COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

‘LHBT’s in Iran systematisch vervolgd’

LHBT’s worden door de Iraanse overheid systematisch vervolgd. Dat schrijft de mensenrechtenorganisatie OutRight in een brief aan de Nederlandse regering. Het COC roept staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) opnieuw op om de hoogste beschermingsstatus te geven aan LHBT vluchtelingen uit Iran en de groep in beginsel altijd asiel te geven.

Staatssecretaris Broekers (Asiel) besloot in juli om de beschermingsstatus van LHBT asielzoekers uit Iran in Nederland substantieel te verlagen. De situatie voor LHBT’s in Iran zou volgens haar sterk zijn verbeterd.

OutRight spreekt dat tegen. Volgens de vooraanstaande mensenrechtenorganisatie is de situatie voor LHBT’s in Iran niet verbeterd en wordt de groep door de Iraanse overheid systematisch vervolgd. Dat schreven eerder ook het COC en mensenrechten 6RANG aan staatssecretaris Broekers.

OutRight stelt in hun brief dat LHBT’s in Iran te maken krijgen met aanhoudende discriminatie, intimidatie, gevangenzetting, geweld en willekeurige arrestaties door de Iraanse autoriteiten. Als voorbeeld noemt de organisatie de arrestatie in april 2017 van 30 mannen die verdacht werden van homoseksualiteit. De politie beschoot de mannen, viel ze aan en mishandelde hen.

De Nederlandse regering schreef vorig jaar aan de Tweede Kamer dat in Iran ‘een homoseksueel die […] in elkaar geslagen is en aangifte gaat doen, door de politie geholpen wordt, ongeacht of zijn geaardheid bij hen bekend is of wordt.’ Volgens OutRight is dat ‘verre van de waarheid en niet gebaseerd op enigerlei feiten of bewijs.’ De organisatie schrijft over ‘mishandeling, marteling en verkrachting’ van LHBT’s door de Iraanse politie.

Volgens de Nederlandse regering is er in Iran ‘in het dagelijks leven veel ruimte voor homoseksuelen.’ OutRight schrijft dat er in Iran géén ruimte is voor LHBT’s en dat de groep te maken krijgt met geweld, vervolging, discriminatie, marginalisering en stigma. LHBT’s hebben in Iran ‘een leven zonder waardigheid en zonder kansen om op enige manier deel te nemen aan de Iraanse maatschappij,’ aldus OutRight.  

Staatssecretaris Broekers besloot in juli om de bijzondere bescherming van transgender asielzoekers uit Iran geheel op te heffen. Volgens haar zouden er geen bronnen zijn die stellen dat de groep  systematisch achtergesteld wordt. Volgens OutRight, dat een uitgebreid rapport schreef over transgender personen in Iran, krijgt de groep te maken met extreem geweld, arrestaties, gevangenzetting en vervolging. De situatie van trans personen in Iran is volgens de organisatie niet verbeterd.

Iran is één van de vijf landen in de wereld waar de doodstraf staat op homoseksuele handelingen.   

OutRight Action International is een van de meest vooraanstaande LHBTI-mensenrechtenorganisaties ter wereld.

Op aandringen van het COC en D66-Kamerlid Maarten Groothuizen laat staatssecretaris Broekers de situatie van LHBT’s in Iran momenteel opnieuw onderzoeken. Het COC wil dat de informatie van OutRight en 6RANG daarbij wordt betrokken en dat LHBT asielzoekers uit Iran in Nederland opnieuw de hoogste beschermingsstatus krijgen.

[Bron: COC NL – Foto: cover HRW-Iranrapport ‘We Are A Buried Generation’]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Radboudumc opent expertisecentrum voor trans en intersekse jongeren

Het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis opent op maandag 2 maart het Expertisecentrum Gender & Geslacht – de eerste kliniek die zich richt op transgender kinderen en jongeren, waarin ook het reeds bestaande centrum voor variaties in de geslachtelijke ontwikkeling (DSD) zal opgaan. Transvisie en het COC zijn blij dat er met dit centrum meer keuzevrijheid is gekomen voor kinderen en adolescenten, dat de wachtlijsten voor deze groep korter worden en dat sommigen nu ook zorg dichter bij huis kunnen krijgen.

