COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

Christelijke LHBT-koepel steunt oproep: ‘Stop met homogenezing!’

Ook in Nederland wordt in evangelische en pinksterkerken ‘homogenezing’ aangeboden, zo blijkt uit de RTL5-uitzending “Ewout & Homogenezing in Nederland’ van 23 april 2019. Fundamentalistische groepen proberen de homoseksuele oriëntatie van mensen te veranderen door psychische druk of soms zelfs met fysieke methoden. Het LKP, de koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging, wil dat dit stopt en ondersteunt de oproep van COC Nederland tot een wettelijk verbod.

Oproep: stop met ‘homogenezing’ en zoek dialoog
Het LKP erkent de vrijheid van overtuiging voor elke kerk en geloofsgemeenschap, maar betreurt ten zeerste het hardnekkige karakter van ideeën en praktijken die homoseksualiteit ontkennen als een seksuele oriëntatie en menen dat deze is te genezen, te veranderen of te beheersen of zelfs ontkennen dat deze als zodanig bestaat. Genoemde uitzending laat zien dat (al dan niet theologische) veronderstellingen centraal staan in de ‘behandeling’ en dat er weinig tot geen aandacht is voor de ervaringen van LHBTI’s zelf. Resultaten van inmiddels decennia lang breed geaccepteerd onderzoek naar homoseksualiteit worden niet erkend of zelfs tegengesproken. Het LKP betreurt alle aanbod in evangelische en pinkstergemeentes dat er op is gericht de homoseksuele oriëntatie te veranderen en te beheersen. Deze zogenaamde ‘therapieën’, behandelingen en gebedspraktijken zijn uiterst schadelijk voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen. Het LKP roept daarom ook op hier onmiddellijk mee te stoppen en actief het gesprek te zoeken met christelijke LHBTI-organisaties.

Beweging in conservatieve kerken en geloofsgemeenschappen
De zichtbaarheid van LHBTI’s én de theologische bezinning op seksuele diversiteit en genderidentiteit hebben de afgelopen jaren ten aanzien van de houding tegenover LHBTI’s positieve verandering gebracht. In de evangelische en pinksterwereld staat die bezinning nog in de kinderschoenen, en homoseksualiteit wordt nog altijd gebruikt als een voorbeeld van de verwording van de westerse maatschappij. ‘Het staat op hetzelfde niveau als moord’, aldus een van de geïnterviewden in genoemd tv-programma. Het LKP roept koepelorganisaties als Missie Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN) op hier een coördinerende rol waar te nemen, die bezinning en verandering in de gemeenschap van evangelische en pinksterkerken stimuleren kan.

Verbod gewenst bij aanhoudende onwil
Hoewel de overheid hier om de vrijheid van godsdienst zeer terughoudend dient te zijn, ondersteunt het LKP de oproep van COC Nederland (www.coc.nl/geloof-cultuur/coc-wil-verbod-op-homogenezing) aan de regering om maatregelen te nemen die homogenezing en welke praktijk dan ook die homoseksualiteit probeert te veranderen of te beheersen te verbieden bij aanhoudende onwil van evangelische en pinksterkerken zich op de eigen praktijk te bezinnen en te stoppen met praktijken die mensen ernstig beschadigen.

LKP

Het LKP is de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging. Al meer dan dertig jaar komt het LKP op voor de belangen van christelijke LHBTI’s en stimuleert de dialoog in kerken. Bij het LKP zijn ongeveer twintig plaatselijke, regionale en landelijke christelijke LHBT-organisaties aangesloten. Het LKP staat voor een inclusief christendom en streeft gelijkwaardigheid na voor iedereen, in kerk en samenleving. Het LKP participeert in de LCC Plus Projecten, uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van OCW. Het LKP is lid van het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen. Websites: www.lkp-web.nl, www.lccprojecten.nl, www.euroforumlgbtchristians.eu.

[Bron: LKP]

Meerderheid voor inreisverbod haatprediker

Een meerderheid in de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Amsterdam wil niet dat de haatprediker Steven Anderson naar Nederland komt. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om hem de toegang tot ons land te ontzeggen.

