COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

COC-prijs voor Kevin Jennings en Hans Verhoeven

De Bob Angelo Penning van het COC wordt dit jaar toegekend aan LBHTI-activist Hans Verhoeven en aan Kevin Jennings, initiatiefnemer van de wereldwijde GSA-beweging op scholen. COC-voorzitter Astrid Oosenbrug reikte de penningen uit tijdens COC’s True Colors op zondagavond 27 januari in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam.

In haar nieuwjaarsspeech in Paradiso riep Oosenbrug de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie op om geweld en discriminatie tegen LHBTI’s steviger aan te pakken. Ze spreekt komende week met korpschef Erik Akerboom en OM-baas Gerrit van der Burg.

Kevin Jennings

De Amerikaan Kevin Jennings – zie foto bovenaan – krijgt de Bob Angelo Penning voor zijn geweldige bijdrage aan de verbetering van de positie van LHBTI-jongeren op scholen wereldwijd. In 1988 richtte Jennings ’s werelds eerste Gender & Sexuality Alliance (GSA) op. GSA’s zijn clubjes van LHBTI’s en bondgenoten die samen werken aan acceptatie op school. Jennings startte hiermee een internationale beweging.

Mede dankzij het door Jennings opgerichte Gay and Lesbian School Education Network (GLSEN), kwamen er GSA’s op duizenden scholen over de hele wereld. In Nederland zijn er GSA’s op zo’n tachtig procent van de middelbar scholen. GSA’s hebben aantoonbaar positief effect op de positie van LHBTI-scholieren.

Ook als lid van de regering van president Obama zette Jennings zich in voor acceptatie op school. Verder was hij tot 2017 directeur van de Arcus Foundation, een van de grootste Amerikaanse fondsen voor LHBTI-doelen.

Hans Verhoeven

Activist Hans Verhoeven organiseerde en initieerde de afgelopen vier decennia een indrukwekkende reeks LHBTI-evenementen, initiatieven en demonstraties. Hij is daarmee een drijvende kracht voor de Nederlandse LHBTI-beweging.

Zo was hij begin jaren negentig één van de initiatiefnemers van EuroPride, het Europese Pride-evenement dat jaarlijks een andere stad aandoet. Hij organiseerde EuroPride in Londen, Berlijn en in 1994 in Amsterdam. Tegenwoordig is hij een drijvende kracht achter de Pride Walk, de optocht voor LHBTI-acceptatie en mensenrechten die het startpunt vormt voor Pride Amsterdam.

Tot de vele demonstraties die Verhoeven (mede) organiseerde, behoren bijeenkomsten tegen LHBTI-vervolging in Tsjetsjenië en de recente Viering van de Liefde tegen de Nashville-verklaring. Ook organiseerde hij tal van LHBTI-evenementen, zoals Leather Pride.

Bob Angelo Penning

De Bob Angelo Penning is vernoemd naar de schuilnaam van Niek Engelschman, in 1946 oprichter en eerste voorzitter van het COC. De Penning werd ingesteld in 1991. Tot de winnaars behoren Erwin Olaf, Boris Dittrich, Paul de Leeuw, Joke Swiebel, Hans van Manen, Judith Schuyf, Andreas Burnier, Arie Boomsma en André van Duin.

Nieuwjaarsspeech

In haar nieuwjaarsspeech riep COC-voorzitter Oosenbrug de Eerste Kamer op om op dinsdag 5 februari te stemmen vóór een verbod op intersekse- en transgenderdiscriminatie in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb).

Ook riep ze OM-baas Van der Burg en korpschef Akerboom op tot een steviger aanpak van geweld en discriminatie tegen LHBTI’s. “Ik ga ze uitleggen dat schelden met ‘kankerhomo’ echt wel homofobie is. En dat 10 veroordelingen voor LHBTI-discriminatie per jaar veel en veel te weinig is”, aldus Oosenbrug in haar nieuwjaarsboodschap.

[Bron: COC NL – Foto van Hans Verhoeven gemaakt door fotograaf Boy Hazes]

Zie ook:

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

Veel bereikt sinds eerste LHBTI-demonstratie in 1969

Op maandag 21 januari 2019 is het precies 50 jaar geleden dat op het Binnenhof in Den Haag de eerste LHBTI-demonstratie in ons land en in Europa plaatsvond. Het protest was gericht tegen het discriminerende artikel 248bis van het Wetboek van Strafrecht.

