die vindt dat elke school een inspirerende, veilige plek moet zijn. “Elke school moet een plek zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en op eigen wijze kan ontwikkelen”, vertelt Elmar Noteboom, directeur van InDifferent. “Of het nu gaat om huidskleur, autisme, seksuele geaardheid of genderidentiteit; iedereen wil geaccepteerd worden. Wij zetten ons in voor brede inclusie en antidiscriminatie.”

Brouwer en Noteboom vrezen voor het voortbestaan van het Gelders lhbti+ beleid. “We roepen vanaf de boot dan ook de provincie op om de regenboog aan boord te houden”, licht Brouwer toe. “En daarnaast willen we snel eens in gesprek met gedeputeerde Dirk Vreugdenhil, die Inclusie in zijn portefeuille heeft. Bij hem benadrukken we graag het belang van regenboogbeleid en laten we hem nogmaals zien wat voor groot draagvlak hij hiervoor heeft in de Provinciale Staten.”

Het Gelders Regenboog Stembusakkoord werd ondertekend door 50Plus, BBB, CDA, D66, GroenLinks, Lokale Partijen Gelderland, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en Volt. De ChristenUnie kwam met een eigen Manifest Inclusie.

 

 

Speech Ricardo Brouwer tijdens Ede Pride Walk

 

 

30 juni 2023  -  Op vrijdag 30 juni was de Pride Walk tijdens de Ede Pride. Onze voorzitter Ricardo Brouwer gaf een speech tijdens dit evenement. De speech is hieronder terug te lezen:

Lieve Edenaren, en lieve andere mensen die hier, net als ik, vanavond naartoe zijn gekomen voor de Pride Walk. 

Kijk niet weg, maar kijk een beetje beter. 

Dit is de titel van een bundel met verhalen van lhbti+ Edenaren die vorige maand verscheen. Sinds 2021 is deze gemeente een Regenbooggemeente. Jullie weten vast wat dat betekent: een gemeente die zich expliciet inzet voor de rechten en positie van queer mensen, zoals jij en ik zijn. 

De gemeente doet de belofte aan lhbti+ personen om zich in te zetten voor zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid van ons allemaal. 

En dat dit hard nodig is, dat bleek het afgelopen jaar maar weer eens. 

De vorige, en allereerste, editie van Ede Pride stuitte op veel weerstand bij cultureel- en religieus-conservatieve mensen in deze regio. Een goed halfjaar geleden werd de regenboogbank in het centrum zwartgeverfd. Wat zeg ik: afgelopen nacht was het weer raak. Ede is hierin een voorloper, want deze trieste trend zien we zich in rap tempo ontwikkelen in de rest van het land.

En onlangs schreven verschillende kiesverenigingen van de SGP een brief aan de burgemeester, wethouder en gemeenteraad waarin zij hun beklag deden over de Pride. En hebben hun pijlen once again op ons gericht.

Om hun punt te bewijzen parafraseren zij teksten uit Johannes 4. Selectief, maar zij gaan natuurlijk over hun eigen woorden. Tegenover hun woorden van haat wil ik graag wat zinnen van liefde plaatsen. 

Ik zou de SGP eens willen wijzen op 1 Korintiërs 12. Over de bijzondere krachten die we van de Heilige Geest hebben gekregen. En dat we elkaar moeten helpen. Sommigen van ons kunnen wijze woorden spreken, anderen hebben veel kennis. Sommigen hebben een sterk geloof, weer anderen kunnen zieke mensen beter maken. Sommigen hebben de kracht om wonderen te doen, anderen kunnen boodschappen van God doorgeven en weer anderen kunnen deze uitleggen. Het menselijk lichaam is één geheel, maar bestaat uit vele delen. En al die vele delen vormen toch hetzelfde lichaam. 

We moeten samenwerken, hoe verschillend wij ook zijn. 

En iets verder, 1 Korintiërs 13, lezen we dat zonder liefde alles zinloos is. Als je geen liefde hebt voor anderen, dan zijn je woorden zinloos. Zelfs al spreek je alle talen van de wereld, en ook nog eens de taal van de engelen. 

Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets. En wat is liefde dan volgens de Bijbel? 

Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Niet jaloers zijn. Niet vertellen hoe goed je bent. Jezelf niet belangrijker of beter vinden dan de ander. Niet de ander beledigen. Niet alleen aan jezelf denken. Geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. 

Liefde is blij worden van het goede en het kwaad hekelen. Door liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je volhouden. 

Ik had de liefde zelf nodig toen ik een paar weken geleden werd aangevallen in de trein. Omdat ik ben, wie ik ben. De liefde kreeg ik een dag later in overvloed tijdens de Utrecht Pride. 

Ede heeft die liefde ook regelmatig nodig, zoals ik eerder al vertelde, want het afgelopen jaar kwamen homo-, bi- en transfobie ook hier aan de oppervlakte. Ik hoop dat onze queer siblings hier in Ede ook een waterval van liefde mogen voelen in dit weekend met de Pride Walk en de Ede Pride.

Want voor hen zijn we hier. Voor Henrike, Rob, Dennis, Jetske Christoff, Fallon, Laura, Dascha, Savitri, Koen en Hüseyin Ali, die allemaal kwetsbaar én sterk hun verhaal hebben gedeeld in de bundel Kijk niet weg, maar kijk een beetje beter. We zijn hier voor Beau, Marije, Xander, Joshua, Esther, Elyse, Coco, Robert en Daan; de fantastische mensen die dit weekend de Ede Pride organiseren. En we zijn hier voor alle andere lhbti+ Edenaren die hier wonen, werken, leven. 

Als COC Midden-Gelderland staan we schouder aan schouder met al deze mensen. Wij staan ervoor dat iedereen, zonder enige belemmering, uit kan komen voor de eigen gender- of seksuele identiteit, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft. En dat doen we niet alleen. Dat doen we met iedereen die ik net noemde, met de mensen die hier aanwezig zijn én met tal van andere personen en organisaties. Samen staat we sterk! 

