COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

Costa Rica eerste Centraal-Amerikaanse land dat huwelijk openstelt

Costa Rica is op 26 mei het eerste Centraal-Amerikaanse land waar het huwelijk is opengesteld voor paren van gelijk geslacht. COC Nederland feliciteert de Costaricaanse LHBTI-gemeenschap met deze historische overwinning en wenst alle paren van gelijk geslacht die in het huwelijk gaan treden heel veel geluk!

Kort na middernacht traden Daritza Araya en Alexandra Quiros (zie foto) als eerste paar van gelijk geslacht in het huwelijk – live uitgezonden op de nationale zender als afsluiting van het feestelijk programma Sí, Acepto: Un Paso Histórico om deze historische stap voor de LHBTI-gemeenschap in Costa Rica te vieren.

Vanwege de coronacrisis, die ook Costa Rica heeft getroffen, ging het bij de eerste huwelijkssluitingen om kleine ceremonies, waarbij ook veelvuldig mondkapjes gedragen werden. Daarom kon deze historische overwinning ook niet massaal door de LHBTI-gemeenschap gevierd worden. In plaats daarvan werd een feestelijke Caravana (een optocht met auto’s) in het centrum van de hoofdstad San José gehouden.

Het COC heeft tussen 2012 en 2016 met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken de LHBTI-beweging in Costa Rica ondersteund. Eén van de Costaricaanse activisten liet ons onlangs weten: “Dat samenwerkingsproject gaf ons de kans om een institutionele lobby op zetten. Dat is de basis geworden van deze en andere verbeteringen die nu mogelijk zijn gebleken!”

De openstelling van het huwelijk in Costa Rica is een gevolg van een vonnis in januari 2018 van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten. Daarin werd geoordeeld dat landen – zoals Costa Rica – die het Amerikaanse Verdrag van de Mensenrechten hebben ondertekend verplicht zijn om het huwelijk voor paren van gelijk geslacht te erkennen. Dat vonnis werd datzelfde jaar bekrachtigd door het Grondwettelijk Hof van Costa Rica, met de bepaling dit binnen een termijn van 18 maanden wettelijk te realiseren. Met wat vertraging is dat op 26 mei 2020 een feit geworden.

De openstelling van het huwelijk werd vervolgens een van de voornaamste issues tijdens de presidentsverkiezingen in 2018, die gewonnen werden door een voorstander, de huidige president Carlos Alvarado. Die heeft de LHBTI-gemeenschap van Costa Rica inmiddels uitgebreid gefeliciteerd.

Ook Victor Madrigal-Borloz, de VN-SOGI-expert én Costaricaan twitterde een reactie: “Over een paar uren zal mijn land het huwelijk openstellen voor paren van gelijk geslacht. Een bijzonder moment om feest te vieren en dankbaar te zijn voor het werk van zoveel activisten, en een dag om stil te staan bij het leven van zovelen van ons die dit moment niet hebben mogen meemaken.”

Costa Rica is het eerste Centraal-Amerikaanse land dat het huwelijk heeft opengesteld. In Noord- en Zuid-Amerika leeft nu viervijfde van de bevolking in een land waar paren van geslacht een wettelijk huwelijk kunnen sluiten: Canada, de VS, Mexico, Argentinië, Brazilië, Colombia, Uruguay en sinds kort ook Ecuador. Maar er zijn in dat deel van de wereld ook landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is, waaronder Guyana en Jamaica.

[Bron: COC NL – Foto: Screenshot Teletica TV]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Nijmegen telt relatief meeste vrouwenverbintenissen, Amsterdam meeste mannenverbintenissen

Tussen 2010 en 2018 bestond 2,4 procent van de nieuw gesloten verbintenissen uit partners van gelijk geslacht. In veel steden ligt dit aandeel hoger. Nijmegen telt verhoudingsgewijs de meeste huwelijken en partnerschappen tussen twee vrouwen, in Amsterdam is het aandeel verbintenissen tussen twee mannen het grootst. Dat blijkt uit cijfers die deze week door het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) bekend zijn gemaakt.

Partnerschapsregistratie werd op 1 januari 1998 ingevoerd, vooral om paren van gelijk geslacht in de gelegenheid te stellen hun relatie wettelijk vast te leggen. Sinds 1 april 2001 is het voor paren van gelijk geslacht tevens mogelijk om in het huwelijk te treden.