“We hebben sindsdien veel bereikt”, vindt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “En er is nog veel om samen de schouders onder te zetten.”

“De acceptatie is enorm toegenomen en onze rechten zijn veel beter geregeld. In de jaren zestig moest veertig procent van de Nederlanders niks van homo’s hebben, nu is dat minder dan tien procent. Er kwam een einde aan de strafbaarheid, discriminatie werd verboden, het huwelijk werd opengesteld en scholen moeten acceptatie bevorderen. Dat zijn prachtige resultaten.”

Tegelijkertijd zijn er volgens Oosenbrug ook nog forse uitdagingen. “Op scholen is ‘homo’ nog altijd het meest gebruikte scheldwoord, mensen vinden zoenende mannen aanstootgevend, LHBTI’s krijgen te maken met fysiek of verbaal geweld en de emancipatie van transgender en intersekse personen blijft achter.’

Oosenbrug pleit voor een expliciet verbod op LHBTI-discriminatie in de Grondwet, om zo de wettelijke verworvenheden van de afgelopen decennia te borgen. ‘Maak daar snel werk van’, is haar oproep aan regering en Tweede Kamer.

248bis

De demonstratie op 21 januari 1969 was gericht tegen het oude artikel 248bis van het Wetboek van Strafrecht. Volgens dat artikel waren homoseksuele contacten tussen 16 en 21 jaar strafbaar, terwijl dat niet gold voor heteroseksuele contacten. Het artikel werd afgeschaft in 1971.

Op grond van artikel 248bis zijn iets meer dan 5000 mensen vervolgd en ongeveer de helft daarvan veroordeeld tot gevangenisstraf. De zedenpolitie maakte het leven van homo’s, lesbiennes en biseksuelen moeilijk, terwijl die niets hadden misdaan. Mensen konden een baan bij de overheid wel vergeten.

Het COC wil dat de Nederlandse overheid, net als bijvoorbeeld de Britse, schoon schip maakt en een onderzoek start naar de vervolging op grond van 248bis en het handelen van de zedenpolitie. Minister Kajsa Ollongren (BZK) wil vooralsnog alleen de zogenaamde ‘homolijsten‘ van de overheid onderzoeken.

Het protest van 21 januari 1969 werd georganiseerd door de Federatie Studenten Werkgroepen Homoseksualiteit (FSWH). Het werd financieel ondersteund door het COC, dat sinds haar oprichting in 1946 pleitte voor afschaffing 248bis. De demonstratie vond plaats enkele maanden voor de Stonewall-rellen in New York (28 juni 1969), die vaak worden beschouwd als het begin van de moderne LHBTI-beweging.

Joke Swiebel, destijds één van de initiatiefnemers van de demonstratie op het Binnenhof, houdt op 21 januari 2019 in Amsterdam een lezing over de ontwikkelingen sinds 1969.

[Bron: COC NL – Foto Homodemonstratie Binnenhof: CC-Fotocollectie Anefo/Jack de Nijs]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

Regenboogpluim voor Museum IJsselstein

COC Midden-Nederland heeft aan Museum IJsselstein de Regenboogpluim 2019 toegekend. Het museum krijgt deze prijs voor de manifestatie ‘Gendervrij bij MIJ’. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt op de verjaardag van COC Midden-Nederland aan een persoon of organisatie die zich recent op buitengewone wijze heeft ingezet voor LHBTI’s in de regio Midden-Nederland. 

In het museum werd de Regenboogpluim uitgereikt aan directeur Bert Murk van Museum IJsselstein door voorzitter Simon Timmerman van COC Midden-Nederland (resp. in het midden en links op de foto hierboven, met daarop rechts Peggy Adema, voormalig D66-raadslid in IJsselstein).

Het museum organiseerde afgelopen najaar de manifestatie ‘Gendervrij bij MIJ’. Tijdens de manifestatie werd er op diverse manieren aandacht gegeven aan het onderwerp seksuele en genderdiversiteit. Museum IJsselstein wilde hiermee een actieve rol spelen in het toewerken naar een meer inclusieve maatschappij. De manifestatie had een uitgebreid programma met onder andere een kunstwerk met videoprojecties van multidisciplinair kunstenaar Sven Signe den Hartogh in de 17de eeuwse Kasteeltoren, een expositie van textiel en sieraden van Franka van de Ven, diverse workshops en dialoogtafels.