Tot nu konden patiënten voor medische transgenderzorg alleen terecht in het Amsterdam UMC en in het UMC Groningen. Beiden hebben een wachttijd van meerdere jaren. Eind 2019 stonden bijna 3.000 mensen op de wachtlijst. Volgens patiëntenorganisatie Transvisie is de zorgvraag het afgelopen jaar met 20 procent gestegen.

Kinderen geven soms al vanaf een jaar of zes aan dat ze in het verkeerde lichaam zitten. “Voordat je begint met puberteitsremmers wil je kinderen al uitgebreid hebben gesproken en weten dat je het juiste traject start”, zegt Hedi Claahsen, kinderarts-endocrinoloog en coördinator van het nieuwe centrum in Trouw. “Daarnaast is de begeleiding van zowel ouders als kind heel belangrijk. Elk traject is weer anders.”

Transvisie-voorzitter Lisa van Ginneken is samen met haar collega Casper Martens vanaf een vroeg stadium betrokken geweest als klankbord. “Ik vind dit een mooi voorbeeld van participatie in de zorg. In plaats van feedback geven achteraf, zaten we hier aan tafel toen keuzes nog gemaakt moesten worden en onze inbreng werd daarin meegewogen. Ik dank het team van Radboud voor het vertrouwen en de prettige samenwerking”.

Het Radboudumc hoopt dit jaar zo’n 140 jonge patiënten te kunnen helpen. In eerste instantie gaat het om kinderen en jongeren van de wachtlijst in Amsterdam, om de langst wachtende kinderen het eerst de gelegenheid te geven een behandeling te krijgen in Nijmegen. Het gaat dan om ongeveer 16 personen per maand. Ook kunnen kinderen doorstromen die onder begeleiding zijn bij Genderteam Zuid-Nederland en toe zijn aan medische behandeling. Vanaf september 2020 kunnen kinderen rechtstreeks naar het Radboudumc verwezen worden.

Vanaf volgend jaar kunnen er ook volwassenen terecht. De komende jaren gaat het Expertisecentrum Gender & Geslacht van het Radboudumc zich ook richten op wetenschappelijk onderzoek naar transgenderzorg, aldus Trouw. Ook daarbij zal Transvisie een rol spelen. “Doorstroming naar volwassenenzorg, waaronder ook chirurgie, is natuurlijk belangrijk om de kinderen en jongeren perspectief te kunnen bieden”, aldus Van Ginneken. “Radbou d is al volop aan het nadenken over hoe deze zorg ingericht zou moeten worden. Wij denken daarover ook weer mee”.

[Bron: Trouw, Transvisie – Foto Radboudumc: CC-Radboudumc]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Verplichte sterilisatie van transgender en intersekse Nederlanders in strijd met mensenrechten

Tot 1 juli 2014 werden Nederlanders die hun geslachtsregistratie wilden wijzigen verplicht een sterilisatie en andere vergaande lichamelijke wijzigingen te ondergaan. Deze eisen, die destijds in het Burgerlijk Wetboek stonden, waren in strijd met fundamentele mensenrechten. Dat stellen initiatiefneemster Willemijn van Kempen, Bureau Clara Wichmann, Transgender Netwerk Nederland (TNN), Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) en andere individuele gedupeerden. COC Nederland steunt de oproep van de initiatiefnemers.

Tussen 1985 en 2014 moesten mensen die hun geslachtsregistratie wilden wijzigen eerst geslachtsaanpassende operaties en onomkeerbare sterilisatie ondergaan. Deze operaties waren medisch niet noodzakelijk maar wel wettelijk verplicht. Met grote gevolgen voor de mensen bij wie op de geboorteakte een verkeerd geslacht was opgetekend.

