COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

4/5 Belgen vindt dat LHBT’s moeten kunnen leven zoals ze zelf willen

Uit onderzoek van çavaria in het kader van het Europese project ‘Call it Hate’ blijkt dat 4/5 van de Belgen vindt dat LHBT’s hun leven moeten kunnen leiden zoals ze zelf willen. De Belg erkent ook dat haatmisdrijven een grotere impact hebben dan andere misdrijven. De mate van empathie voor slachtoffers van anti-LHBT-geweld hangt af van de situatie en tot welke groep de slachtoffers behoren.

Positieve evolutie

“De positieve evolutie in de attitudes van de Belgen tegenover LHBT’s wordt bevestigd en dat is goed nieuws”, zegt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs. “We zien doorheen het onderzoek wel een duidelijke hiërarchie. Er is respectievelijk het meest sympathie voor hetero’s, lesbiennes, homomannen, bi’s en tenslotte transgenders.” Een constante doorheen het onderzoek is dat vrouwen positiever staan tegenover LHBT’s dan mannen.

Call it Hate

Het project Call it Hate zoekt naar manieren om de aangiftebereidheid voor LHBT-foob geweld te verhogen en secundaire victimisatie te voorkomen. “Veel slachtoffers gaan niet naar de politie en een van de redenen daarvoor is dat ze denken dat wat hen overkomt niet erg genoeg is of dat hun omgeving of de politie denken dat ze overdrijven”, legt Borghs uit. “Negatieve reacties uit de omgeving of van hulpverleners hebben een nefast effect op slachtoffers. Ze worden als het ware een tweede keer slachtoffer.”

Zelf gezocht

Het merendeel van de Belgen beseft dat haatmisdrijven een grotere impact hebben op slachtoffers dan andere misdrijven. “De plaats waar een misdrijf zich afspeelt beïnvloedt de houding van de Belg wel. Zo is er minder empathie voor LHBT’s die het slachtoffer worden van geweld als ze deelnemen aan de pride, als ze dronken op café zitten, of transgenders die als sekswerker aan de slag zijn”, verklaart Borghs. “Dat neigt een beetje naar het ‘je hebt het zelf gezocht’-argument en dat is verontrustend.”

Campagne

België is een van de tien landen die deelnemen aan het Call it Hate-project. De resultaten van de andere landen worden op een later moment onderling vergeleken. Çavaria gaat nu aan de slag met de resultaten om tot een campagne te komen die de aangiftebereidheid bij slachtoffers van anti-LHBT-geweld verhoogt en het risico op secundaire victimisatie verlaagt.

[Bron/Illustratie: çavaria]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

COC publishes English translation of report on LGBTI asylum policy

Seven years after the Fleeing Homophobia report was issued, and four years after the ABC-judgment of the Court of Justice of the European Union, Dutch asylum policy regarding LGBTIs is still based on stereotypes. This is the conclusion of a research report Sabine Jansen prepared for COC Netherlands, the Dutch organisation for lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people (LGBTI).  

The English translation of the report Pride or Shame? Assessing LGBTI asylum applications in the Netherlands after the judgments XYZ and ABC was published on 24 January 2019. The original Dutch version of the report was published on 23 June 2018.

For Pride or Shame? Sabine Jansen investigated 267 files at the office of the Dutch Immigration and Naturalisation Service (IND), of which she studied forty files extensively. She also examined several hundred judgments. Although 63% of the examined files eventually led to a positive decision, in 85% of the cases that were rejected the reason for the rejection was that the stated sexual orientation was not believed. The report contains many quotes from the files to illustrate the findings, and now it has been translated into English.

At the time of the research the main focus of Dutch LGBTI asylum policy was the stereotypical expectation that LGBTIs in a country where the climate is hostile to them, always go through a ‘process of awareness’ and a ‘process of self-acceptance’. In addition, they are supposed to feel ashamed or have experienced other negative emotions. However, the research brought to light that many LGBTI asylum seekers never experienced such processes, do not understand what these are, or cannot declare about such processes in detail. If they say they were proud to be gay, and their main problems come from others, they run a high risk of having their sexual orientation not believed and their asylum claim rejected.

Because it is not possible to assess the sexual orientation or gender identity of another person, instead of relying on stereotypes according to Jansen and COC the focus of asylum policy should be on self-identification: how do asylum seekers self-identify regarding their identity?