Ook al denken we soms dat we machteloos zijn om dingen te veranderen, en geloof me: dat gevoel heb ik ook best vaak; blijf nieuwsgierig naar de ander. Praat met elkaar en het allerbelangrijkste: geef niet op, want wij hebben hier het geloof, we hebben hier absoluut hoop en het allerbelangrijkst: wij hebben de liefde. Happy Pride! 

 

 

Herverdeling werkgebied COC Midden-Gelderland

 

 

24 juni 2023  Op zaterdag 24 juni was de Algemene Vergadering van COC Nederland. Tijdens deze vergadering zijn er verschillende besluiten genomen, onder andere over het werkgebied van COC Midden-Gelderland.

De gemeente Aalten valt nu geheel in het werkgebied van COC Twente-Achterhoek. De gemeenten Overbetuwe en Lingewaard vallen nu in het werkgebied van COC Midden-Gelderland.

De COC-verenigingen hebben hiertoe besloten, omdat deze twee gemeenten in dezelfde Gezondheids- en Veiligheidsregio als COC Midden-Gelderland liggen. Overbetuwe en Lingewaard vielen eerder nog deels onder COC Regio Nijmegen.

Hierdoor kan er, indien nodig, sneller afgestemd worden en kan het COC ook sneller in advies en ondersteuning voorzien. De komende tijd zullen de COC-leden in deze gemeenten op de hoogte worden gesteld van de wijziging en zullen zij de keuze krijgen of zij lid willen blijven van de COC-vereniging waar ze nu bij aangesloten zijn, of dat ze zich willen aansluiten bij het nieuwe COC in hun gemeente.

archief nieuws

16 mei 2023

Draag je steentje bij aan de regenbooggemeenschap!

Created with Sketch.

Draag je steentje bij aan de regenbooggemeenschap! Die oproep doet COC Nederland met een campagne en een nieuwe website. Ambassadeurs als actrice Hanna van Vliet, mensenrechtenactivist Boris Dittrich, inclusiviteitsactivist Sherry Jae Ebere en Ricardo Brouwer, voorzitter van COC Midden-Gelderland, vertellen over het belang van activisme en wat COC voor hen betekent. 

Want hoewel we samen al ongelofelijk veel hebben bereikt sinds de oprichting van het COC in 1946: de afgelopen tijd laat weer haarscherp zien hoe hard ons werk nog nodig is.
 
 Je kunt bijvoorbeeld bijdragen door vrijwilliger, donateur of lid van het COC te worden of ons te volgen op de sociale media. Op deze pagina lees je daar meer over. Vanzelfsprekend is iedereen welkom, of je nou tot de regenbooggemeenschap behoort of bondgenoot bent.
 
In de campagne vertelt COC-ambassadeur Hanna van Vliet hoe belangrijk ze het vindt dat we onze krachten bundelen, want samen staan we sterk en boeken we vooruitgang. Ook Boris Dittrich onderstreept het belang van samenwerken aan een wereld zonder achterstelling op basis van seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Volgens Sherry Jae Ebere is een open organisatie als COC, die opkomt voor onze rechten, daarvoor onmisbaar.
 
Lhbti+ jongerenactivist Emre Hoogduijn vindt het belangrijk dat er een club als COC is, die verandering teweegbrengt en een gevoel van community creëert. Debbie Helaha (COC Leiden) en Ricardo Brouwer (COC Midden-Gelderland) benadrukken het belang van verbinding, van alle letters binnen de lhbti+ gemeenschap. ‘Door onze krachten te bundelen werken we aan een gelijkwaardige positie voor ons allemaal,’ aldus Ricardo. Transgender activist BeyonG vond bij COC een safe space waar ze zich kon ontplooien.
 
In de campagne komen ook lhbti+ predikant Wielie Elhorst, muzikant Nana Adjoa, Daan Smeelen (Homomonument Amsterdam), Pien Adriana Merkx (COC Tilburg-Breda e.o.) en natuurlijk COC-voorzitter Astrid Oosenbrug aan het woord. Allemaal onderstrepen ze het belang van het COC en samenwerken aan een wereld waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken. 

1 mei 2023

Focus filmtheater en COC Midden-Gelderland vertonen documentaire over zelfdoding onder lhbti+ personen

Created with Sketch.

 In het kader van de Internationale Dag tegen Homo-, Bi- en Transfobie (IDAHOT) vertonen Focus Filmtheater en COC Midden-Gelderland op 17 mei eenmalig de aangrijpende documentaire Uit ’t leven waarin drie mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap vertellen over de donkere periode in hun leven waarin zij bijna bezweken aan wanhoop en doodsverlangen. Na de film is er een zaalgesprek met onder anderen de maker(s).

De LHBTI+ gemeenschap worstelt al jaren met extreem hoge aantallen zelfdoding. Volgens cijfers van 113 Zelfmoordpreventie heeft bijna de helft van de Nederlandse lesbische-, homo- en biseksuele volwassenen ooit zelfmoordgedachten gehad. Dat is vijf keer vaker dan in de algemene volwassen bevolking. Het aantal dat daadwerkelijk een poging doet, is vier tot vijf keer zo hoog. Voor transgenderpersonen zijn de cijfers nog schokkender: vijf tot tien keer hoger. Toch lijkt het onderwerp zelfdoding binnen de regenbooggemeenschap een groot taboe.

Documentairemaker Tim Dekkers en scenarioschrijver Henk Burger willen dit taboe doorbreken met de aangrijpende documentaire Uit ’t leven. Ruim twee jaar lang volgden zij drie LHBTIQ+’ers die een inktzwarte periode achter de rug hebben. Hebben acrobaat Jean, model Solange en gemeenteraadslid Kris hun leven weer voorgoed op de rails? Hoe willen zij een steun en een voorbeeld zijn voor anderen in geestelijke nood. Of loert ook bij hen toch altijd nog een mogelijke terugval?