In de eerste twee jaar werden meer mannenparen dan vrouwenparen in de echt verbonden, daarna was het andersom. In de periode 2010-2018 werd 1,1 procent van de 586 duizend huwelijken voltrokken tussen twee vrouwen, en 0,9 procent tussen twee mannen. Ook bij de 114 duizend partnerschappen die werden gesloten in die periode kwam de combinatie van twee vrouwen (2,1 procent) iets vaker voor dan die van twee mannen (1,9 procent).

Het aandeel partners van gelijk geslacht onder de nieuw gesloten verbintenissen verschilt sterk tussen gemeenten. In het algemeen komen verbintenissen tussen partners van gelijk geslacht meer voor in steden dan in kleine gemeenten.

Nijmegen telt hoogste aandeel verbintenissen tussen twee vrouwen

Verbintenissen tussen twee vrouwen komen naar verhouding het meest voor in Nijmegen. In die gemeente bestond 2,5 procent van de ruim 7 duizend huwelijken en partnerschappen die tussen 2010 en 2018 werden gesloten uit twee vrouwen.

Groningen en Tilburg volgen met 2 procent op enige afstand. In Zwolle, Utrecht en Amsterdam bestond 1,9 procent van de verbintenissen uit twee vrouwen.

In Amsterdam hoogste aandeel mannenparen

Amsterdam springt eruit wat betreft verbintenissen tussen twee mannen: in de hoofdstad betrof 3 procent van de huwelijken en 8,5 procent van de partnerschappen een combinatie van twee mannen.

Dit aandeel is ongeveer drie keer zo groot als in Rotterdam. Na Amsterdam werden naar verhouding de meeste verbintenissen tussen twee mannen gesloten in Arnhem (2,1 procent) en Maastricht (1,8 procent).

[Bron: CBS – Foto huwelijk Amsterdams mannenpaar 1 april 2001: CC-Jeffpw]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

CU-staatssecretaris Blokhuis wil met zijn partij gesprek aangaan over opengestelde huwelijk

“Een gesprek binnen de partij over het homohuwelijk zou ik heel graag willen aangaan.” Dat zegt VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis (CU) in het EO-radioprogramma Dit is de Dag. “Mensen die verliefd zijn en houden van iemand van hetzelfde geslacht, hebben aan mij een goede bondgenoot.” De uitspraken zijn opmerkelijk, omdat het huwelijk voor paren van gelijk geslacht een gevoelige kwestie is binnen de ChristenUnie.

Op de vraag van EO-radiopresentator Tijs van der Brink of Blokhuis voorstander is van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht zegt hij: “Ik gun ze alle geluk, ja.”

Gevoelige kwestie

Het huwelijk voor paren van gelijk geslacht is een omstreden kwestie binnen de ChristenUnie. Het huwelijk kan volgens de christelijke partij op bijbelse gronden enkel opgevat worden als een verbintenis van man en vrouw.

De partij stemde daarom tegen de wettelijke invoering van zowel het geregistreerd partnerschap (1998) als het huwelijk voor paren van gelijk geslacht (2001). De ChristenUnie heeft ook altijd gepleit voor wettelijke bescherming van trouwambtenaren die weigeren mee te werken aan een huwelijk van een paar van gelijk geslacht.

Tussenstap

Op het partijcongres in november vorig jaar werd een amendement om het opengestelde huwelijk expliciet te noemen in de nieuwe beginselverklaring van de partij nog weggestemd – mede op aanraden van het partijbestuur.

Blokhuis zegt daarover: “Ik weet zeker dat het besluit op dat congres een tussenstap is en dat het een stap op weg is naar een andere formulering waar meer leden zich senang bij voelen en waar mensen die homoseksueel zijn zich gelukkig bij voelen.”

ChristenUnie-voorzitter Paul Adema heeft inmiddels laten weten dat er wat hem betreft ‘geen enkele aanleiding’ is om de tekst over het huwelijk in de beginselverklaring ter discussie te stellen.

