COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

Gastvrijheid 400 jaar na de Dordtse Synode

In het kader van 400 jaar Dordtse Synode wordt op vrijdag 15 maart ‘Een Roze Ode aan de Synode’ georganiseerd in de Grote Kerk in Dordrecht. Het programma, georganiseerd door Dordrecht Pride, heeft als centrale vraag ‘Hoe gastvrij zijn wij?’ en bestaat uit drie onderdelen: een LHBTI-Congres, een benefietdiner en een thema-avond.

LHBTI-CONGRES

Doel van dit congres is om LHBTI’s meer ruimte te geven om zichzelf te kunnen zijn binnen hun eigen geloof en kerk.

In aanwezigheid van Emancipatie-minister Ingrid van Engelshoven en burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht, komen lokale en landelijke kerkleiders, politieke en belangenorganisaties bijeen om tot een verdrag te komen waarin kerkgenootschappen zich uitspreken voor respect en verdraagzaamheid van een ieder met gelovige LHBTI’s. Dit om te laten zien waar de samenleving staat 400 jaar na de Synode van Dordrecht. Zo’n verdrag is van waarde en ondersteunend voor iedereen die worstelt met het geloof in relatie tot seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

BENEFIETDINER

Aansluitend aan het congres wordt een benefietdiner ten bate van de Stichting Wij de Kerk gehouden. Deze stichting zet zich in voor de positie van LHBTI’s binnen de kerk.

THEMA-AVOND

Dordrecht is van oudsher een gastvrije stad. 400 Jaar geleden was de stad tijdens de synode zeer gastvrij voor alle bezoekers voor deze belangrijke kerkvergadering. Hoe is dat nu 400 jaar later? Er wordt terug gekeken door een historicus en er wordt naar het huidige LHBTI-asielbeleid gekeken. Ook LHBTI-asielzoekers zelf komen aan het woord.

Tevens zal er kunst te zien zijn van kunstenaars die hun eigen werken in hun thuisland niet mogen exposeren, een Nederlandse galerie is zo gastvrij om de kunstenaars hier hun werk te laten tonen.

Een ROZE ODE aan de SYNODE

 • Datum: vrijdag 15 maart 2019
  • LHBTI-Congres – vanaf 16.00 uur
  • Benefietdiner – vanaf 18.00 uur
  • Thema-avond – vanaf 20.00 uur
 • Locatie: Grote Kerk – Lange Geldersekade 2 te Dordrecht
 • Toegang is gratis
 • Voor meer informatie – zie de Facebook-evenementpagina.

[Bron/Ilustraties: Dordrecht Pride]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Proefrechtszaak over de Nashville-verklaring

Vrijdag 25 januari wordt in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger naar aanleiding van de omstreden Nashville-verklaring een proefrechtszaak georganiseerd. Een deskundig panel en het publiek gaan samen op zoek naar een oordeel in deze controversiële kwestie.

Vragen die in deze proefrechtszaak aan de orde komen zijn:

 • wat zijn de grenzen van de vrijheden van meningsuiting en godsdienst?
 • mogen we in onze moderne samenleving alles zeggen?
 • hoe moet je omgaan met onverdraagzaamheid?
 • bots de Nashville-verklaring met artikel 1 van de Grondwet?
 • wat zijn de gevolgen van deze verklaring en hoe gaan we daar anno 2019 mee om?

Deze kwestie is actueel omdat er vanwege de Nashville-verklaring aangifte is gedaan vanwege het aanzetten tot discriminatie. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft inmiddels ook bekend gemaakt de Nashville-verklaring te beoordelen op eventuele strafbaarheid. Op basis daarvan wordt bekeken of er mogelijk een strafrechtelijk onderzoek komt. Bij het College voor de Rechten van de Mens zijn meer dan vierhonderd meldingen over de Nashville-verklaring binnengekomen. Het College houdt de vinger aan de pols of de Nashville-verklaring leidt tot uitsluiting van mensen vanwege hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit op bijv. school of werk, want dat is verboden.

