COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

Mensenrechtencollege: transgender vrouw mag gewoon naar vrouwentoilet

Een transgender vrouw mag op school gewoon naar het vrouwentoilet. Dat oordeelde het College voor de Rechten van de Mens deze week, naar aanleiding van een klacht van de 21-jarige scholiere Alex-Jessica Ramcharan. Het COC juicht de uitspraak toe, net als Transgender Netwerk Nederland (TNN).

“Een belangrijke uitspraak en een grote steun in de rug voor transgender scholieren”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Transgender scholieren mogen gewoon zichzelf zijn op school, het toilet van hun keuze gebruiken, en ze weten nu zeker dat het Mensenrechtencollege aan hun kant staat. Ik roep alle scholen, bedrijven en instanties op om deze uitspraak te volgen.”

“Het is een prachtige overwinning voor Alex-Jessica, waarmee we haar van harte feliciteren”, aldus Oosenbrug. “Heel dapper dat ze deze kwestie als eerste transgender vrouw aan het Mensenrechtencollege voorlegde en zo de weg bereidt voor vele transgender personen na haar.”

Alex-Jessica leeft sinds 2018 als vrouw. Het Techniek College Rotterdam weigerde haar in maart 2019 de toegang tot het vrouwentoilet. Men wilde dat ze gebruik zou maken van het herentoilet.

Als Alex-Jessica daar niet mee akkoord gaat, bedenkt de school als oplossing een eenpersoons genderneutraal toilet. Discriminatie, vindt ze. “Ik identificeer me als vrouw, dus ik ben een vrouw”, zegt ze tegen NRC Handelsblad. Het genderneutrale toilet bevindt zich bovendien op een andere etage dan waar zij les heeft. Sindsdien gaat ze vaak pas thuis naar de wc.

Het Techniek College Rotterdam maakte hiermee een verboden onderscheid, zo maakte het College voor de Rechten van de Mens deze week bekend. Het mensenrechtencollege wijst erop dat volgens de wet ook onderscheid op grond van genderidentiteit en genderexpressie verboden is. Dat verbod op discriminatie wegens genderidentiteit en genderexpressie kwam vorig jaar tot stand op aandringen van TNN, COC en NNID door een wetsvoorstel van D66, PvdA en GroenLinks.

In NRC reageert ook Marjolein van den Brink, universitair docent recht en gender, op de uitspraak. Dat cis- en transvrouwen, of vrouwen en mannen, samen in één wc-ruimte onveilig zouden zijn – zoals het Techniek College lijkt te denken – is onzin volgens Van den Brink. “Uit onderzoek blijkt niet dat aparte wc’s veiliger zijn. Wie belet een man met foute bedoelingen een dames-wc binnen te wandelen? Het bevestigt bovendien het binaire denken. Homomannen kunnen zich ook onveilig voelen in de mannen-wc; steeds meer personen hebben een X in het paspoort.”

Alex-Jessica begint volgend jaar aan een nieuwe opleiding. Is ze bang voor herhaling? “Met dit oordeel op zak laat ik me dit geen tweede keer gebeuren”, zegt ze tegen NRC.

[Bron: COC NL – Foto: COC’s GSA en TNN]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Forse toename discriminatie seksuele oriëntatie in het onderwijs

Fors meer lesbiennes, homoseksuelen en biseksuelen ervaren de laatste jaren discriminatie incidenten in het onderwijs. Dat blijkt een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar discriminatie in Nederland, dat verscheen op donderdag 2 april.

Het percentage lesbiennes, homo’s en bi’s (LHB’s) dat discriminatie incidenten ervaart in het onderwijs verdubbelde bijna, van ca. 13% in 2013 naar ca. 25% in 2018. Eén op de twaalf LHB’s (8%) stopte vanwege discriminatie zelfs met hun opleiding en één op de vijfentwintig volgt wegens discriminatie een opleiding onder hun niveau.

