COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

Voorlichting

Sinds jaar en dag geeft het COC voorlichtingslessen op middelbare scholen. Er wordt gediscussieerd met leerlingen over hun opvattingen over en omgang met homoseksualiteit en ervaringsdeskundigen geven een gezicht aan het onderwerp door hun persoonlijk verhaal te vertellen.

Is voorlichting echter nog wel zo nodig?

Nederland is toch één van de meest tolerante landen ter wereld als het gaat om homoseksualiteit? En is het niet zo dat de acceptatie in Nederland niet alleen al groot ìs, maar ook nog steeds groter wordt?

Onderzoek wijst inderdaad uit dat slechts een kleine minderheid van de Nederlanders homoseksualiteit afwijst. De omvang van die minderheid is ook al jarenlang stabiel. Tussen 1968 en 2008 is steeds periodiek gemeten in hoeverre Nederlanders het eens waren met de stelling dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen vrij moeten zijn om hun leven te leiden zoals zij dat willen. In 1968 was 36% het hiermee oneens. In 1980 was dit nog 7% en sindsdien is hier maar weinig aan veranderd.
Ondanks dit algemene positieve beeld is er echter meer aan de hand. Zo vindt ongeveer de helft van de leerlingen in het voortgezet onderwijs dat je op school beter niet voor je homoseksualiteit kunt uitkomen (Weerbaar en divers, Inspectie van het Onderwijs, 2009). Ook vinden lesbische, homoseksuele en biseksuele scholieren school, in vergelijking met heteroseksuele scholieren, minder leuk, spijbelen ze vaker, ervaren ze een negatievere sfeer in de klas en minder steun van docenten, en worden ze meer gepest (Jongeren en seksuele oriëntatie, SCP, 2015). Verder zijn er sterke aanwijzingen dat zelfmoordpogingen en zelfmoordgedachten vaker voorkomen bij homojongeren dan bij heterojongeren. (Steeds gewoner, nooit gewoon, SCP, 2010).

Voor LHBT-scholieren lijkt de acceptatie dus nog niet zo vanzelfsprekend en is er nog steeds actie nodig.

Een vanzelfsprekende manier om verandering te bewerkstelligen is voorlichting. Dit kan op de al genoemde klassieke manier door voorlichters van het COC uit te nodigen en hun in gesprek met leerlingen/studenten te laten gaan.

Er bestaat echter ook de mogelijkheid van een workshop voor docenten waarin docenten met het thema seksuele diversiteit en onderwijs aan de slag gaan.

Voor beide opties vind je hieronder uitgebreide informatie. Wil je een voorlichting aanvragen? Vul dan het intakeformulier in. Het team voorlichting probeert haar voorlichtingen zoveel mogelijk op maat aan te bieden. Dit betekent dat ook aanvragen voor voorlichtingen voor groepen anders dan leerlingen, studenten en docenten welkom zijn.

Hieronder kan informatie voor voorlichtingslessen op scholen en de workshop over seksuele diversiteit voor docenten gedownload worden, evenals de desbetreffende intake formulieren. Het intake formulier kan na invulling gemaild worden naar voorlichting@cocmiddengelderland.nl. Ook voor overige informatie kunt u een e-mail sturen naar dit emailadres.