The research was financially supported by the Asylum and Migration Fund of the European Union and the Dutch Ministry of Justice and Security. Members of the advisory committee included prof. Thomas Spijkerboer, prof. Ashley Terlouw, asylum lawyer Marcel van der Linde and Sadhia Rafi of the Dutch Council for Refugees.

After the publication of the Dutch version of the report in June 2018, the State Secretary for Justice and Security issued a new policy and abandoned the stereotypical criteria ‘process of awareness’ and ‘process of self-acceptance’. At the same time, these criteria still play a role in the assessment of – at least some – asylum applications of people who flee persecution based on their sexual orientation or gender identity. COC will carefully monitor the implementation of the new policy in practice.

In 2011, Sabine Jansen and Thomas Spijkerboer wrote Fleeing Homophobia, Asylum claims related to sexual orientation and gender identity in Europe.

 

 

 

 

 

Homoseksualiteit niet langer strafbaar in Angola

In Angola is homoseksualiteit niet langer strafbaar. Dat is het gevolg van het invoeren van een nieuwe strafwet. De oude oorspronkelijk Portugese koloniale wetgeving, waarin ‘tegennatuurlijke handelingen’ strafbaar waren, is daarmee komen te vervallen.

De nieuwe strafwet werd op woensdag 23 januari jl. met een grote meerderheid aangenomen in het Angolese parlement. Voor stemden 155 parlementsleden, 1 tegen en er waren 7 onthoudingen. Een woordvoeder van de regeringspartij noemt de nieuwe strafwet ‘echt Angolees’.

In de nieuwe strafwet wordt ook discriminatie vanwege iemands seksuele oriëntatie op de arbeidsmarkt en bij de handel in goederen en diensten verboden. De maximumstraf daarvoor wordt 2 jaar gevangenisstraf. Overigens was in het arbeidsrecht discriminatie op de arbeidsmarkt op grond van iemands seksuele oriëntatie al vanaf 2015 strafbaar.

Vorig jaar kreeg de Angolese LHBT-organisatie Iris Angola wettelijke erkenning. Voor die erkenning had Iris Angola sinds de oprichting in 2013 gestreden. De organisatie noemde die beslissing een ‘historisch moment’ voor de Angolese LHBTI-gemeenschap. Het einde van de strafbaarstelling van homoseksuele handelingen is een volgende stap in de emancipatie van LHBTI’s in Angola.

Door deze stap van Angola zijn er nu nog 69 landen in de wereld waar homoseksualiteit strafbaar is.

[Bron: HRW – Foto’s: Iris Angola-Facebook]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw vervolging in Tsjetsjenië

In de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië is opnieuw sprake van ernstige vervolging van mannen en vrouwen wegens hun (veronderstelde) seksuele oriëntatie. Dat melden bronnen van het COC in Rusland. Het COC vraagt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken om, samen met andere landen, te eisen dat Rusland zorgt voor een direct einde aan de vervolging.

“Dit nieuws uit Tsjetsjenië is misselijkmakend”, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “We roepen Nederland en de internationale gemeenschap op om opnieuw in actie te komen en definitief een einde te maken aan de vervolging.”

De nieuwe golf van arrestaties van (verondersteld) homoseksuele mannen en vrouwen begon eind december 2018. Toen werd de beheerder opgepakt van een sociale mediagroep voor Tsjetsjeense LHBTI’s.

Gemarteld en vermoord

Sindsdien zijn er zo’n veertig mensen opgepakt door de Tsjetsjeense autoriteiten, zo melden onze Russische bronnen. Zeker twee van hen zijn gemarteld en vermoord. Twee mensen zijn vrijgelaten, waarna de autoriteiten hun familieleden opdroegen om hen uit ‘eerwraak’ te doden.

De mannen en vrouwen worden vastgehouden in een gebouw van het Tsjetsjeense ministerie van Binnenlandse Zaken in de stad Argun, nabij de hoofdstad Grozny. Ook de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta bericht over de arrestaties.