“Het is helaas geen verrassing, maar altijd weer triest om te zien hoe zwaar een deel van onze LHBTI-jongeren het nog altijd heeft op school”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug in een reactie. “En dan zijn transgender jongeren en jongeren die te maken hebben met een stapeling van discriminatiegronden – zoals het meisje dat moslima én lesbisch is – hier nog niet eens in beeld.”

Oosenbrug wil dat minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) de eisen voor de aanpak van LHBTI-discriminatie op school aanscherpt en dat docenten in hun opleiding verplicht moeten leren hoe discriminatie aan te pakken. Scholen zouden volgens de COC-voorzitter een duidelijke norm moeten stellen en handhaven dat LHBTI’s niet gediscrimineerd worden en dat er niet met bijv. ‘homo’ wordt gescholden.

Oosenbrug raadt LHBTI-scholieren aan om zich aan te sluiten bij een GSA, een clubje van LHBTI’s en bondgenoten die werken aan acceptatie op school. “Dan sta je er niet alleen voor, en bovendien gaat het vaak beter op scholen met een GSA.” Het positieve effect van GSA’s blijkt onder meer uit een onderzoek van Columbia University en COC.

De onderzoekers vonden geen duidelijke verklaring voor de toename van de discriminatie die LHB’s op school ervaren. Het COC denkt dat het mogelijk te maken heeft met een emancipatieparadox: LHB-jongeren staan steeds steviger in hun schoenen, komen eerder uit de kast, worden assertiever en pikken schelden met ‘homo’ en andere vormen van discriminatie niet meer. Daardoor worden de problemen rond discriminatie op school zichtbaarder. Het COC wil dat scholen en de overheid dit signaal van jongeren serieus nemen en maatregelen treffen.

Uit het SCP-onderzoek blijkt verder onder meer dat ongeveer een kwart (27%) van de Nederlandse bevolking in 2018 discriminatie heeft ervaren. Dat is ongeveer evenveel als in 2013. Naast LHB’s ervaren vooral mensen met een migratieachtergrond, moslims, jongeren en mensen met een beperking relatief veel discriminatie.

Het COC riep de Kamer vorig jaar op tot brede maatregelen tegen discriminatie. Zo pleitte de organisatie voor hogere straffen op discriminatie en gespecialiseerde discriminatierechercheurs bij de politie. Die oproep deed het COC mede namens het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), het Samenweringsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN), het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), NNID en TNN. Inmiddels is de straf op aanzetten tot discriminatie verhoogd van één naar twee jaar en heeft de Kamer de regering gevraagd om te kijken of de politie discriminatierechercheurs kan aanstellen.

[Bron: COC NL – Foto: COCs GSA]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

COC’ers winnen Winq Diversity Awards

COC-vrijwilligers wonnen op donderdag 20 februari een Winq Diveristy Award voor zichtbaarheid en acceptatie van Nederlandse LHBTQ’s. Emre Hoogduijn van COC’s GSA Netwerk wint de prijs voor zijn inzet voor LHBTQ-jongeren en Larry van Dever nam samen met COC-voorzitter Astrid Oosenbrug een Award in ontvangst voor COC’s Cocktail Project voor LHBTI-asielzoekers.

‘Ik ben ongelofelijk trots op Emre, Larry en al die andere kanjers die zich dag in, dag uit met COC inzetten voor een wereld waar iedereen zichzelf kan zijn, wat ook je seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken zijn’, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Een welverdiende pluim voor deze voortrekkers!’

Emre
De Turks-Nederlandse Emre Hoogduijn krijgt van Winq een Youth Diversity Award voor zijn actieve inzet en steun voor LHBTQ-jongeren, in het bijzonder van niet-westerse komaf. De 18-jarige Emre is volgens Winq een wijs en krachtig rolmodel voor duizenden jongeren. Hij stond aan de basis van COC’s GSA Netwerk op zijn middelbare school, was ambassadeur van Paarse Vrijdag en helpt via Instagram jongeren die worstelen met hun coming-out. Vorig jaar leverde zijn inzet hem ook al de titel ‘Jongere van het Jaar’ op.