Het initiatief voor deze documentaire kwam van Henk Burger (60), scenarioschrijver, die zelf tweemaal depressieperiodes doorstond. Op 7 september 2017 om 15.07 uur werd Henk nietsvermoedend getuige van een live zelfmoordpoging op Facebook. Een vriend kondigde plots in een zelf geplaatst bericht aan dat hij ‘niet meer op deze planeet zou zijn’ als zijn vrienden dit bericht zouden lezen. Hij was het leven zat, schreef hij. Een gevoel van ‘er niet toe doen, niet gezien zijn’. In een aparte vriendengroep op Messenger volgden oproepen om ‘het niet te doen’. Vrienden waren onmiddellijk naar zijn huis gegaan, waar de politie zijn deur forceerde. Terwijl zij buiten moesten wachten, werd hij binnen gereanimeerd. De minuten tikten tergend langzaam weg. Veertig minuten lang duurde de angstvallige stilte online. Tot het bericht van een van de vrienden gepost werd: …Hij is dood.

Klik hier voor meer informatie en tickets.

12 april 2023

oproep coc's: hang zaterdag 15 april de regenboogvlag uit!

Created with Sketch.

 Hang zaterdag 15 april de regenboogvlag uit en steun de LHBTI+ gemeenschap. Die oproep doen de twintig regionale COC-verenigingen en COC Nederland. De oproep is een reactie op de vele recente voorbeelden van geweld tegen de regenbooggemeenschap. 

Naar aanleiding van de geweldsincidenten in Eindhoven en Groningen, afgelopen weekend, roepen de COC-verenigingen iedereen op om zaterdag de vlag uit te hangen. “Ook vanuit onze vereniging willen we solidariteit betuigen en sluiten we ons volledig aan bij deze actie,” zegt Ricardo Brouwer, voorzitter van COC Midden-Gelderland. “Aanstaande zaterdag krijgt COC Eindhoven een nieuwe vlag aan hun gevel en dat lijkt ons een uitstekend moment om in heel Nederland de vlag uit te hangen.” 

De regenboogvlag aan de gevel van COC Eindhoven werd afgelopen zaterdag weggerukt door een groep van twintig hooligans. Die bedreigden de daar aanwezige LHBTI+ jongeren, scholden ze uit en sloegen een vrijwilliger. 

In een open brief roepen de twintig regionale COC-verenigingen en COC Nederland iedereen op een regenboogvlag of andere LHBTI+ gemeenschapsvlag uit te hangen. De oproep is gericht aan gemeenten, provincies, voetbalclubs en ieder ander die solidariteit met de regenbooggemeenschap wil tonen. Mensen kunnen een foto van hun vlag op social media plaatsen met als hashtag #SamenSterk. 


“Samen laten we zien dat liefde sterker is dan haat”, aldus Brouwer. “We steken LHBTI+ jongeren een hart onder de riem en laten zien dat Nederland geweld tegen de regenbooggemeenschap niet pikt.” 

Behalve dat een groep LHBTI+ jongeren in Eindhoven zaterdag werd aangevallen, werden ook de medewerkers van een Groningse dragshowbar en LHBTI+ café afgelopen zaterdagnacht mishandeld. Tijdens de voetbalwedstrijd PSV-Spakenburg en andere recente voetbalwedstrijden klonken homofobe spreekkoren zonder dat er werd ingegrepen. 

“Woorden van haat leiden tot daden van haat,” zei Astrid Oosenbrug, voorzitter van COC Nederland, in een reactie. Ze verwijst naar de vele recente aanvallen op de regenbooggemeenschap van conservatieve influencers, Twitteraars, politici en anderen op de regenbooggemeenschap. “Als je zo tegen onze gemeenschap tekeergaat tegen onze gemeenschap, kun je op je vingers natellen dat dat ook tot fysiek geweld kan leiden. Dus kappen daarmee, het geweld moet stoppen!” 

De Europese LHBTI+ organisatie ILGA Europe signaleerde onlangs een soortgelijke tendens in de rest van Europa, waarbij verbaal geweld tegen de LHBTI+ gemeenschap leidt tot fysiek geweld. 

Oosenbrug en Brouwer willen onder meer dat scholen mensen van jongs af aan bijbrengen dat je elkaar moet respecteren, ongeacht wie je bent en op wie je verliefd wordt. “Want jong geleerd is oud gedaan”, aldus Oosenbrug. Ook pleit het COC onder meer voor hogere wettelijke straffen bij discriminerend geweld en voor het stilleggen van voetbalwedstrijden bij homofobe spreekkoren. 

24 februari 2023

eerste gelders regenboog stembusakkoord gesloten!

Created with Sketch.

Op vrijdagavond 24 februari werd in Ede het eerste Gelders Regenboogdebat georganiseerd. Dertien politieke partijen gingen met elkaar het debat aan over het verbeteren van de positie van LHBTI+ personen in de provincie. Tien partijen hebben daarna hun handtekening onder het Gelders Regenboog Stembusakkoord gezet.

 

In een vol Astrant in Ede gaven de politici hun kijk op de veiligheid en het bevorderen van diversiteit en inclusie op het gebied van LHBTI+ in Gelderland. Aan de hand van vier stellingen debatteerden ze onder andere over de rol van de provincie en de inzet die er van dat overheidsorgaan verwacht mag worden. Als slotakkoord werd er voor het eerst een Gelders Regenboog Stembusakkoord gesloten.

 

In dit akkoord committeren de politieke partijen zich aan hun inzet voor de LHBTI+ gemeenschap. Zo moet er wat hen betreft een Regenboogfonds worden ingesteld, gaat de provincie regelmatig een Regenboogoverleg organiseren en komt er duidelijk aandacht voor LHBTI+ in het provinciale cultuur- en mediabeleid.

 

Het akkoord is ondertekend door 50Plus, BBB, CDA, D66, GroenLinks, Lokale Partijen Gelderland, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en Volt.

 

VVD en BVNL namen wel deel aan het debat, maar besloten niet te ondertekenen. Ditzelfde geldt ook voor de ChristenUnie, die wel met een eigen manifest kwam over diversiteit en inclusie.

 

De avond is georganiseerd door vier COC-verenigingen die in Gelderland actief zijn: COC Midden-Gelderland, COC Regio Nijmegen, COC Twente-Achterhoek en COC Zwolle. Deze verenigingen zetten zich in voor de acceptatie en emancipatie van LHBTI+ personen in de provincie. 

22 februari 2023

statement: gelderse coc's besluiten om fvd gelderland niet te laten deelnemen aan regenboogdebat

Created with Sketch.