“De staat heeft mij mijn vruchtbaarheid afgepakt”, zegt Willemijn van Kempen, die het initiatief heeft genomen om samen met belangenorganisaties en andere gedupeerden een gesprek met de overheid hierover aan te gaan. Zij had dolgraag samen met haar vrouw kinderen willen krijgen. Maar toen ze in de jaren 1990 in transitie ging, moest ze kiezen tussen vruchtbaarheid of een V in haar paspoort. De mogelijkheid om genetisch materiaal te bewaren kreeg ze niet.

Sinds 1995 zijn ruim 1200 transgender en intersekse mensen hiervan het slachtoffer geworden.* Van 1985 tot 2014 waren sterilisatie en andere vergaande lichamelijke aanpassingen namelijk harde voorwaarden voor wijziging van de geslachtsregistratie. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) oordeelde in 2017 over vergelijkbare wetgeving in Frankrijk dat die in strijd was met fundamentele mensenrechten. De medische behandelingen waren immers verplicht en konden niet gelden als ‘vrijwillig’, want zonder die behandelingen konden de personen in kwestie hun geslachtsregistratie niet wijzigen.

Diep leed

Volgens vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann werden mensen voor een onmogelijke keuze gesteld. Ze konden weliswaar kiezen voor verbetering van hun kwaliteit van leven, maar tegen een veel te hoge prijs. “Deze wetgeving heeft diep leed veroorzaakt bij transgender en intersekse personen”, zegt Santi van Toorn van Bureau Clara Wichmann. “Het wordt tijd dat de overheid dit erkent en hierin haar verantwoordelijkheid neemt.”

Van Kempen wilde enkel als vrouw verder leven en was overgeleverd aan de wet. “Het was daarna een lange weg me te bevrijden van het idee dat ik geen kinderen hoorde te krijgen. Terugkijkend zie ik hoe vernederend en beschadigend het was dat de staat bepaalde wie een ouder mag zijn. Alsof je als trans persoon geen goede ouder kan zijn.”

Onrechtmatig

Van Kempen, Bureau Clara Wichmann, TNN, NNID, COC Nederland en andere gedupeerden stellen dat de eisen van sterilisatie en andere lichamelijke aanpassingen in strijd waren met internationale verdragsbepalingen en rechtsbeginselen. De Nederlandse Staat heeft onrechtmatig gehandeld door die eis in te voeren en te handhaven, vinden de organisaties. Daarom hebben zij de Staat aansprakelijk gesteld voor het leed en eisen ze publieke erkenning en een passende compensatie voor de gedupeerden.

Het Zweedse parlement heeft in 2018 zelf verantwoordelijkheid genomen en een compensatieregeling ingesteld. Volgens TNN-voorzitter Brand Berghouwer is het belangrijk dat Nederland eenzelfde signaal afgeeft, en publiekelijk erkent dat de sterilisatie-eis mensenrechten heeft geschonden. “Bovendien”, zo stelt hij, “kan Nederland ook als voorbeeld dienen voor landen waar de sterilisatie-eis nog steeds geldt, zoals bijvoorbeeld Finland.”

Aansprakelijk

Van Kempen, Bureau Clara Wichmann, TNN, NNID, COC en de andere individuele gedupeerden hopen dat Nederland het voorbeeld van Zweden volgt. Zij hebben de Staat nu aansprakelijk gesteld en verzocht om op korte termijn in overleg te treden. “Mensen moeten weten dat dit is gebeurd,” zegt Van Kempen. “Nederland zou juist vanwege haar internationale inzet voor de bescherming van mensenrechten ook eerlijk moeten zijn over de eigen gemaakte fouten; én daar verantwoordelijkheid voor nemen.”

De voorwaarden zijn ingegaan in 1985, data over mensen die van geslacht veranderen is bekend vanaf 1995 ivm het invoeren van de BRP.

[Bron: TNN – Foto: CC-National Progress Party]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Spreek je uit voor aanpassing van de Transgenderwet!