Winq’s Youth Diversity Award is een prijs voor een persoon die anderen, die nog aan het begin van hun leven staan, helpt om te kunnen zijn wie ze willen zijn en om zich niet te hoeven verstoppen.

COC’s Coctail Project
COC’s Cocktail Project voor LHBTI-asielzoekers won een Winq New Horizons Diversity Award. De prijs werd uitgereikt aan Larry van Dever, coördinator van Cocktail in Groningen, en COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

Volgens Winq heeft het COC met dit belangrijke project veel mensen gered van de eenzaamheid. Tijdens en na hun vaak ingewikkelde en lange asielprocedure belanden veel LHBTQ-asielzoekers in een sociaal isolement, aldus Winq. Een luisterend oor en een beetje hulp, maken hierbij een wereld van verschil. Zo ontstond in 2009 Cocktail, het maatjesproject van COC Nederland, dat dit isolement probeert te doorbreken. Inmiddels is het project in vijftien regio’s actief en biedt het zowel maatjescontact als groepsbijeenkomsten.

Met de New Horizons Diversity Award eert Winq mensen en organisaties die zich inzetten voor LHBTI-vluchtelingen.

Ken jij een LHBTQ asielzoeker die wel een buddy kan gebruiken of wil je zelf maatje worden? Kijk HIER voor meer informatie. Wil jij ook een GSA oprichten of LHBTI-jongeren ondersteunen, kijk dan HIER.

Tal van reformatorische scholen hanteren afwijzende verklaringen over LHBTI’s

In de schoolprofielen van veel reformatorische scholen in Nederland staan afwijzende uitspraken over LHBTI’s, zo blijkt uit onderzoek van Pointer van KRO-NCRV. Het COC noemt dat onacceptabel en pleit voor maatregelen. Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en Kirsten van den Hul (PvdA) gaan de kwestie aan de orde stellen in de Tweede Kamer.

“In de wet staat dat elke school respect en een veilig klimaat voor LHBTI-leerlingen moet creëren”, aldus een woordvoerder van COC Nederland. “Als ouders of kinderen van tevoren al moeten beloven dat ze achter deze standpunten staan, kan je nooit zorgen voor respect en veiligheid voor die groep op school. Dat is onacceptabel, LHBTI-leerlingen moeten hiertegen beschermd worden.”

Het COC wil dat minister Arie Slob (Onderwijs) en minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) de scholen aanspreken op de verklaringen. Ook zouden de kerndoelen, die bepalen dat scholen respect voor LHBTI’s moeten bijbrengen, volgens de organisatie snel moeten worden aangescherpt en verduidelijkt.

Homoseksuele levenswijze afgewezen

Van de 170 reformatorische scholen in het basis- of voortgezet onderwijs hanteren er 34 schoolprofielen of ‘identiteitsverklaringen’ die afwijzend staan tegenover homoseksualiteit, zo blijkt uit het onderzoek van Pointer. Daar staat bijvoorbeeld in: ‘een homoseksuele levenswijze [wordt] als zijnde in strijd met Gods Woord afgewezen’. De scholen vragen ouders en/of leerlingen om dergelijke verklaringen te onderschrijven.

Ook hebben veel reformatorische scholen profielen die (transgender-) leerlingen belemmeren in hun genderidentiteit en –expressie. Uit het Pointer-onderzoek blijkt dat in de profielen van 53 scholen wordt verwezen naar het Bijbelse onderscheid tussen man en vrouw en 99 scholen hebben een standpunt over hoe je te kleden. Ze gebruiken teksten als ‘kleding, haardracht en overige persoonlijke uitingen en gedragingen zijn zodanig, dat het Bijbelse onderscheid tussen man en vrouw wordt bewaard.’

