COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

Christelijke LHBT-koepel steunt oproep: ‘Stop met homogenezing!’

Ook in Nederland wordt in evangelische en pinksterkerken ‘homogenezing’ aangeboden, zo blijkt uit de RTL5-uitzending “Ewout & Homogenezing in Nederland’ van 23 april 2019. Fundamentalistische groepen proberen de homoseksuele oriëntatie van mensen te veranderen door psychische druk of soms zelfs met fysieke methoden. Het LKP, de koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging, wil dat dit stopt en ondersteunt de oproep van COC Nederland tot een wettelijk verbod.

Oproep: stop met ‘homogenezing’ en zoek dialoog
Het LKP erkent de vrijheid van overtuiging voor elke kerk en geloofsgemeenschap, maar betreurt ten zeerste het hardnekkige karakter van ideeën en praktijken die homoseksualiteit ontkennen als een seksuele oriëntatie en menen dat deze is te genezen, te veranderen of te beheersen of zelfs ontkennen dat deze als zodanig bestaat. Genoemde uitzending laat zien dat (al dan niet theologische) veronderstellingen centraal staan in de ‘behandeling’ en dat er weinig tot geen aandacht is voor de ervaringen van LHBTI’s zelf. Resultaten van inmiddels decennia lang breed geaccepteerd onderzoek naar homoseksualiteit worden niet erkend of zelfs tegengesproken. Het LKP betreurt alle aanbod in evangelische en pinkstergemeentes dat er op is gericht de homoseksuele oriëntatie te veranderen en te beheersen. Deze zogenaamde ‘therapieën’, behandelingen en gebedspraktijken zijn uiterst schadelijk voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen. Het LKP roept daarom ook op hier onmiddellijk mee te stoppen en actief het gesprek te zoeken met christelijke LHBTI-organisaties.

Beweging in conservatieve kerken en geloofsgemeenschappen
De zichtbaarheid van LHBTI’s én de theologische bezinning op seksuele diversiteit en genderidentiteit hebben de afgelopen jaren ten aanzien van de houding tegenover LHBTI’s positieve verandering gebracht. In de evangelische en pinksterwereld staat die bezinning nog in de kinderschoenen, en homoseksualiteit wordt nog altijd gebruikt als een voorbeeld van de verwording van de westerse maatschappij. ‘Het staat op hetzelfde niveau als moord’, aldus een van de geïnterviewden in genoemd tv-programma. Het LKP roept koepelorganisaties als Missie Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN) op hier een coördinerende rol waar te nemen, die bezinning en verandering in de gemeenschap van evangelische en pinksterkerken stimuleren kan.

Verbod gewenst bij aanhoudende onwil
Hoewel de overheid hier om de vrijheid van godsdienst zeer terughoudend dient te zijn, ondersteunt het LKP de oproep van COC Nederland (www.coc.nl/geloof-cultuur/coc-wil-verbod-op-homogenezing) aan de regering om maatregelen te nemen die homogenezing en welke praktijk dan ook die homoseksualiteit probeert te veranderen of te beheersen te verbieden bij aanhoudende onwil van evangelische en pinksterkerken zich op de eigen praktijk te bezinnen en te stoppen met praktijken die mensen ernstig beschadigen.

LKP

Het LKP is de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging. Al meer dan dertig jaar komt het LKP op voor de belangen van christelijke LHBTI’s en stimuleert de dialoog in kerken. Bij het LKP zijn ongeveer twintig plaatselijke, regionale en landelijke christelijke LHBT-organisaties aangesloten. Het LKP staat voor een inclusief christendom en streeft gelijkwaardigheid na voor iedereen, in kerk en samenleving. Het LKP participeert in de LCC Plus Projecten, uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van OCW. Het LKP is lid van het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen. Websites: www.lkp-web.nl, www.lccprojecten.nl, www.euroforumlgbtchristians.eu.

[Bron: LKP]

Meerderheid voor inreisverbod haatprediker

Een meerderheid in de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Amsterdam wil niet dat de haatprediker Steven Anderson naar Nederland komt. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om hem de toegang tot ons land te ontzeggen.

Het COC is blij met de brede politieke steun en wacht af wat de regering en het Amsterdamse gemeentebestuur tegen Anderson gaan ondernemen. Het COC drong op dinsdag 23 april aan op een inreisverbod in een brief aan staatssecretaris Harbers (Justitie), burgemeester Halsema en de Tweede Kamer.