[Bron: EO – Foto staatssecretaris Blokhuis: CC-Rijksoverheid]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

Historische doorbraak openstelling huwelijk in Ecuador

Het Grondwettelijk Hof in Ecuador heeft geoordeeld dat het huwelijk moet worden opengesteld voor een paar van gelijk geslacht. Of het vonnis enkel voor het paar dat de rechtszaak had aangespannen geldt of voor alle paren van gelijk geslacht is nog niet helemaal duidelijk, maar het vonnis is hoe dan ook een historisch doorbraak voor de Ecuadoriaanse LHBTI-gemeenschap.

De rechtszaak werd aangespannen door Efrain Soria, directeur van LHBTI-organisatie Equidad, en zijn partner Xavier Benalcazar. COC Nederland heeft de afgelopen samengewerkt met Equidad en feiliciteert Soria en zijn medestrijders met deze historische overwinning!

In Ecuador kunnen paren van gelijk geslacht al sinds 2015 een vorm geregistreerd partnerschap sluiten, maar grondwettelijk is vastgelegd dat het huwelijk is voorbehouden aan m/v-paren.

Desondanks zijn Soria en zijn partner een rechtszaak begonnen om te mogen trouwen. Hun verzoek is gebaseerd op een vonnis van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens uit 2017. In dat vonnis werd bepaald dat de bij dit Hof aangesloten landen – waaronder Ecuador – verplicht zijn tot gelijke behandeling in relatiewetgeving voor paren van gelijk geslacht. Het Grondwettelijk Hof is met een krappe meerderheid (5-4) nu tot het oordeel gekomen dat het vonnis van het Inter-Amerikaanse Hof inderdaad rechtskracht heeft in Ecuador en moet worden nageleefd.

[Bron: COC NL – Foto: Equidad Facebook]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

Wetsvoorstel voor openstelling huwelijk ingediend op Curaçao

De parlementariërs Giselle Mc William en Stephen Walroud hebben een Wetsvoorstel Aanpassing Wettelijk Huwelijk ingediend bij de Staten van Curaçao. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat alle paren op Curaçao kunnen trouwen – ook paren van gelijk geslacht.

Het wetsvoorstel werd voorbereid door het juridisch team van Igualdat Kòrsou met steun van FOKO en Curaçao Gay Pro – alledrie Curaçaose LHBTI-organisaties waarmee COC Nederland samenwerkt om LHBTI-emancipatie te bevorderen.

Een concept voor dit wetsvoorstel werd oktober vorig jaar tijdens de Curaçao Pride Walk aangeboden aan Mc William en Walroud. Sindsdien hebben deze Statenleden en het juridische team van Igualdat Kòrsou gewerkt aan de verdere juridische onderbouwing daarvan. Afgelopen maandag werd het wetsvoorstel ingediend bij de voorzitter van de Staten, maar voordat het daar in behandeling genomen kan worden, gaat het nu eerst naar de Raad van Advies om getoest te worden. Dat zal zo’n drie tot vijf maanden in beslag nemen.

MAN-statenlid Giselle Mc William en PAR-Statenlid Stephen Walroud zijn beide lid van een regeringspartij, maar dat betekent niet dat het wetsvoorstel vanzelfsprekend op een meerderheid kan rekenen. “Dit onderwerp ligt heel gevoelig in de samenleving en in het parlement. Veel parlementariërs zijn bang dat ze wanneer ze dit wetsvoorstel steunen, ze kiezers zullen kwijtraken. Vandaar dat dit geen populair onderwerp is”, zegt Mc William in het Antilliaans Dagblad. “Maar of het wetsvoorstel er door komt of niet, dit biedt wel de mogelijkheid om de discussie op gang te brengen.”

Igualdat Kòrsou prijst de moed en principiële houding ten aanzien van dit thema van de twee parlementariërs, en vertrouwt erop dat de meerderheid van hun collega’s hun voorbeeld zal volgen. Hiermee zou Curaçao zich aansluiten bij de groeiende groep moderne landen die alle vormen van onrechtmatige discriminatie willen bestrijden, waarvan homofobie een van de meest vasthoudende is naast racisme en seksisme.

Met dit wetsvoorstel zet Curaçao volgens Igualdat Kòrsou ook een forse stap vooruit in het bestrijden van LHBTI-discriminatie, wat strijdig is met de huidige Staatsregeling van Curaçao, de Grondwet van het Koninkrijk, uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de vele internationale verdragen waar Curaçao aan deelneemt.