In het artikel van Pointer komt ook Johannes ten Hoor (28) aan het woord, voorzitter van de organisatie Homo in de Klas, die opgroeide in een reformatorische omgeving. Ten Hoor: “Het wordt pijnlijk op het moment dat dit soort teksten ingezet worden als het enige antwoord op jongeren die met vragen zitten over hun seksualiteit of genderidentiteit. Aan het einde van mijn middelbareschooltijd dacht ik nog steeds dat ik moest kiezen tussen mijn geaardheid en mijn geloof. Er werd mij maar een heel beperkt beeld voorgehouden en zelfs over het feit dat er binnen het geloof ook andere standpunten zijn, werd niks verteld.”

SP-Kamerlid Jasper van Dijk noemt de schoolprofielen onaanvaardbaar, ze gaan ‘rechtstreeks in tegen de gelijke behandeling van homo’s en hetero’s’ aldus Van Dijk. Samen met Kirsten van den Hul (PvdA) heeft hij Kamervragen gesteld aan minister Slob en minister Van Engelshoven. Ook kondigde Van Dijk aan dat hij de kwestie op woensdag 5 februari aan de orde stelt in een Kamerdebat.

Het COC protesteerde tien jaar terug ook al tegen de identiteitsverklaringen die een deel van de reformatorische scholen hanteren. Een aantal scholen paste toen de verklaring aan, maar naar nu blijkt geldt dat lang niet voor alle scholen.

Lees HIER het hele artikel van Pointer.

[Bron: COC NL – Foto School met de Bijbel: CC-Henk van der Klis]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

‘Stel duidelijke norm tegen online pesten’

Het COC roept scholen op om een duidelijke norm te stellen: online en offline pesten wegens seksuele oriëntatie en genderidentiteit is onacceptabel. Als het toch gebeurt moet de school optreden. De belangenorganisatie voor LHBTI’s reageert daarmee op onderzoek van het CBS waaruit blijkt dat lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren twee keer vaker te maken krijgen met online pesten.

Uit onderzoek dat het CBS op 10 januari publiceerde, blijkt dat 11,4 procent van de homo- of biseksuele internetgebruikers tussen de 12 en 25 jaar in 2018 te maken kreeg met online pesten. Bij heteroseksuele internetgebruikers in dezelfde leeftijdscategorie is dat 5 procent. Het gaat bijvoorbeeld om roddelen, pesten, stalken of dreigen met geweld, vaak met een seksuele (bij)bedoeling, op bijvoorbeeld WhatsApp en Instagram.

“Dat is natuurlijk gewoon ontzettend triest”, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Het is 2020, laten we nou eens accepteren dat het niet uitmaakt wat je seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken zijn, je moet gewoon jezelf kunnen zijn.”

De COC-voorzitter roept scholen op om een duidelijke norm stellen: “Of het nu gaat om online treiteren of schelden met homo, zeg als school ‘dat accepteren we niet en als het toch voorkomt treden we op,’ en doe dat vervolgens ook”.

‘Homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord en scholen treden daar vaak niet tegen op. Het COC hoort steeds weer van LHBTI-scholieren dat het beter gaat als hun school duidelijk stelling neemt en optreedt tegen pesten wegens seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Astrid Oosenbrug raadt LHBTI-jongeren die (online) gepest worden aan om steun te zoeken: ‘blijf er niet mee zitten, meld het bij je ouders, een docent of iemand anders die je vertrouwt, zodat er een oplossing kan komen.’ Ook kunnen leerlingen steun krijgen van COC’s GSA Netwerk.

Oosenbrug wil verder dat docenten al in hun opleiding leren hoe ze LHBTI-acceptatie kunnen bevorderen en dat nog duidelijker in de wet wordt vastgelegd wat er op dit punt van scholen verwacht wordt. Op aandringen van het COC zijn basis- en middelbare scholen sinds 2012 verplicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen.

[Bron: COC NL – Illustratie: GSA]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

10 jaar Paarse Vrijdag – 1000 scholen

Op vrijdag 13 december is het voor de tiende keer Paarse Vrijdag, dit jaar op een recordaantal van meer dan 1000 scholen (vo en mbo). Leerlingen en docenten dragen vrijdag paars om te laten zien dat ze oké zijn met alle genders en seksuele oriëntaties. De dag wordt georganiseerd door COC’s GSA Netwerk en heeft dit jaar als thema: ‘Jezelf kunnen zijn is een feest’. 