In overleg met onze partners in de Russische regio, heeft het COC minister Blok opgeroepen om samen met andere landen te eisen dat Rusland zorgt voor een direct einde aan de vervolging. Dat kan bijvoorbeeld in VN-verband en met de Equal Rights Coalition, een groep van landen die zich inzet voor mensenrechten voor LHBTI’s. Ook zouden landen LHBTI’s die Tsjetsjenië ontvluchten, moeten opvangen. Het COC heeft nauw contact met partners in de regio over mogelijke vervolgacties.

Steun Tsjetsjeense LHBTI’s met een donatie

Tsjetsjeense LHBTI’s die het land ontvluchten worden opgevangen door organisaties in de Russische regio. Je kunt hen steunen door een bijdrage over te maken op NL84 ABNA 05188 61 457 t.n.v. COC Nederland o.v.v. Tsjetsjenië. Wij zorgen dat je bijdrage ter plekke komt.

Ook in 2017 werden Tsjetsjenië zo’n honderd mannen opgepakt en gemarteld wegens hun veronderstelde homoseksualiteit. Toen zouden zeker drie van hen zijn vermoord.

Het COC en andere (internationale) LHBTI-organisaties lieten ook toen een luid protest horen. Dat leidde onder meer tot een veroordeling door de Europese Unie en de Equal Rights Coalition. De Duitse bondskanselier Merkel sprak de Russische presidient Poetin publiekelijk aan op de vervolging. Tsjetsjeense LHBTI’s krijgen sinds 2017 in beginsel asiel in Nederland.

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) presenteerde onlangs, mede op aandringen van het COC, een groot onderzoeksrapport waarin de eerdere vervolging van LHBTI’s in Tsjetsjenië wordt bevestigd.

[Bron: COC – Foto Argun uit Novay Gazeta]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC.

 

 

 

 

 

 

Nederland over intersekserechten op de vingers getikt door VN Comité

Het VN Comité tegen Foltering heeft Nederland vandaag stevig op de vingers getikt over het toestaan van onnodige en onomkeerbare chirurgie en andere medische behandelingen die worden uitgevoerd bij jonge intersekse kinderen.

COC, TNN en NNID zijn blij met het oordeel van het VN Comité over de aanbevelingen over intersekse kinderen en over de aanbevelingen aan Nederland om geweld tegen LHTI’s steviger aan te pakken. De kritiek en aanbevelingen van het comité zijn in lijn met het rapport over de situatie van LHBTI’s in ons land dat de drie organisaties in 2016 naar de VN-Mensenrechtenraad stuurden en waarover afgelopen jaar ook overleg gevoerd is met het VN Comité.

Het VN Comité is verontrust over de behandelingen die bij intersekse kinderen op zeer jonge leeftijd worden uitgevoerd. Het comité constateert dat deze behandelingen langdurig fysiek en mentaal lijden tot gevolg hebben, terwijl gewacht kan worden totdat kinderen oud genoeg zijn om zelf te beslissen over een eventuele behandeling, zonder gevolgen voor de gezondheid.

Aanbevelingen

Het VN Comité stelt in de aanbevelingen een aantal veranderingen voor die de Nederlandse overheid in gang moet zetten voor intersekse personen, waaronder het:

  • nemen van maatregelen om de lichamelijke integriteit en autonomie van intersekse personen te waarborgen. Daarnaast moet het verboden worden om niet-noodzakelijke medische behandelingen, bedoeld om het geslacht van het kind vast te leggen, uit te voeren zonder de geïnformeerde instemming van het kind zelf;
  • garanderen van onpartijdige begeleiding en psychologische en sociale ondersteuning voor intersekse kinderen en hun ouders, om te voorzien in informatie over de gevolgen van mogelijke behandelingen en de mogelijkheden van het uitstellen van medische ingrepen;
  • waarborgen van het geven van volledig vrije en geïnformeerde toestemming door intersekse personen over chirurgische en andere behandelingen. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat niet-urgente, onomkeerbare medische ingrepen bij intersekse kinderen worden uitgesteld totdat het kind voldoende volwassen is om zelf hier een volledig vrije en geïnformeerde beslissing over te nemen;
  • doen van onderzoek naar gevallen van chirurgische behandelingen en andere medische ingrepen die uitgevoerd zijn zonder volledige en geïnformeerde toestemming van de intersekse persoon zelf. De daders moeten worden vervolgd, en indien verantwoordelijk bevonden, worden gestraft. Daarnaast moet de overheid slachtoffers verhaalsmogelijkheden bieden, inclusief een adequate schadevergoeding.