Naar aanleiding van recente uitspraken door Forum voor Democratie in de Arnhemse gemeenteraad hebben COC Midden-Gelderland, COC Regio Nijmegen, COC Twente-Achterhoek en COC Zwolle besloten om de partij niet te laten deelnemen aan het Gelders Regenboogdebat.

De COC's betreuren het dat FVD Gelderland geen afstand wil nemen van de uitspraken door hun collega in de Arnhemse gemeenteraad en op deze manier de sociale veiligheid van de bezoekers aan het Gelders Regenboogdebat te garanderen.


Om deze reden hebben de COC's besloten om FVD Gelderland niet deel te laten nemen aan het Regenboogdebat, maar hebben hen wel uitgenodigd om met ons om tafel te gaan om te spreken over LHBTI+ in Gelderland en, indien gewenst, terug te blikken op deze afgelopen periode. Hiervoor maken we dan graag een afspraak voor een datum en tijdstip met hen. Dit hebben we ook laten weten aan FVD Gelderland.

Mail  vanuit de COC's aan Forum voor Democratie Gelderland
"
Kortgeleden heeft uw lijsttrekker Anita van Iperen zich namens FVD Gelderland aangemeld voor het Gelders Regenboogdebat in Ede. Naar aanleiding van deze aanmelding sturen wij u dit bericht, in het licht van recente gebeurtenissen in de Arnhemse gemeenteraad.

 

Als organisatoren van het Gelders Regenboogdebat zijn we erg geschrokken van de uitlatingen van uw partijgenoot tijdens deze raadsvergadering in Arnhem. Tijdens het debat over de vergoeding voor de wijziging van de geslachtsregistratie in overheidsdocumenten zijn door deze persoon uitlatingen gedaan die de betrokken LHBTI+ personen ernstig gekwetst hebben. Enkele aanwezigen hebben geëmotioneerd het stadhuis verlaten, omdat zij zich dusdanig onveilig voelden dat zij niet meer aanwezig wilden blijven.

 

Zo werd er gesproken dat genderideologie ‘onkruid is dat bij de wortel moet worden bestreden’, dat er ‘een klimaat van normalisering wordt gecreëerd voor dingen die niet normaal zijn’, en over ‘het verwijderen van borsten en ballen bij kinderen’.

Daarnaast werden er uitspraken gedaan die genderdysforie als issue ontkrachten, en werd er meermaals door de FVD gesproken over ‘indoctrinatie’, onder meer bij zeer jonge kinderen, door het maatschappelijk debat over gender aan te gaan. Het merendeel van de uitspraken bevatte aangetoonde onwaarheden en verdraaide feiten. We staan als maatschappelijke organisatie altijd open voor (kritisch) debat, maar willen wel dat dit gevoerd wordt met respect voor de deelnemers, op de inhoud, en op basis van feiten.


Als organisatoren van het Gelders Regenboogdebat is de (sociale) veiligheid van LHBTI+ mensen een voorwaarde. Door de diep kwetsende uitspraken ad hominem die zijn gedaan door uw FVD-collega in Arnhem, is er ook in de aanloop naar het komende debat een sfeer van onveiligheid ontstaan die wij zeer onwenselijk achten. Immers, wij nodigen op deze avond de politieke partijen uit bij de Gelderse LHBTI+ gemeenschap om een open en respectvol debat te voeren op de inhoud. Om dit mogelijk te maken, vragen wij u dan ook om openlijk afstand te nemen van de uitspraken die door de FVD gedaan zijn in de Arnhemse raadsvergadering, en hiervoor namens de FVD excuses aan te bieden. Daarnaast vragen wij u om voorafgaand aan ons te bevestigen dat u zich tijdens de debatavond op een respectvolle manier zal uiten richting de aanwezigen en LHBTI+ gemeenschap, en uw debat richt op de stellingen die worden ingebracht.


Voor de duidelijkheid: deze avond is niet bedoeld om het bestaan en het zichtbaar mogen zijn van de LHBTI+ gemeenschap ter discussie te stellen. Het doel is om de inbreng en rol die de provinciale politieke partners kunnen en willen hebben in het LHBTI+ beleid te bespreken. De debatleiders zullen hier ook strikt op toezien en zo nodig ingrijpen.

 

Wij hopen dat u kunt instemmen met bovenstaande, en dat we met alle partijen samen kunnen komen tot een constructieve debatavond. Wanneer u niet met bovenstaande gang van zaken kunt instemmen, verzoeken wij u zich terug te trekken als deelnemer aan ons Gelders Regenboogdebat."

Reactie FVD Gelderland en besluit om partij niet te laten deelnemen
FVD Gelderland heeft in reactie op deze mail aangegeven dat ze het debat willen voeren over de stellingen, maar dat ze geen afstand willen nemen van de uitgesproken woorden in de Arnhemse gemeenteraad. Gezien de impact die deze woorden op aanwezige bezoekers heeft, was dit voor de COC's de belangrijkste voorwaarde om de sociale veiligheid te garanderen.

Nu deze garantie er niet is, is besloten om FVD Gelderland niet te laten deelnemen aan het debat. Wel heeft FVD Gelderland een uitnodiging ontvangen om met de COC's om tafel te gaan om te spreken over LHBTI+ in Gelderland en, indien gewenst, te reflecteren op de gebeurtenissen in de afgelopen tijd.

— COC Midden-Gelderland, COC Regio Nijmegen, COC Twente-Achterhoek en COC Zwolle

25 januari 2023

gemeenteraad spreekt over vergoeding wijziging geslachtsregistratie

Created with Sketch.

“Door de kosten en het traject dat je door moet lopen om je geslacht te veranderen, heb ik dat nog niet gedaan”, zegt Rik Berends. Woensdag 25 januari was er een rondetafelgesprek met de Arnhemse gemeenteraad over het initiatiefvoorstel om de kosten van het aanpassen van de geslachtsregistratie te vergoeden.

De vergoeding van aanpassen van geslachtsregistratie kunnen bestaan uit de kosten voor een deskundigenverklaring (€65), deskundigenbeoordeling (€250) en aanvraag nieuw identiteitsbewijs (€73,20). De totale kosten per persoon zijn dus ongeveer €400,-. COC Midden-Gelderland wil dat er een vergoeding komt. Het is namelijk niet voor alle mensen die hun geslacht willen veranderen, financieel haalbaar om dit te doen. Raadsleden van D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben daarom een initiatiefvoorstel ingediend.
 