Het COC is blij met de brede politieke steun en wacht af wat de regering en het Amsterdamse gemeentebestuur tegen Anderson gaan ondernemen. Het COC drong op dinsdag 23 april aan op een inreisverbod in een brief aan staatssecretaris Harbers (Justitie), burgemeester Halsema en de Tweede Kamer.

De NOS bericht op woensdagmiddag 24 april dat Anderson volgens een Kamermeerderheid niet welkom is in Nederland. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid laat aan het COC weten dat de mogelijkheden om Anderson te weigeren worden onderzocht.

VVD-Kamerlid Yeşilgöz twitterde woensdagochtend in reactie op de oproep van het COC dat de Amerikaanse pastor wat de VVD betreft niets te zoeken heeft in Nederland. Volgens haar moet de regering ‘alles in het werk te stellen’ om te voorkomen dat Anderson naar ons land komt.

D66-Kamerlid Bergkamp vindt dat ‘de haatzaaier een groot gevaar vormt voor de waarden waar wij in Nederland voor staan: we zijn gelijk, tolerant en verdraagzaam.’ Coalitiegenoten CDA en ChristenUnie zijn ook voor een inreisverbod. ‘Wij vinden dat er geen podium kan zijn voor haatpredikers die zich tegen de rechtsstaat keren en oproepen tot geweld. Daarbij maakt het niet uit of ze van christelijke, islamitische of andere huize zijn’, aldus ChristenUnie-Kamerlid Drost.

GroenLinks-Kamerlid Kathelijne Buitenweg twittert dat de vrijheid van meningsuiting weliswaar een groot goed is, maar dat de grens wordt getrokken bij het oproepen tot haat, geweld en intimidatie. Ook de PvdA is voor een inreisverbod. PvdA-Kamerlid Van den Hul stelde dinsdag als eerste Kamervragen over de kwestie.

Niet welkom in Amsterdam

Anderson is ook niet welkom in Amsterdam, de stad die hij op 23 mei wil bezoeken om te prediken en zieltjes te winnen.

Lokale omroep AT5 meldt woensdagmiddag dat de coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP het er over eens is dat Anderson niet naar de hoofdstad mag komen. D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig: ‘Deze man zegt verschrikkelijke dingen en voor zulke haat en onverdraagzaamheid is geen plek in Amsterdam. In onze open en tolerante stad, maakt het namelijk niet uit waar je wieg stond of op wie je verliefd bent.’

Haat

Het COC dringt aan op een inreisverbod voor de pastor uit het Amerikaanse Arizona omdat hij walgelijke uitspraken doet en aanzet tot haat tegen LHBTI’s . Zo roept hij landen op om LHBTI’s te doden. Hij noemde de aanslag op de LHBTI-nachtclub Pulse in Orlando ‘goed nieuws’ en wenste de bekende Amerikaanse transvrouw Caitlyn Jenner dood.

Anderson zet ook aan tot haat tegen andere bevolkingsgroepen. Zo ontkent hij dat tijdens de holocaust miljoenen Joden zijn vermoord.

[Bron: COC Nederland – Beeld: BBC-documentaire over Steven Anderson]

 

COC wil verbod op ‘homogenezing’

COC Nederland wil dat regering en Tweede Kamer ‘homo- en transgender genezingstherapieën’ verbieden. De belangenorganisatie doet de oproep in het programma Ewout & homogenezing bij RTL 5 op dinsdag 23 april.

“Homoseksualiteit of transgender-zijn is geen ziekte en het is een fabeltje dat je er van kunt ‘genezen’”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Mensen gaan kapot aan dit soort ‘therapieën’. Ze raken in depressies of krijgen zelfmoordgedachten. We roepen de Kamer en de regering op om zulke therapieën te verbieden, net zoals bijvoorbeeld in Groot Brittannië, de Verenigde Staten, Malta en Spanje.”

In het programma toont presentator Ewout Genemans hoe diverse behandelaars in Nederland therapieën aanbieden om LHBTI’s te ‘genezen’ van hun seksuele- of genderidentiteit. Een gebedsgenezer claimt dat de identiteit met religieuze rituelen kan worden gewijzigd, een andere behandelaar pakt LHBTI’s aan met een bloedzuiveringsritueel.