Aan dit programma wordt meegewerkt door:

 • Boris Dittrich – schrijver, mensenrechtenactivist, politicus en voormalig Global Advocacy Director van het LGBT rights-programma voor Human Rights Watch. Vanwege zijn verdienste voor de LHBTI-emancipatie werd hem in 2012 de Bob Angelo Penning en in 2013 de Jos Brink Prijs toegekend.
 • Rogier Havelaar – directeur stadslogistiek bij PostNL en bestuurslid van regenboognetwerk PostNL Pride. Was voorzitter van PerspectieF (2005-2008), de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. Was voor die partij in 2008 lid van de Commissie-Cnossen, die de partij moest adviseren over de vraag of een CU-lid met een partner van gelijk geslacht op de kandidatenlijst zou mogen staan. Werd na zijn coming out lid van het CDA.
 • Glenn Helberg – psychiater en lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens. Sprak in 2017 in het tv-programma Zomergasten open over zijn homoseksualiteit.
 • Gijsbert Oonk – universitair hoofddocent in Geschiedenis van niet-westerse samenlevingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Gespecialiseerd in onderzoeksthema’s omtrent migratie, burgerschap, nationaliteit en identiteit.
 • Kai Pattipilohy – creatief directeur bij Diversion, dat staat voor het blootleggen én bespreekbaar maken van botsende waarden – o.a. door het lesprogramma ‘Gelijk=Gelijk?’, dat in 2015 de LHBT-Innovatieprijs won. Hier maken onder andere LHBTI peer educators taboes bespreekbaar in het primair en voortgezet onderwijs.
 • Sidney Smeets – advocaat en opiniemaker op het gebied van strafrecht, mensen/LHBTI-rechten. Ook verleent hij juridische bijstand aan slachtoffers van anti-LHBTI-geweld, zoals het Arnhemse anti-homogeweld.
 • Janneke Stegeman – in 2017 Theoloog des Vaderlands. Is een voorstander van meer conflict in de christelijke kerk, die volgens haar het debat uit de weg gaat.

PROEFRECHTSZAAK over de NASHVILLE-VERKLARING

 • Datum: vrijdag 25 januari 2019 – aanvang: 20.00 uur
 • Locatie: Pakhuis de Zwijger – Piet Heinkade 179 te Amsterdam
 • Entree is gratis, maar reserveren is aan te raden – zie daarvoor HIER
 • Meer informatie – zie: Facebook-event.

[Bron: Pakhuis de Zwijger – Illustratie Rechter: CC-Mohammed Hassan/986]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Transgenders veilig in de Kerk

Zondag 27 januari is ‘Transgenders veilig in de Kerk’ het thema van een avond in de Zuiderkerk in Delft georganiseerd door Pulse Events. Een bijeenkomst vol persoonlijke verhalen, achtergrondinformatie en een duiding vanuit bijbels perspectief. Deelnemers zijn o.a. Heleen Zorgdrager, John Laprė en Jolanda Molenaar.

Transgender personen voelen zich niet, of niet helemaal, thuis in het geslacht waarmee ze geboren zijn. Ze lopen tegen vooroordelen aan, ook in de kerk. Heleen Zorgdrager, hoogleraar systematische theologie en genderstudies aan de Protestantse Theologische Universiteit, zal hierover spreken. Een van de andere sprekers is John Laprė, schrijver van het boek De Veilige Kerk.

Ook vertellen transgender personen over hun eigen ervaringen. Zoals Jolanda Molenaar, lekenprediker en predikant in opleiding bij de Doopsgezinde Kerk in Steenwijk. Ze was ooit bang voor het oordeel dat ze naar de hel zou gaan – een beeld van God dat ze in haar jeugd had meegekregen.

Tijdens de bijeenkomst is ruimte om te luisteren, maar ook om je eigen ervaringen te delen en vragen te stellen.

 • Datum: zondag 27 januari 2019
  • zaal open vanaf: 19.30 uur
  • aanvang programma: 20.00 uur
 • Locatie: Zuiderkerk – Achterom 46 te Delft
 • Voor meer informatie – zie Facebookevent

[Bron/Illustraties: Pulse Events]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

Viering van Liefde in Zwolle

Op zondag 13 januari vindt vanaf 19.00 uur in de Dominicanenkerk in Zwolle een ‘Viering van Liefde’ plaats, in reactie op de Nashville-verklaring. De boodschap die de initiatiefnemers willen uitdragen is dat ieder mens het verdient om zich in de kerk en daarbuiten geliefd en welkom te voelen.