Ook vanuit COC Midden-Gelderland werden de raadsleden toegesproken. Voorzitter Ricardo Brouwer: “Het kan en mag niet zo zijn dat geld de drempel is voor transgender en non-binaire Arnhemmers om te zijn wie ze zijn”. De insprekers geven aan dat deze vergoeding voor Arnhem als regenbooggemeente een belangrijke stap is. “Zo hoeven we niet naar de Randstad om te ontplooien. Ik wil dat trans en non-binaire mensen in Arnhem blijven”, aldus Berends.  

De raad stelde vragen aan de insprekers en de initiatiefnemers. Bijvoorbeeld vragen of het voorstel uitgebreid kan worden naar meerdere groepen en ook voor het wijzigen van een naam en of de Gelrepasregeling en maatwerk ingezet kunnen worden. Woensdag 1 februari gaat het debat verder en zal het college (burgemeester en wethouders) de vragen van de raad beantwoorden.

25 november 2022

Pride photo exhibition in arnhem is geopend!

Created with Sketch.

 Op vrijdag 25 november is in Arnhem de Pride Photo Exhibition 2022 geopend.  De openingshandeling werd verricht door wethouder Maurits van de Geijn (Inclusie), directeur Hein-Jan Keijzer van Pride Photo en COC-voorzitter Ricardo Brouwer.

 

We delen graag de toespraak van onze voorzitter:

"Afgelopen juni verschenen er twee berichten op Twitter. De inhoud van deze berichten deel ik graag met jullie:

De eerste:

'Verdrietig nieuws uit Almere. De tentoonstelling van Pride Photo Award met onder andere transgender personen is voortijdig weggehaald vanwege het vele vandalisme. Ik verwacht een stevige reactie van burgemeester Ank Bijleveld.'

De tweede tweet:

'Beste burgemeester Ahmed Marcouch en wethouder Maurits van de Geijn. Er zijn nog mogelijkheden om de tentoonstelling naar ons mooie Arnhem te halen. Hoe staan jullie er tegenover om dit te regelen? Want het lijkt me dat iets dergelijks in Arnhem wél welkom is.'

En zie hier: Hier staan we dan. Op deze zonnige vrijdag in november, op het Gele Rijdersplein in Arnhem, met achter ons de bewuste tentoonstelling. Vlak naast me staat de wethouder, die hard heeft gewerkt om de tentoonstelling naar Arnhem te krijgen. En ook de schrijver van de tweets is in ons midden, want dat was ikzelf.

Ik schreef de tweets niet lang voordat ik voorzitter mocht worden van COC Midden-Gelderland en ik schreef ze vanuit mijn diepe overtuiging dat zichtbaarheid en acceptatie hand in hand gaan. Het vernielen van de tentoonstelling in andere steden toont voor mij aan dat onze emancipatie nog niet voltooid is. Onze liefde en de lichamen in al haar vormen binnen onze veelkleurige LHBTIQ-gemeenschap mogen nog niet overal gezien worden.

Het voelt dan ook dubbel dat de tentoonstelling hier in aangepaste vorm is. Enerzijds voelt het als zwichten voor mensen die ons weg willen poetsen, anderzijds begrijp ik de organisatie van Pride Photo erg goed. Het geweld leidt ook af van de bijzondere verhalen die in deze tentoonstelling verteld worden. Er zijn een aantal panelen vervangen en er zijn andere foto’s uit dezelfde series voor in de plaats gekomen.

Inmiddels heb ik de nieuwe foto’s ook goed bekeken en ze ontroerden me. Het zijn enorm mooie, krachtige beelden die verschillende aspecten van onze gemeenschap laten zien.

En dat de “oude” foto’s, tussen aanhalingstekens, nog gewoon te zien zijn via de QR-code die je kan scannen, maakt natuurlijk alles goed. Met andere beeldtaal op straat wordt hetzelfde verhaal verteld.

Als COC kunnen we het niet vaak genoeg benadrukken: het is écht belangrijk dat deze tentoonstelling hier drie weken lang in Arnhem te zien is. Groepen jongeren zullen de expositie bezoeken en de dialoog met elkaar voeren over de facetten van onze gemeenschap. Toevallige voorbijgangers krijgen de kans om zich een beetje te verdiepen in LHBTIQ-personen. Arnhemmers hebben de mogelijkheid om een kijkje te nemen in wat hun LHBTIQ-stadsgenoten beweegt.

Zo werken we aan emancipatie. Een onderdeel van emancipatie is bevrijding. En met dat woord, bevrijding, hebben we volgens mij de kern te pakken waarom deze tentoonstelling in Arnhem thuishoort. Want als er één stad in Nederland is waar vrijheid al decennialang een belangrijk thema is, dan is dat onze stad. En zoals we de laatste tijd zien in de wereld, wordt de vrijheid van LHBTIQ+ personen steeds vaker onder druk gezet; actueel zijn . En als de vrijheid van ons woord, de vrijheid van ons bestaan bedreigd wordt, dan past ons maar één ding: onze stem nóg luider laten horen. Wij horen erbij!

Lieve mensen, geniet van de tentoonstelling, leer van elkaar en laten we samen onze stad nog een beetje meer van álle Arnhemmers maken."

De tentoonstelling is tot en met zondag 18 december te zien op het Gele Rijdersplein in Arnhem. 

11 oktober 2022

Pride photo exhibition 2022 komt naar Arnhem!

Created with Sketch.

 Vanaf 25 november 2022 is de Pride Photo Exhibition 2022 drie weken lang te zien op het Gele Rijdersplein in Arnhem. Onze voorzitter Ricardo Brouwer heeft zich sterk gemaakt om deze tentoonstelling naar de stad te halen.

 

Deze bijzondere, internationale expositie zal voor het eerst in Arnhem te zien zijn. De beelden bieden een blik op levens en werelden die voor sommigen wellicht vertrouwd zijn, en voor anderen nieuw, misschien verrassend of zelfs een beetje ongemakkelijk.