“Museum IJsselstein heeft op bijzonder enthousiaste wijze aandacht besteed aan seksuele en genderdiversiteit met deze prachtige manifestatie ‘Gendervrij bij MIJ’. Het is ontzettend waardevol en ook stoer dat ze gekozen hebben voor dit onderwerp, want veel mensen vinden dit nog steeds wel een beetje spannend om het hierover te hebben”, aldus Timmerman. “Museum IJsselstein is hiermee een voorbeeld voor veel andere musea om dit thema bespreekbaar en zichtbaar te maken. Als de gemeente echt inclusief wil zijn is deze bijdrage van Museum IJsselstein ontzettend waardevol”.

Regenboogpluim

De Regenboogpluim wordt sinds 2017 uitgereikt op de verjaardag (18 januari) van COC Midden-Nederland aan een persoon of organisatie die zich recent op buitengewone wijze heeft ingezet voor LHBTI’s in de regio Midden-Nederland. De eerste Regenboogpluim ging in 2017 naar Yolande Gastelaars, gemeenteraadslid in Soest voor de politiek partij DSN. Zij ontving de onderscheiding voor het agenderen van het thema LHBTI in de gemeenteraad van Soest en haar strijd voor de ontwikkeling van gemeentelijk beleid. Vorig jaar ging werd de tweede Regenboogpluim toegekend aan Stichting Utrecht Canal Pride. De stichting organiseerde op 17 juni 2017 voor de allereerste keer de kleurrijke botenparade over Utrechtse grachten en dat was direct een gigantisch succes.

[Bron/Foto’s: COC Midden-Nederland]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

1969: roze revolutie of verloren strijd?

Maandag 21 januari verzorgt Joke Swiebel een extra Mosse-lezing over de eerste homodemonstratie in ons land en de idealen en verwachtingen van de deelnemers met de veelzeggende titel ‘1969: roze revolutie of verloren strijd?’

2019 wordt een jubeljaar voor de internationale LHBTI-beweging. Eind juni is het vijftig jaar geleden dat de zogenaamde Stonewall Riots plaatsvonden. New Yorkse queers sloegen bij de bar Stonewall In de politie van zich af – een gebeurtenis die jaarlijks wereldwijd met Pride-demonstraties wordt herdacht.

Maar in Nederland begon het eerder: op 21 januari 1969 hielden studenten, op het Haagse Binnenhof, de eerste homodemonstratie in Europa (zie foto hierboven). Hun wens: afschaffing van het discriminerende wetsartikel (248bis WvS) dat een veel hogere leeftijdsgrens stelde op homo- dan op heteroseks. Deze demonstratie markeerde het begin van de moderne LHBTI-beweging – gericht op openheid, maatschappijverandering en gelijke behandeling.

Joke Swiebel (1941) studeerde in 1969 politicologie aan de UvA en was voorzitter van de Federatie van Studentenwerkgroepen Homoseksualiteit (FSWH). In die hoedanigheid was ze een van de organisatoren van deze eerste homodemonstratie. Later was ze lid van het COC-hoofdbestuur, beleidsambtenaar Emancipatie bij verschillende ministeries en lid van het Europees Parlement voor de PvdA.

De vragen die in de Mosse-lezing van Joke Swiebel aan de orde komen zijn: hoe dachten de jeugdige demonstranten van toen over zichzelf, hun relaties en de inrichting van de samenleving? Welke verwachtingen zijn uitgekomen en welke idealen gingen teloor?

Datum: maandag 21 januari 2019 – 17.30-18.30 uur, gevolgd door receptie
Locatie: Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) – Oosterdok 143 te Amsterdam (OBA Theater, 7de etage)
Toegang is gratis | Reserveren is niet mogelijk

Voor meer informatie – zie ook: Facebookevent

De jaarlijkse Mosse-lezing is een initiatief van de Stichting George Mosse Fonds ter bevordering van de studie van homo/lesbische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ze wordt georganiseerd in samenwerking met IHLIA LGBT Heritage.

[Bron/Illustratie: George Mosse-lezing – Foto Homodemonstratie Binnenhof Den Haag tegen artikel 248bisL Andere Tijden]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

COC’s True Colors op 27 januari in Paradiso

Op zondag 27 januari 2019 vindt de zevende editie plaats van COC’s True Colors: de feestelijke fundraiser van het COC èn het moment om 2019 in te luiden samen met de nationale LHBTI-gemeenschap.

Dit jaar maken o.a. klinkende namen als Wouter Hamel, Carolina Dijkhuizen, Valentijn de Hingh, Nadia Moussaid en MC DiVine hun opwachting in Paradiso Amsterdam. Tevens kun je in het bezit komen van unieke items door mee te doen met de True Colors Veiling.