Mijlpaal

NNID, de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, onderstreept het rapport van het VN Comité en ziet deze uitspraak als een mijlpaal voor intersekse personen in Nederland. Het is zaak dat de Nederlandse overheid nu snel werk maakt van deze aanbevelingen.

Miriam van der Have, directeur van NNID, zegt dat het al lang duidelijk was dat Nederland zich te weinig heeft ingezet om de rechten van intersekse mensen te beschermen: “Na een strijd van bijna zeventig jaar tegen onnodige operaties en andere onnodige behandelingen is het hoog tijd dat de Nederlandse overheid nu wetgeving gaat ontwikkelen.” Internationaal worden deze behandelingen al vergeleken met Vrouwelijke Genitale Verminking en aangeduid met Intersekse Genitale Verminking.

Haatmisdrijven

In het rapport van het VN Comité staan ook aanbeveling aan onze regering over de bestrijding van geweld tegen LHBTI’s. Het comité is bezorgd over meldingen waaruit blijkt dat veel LHBTI’s slachtoffer worden van haatmisdrijven vanwege hun seksuele gerichtheid, genderidentiteit of -expressie en dat de vermoedelijke daders in ons land niet altijd voor de rechter komen. Het comité vindt dat de overheid de nodige maatregelen moet nemen om LHBTI’s beter te beschermen tegen bedreigingen en geweld (waaronder haatmisdrijven) en er voor moet zorgen dat anti-LHBTI-geweld snel, onpartijdig en diepgaand onderzocht wordt en dat de daders vervolgd en gestraft worden.

De niet-geredigeerde versie van de Concluding Observations van het VN Comité tegen Foltering kunt u HIER vinden.

[Bron: COC NL, NNID – Afbeelding: logo VN Comité tegen Foltering]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

Travestiewet in Guyana ongrondwettelijk

Het Caribisch Hof van Justitie oordeelt dat de travestiewet in Guyana ongrondwettelijk is. De wet dient nu door Guyana uit het strafrecht geschrapt te worden. Dit vonnis is een grote overwinning voor de Guyaanse LHBTI-beweging. Het COC ondersteunde Guyana Trans United en de Society Against Sexual Orientation Discrimination (SASOD) bij deze rechtszaak.

De Guyaanse travestiewet maakt het strafbaar voor mannen en vrouwen om zich in het openbaar in de kleding van het andere geslacht te vertonen met een ‘ongepast bedoeling’. Op grond van die wet werden in februari 2009 vier trans mannen gearresteerd en veroordeeld. Na het voorlezen van het vonnis zei de rechter tegen de vier trans mannen dat zij ‘verward waren over hun seksualiteit’ en dat ze naar de kerk zouden moeten gaan om hun leven aan Jezus Christus te wijden.

Door Guyana Trans United met steun van SASOD werd deze veroordeling aangevochten bij het Guyaanse Hooggerechtshof en het Hof van Beroep. Daarbij werd ondermeer aangevoerd dat de wet in strijd zou zijn met de Guyaanse Grondwet. De veroordeling zou een aantasting zijn van het grondwettelijk recht op gelijke behandeling en non-discriminatie.

Omdat beide gerechtshoven de rechtsgeldigheid van de travestiewet in stand hielden, besloot de transbeweging de zaak voor te leggen aan het Caribisch Hof van Justitie (CCJ). Dit Hof is de hoogste rechtbank van landen aangesloten bij CARICOM, een organisatie van vijftien Caribische staten gericht op het bevorderen van onderling economische en sociale samenwerking. Guyana was in 1973 een van de oprichters van CARICOM, waar sinds 1995 ook Suriname lid van is.

Uit het vonnis blijkt dat de rechters van het Caribisch Hof van Justitie de Guyaanse travestiewet uitgebreid hebben onderzocht en getoetst aan de Grondwet van Guyana. De rechters komen tot het oordeel dat de in 1893 ingevoerde travestiewet inmiddels achterhaald is, geen rechtmatig doel meer dient en heden ten dage in strijd is met de geest van de Guyaanse Grondwet. Daarin zijn namelijk een aantal fundamentele grondrechten vastgelegd, die volgens de rechters enkel aangetast mogen worden als daar een dwingend publiek belang bij in het geding is. Dat is volgens de rechters niet aan de orde als het om de travestiewet gaat. Die wet leidt volgens de rechters door de vaagheid van de formulering (m.n. de ‘ongepaste bedoeling’) tot onrechtmatige discriminatie op grond van genderidentiteit en genderexpressie.