Met deze foto’s wil de organisatie van Pride Photo Award bezoekers stimuleren om op een laagdrempelige en respectvolle manier na te denken over seksuele en genderdiversiteit.

Uiteindelijk hopen de organiserende partijen (Gemeente Arnhem, COC Midden-Gelderland, InDifferent en Pride Photo Award) een dialoog op gang te brengen over vooroordelen, en de vaak benarde mensenrechtensituatie waar de LHBTQIA+ gemeenschap wereldwijd mee te maken heeft. 


21 augustus 2022

coc midden-gelderland en pathé werken samen: pride night @ pathé!

Created with Sketch.

 Vanaf september werkt COC Midden-Gelderland samen met Pathé Arnhem! Pathé organiseert maandelijks een Pride Night waarbij een LHBTI-gerelateerde film wordt vertoond. Op dinsdag 6 september wordt de film Futur Drei vertoond. Deze film won de Teddy Award. De Teddy Award is de internationale prijs voor LHBTI-gerelateerde films. 

 

Futur Drei gaat over Parvis, rond de twintig, uit de kast, geboren in Duitsland en van Iraanse komaf. Na een winkeldiefstal wordt hij aan het werk gezet als tolk in een vluchtelingencentrum. Daar raakt hij bevriend met de Iraanse asielzoeker Amon, nog in de kast, en zijn zus Banafshe. De film is een zelfverzekerd, deels autobiografisch speelfilmdebuut over verschillende generaties immigranten, jezelf kunnen zijn en je ergens thuis voelen. Dit alles in een vrolijke, authentiek aanvoelende coming-of-agefilm, opgediend als mozaïek in frisse snoepkleuren en met opvallend onverbloemde seksscènes. 

 

Voor deze film mag COC Midden-Gelderland twee vrijkaarten weggeven! Deze geven wij weg door middel van loting. Stuur ons uiterlijk 26 augustus een mail als je mee wil doen, op 27 augustus loten wij uit alle inzendingen een winnaar. Over de uitslag en toekenning van de vrijkaarten kan niet worden gecorrespondeerd. 


21 juli 2022

Oproep COC midden-Gelderland: breidt vaccinatiecampagne monkeypox uit!

Created with Sketch.

 Breid de monkeypox-vaccinatiecampagne snel uit naar iedereen die risico denkt te lopen. Die oproep vanuit COC Nederland wordt gesteund door COC Midden-Gelderland en doorgespeeld naar de regionale GGD. Ook organisaties als Soa Aids Nederland en PrEPnu pleiten voor uitbreiding van de vaccinatiecampagne. 

 

Op 21 juli schreef minister Kuipers (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer dat op maandag 25 juli wordt begonnen met het vaccineren van een groep van tweeduizend mensen in de regio’s Amsterdam en Haaglanden. Deze mensen nemen ook deel aan een project met hiv-preventiepil PrEP. Daarna zou een groep van 32.000 mensen gevaccineerd worden die volgens het ministerie een relatief groot risico op monkeypox loopt. Deze mensen worden gericht uitgenodigd voor vaccinatie. In Frankrijk en Duitsland is de vaccinatiecampagne tegen monkeypox – ook wel bekend als ‘apenpokken’ – al eerder begonnen. 

 

COC Midden-Gelderland maakt zich zorgen om de snelheid van de vaccinatiecampagne. “Aanstaande zaterdag begint de Pride in Amsterdam. Van monkeypox is bekend dat het momenteel veel mannen treft die seks hebben met mannen. Ook bij ander huidcontact, zoals knuffelen en zoenen, is overdracht al mogelijk,” vertelt voorzitter Ricardo Brouwer. “Ook veel Gelderlanders zullen de Pride in de hoofdstad bezoeken en daarmee risico lopen op besmetting. Veel mensen staan dicht op elkaar, dat baart mij toch wel zorgen.” 

 

Op dit moment wil de regering vaccinatie alleen aanbieden aan een kleine groep mannen die seks hebben met mannen en aan transgender personen, vooral in de regio Amsterdam en Haaglanden. Mensen die zelf denken dat ze risico lopen, kunnen zich op dit moment nergens melden voor vaccinatie. “Dit moet veranderen,” bepleit Brouwer. “De risico-inschatting van mensen zelf moet een rol spelen bij de vaccinatie.” 

 

COC Midden-Gelderland onderstreept dat het virus niet discrimineert en dat iedereen monkeypox kan krijgen. De indruk bestaat overigens dat er bij veel homo- en biseksuele mannen grote bereidheid en behoefte bestaat om zich te laten vaccineren, om zo anderen en zichzelf te beschermen. 

Het COC roept de regering op om extra vaccin in te kopen zodat er voldoende beschikbaar is om iedereen die mogelijk risico loopt te vaccineren. Op dit moment koopt Nederland nog geen extra vaccin in. Duitsland zou al wel 240.000 doses hebben ingekocht. 

 

Op dit moment zijn in Nederland meer dan 800 bevestigde gevallen van monkeypox, waaronder bij vijf vrouwen en een kind. Over het algemeen verloopt de ziekte niet ernstig, alhoewel een besmetting soms wel veel pijn en ongemak geeft. In Nederland heeft de uitbraak van apenpokken gelukkig nog niet geleid tot ziekenhuisopnamen. 

 
Heb jij vragen over monkeypox? Op de website mantotman.nl lees je wat het is en hoe je jezelf en anderen kunt beschermen.


1 juli 2022

Wisseling van de wacht: Ricardo brouwer nieuwe voorzitter coc midden-gelderland

Created with Sketch.

 Tijdens de ledenvergadering begin dit jaar zijn drie nieuwe bestuursleden verkozen. Naast twee algemeen bestuursleden, Sharona Driessen en Loys ten Hove, werd Tineke Knoester verkozen als voorzitter van de vereniging. Een mooi succes na een aantal jaren van onzekerheid en wisselende besturen. Tineke, Sharona en Loys liepen al enige tijd mee met het COC en zijn na de verkiezing in januari voortvarend aan de slag gegaan, samen met zittend bestuursleden Jan van Dijk en Joris Brandts. Helaas heeft Tineke het bestuur onlangs laten weten te willen stoppen als voorzitter van COC Midden-Gelderland. Reden daarvoor is een situatie in de privé sfeer en de tijdsinvestering die het voorzitterschap met zich meebrengt. Het huidige bestuur en haar vrijwilligers betreuren het aangekondigde vertrek van Tineke, maar respecteren haar besluit. Tineke heeft aangegeven beschikbaar te zijn en blijven voor het COC in de zoektocht naar en inwerkperiode van een nieuwe voorzitter.

