COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

Cocktail

WAT IS COCKTAIL?

Cocktail is een maatjesproject van het COC Midden-Gelderland, dat zich richt op lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) “nieuwkomers”: vluchtelingen, asielzoekers en migranten.

WAT WIL COCKTAIL BEREIKEN?

Middels het project willen wij het isolement van LHBT nieuwkomers doorbreken en hen op een veilige manier introduceren in de Nederlandse samenleving. Het project wil bijdragen aan het verbeteren van het leefklimaat en de veiligheid van LHBT nieuwkomers en migranten in Nederland.

LHBT’s worden in grote delen van de wereld gediscrimineerd en bedreigd. In een aantal landen staat hen gevangenisstraf of zelfs de doodstraf te wachten. Vluchten is vaak de enige mogelijkheid.

Maar ook in Nederland zijn de discriminatie en bedreiging nog niet geweken: hun geaardheid wordt, net als in het land van herkomst, dikwijls niet geaccepteerd door
andere nieuwkomers in en buiten de vluchtelingencentra. Dit kan leiden tot ernstige vormen van (fysieke) bedreiging, vereenzaming, angsten en depressiviteit.

WAT DOET COCKTAIL?

Maatjescontact

Na een intakegesprek met een vluchteling, gaat Cocktail op zoek naar een vrijwilliger, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de taal en wensen van de nieuwkomer. Cocktail brengt een LHBT nieuwkomer in contact met een maatje, een vrijwilliger die meestal zelf tot de LHBT groep in Midden-Gelderland behoort. Als het klikt, maakt het duo afspraken over welke activiteiten ze gaan ondernemen, wanneer en hoe vaak.

Cocktail biedt geen juridische, medische, psychische of financiële hulp. Zo nodig wordt iemand doorverwezen naar professionele instanties. Deelname is gratis, maar Cocktail biedt geen onkostenvergoeding voor reiskosten, drankjes, etc.

Organiseren activiteiten

Door het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten wil Cocktail een sociaal netwerk opbouwen om het onderling contact binnen de doelgroep en de integratie in de Nederlandse LHBT gemeenschap te bevorderen.

Voorlichting

Ook wil Cocktail door middel van gerichte voorlichting de positie van allochtone LHBT’s in asielzoekerscentra en in de Nederlandse samenleving verbeteren.

Samenwerking

Cocktail draait volledig op vrijwilligers. Om haar doelen te bereiken, streeft Cocktail naar een goede samenwerking met vluchtelingen- en migrantenorganisaties en andere hulpverlenende instanties.

EN VERDER …

Om de noodzakelijke kwaliteit te waarborgen wordt een Cocktailvrijwilliger zorgvuldig gescreend op motivatie, geschiktheid en betrouwbaarheid.
In het kader van deskundigheidsbevordering worden cursussen/lezingen voor de vrijwilligers aangeboden en intervisie- en evaluatiemomenten georganiseerd.

CONTACT

Kent u een LHBT nieuwkomer die geïnteresseerd is of baat zou kunnen hebben bij de activiteiten van Cocktail? Of behoort u zelf tot de doelgroep? Neem gerust contact met ons op! Wij staan open voor reacties, vragen en ideeën.

cocktail@cocmiddengelderland.nl

(026) 442 31 61