De rechters vonden bovendien dat de opmerkingen van de rechter in de eerste rechtszaak ongepast waren. Rechters mogen hun ambt niet misbruiken om hun geloof te verkondigen en bovendien is secularisme het fundament van de Guyaanse republiek.

Dit vonnis van het Caribisch Hof van Justitie betekent dat Guyana de travestiewet uit de stafwetgeving moet schrappen en dat is een grote overwinning voor de Guyaanse LHBTI-beweging. Dit vonnis van het Caribisch Hof van Justitie betekent dat Guyana de travestiewet uit de stafwetgeving moet schrappen en dat is een grote overwinning voor de Guyaanse LHBT-beweging. Guyana is het enige Zuid-Amerikaanse land waar homoseksualiteit, op grond van een oude Britse koloniale wet, nog strafbaar is. In juni werd voor het eerst een Pride-demonstratie – zie foto – door het centrum van de Guyaanse hoofdstad Georgetown georganiseerd.

COC Nederland ondersteunt sinds 2016 in het kader van het PRIDE-programma de activiteiten van de Guyana LGBT Coalition, bestaande uit drie lokale LHBT-organisaties: Guyana Rainbow Foundation, Guyana Trans United en SASOD. De organisaties houden zich bezig met het versterken van de LHBT-gemeenschap, met specifieke aandacht voor de belangen van lesbische en biseksuele vrouwen en de transgemeenschap. Naast capaciteitsversterking en belangenbehartiging bieden de organisaties aan LHBT’s een veilige plek om elkaar te ontmoeten en te steunen bij het verbeteren van hun sociaal-economische positie.

[Bron: COC NL, Demera Waves – Foto Guyana Pride: Terence Thompson]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

Tanzaniaanse mannen vrijgelaten

De tien mannen die de afgelopen dagen in Tanzania gevangen werden genomen ‘op verdenking van homoseksualiteit’ zijn vrijgelaten. Dat hebben onze collega’s in Tanzania het COC laten weten.

Het COC is blij met de vrijlatingen, maar wijst er op dat de situatie voor LHBTI’s in het Oost-Afrikaanse land onverminderd dreigend is.

De Tanzaniaanse politie zegt geen ‘bewijs’ tegen de mannen te hebben gevonden, maar de zaak nog wel te onderzoeken. De mannen die zijn vrijgelaten moeten zich maandag opnieuw bij de politie melden.

De tien mannen werden eerder deze week opgepakt tijdens een feest op het strand van het Tanzaniaanse eiland Zanzibar. Volgens de politie zaten de mannen daar als paartjes bij elkaar, ‘twee aan twee’, tijdens een homoseksuele ‘huwelijksceremonie’. De mannen werden zonder een formele aanklacht vastgehouden in een politiebureau op Zanzibar. De arrestaties volgden op uitspraken van een regionaal bestuurder die op 1 november opriep tot een klopjacht tegen homoseksuelen.

Het COC onderhoudt nauw contact met de Tanzaniaanse organisaties. Samen met overheden en andere mensenrechtenorganisaties helpen we bij het voorzien in (juridische) ondersteuning en bij het in veiligheid brengen van Tanzaniaanse LHBTI’s die mogelijk gevaar lopen. Indien de Tanzaniaanse LHBTI-beweging daar om vraagt, zal het COC ook andere vormen van ondersteuning aanbieden, zoals publieksacties in Nederland. Daaraan heeft de Tanzaniaanse beweging op dit moment (nog) geen behoefte.

Het COC ondersteunt LHBTI-activisten en organisaties in meer dan vijfendertig landen wereldwijd. Hier lees je meer.

Foto bovenaan: Gouverneur Paul Makonda, de bestuurder die opriep tot een klopjacht tegen LHBTI’s (Instagram).