Er zijn sprekers vanuit kerken en de LHBTI-gemeenschap. Bezoekers kunnen bijdragen aan een gebaar door een ‘bloem voor de liefde’ mee te nemen en te leggen bij een steeds groter wordend divers boeket. Na afloop is er koffie en thee in de kloostergang.

De viering is een initiatief van COC Zwolle, Stichting Zwolle Pride, Dominicanenkerk, Academiehuis Grote Kerk, de LHBTI-gemeenschap en diverse kerkgenootschappen, in samenwerking met de gemeente Zwolle.

De initiatiefnemers willen met de viering een krachtig en liefdevol signaal afgeven voor liefde, begrip en verbondenheid. Ze stellen dat de liefde er is om gevierd te worden. Ieder mens – ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken – verdient het om zich in de kerk en daarbuiten geliefd en welkom te voelen.

VIERING van de LIEFDE

 • Datum: zondag 13 januari 2019 – vanaf 19.00 uur
 • Locatie: Dominicanenkerk – Assendorperstraat 27 te Zwolle
 • Voor meer informatie – zie Facebookevent

[Bron/Illustraties: COC Zwolle]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Veel solidariteit bij Viering van de liefde

Bij de Viering van de Liefde lieten woensdag zo’n duizend mensen een helder geluid horen tegen de Nashville-verklaring. Tijdens de sfeervolle bijeenkomst op het Amsterdamse Homomonument lieten veel mensen hun solidariteit blijken met orthodox-protestantse LHBTI’s.

“Het is nogal wat als je als 12- of 13-jarige wordt uitgemaakt voor zondaar terwijl je probeert uit te vinden hoe je in elkaar zit. Als je te horen krijgt dat je er niet mag zijn”, zei COC-voorzitter Astrid Oosenbrug in haar speech. Volgens haar zetten de 250 orthodox-protestantse mannen die de Nashville-verklaring tekenden aan tot ‘uitsluiting, pijn en zelfhaat.’

Oosenbrug zag ook dat er sinds de Nashville-verklaring een ‘golf van liefde over Nederland spoelt’: ‘kerken, scholen, gemeenten en bedrijven: ze hangen massaal de regenboogvlag uit. Talloze kerkelijke voorgangers laten weten dat LHBTI’s in hun kerk juist wél welkom zijn.’

Tijdens de bijeenkomst, die georganiseerd werd door mensen uit de LHBTI- en de religieuze gemeenschap, stichting Homomonument en COC Nederland, sprak ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.

“We kunnen ervoor kiezen om de liefdeloze Nashville-verklaring te negeren, maar we spreken wel”, aldus Halsema. “Niemand moet worden gedwongen om de liefde te missen. We laten ons zien, omdat nog teveel mensen zich moeten verstoppen. We komen bij elkaar, omdat teveel mensen buitengesloten en uitgestoten worden.”

“De Nashville verklaring maakt duidelijk dat we nog een wereld te winnen hebben”, zei initiatiefnemer Hans Verhoeven. “Juist nu is het zaak om als atheïsten en niet-gelovigen solidair te zijn met mensen die wel geloven maar die door de Nashville verklaring verscheurd worden.”

“De pijn is extra groot omdat de gebezigde taal zo nietsontziend en gevoelloos is”, sprak de homoseksuele predikant Wielie Elhorst. Hij las een passage uit de Bijbel voor: ‘ons restte geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde.’

“Ik laat de Bijbel niet kapen door een groep die anders meent een daarmee schade doet. Ik heb geleerd dat je de Bijbel niet als kant en klare morele zondencatalogus kan inzetten”, aldus spreker Paula de Jong van de Protestantse Kerk Amsterdam. “Ik geloof dat diversiteit zit ingebakken in de schepping. Homoseksualiteit hoort bij ons, zo zijn wij gemaakt, en dat is goed. Jij bent welkom.”