10 jaar Paarse Vrijdag

GSA’s (Gender & Sexuality Alliances) op middelbare scholen en mbo’s organiseren al 10 jaar Paarse Vrijdag. COC is trots op wat het GSA Netwerk in die tijd heeft bereikt. “In 2009 startten we met GSA’s op twaalf scholen, nu doen GSA’s op meer dan duizend scholen mee aan Paarse Vrijdag. Dat is een geweldige en stormachtige ontwikkeling. Dankzij de GSA’s is er op school nu veel meer steun en aandacht voor LHBTI’s dan tien jaar geleden”, aldus Geert-Jan Edelenbosch van COC Nederland.

GSA’s zijn steungroepen die zich inzetten voor LHBTI-acceptatie op school, met ondersteuning van COC Nederland. Uit onderzoek van COC en Columbia University blijkt dat LHBTI-leerlingen op scholen met een GSA zich meer thuis- en geaccepteerd voelen, en minder spijbelen dan op scholen zonder GSA.

Steun

LHBTI-jongeren ervaren veel steun door Paarse Vrijdag. “Door Paarse Vrijdag besefte ik dat ik transgender ben en dat het oké is om daarvoor uit te komen,” zegt Zeger (15) van het Ostrea Lyceum in Goes. “Nu help ik mee met het organiseren van Paarse Vrijdag op mijn school omdat ik andere jongeren die struggelen met hun genderidentiteit wil steunen”.

Ook Thomas (17) van het Coornhert Lyceum in Haarlem organiseert met zijn GSA Paarse Vrijdag, omdat hij er voor anderen wil zijn. “Onze GSA bestaat al sinds 2012. De GSA en Paarse Vrijdag hebben mij geholpen mezelf te kunnen vinden. Ik sta nu sterker in mijn schoenen. Samen met de GSA kan ik er nu ook voor anderen zijn.”

Zeger en Thomas stonden naast 5 andere jongeren model voor de postercampagne van Paarse Vrijdag en vertellen hun verhaal in een serie video’s gemaakt door Dook van Dijck.

Jij mag er zijn

Jongeren die homo, lesbisch of bi zijn weten dat meestal al rond hun dertiende of veertiende. Veel transgender jongeren weten dat zelfs al eerder. Uit onderzoek blijkt echter dat deze jongeren hun school vaak niet veilig genoeg vinden om hier open over te zijn. Geert-Jan Edelenbosch van COC: “Daarom betekent Paarse Vrijdag zoveel voor LHBTI-jongeren. In een periode waarin zij zichzelf ontdekken en daar vaak onzeker over zijn, krijgen ze de boodschap: jij mag er zijn! Dat is enorm waardevol. Je gesteund voelen zorgt dat je je veiliger voelt.”

Paarse cupcakes, paarse nagellak en pauzefeestjes

De GSA’s delen dit jaar een half miljoen paarse polsbandjes uit. Er worden paarse cupcakes gebakken, nagels en haren paars geverfd en scholen versierd. Daarnaast organiseren de GSA van alles: ze geven pauzefeestjes of gaan de klassen langs om voorlichting te geven over seksuele- en gender diversiteit.

[Bron/Illustratie: COC NL/GSA]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COC Onderwijsdag 2019

Houd jij je bezig met diversiteit in de klas of wil je meer weten over het onderwerp? Op 23 november organiseert COC Tilburg-Breda i.s.m. COC Nederland een onderwijsdag over seksuele- en genderdiversiteit in de klas. Speciaal voor iedereen die affiniteit heeft met voorlichting, jongeren, onderwijs en LHBTI+. Met workshops over onder andere ‘intersekse’ door NNID, ‘inclusie en diversiteit’ door Colored Qollective en ‘seksuele integriteit’ door Stichting School en Veiligheid. Daarnaast zijn er pitches, is er een infomarkt en is er tijd om te netwerken.
Door het bijwonen van deze dag krijg je inzicht over hoe je kunt omgaan met diversiteit.