In de uitzending vertelt een lesbische vrouw hoe ze door dergelijke behandelingen in een diepe depressie raakte. Een man die zich binnen de pinkstergemeente inzette voor ‘genezing’ van LHBTI’s licht toe hoe hij daar spijt van kreeg toen hem duidelijk werd dat dergelijke therapieën mensen tot zelfmoord drijven.

Het COC pleit sinds 2013 voor een verbod op ‘homo- en transgender genezingstherapieën’. In 2012 bleek dat de evangelische organisatie Different-Tot Heil des Volks ‘homogenezingen’ aanbood met vergoeding van zorgverzekeraars. Op aandringen van het COC en de Tweede Kamer maakte voormalig minister Schippers (VWS) een einde aan die vergoedingen. Ook de opstellers van de Nederlandse versie van de Nashville verklaring, die in januari verscheen, menen dat LHBTI-gevoelens ‘gedood’ kunnen worden.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp pleitte in februari 2019 voor een verbod op ‘homogenezing’. Bergkamp wil vooral minderjarigen tegen zulke behandelingen beschermen. Ook de vereniging van jeugdartsen AJN pleit voor een verbod.

[Bron: COC Nedeland | Beeld: RTL]

COC: weiger haatprediker toegang tot Nederland

COC Nederland roept staatssecretaris Mark Harbers (Justitie & Veiligheid) in een brief op om de Amerikaanse haatprediker Steven Anderson de toegang tot Nederland te weigeren. Anderson wil op 23 mei een bezoek brengen aan Nederland.

De ultraradicale prediker uit het Amerikaanse Arizona staat bekend om aanzetten tot haat jegens LHBTI’s. Hij raadt LHBTI’s aan om een “kogel door hun eigen hoofd te schieten” en zegt dingen als “to me, LGBT stands for ‘Let God Burn Them’”.

In een reactie op de afschuwelijke aanslag op de LHBTI-club Pulse in Orlando, Florida – waarbij in 2016 bijna vijftig mensen om het leven kwamen – stelde Anderson: ‘the good news is that there’s fifty less pedophiles in this world, because, you know, these homosexuals are a bunch of disgusting perverts and pedophiles.’

Anderson is een groot voorstander van de doodstraf voor lesbiennes en homoseksuelen, en draagt die boodschap bijvoorbeeld uit in Afrikaanse landen als Botswana, waar hij de overheid opriep om alle homo’s te vermoorden.

Anderson zet ook aan tot haat tegen andere bevolkingsgroepen. Zo ontkent hij dat tijdens de holocaust miljoenen Joden zijn vermoord. De BBC zond eerder een documentaire uit over de hatelijke standpunten van de Amerikaanse prediker.

Het COC roept staatssecretaris Harbers op om Anderson te beschouwen als ongewenste vreemdeling en hem de toegang tot Nederland te ontzeggen. Deze oproep wordt gesteund door LKP, de Christelijke LHBTI-beweging in Nederland.
Diverse wetten bieden geven Harbers die bevoegdheid als personen een gevaar vormen voor de openbare orde. Het COC stuurt een afschrift van de oproep aan de Tweede Kamer en burgemeester Halsema van Amsterdam, de stad die Anderson op 23 mei wil bezoeken.

UPDATE: Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) stelde op 23 april Kamervragen over de kwestie n.a.v. de brief van het COC. VVD-Kamerlid Dilan Yesilgoz liet woensdagochtend via Twitter weten dat Anderson niets te zoeken heeft in Nederland. In schriftelijke Kamervragen verzoekt ze haar partijgenoot staatssecretaris Harbers van Justitie om ‘alles in het werk te stellen’ om Anderson uit Nederland te weren.

Anderson is eerder ook de toegang geweigerd of uitgezet door onder meer het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Botswana en Jamaica.

 

[Bron: COC Nederland – Beeld: BBC-documentaire over Steven Anderson]

Homoseksuele pastoor geschorst

Bisschop Jos Punt van Haarlem-Amsterdam heeft de Amsterdamse pastoor Pierre Valkering gevraagd om direct zijn functie neer te leggen. Aanleiding is het verschijnen van Valkerings autobiografie waarin hij onomwonden uit de kast komt.