Igualdat Kòrsou benadrukt dat deze wet niet toornt aan het religieus huwelijk en aan het huwelijk van echtparen die al op traditionele wijze zijn getrouwd bij de Burgerlijke Stand, maar dat het de weg opent voor paren van gelijk geslacht om te genieten van de rechten en plichten verbonden aan een burgerlijk huwelijk. Dit klopt ook met het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat, wat de basis is voor de Grondwet, de wetten en het democratisch stelsel van Curaçao. Gelijke behandeling van alle inwoners van Curaçao is een van meest heilige principes van onze democratie.

In 2017 hield de huidige Curaçaose premier Eugene Rhuggenaath een al ‘historisch’ genoemde toespraak tijdens de opening van de Curaçao Pride. Daarin riep de premier op tot meer LHBTI-acceptatie in een inclusieve samenleving waarin iedereen zich maximaal kan ontplooien en zichzelf kan zijn.

COC Nederland ondersteunt sinds 2012 in de Pink Orange Alliance de LHBTI-organisaties op Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba bij de activiteiten die ze ondernemen om de LHBTI-beweging op hun eiland te versterken en de LHBTI-emancipatie te bevorderen. FOKO op Curaçao – de oudste LHBTI-organisatie in het Caribisch gebied – is met het COC initiatiefnemer van deze samenwerking.

[Bron: COC NL, Igualdat Kòrsu, Antilliaans Dagblad – Foto met indieners wetsvoorstel Giselle Mc William en Stephen Walroud (midden), omringd door leden van Igualdat Kòrsou, voor Staten van Curaçao: Igualdat Kòrsou]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

Taiwan stelt huwelijk open voor paren van gelijk geslacht

Taiwan is het eerste land in Azië dat het wettelijk mogelijk maakt voor paren van gelijk geslacht om een huwelijk te sluiten. Het Taiwanese parlement stemde vandaag in met een wetsvoorstel van de regering om dat mogelijk te maken. Vanaf eind volgende week kunnen de eerste paren van gelijk geslacht al in het huwelijk treden. COC-voorzitter Astrid Oosenbrug noemt het ‘baanbrekend nieuws’ en feliciteert de Taiwanese LHBTI-activisten die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Het Taiwanese parlement is met 66 stemmen voor en 27 stemmen tegen akkoord gegaan met het wetsvoorstel van de regering. “We hebben een grote stap richting ware gelijkberechtiging gezet en hebben van Taiwan een beter land gemaakt”, twitterde de Taiwanese president Tsai Ing-wen na de stemming.

Direct na het bekend worden van de stemming werd er door de honderden mensen op het plein voor het parlement – ondanks de zware regen die was uitgebroken – groot feest gevierd en enthousiast met regenboogvlaggen gezwaaid.

“Dat paren van gelijk geslacht nu ook in Taiwan kunnen trouwen is baanbrekend nieuws. Taiwan is niet alleen het eerst land in Azië waar paren van gelijk geslacht mogen trouwen, maar het betekent ook dat dit nu in alle werelddelen in minstens één land mogelijk is. Wie had dat gedacht toen in 2001 ons land als eerste het huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht?!”, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Onze felicitaties aan alle Taiwanese LHBTI’s en de activisten die dit met hard werken mogelijk hebben gemaakt. De stap die Taiwan nu zet zal LHBTI’s in andere Aziatische landen ook inspireren dat verandering mogelijk is en hen de moed geven om schoorvoetende overheden te overtuigen om stappen te zetten ter bevordering van gelijkberechtiging voor LHBTI’s.”

Taiwan staat bekend als een van de LHBTI-vriendelijkste landen in Azië. De jaarlijks Taipeh Pride is bijvoorbeeld de grootste van Azië. Toch was de weg naar openstelling van het huwelijk voor de Taiwanese LHBTI-gemeenschap lang en vol ups en downs.