Ook was er een speech van Jolanda Molenaar (transvrouw en doopsgezind theoloog) en muziek van Marene Elgershuizen, Dirk Metzlar-Rudolph en Nicky Today.

Na afloop plaatsten enkele honderden deelnemers een ‘licht van de liefde’ op het Homomonument en was er een ontvangst in de Westerkerk.

Je kunt de hele manifestatie HIER terugkijken.

[Bron: COC NL]

Foto van:

– Femke Halsema en deelnemers manifestatie: Boy Hazes

– Astrid Oosenbrug: Jasper Groen

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

Bestuurder reformatorische school tekende Nashville-verklaring

Het COC vindt het ernstig dat bestuurder Wim de Kloe van het reformatorische Driestar College de Nashville-verklaring heeft getekend. Het COC roept het Driestar College op om nadrukkelijk afstand van de verklaring te nemen. COC Rotterdam-Rijnmond zal met Stichting Roze Zaterdag Gouda bij de gemeente Gouda, waar de school gevestigd is, aandringen op maatregelen.

“Je zult als leerling op deze school maar worstelen met je identiteit, terwijl de schoolbestuurders vinden dat je eigenlijk niet mag bestaan en dat LHBTI-zijn te genezen is, dit is onacceptabel”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

De Kloe, lid van het College van Bestuur van het Driestar College, zegt in het AD dat hij de Nashville-verklaring ‘op persoonlijke titel’ heeft ondertekend en niet als bestuurslid van de school. Het Driestar College staat in de verklaring echter wel bij zijn naam genoemd.

Op zijn motieven wil hij niet ingaan. Verder zegt hij: “Als school hebben wij, los van de Nashville-verklaring, beleid rond diversiteit. Dat is niet veranderd.” De Kloe beklemtoont dat – met een hint naar de kritiek van Onderwijsminister Van Engelshoven op de Nashville-verklaring – met de opmerking dat dit ‘geen stap terug voor homo-emancipatie in christelijke kring’ is.

Vanwege ‘negatieve beeldvorming’ staat er nu op de site van het Driestar College een bericht met het standpunt van de school over seksualiteit en seksuele diversiteit. Dat standpunt is gebaseerd op een visienota van de Vereniging van Gereformeerd Schoolonderwijs (VSG).

[Bron: COC NL, AD – Foto Driestar College: CC-Visotsky]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

‘Liefdevolle reactie’ op Nashville-verklaring op Utrechtse Domplein

Op maandagavond 14 januari a.s. organiseert COC Midden-Nederland de manifestatie ‘Love Shine A Light’ als reactie op de Nashville-verklaring. De verklaring, die afgelopen zondag werd gepubliceerd, wordt door LHBTI’s als zeer kwetsend ervaren. De bijeenkomst op het Domplein bij het Utrechtse Homomonument start om 19.00 uur.

“Het wordt een liefdevolle reactie op de onnodig kwetsende Nashville-vrklaring. We hopen dat veel mensen met ons dit liefdevolle tegengeluid willen laten horen. Iedereen is welkom! We zijn nog druk bezig met het programma, maar dat zal bestaan uit een aantal sprekers en muziek”, aldus voorzitter Simon Timmerman van COC Midden-Nederland.

De manifestatie ‘Love Shine A Light’ start om 19.00 uur op het Domplein bij het Utrechtse Homomonumen. Deelnemers wordt gevraagd een kleurrijk lichtje of kaarsje mee te nemen. Deze zullen na het programma rondom het monument worden geplaatst. Voor meer informatie – zie het Facebookevent.

Nashville Verklaring

Afgelopen zondag werd bekend dat honderden orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici hun handtekening hebben gezet onder de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring, een tekst die zich stevig uitspreekt tegen LHBTI’s. Deze verklaring werd in 2017 opgesteld in de Verenigde Staten. Daarin staat beschreven hoe christenen moeten omgaan met het geloof, het huwelijk en seksualiteit. De toon in de Nederlandse versie, met de ondertitel ‘Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit’, is sterk anti-LHBTI. In artikel 10 van het document staat bijvoorbeeld: “Wij bevestigen dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren.”