Het COC prijst pastoor Valkering voor zijn moed om het taboe rond homoseksualiteit in het priesterambt te doorbreken en biedt de pastoor steun aan. De belangenorganisatie roept bisschop Punt op in alle openheid het gesprek met pastoor Valkering aan te gaan en onbevooroordeeld naar zijn verhaal te luisteren, in plaats van hem te schorsen.

Aan het einde van een drukbezochte mis op zondag 31 maart ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum als priester in de Amsterdamse Vredeskerk in de Pijp, overhandigde pastoor Pierre Valkering eerste exemplaar van zijn autobiografie Ontkleed maar niet naakt staan aan politicus Boris Dittrich.

In zijn boek komt pastoor Valkering voor het eerst openlijk uit de kast. Hij noemt dit tijdens de mis ‘de grote roze olifant’ in de katholieke kerk: homoseksuele ambtsdragers. Valkering beschrijft in zijn boek ontwapend eerlijk zijn worsteling met zijn seksuele oriëntatie in relatie tot zijn geloof en ambtsuitoefening. Hij vertelt over de grote eenzaamheid en angst waarin hij zich seksueel heeft moeten ontwikkelen, de loodzware psychische druk van het celibaat, maar ook over zijn bezoeken aan bijv. gaysauna’s en darkrooms.

Over het verbreken van zijn celibaatsbelofte zegt hij in de Gaykrant dat hij zich realiseert dat hij zich met zijn boek ‘op bijzonder glad ijs begeeft of zelfs in een mijnenveld’. Seks en priesterschap zijn volgens Valkering in combinatie met elkaar ‘geweldige taboeonderwerpen, waarbij de seinen snel op rood springen en de alarmbellen gaan rinkelen’. Toch hoopt hij bij te dragen aan een ‘kerk die voor iedereen reëler en leefbaarder wordt’. “Jezelf in een dwangbuis stoppen of laten stoppen helpt niet denk ik. Eerlijk met elkaar over dingen spreken hopelijk wel. Ik geloof daarin, zoals ik in Jezus geloof die ons precies daartoe uitnodigt: niets verbergen, maar jezelf eenvoudig laten zien zoals je bent.”

Bisschop Punt heeft inmiddels laten weten door het verschijnen van het boek van Valkering te zijn overvallen, want hij was niet op de hoogte van het verschijnen ervan. In zijn statement laat de bisschop weten:

“De Kerk heeft alle begrip voor menselijke zwakheid en de worsteling van iedere mens om te groeien tot heiligheid, maar pastoor Valkering geeft nu aan zelfs niet te willen streven naar een geordend celibatair leven. De bisschop waardeert het dat hij in zijn boek eerlijk zijn opvattingen en leefwijze bekendmaakt, maar kan niet anders dan van hem te vragen vanaf heden zijn priesterlijke taken voorlopig neer te leggen en een bezinningsperiode in te gaan. Over de invulling hiervan zal verder met hem gesproken worden.”

Pastoor Valkering kwam in 2016 ook al in botsing met bisschop Punt. Valkering wilde meevaren in de World Religion Boat tijdens de Canal Parade, maar dat werd hem door de bisschop verboden.

[Bron: COC NL, Gaykrant – Foto’s boekomslag: Uitgeverij U2pi]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

Gastvrijheid 400 jaar na de Dordtse Synode

In het kader van 400 jaar Dordtse Synode wordt op vrijdag 15 maart ‘Een Roze Ode aan de Synode’ georganiseerd in de Grote Kerk in Dordrecht. Het programma, georganiseerd door Dordrecht Pride, heeft als centrale vraag ‘Hoe gastvrij zijn wij?’ en bestaat uit drie onderdelen: een LHBTI-Congres, een benefietdiner en een thema-avond.

LHBTI-CONGRES

Doel van dit congres is om LHBTI’s meer ruimte te geven om zichzelf te kunnen zijn binnen hun eigen geloof en kerk.