De regering gaat de transgenderwet verbeteren. Dat is een belangrijke stap in de goede richting. Op sommige punten kan de wet nog beter dan de regering nu voorstelt, bijvoorbeeld voor kinderen en non-binaire personen. Help jij TNN, NNID en COC te zorgen voor een optimale wet? Hieronder lees je hoe. Kom in actie voor 12 februari 2020!

In 2014 trad de nieuwe Transgenderwet in werking. Dankzij die wet, waar TNN en COC lang voor hebben gepleit, werd het veel eenvoudiger om je officiële geslachtsvermelding te wijzigen. Onvruchtbaar zijn en geopereerd zijn is sindsdien geen vereiste meer.

Helaas kent de huidige wet nog wel barrières voor trans personen. Zo heb je nog steeds een deskundigenverklaring nodig, waarvan de kosten kunnen oplopen tot meer dan 300 euro. Ook moet je minstens 16 jaar oud zijn om je registratie te kunnen wijzigen. Nu hebben we de kans om deze barrières uit de wet halen. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig!

In het regeringsvoorstel voor een nieuwe Transgenderwet wordt de deskundigenverklaring afgeschaft. Dat is een goede stap richting zelfbeschikking, demedicalisering en laagdrempelige erkenning.
Helaas blijft er wel een leeftijdsgrens van 16 jaar bestaan. Kinderen jonger dan 16 jaar die hun officiële geslachtsvermelding willen wijzigen moeten daarvoor naar de rechter. Dat is duur en belastend voor kinderen en hun ouders.

Ook is er in het wetsvoorstel niets geregeld voor non-binaire personen. Het niet vermelden van je geslacht op je paspoort wordt in de nieuwe wet dus nog niet mogelijk gemaakt. Dit is teleurstellend, en wij roepen op om deze mogelijkheid via een andere weg toch te regelen.

Kom nu in actie!

Tot 12 februari kan je via een internetconsultatie reageren op het wetsvoorstel. Met die consultatie inventariseert de overheid reacties van burgers, maatschappelijke organisaties en experts op het voorstel. Ook jij kunt een reactie geven. Om dat makkelijk te maken, hebben TNN, NNID en COC voorbeeldbrieven opgesteld die je kunt insturen.

Vind jij dat ook kinderen hun geslachtsvermelding op eenvoudige wijze moeten kunnen wijzigen? Vul dan de Voorbeeldbrief Leeftijdsgrens aan met jouw naam en de datum, voeg indien gewenst een persoonlijke noot toe en stuur de brief HIER in.

Wil jij je uitspreken voor de erkenning van non-binaire personen? Stuur dan de Voorbeeldbrief Non-Binair in, voeg ook hier een persoonlijke noot, jouw naam en de datum toe. Reageer HIER.

Wil je vooral je waardering uitspreken voor het feit dat de deskundigenverklaring wordt afgeschaft? Zeker doen! Daarvoor kun je deze voorbeeldbrief gebruiken. Stuur de brief HIER in.

Je kan natuurlijk ook een geheel eigen reactie insturen of onze voorbeeldbrieven aanpassen. Insturen kan HIER.

NNID, COC en TNN sturen binnenkort ook een eigen, uitgebreide reactie op de consultatie van de Transgenderwet naar de regering.

[Bron: COC NL, NNID & TNN – Foto bovenaan: Jackson was in 2014 één van de eerste trans personen die op eenvoudige wijze zijn officiële geslachtsregistratie wijzigde bij de burgerlijke stand in Amsterdam – foto door Philip Tijsma voor COC Nederland]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Álle vrouwen hebben recht op veiligheid, dus ook trans vrouwen

Dat schrijven wij vandaag in Trouw, samen met WOMEN Inc., Transgender Netwerk Nederland en tal van andere vrouwen- en LHBTI-organisaties.

We reageren daarmee op een transfoob opiniestuk dat vorige week in Trouw verscheen.