True Colors vindt plaats op zondag 27 januari 2018 van 16:00-02:00 uur in Paradiso, Weteringschans 6-8 in Amsterdam. Naast een feestavond is er een netwerk-event, silent disco, loterij, veiling, food court en de uitreiking van de Bob Angelo Penning! Kaarten zijn verkrijgbaar via TrueColors.nl, hier kun je tevens informatie vinden over de veiling en de True Colors Loterij, welke dit jaar voor het eerst ook online plaatsvindt.

Op True Colors brengt het COC de veelzijdige Nederlandse LHBTI-beweging bijeen en vieren we wat er bereikt is! Dit jaar zijn er wederom honderden LHBTI-initiatieven vertegenwoordigd in Paradiso, variërend van belangenclubs en bedrijfsnetwerken tot de regionale COC-verenigingen. Met de opbrengsten van COC’s True Colors ondersteunt het COC kleinschalige LHBTI-initiatieven.

De True Colors Veiling bevat unieke items zoals de monumentale regenboogvlag van Stichting Homomonument, een originele foto van topfotograaf Erwin Olaf, een exclusief parfum van Viktor & Rolf en nog veel meer!

Tijdens True Colors reikt het COC de Bob Angelo Penning uit aan een persoon of organisatie die zich in bijzonder heeft ingezet voor de emancipatie van LHBTI’s. Daarnaast houdt de nieuwe COC-voorzitter Astrid Oosenbrug een Nieuwjaarsspeech.

True Colors wordt gepresenteerd door Nadia Moussaid. De hele programmering is om van te smullen dus zorg dat je erbij bent. Meer informatie vind je op TrueColors.nl.

True Colors:
Zondag 27 januari 2018
16.00 tot 02.00 uur – Paradiso Amsterdam.
Voorverkoop: €26,95-, COC-leden: €16,95,-
Kijk voor meer informatie op TrueColors.nl

Bron: COC NL – Foto: COC’s True Colors in Paradiso – Bete van Meeuwen voor COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

Geke Hartman winnaar Burgemeester Dales Prijs 2019

De Burgemeester Dales Prijs wordt dit jaar toegekend aan Geke Hartman van Pride Photo Nijmegen. De prijs wordt uitgereikt aansluitend op de jaarlijkse Burgemeester Dales Lezing, die op vrijdag 25 januari a.s. in Nijmegen wordt uitgesproken door Sinan Can. Naast de lezing en de uitreiking van de prijs zal een zeskoppig koperensemble een stijlvol intermezzo verzorgen. 

De Burgemeester Dales Prijs, bestaande uit een oorkonde en een bedrag van 500 euro, is bedoeld ter ondersteuning van mensen en organisaties die zich inzetten voor de emancipatie van minderheden, de gelijke behandeling van achtergestelde groepen of de bestrijding van discriminatie in de breedste zin van het woord.

Er is dit jaar gekozen voor Geke Hartman, vanwege haar inzet bij Pride Photo Nijmegen. Afgelopen jaar viel Geke Hartman op door de expositie ‘TROTS!’ op Plein 1944 in het centrum van Nijmegen. De foto-expositie geeft het leven van transgenders van alle dag een gezicht, en heeft tot doel om mensen te laten nadenken en om stereotype denkbeelden over mannen en vrouwen te doorbreken.

De jury van de Burgemeester Dales Prijs roemt Geke Hartman ook vanwege tal van andere activiteiten bij Pride Photo Nijmegen zoals het ‘Walking Dinner’ langs verschillende Pride Photo-exposities, en de ‘Historische Wandelingen’ langs bekende LHBTI-plekken in Nijmegen. Haar optreden is een schoolvoorbeeld van belangeloze inzet voor verbetering van de positie van minderheden.

Het bestuur van COC Regio Nijmegen ondersteunt de voordracht van harte. Ap Willemsen, voorzitter van COC Regio Nijmegen, zal Geke Hartman dan ook met plezier deze prijs overhandigen.

De Burgemeester Dales Lezing en de uitreiking van de Burgemeester Dales Prijs vinden plaats in het stadhuis van Nijmegen op vrijdag 25 januari 2019. De ontvangst is vanaf 20.00 uur, het programma begint om 20.30 uur en is voor iedereen toegankelijk.

Meer informatie over de lezing en de prijs is te vinden op www.daleslezing.nl.