Aanmelden:
Meer informatie en aanmelden:tie: onderwijsdag.coctilburgbreda.nl
Deelname aan deze dag is gratis (incl. eten & drinken).

Zaterdag 23 november 2019, 10:00 uur – 17:00 uur
Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1, 4818 CR Breda
(Parkeren bij de locatie is gratis, de ingang van het parkeerterrein is gelegen aan de Molengracht. 

Inspectie onderzoekt hoe scholen LHBTI-acceptatie bevorderen

De Onderwijsinspectie gaat onderzoeken hoe scholen LHBTI-acceptatie bevorderen. Directe aanleiding is de LHBTI-vijandige lesmethode van de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) die in september in het nieuws kwam. Het COC riep de Onderwijsinspectie toen op om in actie te komen tegen de lesmethode, en wil dat onderzocht wordt of ook andere scholen over de schreef gaan.

Op aandringen van het COC en Kamerleden gaf minister Arie Slob (Basis en Voortgezet Onderwijs) de Onderwijsinspectie op 12 september opdracht om in actie te komen tegen de LHBTI-vijandige lesmethode. Op 6 november liet de Inspectie weten ook te zullen onderzoeken of andere scholen wel goed bezig zijn met het bevorderen van LHBTI-acceptatie. Basis- en middelbare scholen zijn sinds 2012, na een jarenlange campagne van het COC, verplicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen.

De Onderwijsinspectie gaat in haar onderzoek ook na of scholen andere basiswaarden op goede wijze bevorderen. In het kader van burgerschap zijn scholen onder meer verplicht om actief burgerschap en sociale integratie bevorderen.

Voor het onderzoek zal de Inspectie zowel aangekondigd als onaangekondigd een breed scala aan scholen bezoeken. Het gaat om scholen met verschillende achtergronden en levensbeschouwelijke opvattingen, zowel uit het primair en voortgezet onderwijs, evenals het mbo waar bevorderen van LHBTI-emancipatie op aandringen van het COC sinds september 2019 ook verplicht is.

Het COC vindt het positief dat de Inspectie gaat onderzoeken of ook andere scholen op goede wijze LHBTI-acceptatie en andere basiswaarden bevorderen. Daarnaast wil de organisatie dat er daarbij ook wordt opgetreden tegen scholen die over de schreef gaan, zoals de scholen die de ISBO-methode of andere LHBTI-vijandige methoden gebruiken.

Het rapport van de Inspectie wordt naar verwachting in de loop van februari 2020 gepubliceerd.

[Bron: COC NL & Onderwijsinspectie – Foto klaslokaal COC-LHBTI-voorlichting: Mirjam van der Linden]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

Openbare laadpalen tijdens Amsterdam Pride brengen ruim €3000 op voor COC’s GSA Netwerk

Voor het tweede jaar op rij kregen ruim 100 openbare EVBox laadpalen in Amsterdam een speciale ‘regenboog makeover’ tijdens Pride afgelopen augustus. Pride Amsterdam had dit jaar als thema ‘Remember the past, create the future’. Om een betere toekomst te helpen realiseren, hebben laadpaalfabrikant EVBox en energieleverancier Vattenfall de opbrengst van deze laadpalen gedoneerd aan COC’s GSA Netwerk. Gister werd de cheque ter waarde van €3.198,20 overhandigd aan COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.
335745 pride%20cheque b5b7c1 large 1571231946

V.l.n.r.: Dominick Zumpolle (Vattenfall), Ronald Stahli (Vattenfall), Astrid Oosenbrug (COC)  en Job Karstens (EVBox).