LHBT Christenen Forum in Armenia afgelast vanwege geweld

Het Europees Forum van Christelijke LHBT-Groepen en de humanitaire NGO “Nieuwe Generatie”  te Yerevan, Armenia kondigden noodgedwongen aan dat het Forum van LHBT christenen in Oost-Europa en Centraal Azië dat van 15-18 november 2018 in Yerevan zou plaats vinden, af te gelasten. De organisaties zijn verdrietig en diep en teleurgesteld dat politiek geweld, doodsbedreigingen en vandalisme gericht tegen LHBTI-ers een ernstige bedreiging vormen voor de veiligheid van de deelnemers.

Achtergrond van de conferentie

De Forumconferenties van LHBT christenen in Oost-Europa en Centraal Azië zijn sinds 2004 in verschillende landen in de regio georganiseerd (Oekraine, Rusland, Estland, Moldavië, Roemenië). Gedurende een aantal intensieve dagen gevuld met netwerken, discussies, ervaringen delen en bidden brengt het Forum ongeveer 60-70 personen bij elkaar: gelovige LHBTI-ers, activisten, kerkelijke voorgangers en psychologen. In september 2017 is Yerevan, Armenia als gaststad voor 2018 gekozen.

Geweld en doodsbedreigingen tegen het Forum

Gedurende de afgelopen periode is echter in Armenië een golf van extremistische en homofobe daden op de conferentie afgekomen. Om hun kansen in de komende verkiezingen te vergroten hebben de politieke partijen die sinds de revolutie in april 2018 in de oppositie zitten, de rechts conservatieven opgezet en geradicaliseerd tegen de groep activisten die voor het Forum naar Yerevan zou komen.

De humanitaire NGO “Nieuwe Generatie” was gedwongen haar activiteiten op te schorten, de auto van de directeur is vernield, de leden zijn aggressief gevolgd om de locatie van het Forum te achterhalen. Deelnemers hebben doodsbedreigingen ontvangen, zowel van politici als van gewapende extremisten, die “held van de natie” hopen te worden door LHBTI-ers te vermoorden. Diverse buitenlandse toeristen werden aangezien voor deelnemers aan het Forum en zijn in elkaar geslagen. De lokale LHBTI-gemeenschap is bang voor de eigen veiligheid en die van hun naasten. De politie biedt onvoldoende bescherming.

Met het oog op deze informatiee hebben het Europees Forum en de  “Nieuwe Generatie” besloten om de conferentie van dit jaar af te gelasten. De organisaties spreken hun diepe teleurstelling uit over de huidige regering van Armenië. De recente revolutie van Liefde en Solidariteit beloofde echte democratisering. Maar de regering heeft niets ondernomen om de mensenrechten van minderheden op haar agenda te zetten en de veiligheid van mensenrechtenactivisten te beschermen.

Over het Europees Forum van LHBT Christelijke Groepen

Het Europees Forum van Lesbische, Homoseksuele, Bi-seksuele en Transgender Christelijke Groepen is een oecumenische vereiging van LHBT christelijke groepen uit heel  Europa. Het Europees Forum werkt aan gelijkheid en inclusiviteit voor LHBTI-ers in en door christelijke kerken en andere religieuze instellingen. Met ongeveer 40 lidgroepen uit meer dan 20 landen in Europa ijvert het Europees Forum voor godsdienstvrijheid LHBTI-ers, voor mensenrechten, voor waardigheid en voor een open dicussie over menselijke seksualiteit. Het Europees Forum heeft de participatie status bij de Raad van Europa sinds juli 2016.

Lees hier het volledige persbericht (Engels).

[Bron: European Forum of LGBT Christian Groups]

Tien mannen opgepakt in Tanzania

In Tanzania zijn de afgelopen dagen tien mannen opgepakt die worden ‘verdacht van homoseksualiteit’. De arrestaties volgen op de uitspraken van een regionaal politicus die op 1 november opriep tot een klopjacht tegen homoseksuelen. Het COC onderhoudt nauw contact met Tanzaniaanse LHBTI-organisaties en ondersteunt hen waar mogelijk.

‘Het is een walgelijke ontwikkeling en een grove mensenrechtenschending’ zegt COC-voorzitter Tanja Ineke over de arrestaties. ‘Ons hart gaat uit naar onze Tanzaniaanse vrienden en we ondersteunen hen waar mogelijk.’