In aanwezigheid van Emancipatie-minister Ingrid van Engelshoven en burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht, komen lokale en landelijke kerkleiders, politieke en belangenorganisaties – waaronder COC-voorzitter Astrid Oosenbrug – bijeen om tot een verdrag te komen waarin kerkgenootschappen zich uitspreken voor respect en verdraagzaamheid van een ieder met gelovige LHBTI’s. Dit om te laten zien waar de samenleving staat 400 jaar na de Synode van Dordrecht. Zo’n verdrag is van waarde en ondersteunend voor iedereen die worstelt met het geloof in relatie tot seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

BENEFIETDINER

Aansluitend aan het congres wordt een benefietdiner ten bate van de Stichting Wij de Kerk gehouden. Deze stichting zet zich in voor de positie van LHBTI’s binnen de kerk.

THEMA-AVOND

Dordrecht is van oudsher een gastvrije stad. 400 Jaar geleden was de stad tijdens de synode zeer gastvrij voor alle bezoekers voor deze belangrijke kerkvergadering. Hoe is dat nu 400 jaar later? Er wordt terug gekeken door een historicus en er wordt naar het huidige LHBTI-asielbeleid gekeken. Ook LHBTI-asielzoekers zelf komen aan het woord.

Tevens zal er kunst te zien zijn van kunstenaars die hun eigen werken in hun thuisland niet mogen exposeren, een Nederlandse galerie is zo gastvrij om de kunstenaars hier hun werk te laten tonen.

Een ROZE ODE aan de SYNODE

 • Datum: vrijdag 15 maart 2019
  • LHBTI-Congres – vanaf 16.00 uur
  • Benefietdiner – vanaf 18.00 uur
  • Thema-avond – vanaf 20.00 uur
 • Locatie: Grote Kerk – Lange Geldersekade 2 te Dordrecht
 • Toegang is gratis
 • Voor meer informatie – zie de Facebook-evenementpagina.

[Bron/Ilustraties: Dordrecht Pride]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Proefrechtszaak over de Nashville-verklaring

Vrijdag 25 januari wordt in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger naar aanleiding van de omstreden Nashville-verklaring een proefrechtszaak georganiseerd. Een deskundig panel en het publiek gaan samen op zoek naar een oordeel in deze controversiële kwestie.

Vragen die in deze proefrechtszaak aan de orde komen zijn:

 • wat zijn de grenzen van de vrijheden van meningsuiting en godsdienst?
 • mogen we in onze moderne samenleving alles zeggen?
 • hoe moet je omgaan met onverdraagzaamheid?
 • bots de Nashville-verklaring met artikel 1 van de Grondwet?
 • wat zijn de gevolgen van deze verklaring en hoe gaan we daar anno 2019 mee om?

Deze kwestie is actueel omdat er vanwege de Nashville-verklaring aangifte is gedaan vanwege het aanzetten tot discriminatie. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft inmiddels ook bekend gemaakt de Nashville-verklaring te beoordelen op eventuele strafbaarheid. Op basis daarvan wordt bekeken of er mogelijk een strafrechtelijk onderzoek komt. Bij het College voor de Rechten van de Mens zijn meer dan vierhonderd meldingen over de Nashville-verklaring binnengekomen. Het College houdt de vinger aan de pols of de Nashville-verklaring leidt tot uitsluiting van mensen vanwege hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit op bijv. school of werk, want dat is verboden.

Aan dit programma wordt meegewerkt door:

 • Boris Dittrich – schrijver, mensenrechtenactivist, politicus en voormalig Global Advocacy Director van het LGBT rights-programma voor Human Rights Watch. Vanwege zijn verdienste voor de LHBTI-emancipatie werd hem in 2012 de Bob Angelo Penning en in 2013 de Jos Brink Prijs toegekend.
 • Rogier Havelaar – directeur stadslogistiek bij PostNL en bestuurslid van regenboognetwerk PostNL Pride. Was voorzitter van PerspectieF (2005-2008), de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. Was voor die partij in 2008 lid van de Commissie-Cnossen, die de partij moest adviseren over de vraag of een CU-lid met een partner van gelijk geslacht op de kandidatenlijst zou mogen staan. Werd na zijn coming out lid van het CDA.
 • Glenn Helberg – psychiater en lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens. Sprak in 2017 in het tv-programma Zomergasten open over zijn homoseksualiteit.
 • Gijsbert Oonk – universitair hoofddocent in Geschiedenis van niet-westerse samenlevingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Gespecialiseerd in onderzoeksthema’s omtrent migratie, burgerschap, nationaliteit en identiteit.
 • Kai Pattipilohy – creatief directeur bij Diversion, dat staat voor het blootleggen én bespreekbaar maken van botsende waarden – o.a. door het lesprogramma ‘Gelijk=Gelijk?’, dat in 2015 de LHBT-Innovatieprijs won. Hier maken onder andere LHBTI peer educators taboes bespreekbaar in het primair en voortgezet onderwijs.
 • Sidney Smeets – advocaat en opiniemaker op het gebied van strafrecht, mensen/LHBTI-rechten. Ook verleent hij juridische bijstand aan slachtoffers van anti-LHBTI-geweld, zoals het Arnhemse anti-homogeweld.
 • Janneke Stegeman – in 2017 Theoloog des Vaderlands. Is een voorstander van meer conflict in de christelijke kerk, die volgens haar het debat uit de weg gaat.

PROEFRECHTSZAAK over de NASHVILLE-VERKLARING

 • Datum: vrijdag 25 januari 2019 – aanvang: 20.00 uur
 • Locatie: Pakhuis de Zwijger – Piet Heinkade 179 te Amsterdam
 • Entree is gratis, maar reserveren is aan te raden – zie daarvoor HIER
 • Meer informatie – zie: Facebook-event.

[Bron: Pakhuis de Zwijger – Illustratie Rechter: CC-Mohammed Hassan/986]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Transgenders veilig in de Kerk

Zondag 27 januari is ‘Transgenders veilig in de Kerk’ het thema van een avond in de Zuiderkerk in Delft georganiseerd door Pulse Events. Een bijeenkomst vol persoonlijke verhalen, achtergrondinformatie en een duiding vanuit bijbels perspectief. Deelnemers zijn o.a. Heleen Zorgdrager, John Laprė en Jolanda Molenaar.

Transgender personen voelen zich niet, of niet helemaal, thuis in het geslacht waarmee ze geboren zijn. Ze lopen tegen vooroordelen aan, ook in de kerk. Heleen Zorgdrager, hoogleraar systematische theologie en genderstudies aan de Protestantse Theologische Universiteit, zal hierover spreken. Een van de andere sprekers is John Laprė, schrijver van het boek De Veilige Kerk.

Ook vertellen transgender personen over hun eigen ervaringen. Zoals Jolanda Molenaar, lekenprediker en predikant in opleiding bij de Doopsgezinde Kerk in Steenwijk. Ze was ooit bang voor het oordeel dat ze naar de hel zou gaan – een beeld van God dat ze in haar jeugd had meegekregen.

Tijdens de bijeenkomst is ruimte om te luisteren, maar ook om je eigen ervaringen te delen en vragen te stellen.

 • Datum: zondag 27 januari 2019
  • zaal open vanaf: 19.30 uur
  • aanvang programma: 20.00 uur
 • Locatie: Zuiderkerk – Achterom 46 te Delft
 • Voor meer informatie – zie Facebookevent

[Bron/Illustraties: Pulse Events]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

Viering van Liefde in Zwolle

Op zondag 13 januari vindt vanaf 19.00 uur in de Dominicanenkerk in Zwolle een ‘Viering van Liefde’ plaats, in reactie op de Nashville-verklaring. De boodschap die de initiatiefnemers willen uitdragen is dat ieder mens het verdient om zich in de kerk en daarbuiten geliefd en welkom te voelen.

Er zijn sprekers vanuit kerken en de LHBTI-gemeenschap. Bezoekers kunnen bijdragen aan een gebaar door een ‘bloem voor de liefde’ mee te nemen en te leggen bij een steeds groter wordend divers boeket. Na afloop is er koffie en thee in de kloostergang.