Woensdag 9 januari werd als reactie op de Nashville-verklaring de ‘Viering van de Liefde’ georganiseerd bij het Amsterdamse Homomonument. De bijeenkomst was een initiatief van mensen uit de LHBTI-gemeenschap, de religieuze gemeenschap, stichting Homomonument en COC Nederland.

[Bron/Illustratie: COC Midden-Nederland]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag Viering van de Liefde in Amsterdam

Op woensdagavond 9 januari vindt op het Amsterdamse Homomonument een Viering van de Liefde plaats, in reactie op de orthodox-protestantse Nashville-verklaring. Volgens de organisatoren is de liefde er om gevierd te worden en verdient ieder mens het om zich in de kerk en daarbuiten geliefd en welkom te voelen, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken. Burgemeester Halsema van Amsterdam is één van de sprekers.

“We stellen de kracht van de liefde tegenover de afwijzing en uitsluiting van de Nashville-verklaring”, aldus de organisatoren. De bijeenkomst is een initiatief van mensen uit de LHBTI-gemeenschap, de religieuze gemeenschap, stichting Homomonument en COC Nederland.

De manifestatie vindt plaats op woensdagavond 9 januari om 19.00 uur op het Homomonument aan de Westermarkt in Amsterdam. Aanmelden kan HIER (niet verplicht).

Naast burgemeester Halsema zijn er woensdag diverse sprekers uit de LHBTI- en religieuze gemeenschap. De bijeenkomst wordt gepresenteerd door Wielie Elhorst, homoseksueel en predikant met bijzondere opdracht voor de LBHTI-gemeenschap. Er is muziek en ter afsluiting kunnen religieuze vertegenwoordigers en andere aanwezigen een ‘licht voor de liefde’ plaatsen op de granieten roze driehoek aan de Keizersgracht.

Na afloop stelt de Westerkerk (naast het Homomonument) haar deuren open voor belangstellende om na te praten met een kop koffie of thee.

Vanzelfsprekend is iedereen welkom: lesbisch, homo, hetero, bi, transgender- of intersekse persoon of wat ook je seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken zijn.

[Bron: COC NL – Foto Regenboogvlag: CC-Benson Kua]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

‘Nashville-verklaring schadelijk voor christelijke LHBT’s’

Christelijke LHBT+-organisaties die samen werken in de LCC Plus Projecten* zijn verbijsterd over de Nashville-verklaring en vooral bezorgd over het schadelijk effect er van op christelijke LHBT’s in de kring van de predikanten die de verklaring ondertekend hebben. Zij roepen daarom alle kerkgenootschappen op afstand te nemen van de Nashville-verklaring.

In het eerste weekend van januari zetten 250 orthodox-protestantse predikanten en politici hun handtekening onder de Nederlandse vertaling van de zogenaamde Nashville-verklaring. De verklaring verzet zich tegen een verdere acceptatie van homoseksualiteit en genderidentiteit in de kerken.

Streep door de rekening van proces van dialoog en gesprek

In de afgelopen tien jaar is vanuit de LCC Plus Projecten hard gewerkt aan de sociale acceptatie van LHBT’s in christelijke kring. Met name de christelijke orthodoxie was en is daarin speerpunt van aandacht.

Gert-Jan van Leeuwen, voorzitter van ChristenQueer en van de stuurgroep van de LCC Plus Projecten: “We hebben goede stappen kunnen zetten in de afgelopen jaren. Uitgangspunt is pastorale sensitiviteit en veiligheid voor LHBT’s in hun eigen kerken en gemeenschappen. De verklaring is slechts een opsomming van overtuigingen en lijkt aan de gewonnen ruimte voor LHBT’s volledig voor bij te gaan. Het is eerder een stap terug, die het voortgaande gesprek schaadt.”

De stuurgroep van de LCC Plus Projecten is verbijsterd over de verklaring, maar benadrukt dat het de hand blijft uitstrekken naar kerken en gemeenschappen waarin de thema’s van seksuele oriëntatie en genderidentiteit ingewikkeld liggen.