De stemming in het parlement is de afronding van een jarenlange ontwikkeling. In 2017 oordeelde het Hooggerechtshof van Taiwan dat het ongrondwettelijk is dat het huwelijk enkel voorbehouden is voor m/v-paren en dat het daarom wettelijk mogelijk gemaakt moet worden voor paren van gelijk geslacht om een huwelijk te kunnen sluiten. Het Hooggerechtshof gaf de regering toen opdracht om binnen twee jaar met een wet te komen om dit te regelen. Als dat niet op tijd zou lukken, dan zou het vonnis van het Hooggerechtshof automatisch in werking treden. Om dat te voorkomen hebben conservatieve groepen in het land campagnes gevoerd. November vorig jaar werd er zelfs een raadgevend referendum gehouden waarin bijna driekwart van de bevolking zich tegen het huwelijk voor paren van gelijk geslacht heeft uitgesproken. Die uitslag heeft de regering er echter niet van weerhouden de invoering van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht door te zetten.

[Bron: COC NL – Foto Taiwanees echtpaar van gelijk geslacht: CC-Guy of Taipeh]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

Omstreden referendum over huwelijk in Roemenië

De Roemenen stemmen dit weekend in een referendum over het huwelijk. Doel van de initiatiefnemers is het verhinderen van de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Het referendum is omstreden en leidt tot veel protesten, waaronder een oproep tot boycot. Het opkomstpercentage is namelijk mogelijk beslissend over de rechtsgeldigheid van de uitslag.

De Roemeense wetgeving verbiedt het huwelijk van paren van gelijk geslacht al, maar tijdens het referendum gaat het om de tekst van Grondwetsartikel 48-lid 1. Die luidt nu dat een huwelijk gesloten wordt ‘door twee echtgenoten’ en voorgesteld wordt dit te veranderen in ‘door een man en een vrouw’. Met die formulering wordt de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht ook grondwettelijk onmogelijk gemaakt.

Het initiatief voor dit referendum komt van de Coalitie voor het Gezin. Die christelijk-conservatieve beweging – met banden en gesteund door de Roemeense Orthodoxe Kerk – verzamelde daarvoor drie miljoen handtekeningen. De Coalitie voor het Gezin kreeg ook uitgebreid steun en advies van Amerikaanse pro family-organisaties, zoals World Congress of Families, Alliance Defending Freedom en Liberty Counsel. Zo werd er bijvoorbeeld een negendaagse tournee georganiseerd in Roemenië met als blikvanger de Amerikaanse weigerambtenaar Kim Davis.

Het referendum wordt door vrijwel alle politieke partijen gesteund, ook door de sociaaldemocratische regeringspartij PSD. De oppositionele anti-corruptiepartij USR verwijt PSD-partijleider Liviu Dragnea dat hij op cynische wijze tientallen miljoen verkwanselt aan een referendum om de aandacht af te leiden van de onderzoeken naar corruptie tegen hem en zijn partij. Opvallende tegenstander van het referendum is president Klaus Iohannis. Hij pleit als lid van een etnische en godsdienstige minderheid in Roemenië voor tolerantie en verzet zich tegen wat hij godsdienstig fanatisme noemt.

Tegenstanders zijn bang dat het referendum zal leiden tot marginalisering van ongehuwde en alleenstaande ouders – waaronder regenbooggezinnen – en toenemende discriminatie van LHBTI’s. Roemenië geldt al als een LHBTI-onvriendelijk land: in ILGA-Europe’s  Rainbow Map staat het op de 25ste plaats in de lijst van 28 EU-lidstaten. Vandaar dat de Roemeense LHBTI-organisaties Accept en MozaiQ oproepen tot een boycot van het referendum. “Mensenrechten zouden geen onderwerp van een volksraadpleging moeten zijn”, zegt Vlad Viski van MozaiQ. ILGA-Europe en het European Forum of LGBT Christians steunen de oproep voor een boycot van het referendum.

Ook de Intergroup on LGBT Rights van het Europees Parlement heeft geprotesteerd tegen het referendum. Zij wijzen er op dat een recent vonnis van het Europees Hof van Justitie alle EU-lidstaten verplicht de rechten van paren van gelijk geslacht te beschermen, ook als ze het huwelijk niet opengesteld hebben voor die paren. Bovendien heeft het Roemeense Grondwettelijk Hof afgelopen week geoordeeld dat paren van gelijk geslacht en hun gezinnen op grond van EU-richtlijnen en artikel 26 van de Roemeense Grondwet recht hebben op gelijke behandeling. Roemeense mensenrechten- en LHBTI-organisaties zijn blij met dit vonnis. Een Accept-woordvoerder merkt daarbij bitter op dat dit vonnis aantoont dat het referendum enkel symboolwaarde heeft, maar in de praktijk niets verandert aan de juridische positie van paren van gelijk geslacht en hun gezinnen. “Maar het wakkert wel de LHBTI-vijandigheid aan, terwijl die al hevig is.”