[Bron/Illustratie: Trouw]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

10 jaar Paarse Vrijdag – 1000 scholen

Op vrijdag 13 december is het voor de tiende keer Paarse Vrijdag, dit jaar op een recordaantal van meer dan 1000 scholen (vo en mbo). Leerlingen en docenten dragen vrijdag paars om te laten zien dat ze oké zijn met alle genders en seksuele oriëntaties. De dag wordt georganiseerd door COC’s GSA Netwerk en heeft dit jaar als thema: ‘Jezelf kunnen zijn is een feest’. 

10 jaar Paarse Vrijdag

GSA’s (Gender & Sexuality Alliances) op middelbare scholen en mbo’s organiseren al 10 jaar Paarse Vrijdag. COC is trots op wat het GSA Netwerk in die tijd heeft bereikt. “In 2009 startten we met GSA’s op twaalf scholen, nu doen GSA’s op meer dan duizend scholen mee aan Paarse Vrijdag. Dat is een geweldige en stormachtige ontwikkeling. Dankzij de GSA’s is er op school nu veel meer steun en aandacht voor LHBTI’s dan tien jaar geleden”, aldus Geert-Jan Edelenbosch van COC Nederland.

GSA’s zijn steungroepen die zich inzetten voor LHBTI-acceptatie op school, met ondersteuning van COC Nederland. Uit onderzoek van COC en Columbia University blijkt dat LHBTI-leerlingen op scholen met een GSA zich meer thuis- en geaccepteerd voelen, en minder spijbelen dan op scholen zonder GSA.

Steun

LHBTI-jongeren ervaren veel steun door Paarse Vrijdag. “Door Paarse Vrijdag besefte ik dat ik transgender ben en dat het oké is om daarvoor uit te komen,” zegt Zeger (15) van het Ostrea Lyceum in Goes. “Nu help ik mee met het organiseren van Paarse Vrijdag op mijn school omdat ik andere jongeren die struggelen met hun genderidentiteit wil steunen”.

Ook Thomas (17) van het Coornhert Lyceum in Haarlem organiseert met zijn GSA Paarse Vrijdag, omdat hij er voor anderen wil zijn. “Onze GSA bestaat al sinds 2012. De GSA en Paarse Vrijdag hebben mij geholpen mezelf te kunnen vinden. Ik sta nu sterker in mijn schoenen. Samen met de GSA kan ik er nu ook voor anderen zijn.”

Zeger en Thomas stonden naast 5 andere jongeren model voor de postercampagne van Paarse Vrijdag en vertellen hun verhaal in een serie video’s gemaakt door Dook van Dijck.

Jij mag er zijn

Jongeren die homo, lesbisch of bi zijn weten dat meestal al rond hun dertiende of veertiende. Veel transgender jongeren weten dat zelfs al eerder. Uit onderzoek blijkt echter dat deze jongeren hun school vaak niet veilig genoeg vinden om hier open over te zijn. Geert-Jan Edelenbosch van COC: “Daarom betekent Paarse Vrijdag zoveel voor LHBTI-jongeren. In een periode waarin zij zichzelf ontdekken en daar vaak onzeker over zijn, krijgen ze de boodschap: jij mag er zijn! Dat is enorm waardevol. Je gesteund voelen zorgt dat je je veiliger voelt.”

Paarse cupcakes, paarse nagellak en pauzefeestjes

De GSA’s delen dit jaar een half miljoen paarse polsbandjes uit. Er worden paarse cupcakes gebakken, nagels en haren paars geverfd en scholen versierd. Daarnaast organiseren de GSA van alles: ze geven pauzefeestjes of gaan de klassen langs om voorlichting te geven over seksuele- en gender diversiteit.

[Bron/Illustratie: COC NL/GSA]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zicht op afschaffing deskundigenverklaring

De deskundigenverklaring die je nu als transgender persoon nog nodig hebt om het geslacht op je geboorteakte te laten wijzigen, wordt waarschijnlijk afgeschaft. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) dat op 10 december in consultatie gaat. COC en TNN zijn blij met het voorstel, en de organisaties betreuren het dat het niet gaat gelden voor jongeren onder de 16 jaar.