De viering is een initiatief van COC Zwolle, Stichting Zwolle Pride, Dominicanenkerk, Academiehuis Grote Kerk, de LHBTI-gemeenschap en diverse kerkgenootschappen, in samenwerking met de gemeente Zwolle.

De initiatiefnemers willen met de viering een krachtig en liefdevol signaal afgeven voor liefde, begrip en verbondenheid. Ze stellen dat de liefde er is om gevierd te worden. Ieder mens – ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken – verdient het om zich in de kerk en daarbuiten geliefd en welkom te voelen.

VIERING van de LIEFDE

 • Datum: zondag 13 januari 2019 – vanaf 19.00 uur
 • Locatie: Dominicanenkerk – Assendorperstraat 27 te Zwolle
 • Voor meer informatie – zie Facebookevent

[Bron/Illustraties: COC Zwolle]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Veel solidariteit bij Viering van de liefde

Bij de Viering van de Liefde lieten woensdag zo’n duizend mensen een helder geluid horen tegen de Nashville-verklaring. Tijdens de sfeervolle bijeenkomst op het Amsterdamse Homomonument lieten veel mensen hun solidariteit blijken met orthodox-protestantse LHBTI’s.

“Het is nogal wat als je als 12- of 13-jarige wordt uitgemaakt voor zondaar terwijl je probeert uit te vinden hoe je in elkaar zit. Als je te horen krijgt dat je er niet mag zijn”, zei COC-voorzitter Astrid Oosenbrug in haar speech. Volgens haar zetten de 250 orthodox-protestantse mannen die de Nashville-verklaring tekenden aan tot ‘uitsluiting, pijn en zelfhaat.’

Oosenbrug zag ook dat er sinds de Nashville-verklaring een ‘golf van liefde over Nederland spoelt’: ‘kerken, scholen, gemeenten en bedrijven: ze hangen massaal de regenboogvlag uit. Talloze kerkelijke voorgangers laten weten dat LHBTI’s in hun kerk juist wél welkom zijn.’

Tijdens de bijeenkomst, die georganiseerd werd door mensen uit de LHBTI- en de religieuze gemeenschap, stichting Homomonument en COC Nederland, sprak ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.

“We kunnen ervoor kiezen om de liefdeloze Nashville-verklaring te negeren, maar we spreken wel”, aldus Halsema. “Niemand moet worden gedwongen om de liefde te missen. We laten ons zien, omdat nog teveel mensen zich moeten verstoppen. We komen bij elkaar, omdat teveel mensen buitengesloten en uitgestoten worden.”

“De Nashville verklaring maakt duidelijk dat we nog een wereld te winnen hebben”, zei initiatiefnemer Hans Verhoeven. “Juist nu is het zaak om als atheïsten en niet-gelovigen solidair te zijn met mensen die wel geloven maar die door de Nashville verklaring verscheurd worden.”

“De pijn is extra groot omdat de gebezigde taal zo nietsontziend en gevoelloos is”, sprak de homoseksuele predikant Wielie Elhorst. Hij las een passage uit de Bijbel voor: ‘ons restte geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde.’

“Ik laat de Bijbel niet kapen door een groep die anders meent een daarmee schade doet. Ik heb geleerd dat je de Bijbel niet als kant en klare morele zondencatalogus kan inzetten”, aldus spreker Paula de Jong van de Protestantse Kerk Amsterdam. “Ik geloof dat diversiteit zit ingebakken in de schepping. Homoseksualiteit hoort bij ons, zo zijn wij gemaakt, en dat is goed. Jij bent welkom.”

Ook was er een speech van Jolanda Molenaar (transvrouw en doopsgezind theoloog) en muziek van Marene Elgershuizen, Dirk Metzlar-Rudolph en Nicky Today.

Na afloop plaatsten enkele honderden deelnemers een ‘licht van de liefde’ op het Homomonument en was er een ontvangst in de Westerkerk.

Je kunt de hele manifestatie HIER terugkijken.

[Bron: COC NL]

Foto van:

– Femke Halsema en deelnemers manifestatie: Boy Hazes

– Astrid Oosenbrug: Jasper Groen

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?