Beslissend voor de rechtsgeldigheid van het referendum is het opkomstpercentage – dat moet minstens 30 procent zijn. Een vorige week gehouden peiling laat een opkomst van 35 procent zien, waarbij 90 procent van de kiezers voor de grondwetswijziging zegt te gaan stemmen. De stembureaus zijn het weekend van 6/7 oktober geopend tot 20.00 uur. De uitslag wordt in de loop van zondagavond verwacht.

Op dit moment zijn er al zeven EU-lidstaten waar het huwelijk voor paren van gelijk geslacht grondwettelijk verboden is, t.w. Bulgarije, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen en Slowakije. Dit is ook het geval in de twee kandidaat-lidstaten Montenegro en Servië.

[Bron: COC NL – Illustratie: tekst referendum]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Australië kiest massaal voor openstelling huwelijk

Bijna tweederde van de Australiërs heeft YES gestemd in het postreferendum over de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Het COC feliciteerd Australië en de Australische LHBTI-gemeenschap met het behaalde resultaat!

De uitslag van het referendum werd afgelopen nacht (10.00 uur plaatselijke tijd) in de Australische hoofdstad Canberra bekend gemaakt David Kalisch, het hoofd van het Australische Centraal Bureau voor de Statistiek. In een rechtstreeks op tv uitgezonden persconferentie maakte hij bekend dat 13 miljoen Australiërs in de afgelopen weken hun stem hebben uitgebracht – een opkomst van bijna 80 procent. 61,8 procent stemde voor de openstelling van het huwelijk, 38,4 procent was daar tegen. In alle Australische staten en territoria waren de voorstemmers in de meerderheid.

De uitslag van het referendum is niet bindend, maar is voor de Australische politiek wel een ondubbelzinnig signaal om het huwelijk wettelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht.

Dat werd ook kort na het bekend worden van de uitslag duidelijk gemaakt door premier Malcolm Turnbull: “Het Australische volk heeft gesproken – in grote meerderheid een JA voor gelijkberechtiging, een JA voor de liefde. Ik zal me er voor gaan inzetten om hun wens nog voor de Kerst wetttelijk te regelen. Dit is een overweldigende oproep voor #MarriageEquality.”

Een wetsvoorstel ligt al klaar en debatten daarover in het Australische parlement kunnen al in de komende dagen beginnen. Conservatieve parlementsleden van Turnbull’s eigen partij werken echter aan een alternatief wetsvoorstel, met daarin ruimte voor trouwambtenaren, bloemisten, banketbakkers enz. om op grond van godsdienstige gewetensbezwaren medewerking aan een huwelijk van een paar van gelijk geslacht te weigeren. Vooral oud-premier Tony Abbott heeft zich hier tijdens de campagne sterk voor gemaakt. Turnbull heeft echter laten weten dat zo’n wetsvoorstel geen kans maakt op een parlementaire meerderheid.

[Bron: COC NL – Illustraties: Marriage Equality Australia]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

The post Australië kiest massaal voor openstelling huwelijk appeared first on COC Nederland.

COC feliciteert Duitse LHBTI’s!

Het COC feliciteert de Duitse LHBTI-beweging en alle Duitse LHBTI’s met het besluit vandaag in de Bondsdag om het huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht.

Na jaren strijd vandaag een historische dag in Berlijn: met 393 stemmen voor, 226 stemmen tegen en 4 onthoudingen heeft de Bondsdag gekozen voor wat in Duitsland Die Ehe für Alle genoemd wordt. Duitse paren van gelijk geslacht krijgen alle rechten die aan het huwelijk verbonden zijn, ook het adoptierecht.

“Dit is een prachtige overwinning voor onze Duitse collega’s en LHBTI’s in heel Duitsland. We feliciteren hen van harte!”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. “Wat in 2001 begon met de openstelling van het huwelijk in Nederland, wordt langzamerhand de norm in Europa en dat is een overwinning voor de liefde.”