Wanneer de wet in werking treedt, kun je als aanvrager je wens tot wijziging van de geslachtsregistratie melden bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Na vier tot twaalf weken moet je dat besluit bevestigen. Daarna wordt je geboorteakte aangepast. Je hoeft daarvoor niet meer naar je geboorteplaats, zoals nu nog het geval is, maar dit kan ook bij de burgerlijke stand van je huidige woonplaats.

TNN, NNID en COC pleiten al jaren voor afschaffing van de deskundigenverklaring, en zijn blij dat het wetsvoorstel er is. In diverse brieven en gesprekken hadden de belangenorganisatie de regering voorgesteld om het voor iedereen mogelijk te maken om met een eenvoudige administratieve procedure en zonder deskundigenverklaring of rechterlijk oordeel de geslachtsregistratie te wijzigen.

Zelfbeschikkingsrecht

De nieuwe regels gaan helaas niet gelden voor transgender kinderen onder de 16 jaar. Zij kunnen hun geslachtsregistratie in het voorstel van minister Dekker wel wijzigen, maar dat moet via de rechter. TNN en COC vinden dat een schending van het zelfbeschikkingsrecht van transgender kinderen. Die weten vaak al op jonge leeftijd precies tot welk geslacht ze behoren. Ze ondervinden in hun dagelijks leven, op school en daarbuiten, veel problemen door paspoorten, diploma’s en andere documenten waarop een ander geslacht vermeld staat dan waarin ze leven.

Het voorstel van Dekker biedt ook geen soelaas voor intersekse personen, die voor wijziging van hun geslachtsregistratie nog steeds naar de rechter moeten.

Het wetsvoorstel van minister Dekker gaat op 10 december via internet in consultatie, wat betekent dat maatschappelijke organisaties en personen er over kunnen adviseren. COC en TNN zullen er tijdens de consultatie voor pleiten dat ook transpersonen onder de 16 jaar hun geslachtsregistratie zonder tussenkomst van de rechter kunnen wijzigen en dat de procedure voor intersekse personen wordt vereenvoudigd.

Naar verwachting zal de wet niet voor 2021 in werking treden.

[Bron: COC NL, TNN – Foto minister Dekker: Rijksoverheid.nl]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek naar onvrijwillige behandeling intersekse kinderen

Er komt een onderzoek naar onvrijwillige en niet noodzakelijke medische behandelingen van intersekse kinderen. De Tweede Kamer nam op 3 december met algemene stemmen een voorstel aan dat Vera Bergkamp (D66) en Kirsten van den Hul (PvdA) hierover indienden bij het debat van 2 december over LHBTI-emancipatie. De Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID, TNN en COC hadden hiervoor gepleit en zijn blij dat er een onderzoek komt.

Intersekse personen krijgen nog altijd te maken met niet-noodzakelijke medische behandelingen zonder hun toestemming. Het gaat in het bijzonder om niet-noodzakelijke ingrepen bij minderjarige intersekse kinderen. Artsen proberen het lichaam van deze kinderen zonder noodzaak en zonder hun instemming in overeenstemming te brengen met wat volgens de heersende normen een ‘mannen-‘ of ‘vrouwenlichaam’ zou moeten zijn.

Nederland is hierover op de vingers getikt door het VN Comité tegen Foltering. Uit onderzoek in opdracht van de Duitse regering blijkt dat in dat land jaarlijks een kleine tweeduizend intersekse kinderen zonder hun toestemming dergelijke operaties ondergaan. In Nederland zal daar nu ook onderzoek naar gedaan worden. NNID, COC en TNN willen dat dit soort onvrijwillige operaties bij wet wordt verboden.

Veiligheid

Nevin Özütok (GroenLinks), Vera Bergkamp (D66), Jasper van Dijk (SP) en Kirsten van den Hul (PvdA) vroegen minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) tijdens het debat over LHBTI-emancipatiebeleid ook om maatregelen tegen anti-LHBTI geweld.