Verheugd kan gemeld worden dat zich snel daarna een aspirant voorzitter heeft gemeld. In een nieuwsbrief aan de leden heeft het COC een oproep gedaan voor versterking van het bestuur. Snel daarna nam een betrokken lid contact op en al snel vonden de eerste gesprekken plaats. Ricardo Brouwer zal zich tijdens de ledenvergadering van 30 juni presenteren als nieuwe voorzitter van COC Midden-Gelderland. Een korte kennismaking:

***
“Mijn naam is Ricardo Brouwer, je mag me met hij en hem aanspreken, ik ben 31 jaar en woon sinds vorig jaar in Arnhem. Ik identificeer mezelf als cisgender en homoseksueel. 

Al een aantal jaren ben ik lid van het COC. Het is een vereniging waar ik mij in kan vinden, die samen met mij strijdt voor een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is en waarin ook de ruimte is voor gezelligheid en ontmoeten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als fractie- en communicatiemedewerker voor een politieke partij. Hierdoor weet ik hoe de hazen lopen in het politieke landschap. Bestuurservaring breng ik ook mee. Zo was ik algemeen bestuurslid, en later secretaris, in het bestuur van het landelijke PvdA Roze Netwerk. Ik was bestuurslid samen met Astrid Oosenbrug, nu voorzitter van COC Nederland. Daarna werd ik secretaris van de Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen, de Gelderse afdeling van de politieke jongeren-organisatie van de PvdA. Omdat ik verbonden ben aan de Landelijke Werkgroep Politiek van COC Nederland breng ik ook een netwerk daar mee. Mijn netwerk is zowel lokaal als regionaal en nationaal. 

Ik kijk ernaar uit om samen met het bestuur en de leden de basis die Tineke heeft gelegd uit te bouwen tot een groeiende en bloeiende vereniging, met stevige wortels in de regio en onze kleurrijke gemeenschap.”

*** 


Het bestuur is ontzettend blij met de komst van Ricardo. Zij dragen hem trots voor als nieuwe voorzitter van het COC. Tineke heeft in haar periode een mooie basis neergezet waar Ricardo met zijn netwerk op kan voortborduren. Een positieve ontwikkeling voor onze snel groeiende en ambitieuze vereniging. Ricardo stelt zich tijdens de ALV van 30 juni graag voor aan de leden en vertelt daarbij graag zijn visie. Uiteindelijk verkiezen de leden de voorzitter van het COC. Na de ledenvergadering zal de uitslag van de stemming snel bekend worden. 

Foto: Tirza de Goede 


1 juni 2022

JUNI STAAT IN HET TEKEN VAN DE ACHTERHOEK PRIDE 

Created with Sketch.

1 Juni 2022 -   In de maand juni is het voor het eerst Achterhoek Pride. Tijdens deze allereerste editie vieren we de diversiteit in de Achterhoek. Iedereen mag zichzelf zijn in de Achterhoek, ongeacht geslacht, gender, geaardheid, afkomst of religie. In de gehele maand juni laten de inwoners van de Achterhoek zien dat we trots mogen zijn in de Achterhoek. Door de gehele Achterhoek is een mooi en divers programma neergezet. Bekijk het hele programma op de website.


20 maart 2022

POLITIEKE PARTIJEN ONDERTEKENEN REGENBOOGSTEMBUSAKKOORD

Created with Sketch.

 23 Maart 2022 -   Afgelopen week waren er weer gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop naar de verkiezingen heeft COC Midden-Gelderland in twee gemeenten in ons werkgebied een Regenboog Stembusakkoord getekend.  In Arnhem hebben acht politieke partijen het Regenboog Stembusakkoord getekend. Tijdens het COC Regenboogdebat, dat voor het eerst in jaren weer werd georganiseerd door COC Midden-Gelderland, gingen negen politieke partijen met elkaar in debat over onderwerpen die de LHBTIQ+ gemeenschap aangaat.  Ook in Barneveld werd een Regenboog Stembusakkoord getekend door de VVD en Pro'98.  


6 juni 2021

Coc midden-gelderland opent haar deuren weer

Created with Sketch.

6 Juni 2021 - De huidige versoepelingen van de coronaregels betekenen dat het COC weer kan starten met ontmoetingsactiviteiten. Dat is ontzettend goed nieuws, want we hebben lange tijd geen fysieke activiteiten kunnen organiseren. We starten deze week langzaam op met de activiteiten op zondag voor de kwetsbare groepen en de heren- en damesmiddagen. Houdt de agenda in de gaten voor de meest actuele activiteiten en kom vooral langs voor een gezellige borrel. Omdat we nog te maken hebben met enige regels, is reservering gewenst en houden we ons aan de basisregels. COC's Summer of Love is begonnen! 

5 mei 2021

Feest! Ede is nu ook een regenbooggemeente 

Created with Sketch.

5 Mei 2021 - Geweldig nieuws! De gemeente Ede heeft zichzelf uitgeroepen tot regenbooggemeente. Dat betekent dat de stad werk gaat maken van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lhbti's. Ondanks tegenstand van de SGP en kritiek van de lokale partij Burgerbelangen zal een meerderheid van de gemeenteraad op 4 februari met het voorstel instemmen. COC Midden-Gelderland sprak eind vorig jaar met de politieke initiatiefnemers over het aankomende regenboogbeleid een gaf hen suggesties mee over mogelijke denkrichtingen en maatregelen. We zijn ontzettend blij en verheugd dat er nu definitief een meerderheid in de raad is!  Ede is daarmee de een na laatste grote gemeente in Nederland die regenbooggemeente wordt.  Meer informatie. 

10 oktober 2020

maatregelen met betrekking tot corona 

Created with Sketch.