[Bron: COC Nijmegen – Foto Ien Dales: CC-Fotocollectie Nationaal Archief/Anebo/Rob Bogaerts]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

Beste wensen voor 2019! overzicht nieuwjaarsrecepties

Bestuur en medewerkers van COC Nederland wensen u een gelukkig, gezond en voorspoedig nieuwjaar!

Het secretariaat van COC Nederland is vanaf woensdag 2 januari 2019 weer normaal bereikbaar (9.30-17.00 uur). Voor vragen over seksuele oriëntatie en genderidentiteit, data van activiteiten en adressen van LHBTI-organisaties enz. kunt u terecht bij Switchboard.

NIEUWJAARSRECEPTIES

COC Nederland
Zondag 27 januari 2019 – vanaf 16.00 uur
Paradiso – Weteringschans 6 te Amsterdam

TRUE COLORS – fundraiser voor het Bob Angelo Fonds – tickets zijn beschikbaar voor € 26,95 en € 16,95 voor COC-leden – Kijk voor tickest op TrueColors.nl/Tickets.

COC Haaglanden
Zaterdag 12 januari 2019 – vanaf 15.00 uur
COC-café – Scheveningseveer 7 te Den Haag

COC Kennemerland
Vrijdag 11 januari 2019 – 16.30-18.30 uur
Café Bruxelles – Lange Wijngaardstraat 16 te Haarlem

COC Leiden
Zaterdag 19 januari 2019 – 20.00-22.00 uur
COC-pand De Kroon – Langegracht 65 te Leiden

COC Midden-Nederland i.s.m. Bodytalk, Café Kalff & PANN
Zondag 20 januari 2019 – 15.00-19.00 uur
EKKO – Bemuurde Weert WZ3 te Utrecht

COC Noord-Holland Noord i.s.m. Pink Society
Zondag 6 januari 2019 – 15.00-18.00 uur
Wijkboederij – Vondelstraat 31 te Alkmaar

COC Noordoost-Brabant i.s.m. Gay Sportclub Zoete Lieve Gerritje
Zondag 20 januari 2019 – 15.00-18.00 uur
Café Bij Katrien – Triniteitstraat 19 te Den Bosch

COC Regio Nijmegen i.s.m. Roze Huis Nijmegen
Vrijdag 18 januari 2019 – 19.00-21.00 uur
Roze Huis – Anthonisplaats 1 te Nijmegen

COC Rotterdam-Rijnmond
Dinsdag 1 januari 2019 – 16.00-18.00 uur
COC-pand – Schiedamsesingel 173 te Rotterdam

COC West-Brabant
Zondag 6 januari 2019 – vanaf 16.00 uur
De Fabriek – Grote Markt 31 te Bergen op Zoom

[Bron: COC NL – Illustratie 2019: CC-Pxhere-Dorothe]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loten voor COC’s True Colors Loterij nu ook online verkrijgbaar

Start jij het nieuwe jaar met een heerlijke reis naar Gran Canaria, of word je liever overladen door een jaarvoorraad ijs van Ben en Jerry’s? Het prijzenpakket van de True Colors loterij bestaat dit jaar uit tientallen diverse items. Kijk op www.cocloterij.nl voor het overzicht en koop direct online loten voor €5,- per stuk. De eerste trekking zal plaatsvinden tijdens True Colors op zondag 27 januari in Paradiso, Amsterdam, dus zorg dat je jouw loten snel bemachtigt want de winkans is groot!

Online loterij

Door online loten te verkopen bieden we ook mensen die niet fysiek aanwezig zijn bij het evenement een mogelijkheid om mee te spelen, en kan je de loten nu ook als kerstcadeau geven! De trekkingsuitslagen worden op maandag 28 januari vanaf 12:00 uur op www.cocloterij.nl gecommuniceerd.

De opbrengst van de loterij komt ten goede aan COC’s Bob Angelo Fonds, waarmee kleinschalige initiatieven in de LHBTI+ gemeenschap worden ondersteund.

True Colors / Bob Angelo Fonds

True Colors, de jaarlijkse feestelijke fundraiser van het COC, wordt dit jaar gehouden op zondag 27 januari 2019 in Paradiso Amsterdam. COC’s True Colors is een veelzijdig evenement in o.a. een netwerkevenement waarbij honderden LHBTI+ organisaties aanwezig zijn, een feestavond met o.a. diverse optredens van topartiesten, DJ’s, drag queens en dansers, een Silent Disco, een veiling en natuurlijk de True Colors Loterij. Kijk voor informatie op www.truecolors.nl Save the date want dit wil je niet missen!