De Kamer stemde voor een voorstel van D66’ers Vera Bergkamp en Antjen Diertens om voetbalwedstrijden te laten stilleggen bij homofobe en antisemitische spreekkoren, net zoals dat nu gebeurt bij racistische spreekkoren.

Minister Van Engelshoven zegde toe een internationale conferentie te laten organiseren over de aanpak van geweld tegen transgender personen. PvdA en D66 wezen er tijdens het debat op dat er afgelopen jaar wereldwijd 331 transpersonen zijn vermoord. De minister zegde op verzoek van Kirsten van den Hul ook toe zich te gaan inzetten voor beter onderzoek naar geweld tegen transgender- en intersekse personen in Nederland.

VVD-woordvoerder  Zohair El Yassini (VVD) en D66’er Vera Bergkamp vroegen wanneer de regering komt met een verbod op LHBTI-genezing, zoals dat ook door COC en LKP bepleit wordt. De minister liet weten dat daar nu onderzoek naar wordt gedaan, dat in het voorjaar gepubliceerd wordt.

Lenny Geluk-Poortvliet (CDA) pleitte voor een sterkere rol van gemeentelijke antidiscriminatiebureau’s bij voorlichten, voorkomen en bestrijden van discriminatie. Minister Van Engelshoven beloofde om daarover, samen met staatssecretaris Raymond Knops, in gesprek te gaan met gemeenten.

Helaas verwees Van Engelshoven voor veel andere voorstellen van COC, TNN en NNID over de aanpak van anti-LHBTI geweld door naar haar collega Ferdinand Grapperhaus (Veiligheid & Justitie).

Minister Van Engelshoven zegde tijdens het debat toe dat lesbische paren en single vrouwen een KID-behandeling ook vanaf 1 januari 2020 vergoed krijgen. De huidige vergoedingsregeling loopt af op 31 december.

Verder vroegen verschillende partijen aandacht voor de positie van dakloze LHBTI-jongeren, drongen meerdere partijen aan op verbetering van de zorg voor transgender personen en vroeg Jasper van Dijk om sancties voor scholen die geen of negatieve aandacht besteden aan LHBTI-acceptatie.

[Bron: COC NL – Foto Tweede Kamer: CC-JvL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbetering transgenderzorg gaat te langzaam

De lange wachttijden voor transgenderzorg nemen nauwelijks af. Dat blijkt uit onderzoek dat minister Bruno Bruins (VWS) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In mei 2018 riepen COC Nederland, Transvisie en Transgender Netwerk Nederland (TNN) op tot snelle en doortastende maatregelen. Een kwartiermaker werd een jaar terug aangesteld om de vastgelopen transgenderzorg vlot te trekken. Maar de verbeteringen gaan te langzaam.

Belangrijkste conclusie van de Kwartiermaker in de Kamerbrief is dat de lange wachttijden niet noemenswaardig zijn verbeterd ten opzichte van dit voorjaar. Wel is er enig perspectief, want veel, met name kleinere zorgaanbieders, hebben hun capaciteit voor volgend jaar flink kunnen vergroten.

“Helaas vertaalt zich dat nog niet in kortere wachttijden en betere zorg. En dat is keihard nodig”, zegt Transvisie-voorzitter Lisa van Ginneken. “Iedereen moet alles op alles zetten om die wachttijd verder terug te dringen. Meer zorgaanbod en eenvoudigere procedures.”

Minister Bruins zegt in zijn begeleidende brief aan de Tweede Kamer dat er het afgelopen jaar veel is gedaan, maar erkent ook dat er nog veel moet gebeuren om de wachtlijsten terug te dringen.

TNN ondersteunt de oproep van Transvisie dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich veel meer moeten inspannen om de transgenderzorg op orde te krijgen. De Kwartiermaker heeft, samen met Transvisie, onderzoek gedaan naar de behoeften in de transgenderzorg. Hieruit blijkt dat ruim 80 procent van de transgender personen de wachttijd en de duur van het diagnostisch traject van 9 à 10 maanden (te) lang vinden. Wachten roept schrikbarend vaak gevoelens van depressie, suïcide en sociaal isolement op.