De toekomst is duurzaam én inclusief

De laadpalen waren door groepen vrijwilligers van EVBox, Vattenfall en Gemeente Amsterdam speciaal aangekleed om een toekomstbeeld te laten zien die duurzaam én inclusief is. De opbrengst van de laadpalen wordt gebruikt om jongeren binnen COC’s GSA Netwerk te steunen, zij zijn immers degenen die deze mooie toekomst kunnen realiseren. Een Gender & Sexuality Alliance (GSA) is een verbond tussen leerlingen en docenten met diverse seksuele oriëntaties, genderidentiteiten en genderexpressies. Samen werken ze aan een school die veilig is voor iedereen, of je nu homo, hetero, lesbisch, bi, trans, non-binair of in dubio bent.

GSA Netwerk

Astrid Oosenbrug, voorzitter COC Nederland: “COC’s GSA’s zijn al jarenlang succesvol in het creëren van een veilige en inclusieve omgeving voor iedereen op school. Daarnaast zorgen jongeren binnen deze netwerken er met veel positieve energie voor dat diversiteit op scholen wordt gevierd. Hierdoor ontstaat er ruimte voor jongeren om te ontdekken wie ze zijn én om zichzelf met trots te kunnen laten zien aan de buitenwereld. De samenwerking tussen LHBTI-jongeren en hun bondgenoten biedt ook veel steun; het geeft LHBTI-jongeren de aanmoediging dat ze gelukkig mogen zijn met wie ze zijn en het vertrouwen dat ze er niet alleen voor staan. We zijn dan ook zeer dankbaar dat EVBox, Vattenfall en Gemeente Amsterdam GSA’s weer steunen door deze jaarlijks terugkerende laadpalen-actie.”

[Bron/Foto: COC NL}

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Scholen komen uit de kast op Coming Out Dag

Op vrijdag 11 oktober, Coming Out Dag, hangen honderden Nederlandse scholen (vo en mbo) de regenboogvlag uit. Ze laten zo zien dat iedereen op school zichzelf moet kunnen zijn. De schoolleiders die vrijdag de vlag uithangen worden daartoe uitgenodigd door leerlingen van de Gender & Sexuality Alliances (GSA’s). COC en ING ondersteunen de actie. 

Niet LHBTI-jongeren, maar scholen komen op deze Coming Out Dag uit de kast. “Een school kan alleen een veilige plek voor iedereen zijn als de schoolleiding laat zien dat ze dat belangrijk vindt”, zegt Daan de Heij (16) van het Calandlyceum in Amsterdam. “Daarom vragen we aan onze schoolleiding om dit uit te dragen met de regenboogvlag. Zo laat mijn school zien dat zij het belangrijk vindt om LHBTI-leerlingen te steunen.”

GSA’s konden gratis regenboogvlaggen bestellen bij COC Nederland. Dat deden GSA’s op 350 scholen in Nederland. ING steunde COC hiervoor met een financiële bijdrage.

LHBTI-leerlingen hebben nog vaak te maken met een onveilig schoolklimaat, blijkt uit onderzoek dat COC Nederland en Columbia University deden onder LHBT-leerlingen. Bijna de helft van de LHBTI-leerlingen wordt bijvoorbeeld weleens uitgescholden om hun identiteit. Wel wordt steeds duidelijker hoe je de situatie kunt verbeteren: op scholen met een GSA, ondersteunende docenten en positieve aandacht in de lessen gaat het veel beter, blijkt uit hetzelfde onderzoek.

Coming Out Dag (11 oktober) is de dag waarop je viert dat iedereen open kan zijn over wie ze zijn. Traditiegetrouw gaat op 11 oktober de regenboogvlag op veel plekken hoog in de vlaggenmast en worden er allerlei activiteiten georganiseerd rondom uit de kast komen en LHBTI-acceptatie.

Een GSA is een groep scholieren die vindt dat iedereen op hun school moet kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. Ze bedenken zelf acties, voeren die uit en doen mee aan nationale acties zoals Paarse Vrijdag. De GSA’s worden ondersteund door het COC. Meer informatie op www.gsanetwerk.nl.

Afbeelding: leerlingen en directeur Rembrandt College Veenendaal hijsen regenboogvlag in 2018 (c) Geert van Tol