Zorg over LHBT’s in orthodox-christelijke kring

De grootste zorg van de vertegenwoordigers van de LCC Plus-organisaties ligt bij het effect van de verklaring op LHBT’s in orthodox-christelijke kring.

Kees Goedegebuur, bestuurslid van het LKP en stuurgroepslid: “Jongeren die het al moeilijk hebben met hun gevoelens, zijn niet geholpen met een verklaring als deze. Het jaagt hen eerder de kast weer in. We weten van de ernstige schade van de isolatie waarin zij terechtkomen en van het hoge percentage van LHBT-jongeren in deze kring die denken aan suïcide.”

Zomaar weggaan uit een dergelijke gemeenschap is vaak geen of een moeilijke optie, omdat het ook een breuk met de sociale omgeving kan betekenen.

Oproep aan de kerken

De LCC Plus-organisaties roepen alle kerkgenootschappen op afstand te nemen van de verklaring en zich met de ondertekenende predikanten te onderhouden over deze actie. Een uiterst schadelijke verklaring als deze kan in de kerken zelf niet onweersproken blijven.

*LCC Plus-organisaties – LCC Plus is een alliantie van christelijke LHBT+-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring. De organisaties voeren, in verschillende samenstellingen sinds 2008 projecten uit, ondersteund door het ministerie van OCW. Publieksverslagen van de verschillende projectperioden zijn beschikbaar. Meer info: LCCProjecten.nl.

[Bron: LCC Plus Projecten – Foto regenboog en St. Nicolaaskerk Meigem Deinze: pictweet Cindy Marie]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Openbaar Ministerie onderzoekt Nashville-verklaring op strafbaarheid

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de Nashville-verklaring beoordelen op eventuele strafbaarheid. Op basis daarvan wordt bekeken of er mogelijk een strafrechtelijk onderzoek komt, zegt een OM-woordvoerder aan het ANP. Het College voor de Rechten van de Mens en de antidiscriminatiebureaus in ons land hebben veel meldingen over de Nashville-verklaring gekregen.

Het OM neemt deze stap omdat de verklaring enorm leeft in de samenleving, zegt de woordvoerder. Bovendien hebben meerdere mensen aangekondigd aangifte te gaan doen. Hoelang de beoordeling van het OM gaat duren, is niet bekend.

Het College voor de Rechten van de Mens laat weten meer dan honderd meldingen ontvangen te hebben van mensen die hun zorg uitspreken over de Nashville-verklaring.

Het College is bezorgd over de Nashville-verklaring, omdat iedereen in ons land het recht heeft om veilig zichzelf te kunnen zijn en deze verklaring dit recht inperkt. Tegelijkertijd heeft iedereen in Nederland het recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Wanneer dit echter tot gevolg heeft dat mensen worden uitgesloten op school of op de werkvloer omdat zij bijvoorbeeld LHBTI zijn, is dat verboden. Het College houdt daarom de vinger aan de pols of de Nashville-verklaring leidt tot uitsluiting van mensen of groepen. Als je vragen hebt, kun je HIER contact opnemen met het College voor de Rechten van Mens.

Verder hebben tientallen mensen zich bij een antidiscriminatiebureau gemeld vanwege de Nashville-verklaring. Zij voelen zich gediscrimineerd en buitengesloten op grond van hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit. De Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD) noemt het ‘bijzonder spijtig en pijnlijk dat talloze vertegenwoordigers van kerken en politieke partijen de verklaring hebben ondertekend. Wij menen dat het belang om jezelf te kunnen zijn en de gelijkwaardigheid van mensen hierdoor geschonden worden’.

COC Nederland vindt het positief dat het College voor de Rechten van de Mens, antidiscriminatiebureaus en het Openbaar Ministerie de ontwikkelingen rond de Nashville-verklaring nauwgezet volgen en waar nodig ingrijpen. Na overleg met orthodox-protestante LHBTI’s heeft het COC er overigens voor gekozen om de verklaring met argumenten te bestrijden en zelf geen aangifte te doen.

[Bron: COC NL, ANP, College voor de Rechten van de Mens – Foto OM: CC-Mystic Mabel]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?