Decentralisering

TNN en Tranvisie  pleiten al geruime tijd voor decentralisering van de transgenderzorg en meer zeggenschap van de transgender persoon over de benodigde zorg. Dit toont het onderzoek wederom aan.

“Het is heel fijn dat de kleine zorgaanbieders hun capaciteit hebben uitgebreid,” zegt TNN-bestuurslid Aike Pronk. “Maar er zijn in Nederland veel meer zorgverleners en instellingen die zouden kunnen bijdragen aan het verlagen van de wachtlijsten. Ik zou graag een oproep aan alle lokale ziekenhuizen en reguliere ggz-aanbieders doen om hierover te willen nadenken én actie te ondernemen.”

Gelijkwaardige stem

Een gelijkwaardige stem van transgender personen in het besluit van het al dan niet verkrijgen van zorg zal ook helpen om de wachtlijsten terug te dringen. Bovendien kan de tijd en het geld dat de diagnostiek kost ook geïnvesteerd worden in goede begeleiding tijdens het medische proces en de nazorg.

“Goede begeleiding en nazorg laat volgens de verhalen die ik van veel transgender personen hoor nog te wensen over”, zegt Pronk. “Het zou mooi zijn als iedere transgender persoon in Nederland de zorg kan krijgen waar hij/zij/hen behoefte aan heeft zonder de drempels die soms ervaren worden bij onnodig lange diagnostiek.”

De ministers en Zorgverzekeraars Nederland hebben vandaag besloten de opdracht van de kwartiermaker te verlengen en ook is de Kwaliteitsstandaard Somatische Transgenderzorg gepubliceerd. Helaas is hiermee nog geen gelijkwaardige stem voor transgender personen gegarandeerd. TNN zal zich hier samen met Transvisie hard voor blijven inzetten.

[Bron: WVC, TNN – Foto minister Bruins: Rijksoverheid.nl]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeur: Liturgie voor transgender personen in Protestante Kerk

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) biedt nu een landelijk vastgestelde liturgie waarvan gebruik gemaakt kan worden in een eredienst waarin een transgender persoon zich met een nieuwe naam presenteert en een zegen ontvangt. De PKN is daarmee het eerste kerkgenootschap in ons land die dit mogelijk maakt en aan transgender personen een volwaardige plaats in de kerk geven.

Het idee voor de uitbreiding van het liturgische dienstboek is ontstaan bij een transgender vrouw uit Drenthe. Ze kreeg in haar eigen protestantse gemeente de zegen, maar ze wilde graag dat er een landelijke handleiding zou komen.

De kerk riep daarop een werkgroep in het leven onder leiding van Theo Hettema, wetenschappelijk medewerker pastoraat bij de PKN. De werkgroep sprak voor het samenstellen van de liturgie onder anderen met transgenders en theologen.

Het liturgische ritueel dat op grond van die gesprekken is ontwikkeld is nu toegevoegd aan het dienstboek dat de kerk al heeft voor speciale gelegenheden. De tekst bestaat uit een inleiding, een tekst voor naampresentatie en zegen van een transgender persoon in de eredienst, een paar aanvullende zegenteksten en liedsuggesties en gebeden voor persoonlijk en pastoraal gebruik.

Hettema vindt het nog moeilijk om in te schatten of de nieuwe liturgie binnen de PKN zal leiden tot meer acceptatie van transgender personen. “Dat zal gevarieerd blijven. In sommige gemeenten speelt het niet en sommige gemeenten zijn er heel blij mee.” De voorgangers hebben ook de mogelijkheid om er een persoonlijke draai aan te geven.

De PKN is de eerste kerk die landelijk een tekst voor transgenders vastlegt. Hettema wijst er wel op dat er binnen de Anglicaanse Kerk ook al rituelen bestaan om de naamsverandering te zegenen.

[Bron: PKN, NOS – Foto Transgendervlag: CC-NPP]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?