Vanwege de aangescherpte corona maatregelen zijn wij als het COC genoodzaakt om een deel van onze activiteiten te annuleren.  

De veiligheid van onze bezoekers en vrijwilligers staan ten alle tijden voorop. Tot nader bericht is het voor vrijwilligers niet toegestaan om vergaderingen fysiek te organiseren. Ook de activiteiten van CIA (Coming-out, informatie en advies) op zaterdagmiddag zullen vanuit huis plaatsvinden. De uitzondering op deze regel is wanneer het noodzakelijk is voor de veiligheid van de betrokkenen. In deze situatie mag er samengekomen worden maar wordt de anderhalve meter strikt in acht genomen. Per ontmoetingsactiviteit zullen we kijken wat er door kan gaan. Deze sociale activiteiten zijn belangrijk voor de psychische gezondheid van mensen, maar zullen alleen doorgang vinden wanneer dit veilig en volgens de regels plaats kan vinden. Houd onze website en de agenda in de gaten welke ontmoetingsactiviteiten door gaan en welke niet. 

4 oktober 2020 

Veilige ontmoetings-app voor LHBTI-jongerEN

Created with Sketch.

 Nederlandse LHBTI-jongeren kunnen als eerste ter wereld gebruik maken van een app om met elkaar te chatten. De app Jong&Out is alleen voor jongeren onder de 18 en heeft huisregels, zodat het een veilige plek is om te praten. Belangenorganisatie COC heeft de app ontwikkeld om jongeren steun te geven. 

Geschiedenis
Jong&Out is in 2007 opgestart door COC Nederland en een groep lesbische, homo, bi, transgender en intersekse (LHBTI)-jongeren tot en met achttien. De directe aanleiding was het feit dat dat jaar voor het eerst een 16-min boot meevoer tijdens de Amsterdamse Gay Pride. Sinds de start met de eerste Jong&Out groep in Amsterdam is het netwerk van meetings locaties gegroeid van een netwerk van tweeëntwintig meetinglocaties. Ook het aantal leden op de website groeit nog elk jaar. Jong&Out is een community van en voor jongeren en COC Nederland en lokale COC’s ondersteunen, begeleiden en helpen hen daarbij. De activiteiten worden door de vrijwillige jongeren zelf georganiseerd en hierbij zijn altijd  begeleiders aanwezig. 

2 september 2020 

Veel belangstelling demonstratie tegen haatcampagne Polen

Created with Sketch.

 Er was op maandagavond 7 september veel belangstelling voor de demonstratie tegen de anti-LHBTI haatcampagne in Polen. Zo’n honderdvijftig mensen met talloze regenboogvlaggen kwamen bijeen op het Amsterdamse Homomonument.

COC-voorzitter Astrid Oosenbrug riep tijdens de betoging de Nederlandse regering, de EU en kerkgenootschappen op om in actie te komen tegen de schending van LHBTI-mensenrechten in Polen. “LHBTI-vrije zones bestaan niet, LHBTI’s zullen er altijd zijn, overal”, aldus Oosenbrug, refererend aan het hatelijke anti-LHBTI predicaat dat veel Poolse regio’s en gemeenten de laatste jaren gebruiken. “Haat-zones bestaan wel. En daar moet nú een einde aan komen.”

“Wij worden in campagnes gebruikt als haatobject”, vertelde de Pools-Nederlandse LHBTI-activist Szymon en mede-organisator van het protest op het Homomonument. “De situatie escaleert. Als ik in Polen ben, ben ik bang om gearresteerd te worden. De publieke ruimte is niet meer veilig. Vrienden van mij zijn al gearresteerd.” Szymon benadrukte hoezeer de solidariteit vanuit Nederland wordt gewaardeerd door Poolse LHBTI’s.

Wielie Elhorst, predikant voor de regenbooggemeenschap van de Protestantse Kerk Amsterdam en mede-organisator van het protest, sprak zich uit tegen de Poolse Rooms-Katholieke bisschoppenconferentie. De Poolse bisschoppen pleiten voor zogenaamde ‘genezingstherapie’ voor LHBTI’s. “Dit conservatisme heeft helemaal niets te maken met de mens naar Gods hart”, aldus Elhorst. Hij riep de Nederlandse bisschop De Korte op om van zich te laten horen.

Ook Henk Meulink, voorzitter Raad van Kerken Amsterdam, sprak zicht tijdens de demonstratie uit tegen de Poolse haatcampagne. Presentator en mede-organisator Hans Verhoeven onderstreepte dat de situatie in Polen als maar grimmiger wordt. Het leven van de Poolse regenbooggemeenschap wordt daardoor steeds minder dragelijk. 

Die als maar grimmiger haatcampagne tegen de Poolse regenbooggemeenschap was de aanleiding voor het protest op 7 september. Poolse gemeenten en regio’s roepen zichzelf uit tot ‘LHBTI-vrije zones’, de Poolse bisschoppenconferentie doet een oproep tot het zogenaamd ‘genezen’ van LHBTI’s en recent werden bijna vijftig onschuldige LHBTI-activisten gearresteerd. 

 

4 augustus 2020 

Onderzoek: het effect van de coronacrisis op LHBTI’s in Nederland 

Created with Sketch.

We hebben helaas nog altijd te maken met de beperkende maatregelen vanwege de coronacrisis. Met name de lockdown, die startte in het voorjaar, heeft veel effect gehad op ons dagelijks leven. MOVISIE wil de effecten hiervan op LHBTI’s in Nederland peilen. Vul daarom nu deze korte vragenlijst in!

Met een peiling, bestaande uit een korte vragenlijst, hoopt Movisie in kaart te brengen welke effecten deze crisis heeft (gehad) op LHBTI’s in Nederland.

Als de effecten in kaart gebracht kunnen worden, kan Movisie concrete aanbevelingen doen aan gemeenten, lokale organisaties en sociaal professionals om in de toekomst beter voorbereid te zijn op dit soort situaties of om op dit moment nog actie te kunnen ondernemen.

 

contact

Heb je suggesties voor een nieuwsbericht of zou je graag iets met ons willen delen? Bijvoorbeeld over een leuke activiteit of een ontwikkeling in de regio?


Neem dan contact op met onze medewerker communicatie!