Het COC onderhoudt nauw contact met Tanzaniaanse LHBTI-organisaties. Samen met overheden en andere mensenrechtenorganisaties helpt het COC lokale organisaties bij het voorzien in (juridische) ondersteuning voor de mannen die gevangen zitten en bij het in veiligheid brengen van andere Tanzaniaanse LHBTI’s die het risico lopen om te worden opgepakt.

Indien de Tanzaniaanse LHBTI-beweging daar om vraagt, zal het COC ook andere vormen van ondersteuning aanbieden, zoals publieksacties in Nederland. Daaraan heeft de Tanzaniaanse beweging op dit moment (nog) geen behoefte.

De Europese Unie riep afgelopen weekend haar EU-ambassadeur voor Tanzania, de Nederlander Roeland van de Geer, terug naar Brussel. De verslechterende mensenrechtensituatie in het Oost-Afrikaanse land lijkt daarvoor de aanleiding.

De tien mannen zouden zijn opgepakt tijdens feest op het strand van het Tanzaniaanse eiland Zanzibar. Volgens de politie zaten de mannen daar als paartjes bij elkaar, ‘twee aan twee’, tijdens een homoseksuele ‘huwelijksceremonie’. De mannen worden zonder een formele aanklacht vastgehouden in een politiebureau op Zanzibar.

De arrestaties lijken het gevolg van de oproep van de gouverneur Paul Makonda van de Tanzaniaanse miljoenenstad Dar es Salaam. Makonda riep op 1 november op tot een klopjacht tegen LHBTI’s. De Tanzaniaanse regering nam pas op zondag 4 november afstand van die oproep. Het heeft de arrestaties van de tien mannen niet kunnen voorkomen.

 

Foto Gouverneur Paul Makonda: Instagram

Internationaal onderzoek naar homovervolging in Tsjetsjenië

Er komt een groot onafhankelijk internationaal onderzoek naar mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië, waaronder de vervolging van homoseksuelen in de Russische deelrepubliek. Dat maakte de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE*) donderdag 1 november bekend. COC Nederland zette zich in voor het onderzoek en is blij met het besluit.

Deze week stelden 16 OVSE-landen, waaronder Nederland, het zogenaamde Moskou Mechanisme in werking. Daarmee wordt verwezen naar een bepaling in een OVSE-mensenrechtenverdrag dat in 1991 in Moskou werd ondertekend. Met dit mechanisme kan de OVSE een groep onafhankelijke mensenrechtenexperts de opdracht geven om onderzoek te doen naar mensenrechtenschendingen in een OVSE-lidstaat. Het is een van de zwaarste middelen waarover de OVSE beschikt en het wordt maar zelden ingezet.

De OVSE neemt dit verstrekkende besluit omdat Rusland de afgelopen anderhalf jaar stelselmatig weigerde mee te werken aan onderzoek naar berichten over mensenrechtenschendingen in de deelrepubliek Tsjetsjenië. Daarbij gaat het onder meer om vervolging van homoseksuele mannen in 2017.

In april 2017 werd bekend dat in Tsjetsjenië minstens honderd verondersteld homoseksuelen zonder reden waren opgepakt, gemarteld en in kampen gevangenzet. Drie van hen zouden om het leven zijn gebracht.

Het COC organiseerde, met Amnesty International en activisten, een grote demonstratie tegen de vervolging op het Amsterdamse Homomonument – zie foto – en overhandigde 45 duizend handtekeningen op de Russische ambassade. Een van de eisen was een onafhankelijk onderzoek naar de vervolging.

Het COC is dan ook blij met het besluit van de OVSE. Samen met andere mensenrechtenorganisaties werkte de belangenorganisatie de afgelopen maanden hard om dit resultaat te bereiken. Het gaat hier om het eerste onafhankelijk internationaal onderzoek naar de moorden, mensenrechtenschendingen en homovervolging in Tsjetsjenië.

De 16 OVSE-lidstaten die besloten tot het onderzoek zijn: België, Canada, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Ierland, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, IJsland en Zweden.

* de OVSE is een intergouvernementele organisatie van 57 landen in Europa, Centraal-Azië en Noord-Amerika, die zich sinds 1973 bezighoudt met samenwerking op het gebied van defensie, economie en mensenrechten. Internationaal wordt de organisatie aangeduid als OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe). 

[Bron: COC NL – Foto Tsjetsjenië-demonstratie 2017: Geert van Tol Fotografie voor COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?