COC Limburg wint Nationaal COC Songfestival

COC Limburg is met het lied ‘Isabelle’ van Floortje Hover de winnaar van het Nationaal COC Songfestival 2018. Na een spetterende finale en spannende puntentelling bleek ‘Isabelle’ de winnaar met 191 punten. De inzending van COC Rotterdam-Rijnmond eindigde met 158 punten op een tweede plaats, derde werd COC Kennemerland met 141 punten.

Na enkele jaren van afwezigheid was COC Limburg weer terug op deze landelijke ‘regenboogliedjes’ wedstrijd. Floortje Hover is een Nederlandstalige singer-songwriter. In 2016 heeft ze, naast het uitbrengen van haar debuutalbum “Onderweg”, ook succesvol haar studie aan het Conservatorium afgerond. Haar repertoire bestaat uit eigen, Nederlandstalige liedjes die zich het best laten vangen onder de noemer kleinkunst. Hierbij begeleidt ze zichzelf op gitaar. Haar liedje ‘Isabelle’ heeft ze geschreven voor en over haar vriendin.

“We bedanken Amsterdam voor de geweldige show en feliciteren COC Limburg met hun overwinning! Op korte termijn gaan we met hen in gesprek om te kijken of de finale volgend jaar in Limburg georganiseerd gaat worden. De 25ste editie zou daarmee terugkeren waar het festival ooit begonnen is”, aldus het Landelijk Team COC Songfestival.

Het Nationaal COC Songfestival werd vorig jaar gewonnen door Dana Petlan met haar liedje De Tijd namens COC Amsterdam en werd daarom in de hoofdstad gehouden in De Duif. De liedjes werden tijdens de finale beoordeeld door een regiojury en een vakjury. De vakjury bestond dit jaar uit oud-winnares Dana Petlan, presentator en Mister Gay 2011 Thom Goderie, singer/songwriter Astrid Akse, The Voice of Holland-finalist Sjors van der Panne en zangeres Astrid Nijgh.

Het Nationaal COC Songfestival is ooit begonnen als een knipoog naar het grote Eurovisie Songfestival. Aanleiding daarvoor was de teleurstellende score van Willeke Alberti in 1994. Hierdoor mocht Nederland het daarop volgende jaar niet aan het festival deelnemen. COC Limburg bedacht toen als alternatief het Nationaal COC Songfestival. Inmiddels is het uitgegroeid tot een serieuze liedjeswedstrijd waar jaarlijks diverse regio’s aan meedoen met liedjes over seksuele en genderdiversiteit. Zie HIER voor meer informatie over het Nationaal COC Songfestival.

[Bron/Foto’s: COC Nationaal Songfestival]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Domtoren speelt Utrechtse inzending COC Songfestival

Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig speelt komende zaterdag 8 december vanaf de Domtoren het lied ‘1730 (in de schaduw van de Dom)’. Het lied over de Utrechtse sodomieprocessen van Kees van den Berg & Ingeborg Hornsveld is de inzending namens COC Midden-Nederland voor de 24ste editie van het Nationaal COC Songfestival. Zaterdagavond treedt het duo aan in de grote finale van de liedjeswedstrijd in Amsterdam.  

Het lied ‘1730 (in de schaduw van de Dom)’ werd in september opgenomen en ging 11 oktober jl. op Coming Out Dag in première bij Radio M Utrecht. Het lied gaat over de Utrechtse sodomieprocessen in 1730-1731 in de stad Utrecht. Vervolgens verspreidde de jacht op sodomieten zich naar de rest van de Republiek, waar nog eens ruim 300 processen plaatsvonden, die in veel gevallen leidden tot de doodstraf.

Kees en Ingeborg hopen met hun lied veel indruk te maken tijdens de grote finale van het Nationaal COC Songfestival in voormalig kerk De Duif aan de Amsterdamse Prinsengracht 756 op zaterdagavond 8 december.

Nog voor hun optreden in de finale zal heel Utrecht het lied kunnen horen vanaf de Domtoren. Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig bespeeld de Utrechtse Domtoren elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur. De Utrechtse inzending voor het Nationaal COC Songfestival zal rond 11.30 uur te horen zijn.

[Bron: COC Midden-Nederland – Foto Utrechtse Domtoren: CC-0805edwin]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?