In een hoofdelijke stemming stemden de Bondsdagleden van de SPD, de Groenen en Die Linke en zo’n 70 leden van CDU/CSU-fractie voor de openstelling van het huwelijk. Bondskanselier Angela Merkel zelf stemde tegen het wetsvoorstel – zie foto. In een verklaring na afloop van de stemming liet zij weten dat voor haar ‘het huwelijk grondwettelijk een verbintenis van man en vrouw’ is. Merkel hoopt dat het aannemen van deze wet ‘een stuk maatschappelijke vrede en verbondenheid zal scheppen’.

Duitsland kent sinds 2001 al Lebenspartnerschaften, een vorm van partnerschapsregistratie voor paren van gelijk geslacht. De wet die nu aangenomen is, schaft de Lebenspartnerschaft af en vervangt die voor het huwelijk voor alle paren.

Duitsland wordt nu wereldwijd het 23ste land en het 15de Europese land dat het huwelijk openstelt voor paren van gelijk geslacht. Nederland was op 1 april 2001 het eerste land waar het huwelijk voor paren van gelijk geslacht wettelijk mogelijk gemaakt werd.

De wet moet nog door Bondspresident Steinmeier getekend worden en de officiële datum waarop de wet van kracht wordt moet nog worden vastgesteld. Dat kan, volgens een aantal commentatoren, nog wel even duren. Mogelijk kunnen de eerste Duitse paren van gelijk geslacht pas dit najaar in het huwelijk treden.

[Bron: COC NL – Foto Stemming Bondsdag: Pictweet Thomas Alsleben]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

The post COC feliciteert Duitse LHBTI’s! appeared first on COC Nederland.

Taiwans hoogste rechter oordeelt verbod ‘homohuwelijk’ ongrondwettelijk

Het Grondwettelijk Hof van Taiwan heeft geoordeeld dat het verbod voor paren van gelijk geslacht om een huwelijk te sluiten in strijd is met de Grondwet. De rechters geven de Taiwanese overheid twee jaar de tijd om aan deze misstand een einde te maken. “Taiwan wordt door deze uitspraak mogelijk het eerste Aziatische land dat het huwelijk openstelt voor paren van gelijk geslacht”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Dat is geweldig nieuws – niet alleen voor Taiwanese LHBTI’s, maar voor LHBTI’s wereldwijd!”

Grote held vandaag is de Taiwanese LHBTI-activist Chi Chia-wei. Hij vroeg de rechters een oordeel over een bepaling in het Tawanese Burgerlijk Wetboek, waarin het huwelijk wordt gedefinieerd als een relatie van een man en een vrouw. Volgens Chi is deze bepaling in strijd met het Grondwetsartikel dat discriminatie verbiedt. Het Grondwettelijk Hof geeft hem daarin nu voluit gelijk.

President Tsai Ing-wen werd afgelopen jaar gekozen met o.a. de verkiezingsbelofte het huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht. Haar partij diende daarvoor vorig jaar een voorstel in om de huwelijkswetgeving aan te passen. Het Taiwanese parlement stemde daar in december in eerste lezing mee in. Maar dat is nog maar een eerste stap in een lang wetgevingstraject, waar bovendien vanuit conservatieve en godsdienstige hoek ook steeds meer verzet tegen komt. Bovendien is het de vraag of de huidige huwelijkswetgeving aangepast wordt, zodat ook paren van gelijk geslacht in het huwelijk kunnen treden, of wordt besloten aparte nieuwe wetgeving voor paren van gelijk geslacht te maken. Als dat laatste het geval is, dan kan er voor gekozen worden om de huwelijken van paren van gelijk geslacht niet alle rechten te geven die nu voor (hetero)paren gelden.

De uitspraak van het Grondwetttelijk Hof stelt wel een duidelijke termijn voor aanpassing van de wetgeving; die dient uiterlijk 2019 het huwelijk van paren van gelijk geslacht mogelijk te maken. Als het parlement daar niet in slaagt, dan kunnen paren van gelijk geslacht over twee jaar op grond van het nu uitgebrachte vonnis in het huwelijk treden.

[Bron: COC NL, China Post – Foto Taiwanees lesbisch echtpaar: CC-Guy of Taipeh]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

The post Taiwans hoogste rechter oordeelt verbod ‘homohuwelijk’ ongrondwettelijk appeared first on COC Nederland.