De NOS bericht op woensdagmiddag 24 april dat Anderson volgens een Kamermeerderheid niet welkom is in Nederland. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid laat aan het COC weten dat de mogelijkheden om Anderson te weigeren worden onderzocht.

VVD-Kamerlid Yeşilgöz twitterde woensdagochtend in reactie op de oproep van het COC dat de Amerikaanse pastor wat de VVD betreft niets te zoeken heeft in Nederland. Volgens haar moet de regering ‘alles in het werk te stellen’ om te voorkomen dat Anderson naar ons land komt.

D66-Kamerlid Bergkamp vindt dat ‘de haatzaaier een groot gevaar vormt voor de waarden waar wij in Nederland voor staan: we zijn gelijk, tolerant en verdraagzaam.’ Coalitiegenoten CDA en ChristenUnie zijn ook voor een inreisverbod. ‘Wij vinden dat er geen podium kan zijn voor haatpredikers die zich tegen de rechtsstaat keren en oproepen tot geweld. Daarbij maakt het niet uit of ze van christelijke, islamitische of andere huize zijn’, aldus ChristenUnie-Kamerlid Drost.

GroenLinks-Kamerlid Kathelijne Buitenweg twittert dat de vrijheid van meningsuiting weliswaar een groot goed is, maar dat de grens wordt getrokken bij het oproepen tot haat, geweld en intimidatie. Ook de PvdA is voor een inreisverbod. PvdA-Kamerlid Van den Hul stelde dinsdag als eerste Kamervragen over de kwestie.

Niet welkom in Amsterdam

Anderson is ook niet welkom in Amsterdam, de stad die hij op 23 mei wil bezoeken om te prediken en zieltjes te winnen.

Lokale omroep AT5 meldt woensdagmiddag dat de coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP het er over eens is dat Anderson niet naar de hoofdstad mag komen. D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig: ‘Deze man zegt verschrikkelijke dingen en voor zulke haat en onverdraagzaamheid is geen plek in Amsterdam. In onze open en tolerante stad, maakt het namelijk niet uit waar je wieg stond of op wie je verliefd bent.’

Haat

Het COC dringt aan op een inreisverbod voor de pastor uit het Amerikaanse Arizona omdat hij walgelijke uitspraken doet en aanzet tot haat tegen LHBTI’s . Zo roept hij landen op om LHBTI’s te doden. Hij noemde de aanslag op de LHBTI-nachtclub Pulse in Orlando ‘goed nieuws’ en wenste de bekende Amerikaanse transvrouw Caitlyn Jenner dood.

Anderson zet ook aan tot haat tegen andere bevolkingsgroepen. Zo ontkent hij dat tijdens de holocaust miljoenen Joden zijn vermoord.

[Bron: COC Nederland – Beeld: BBC-documentaire over Steven Anderson]

 

COC wil verbod op ‘homogenezing’

COC Nederland wil dat regering en Tweede Kamer ‘homo- en transgender genezingstherapieën’ verbieden. De belangenorganisatie doet de oproep in het programma Ewout & homogenezing bij RTL 5 op dinsdag 23 april.

“Homoseksualiteit of transgender-zijn is geen ziekte en het is een fabeltje dat je er van kunt ‘genezen’”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Mensen gaan kapot aan dit soort ‘therapieën’. Ze raken in depressies of krijgen zelfmoordgedachten. We roepen de Kamer en de regering op om zulke therapieën te verbieden, net zoals bijvoorbeeld in Groot Brittannië, de Verenigde Staten, Malta en Spanje.”

In het programma toont presentator Ewout Genemans hoe diverse behandelaars in Nederland therapieën aanbieden om LHBTI’s te ‘genezen’ van hun seksuele- of genderidentiteit. Een gebedsgenezer claimt dat de identiteit met religieuze rituelen kan worden gewijzigd, een andere behandelaar pakt LHBTI’s aan met een bloedzuiveringsritueel.

In de uitzending vertelt een lesbische vrouw hoe ze door dergelijke behandelingen in een diepe depressie raakte. Een man die zich binnen de pinkstergemeente inzette voor ‘genezing’ van LHBTI’s licht toe hoe hij daar spijt van kreeg toen hem duidelijk werd dat dergelijke therapieën mensen tot zelfmoord drijven.

Het COC pleit sinds 2013 voor een verbod op ‘homo- en transgender genezingstherapieën’. In 2012 bleek dat de evangelische organisatie Different-Tot Heil des Volks ‘homogenezingen’ aanbood met vergoeding van zorgverzekeraars. Op aandringen van het COC en de Tweede Kamer maakte voormalig minister Schippers (VWS) een einde aan die vergoedingen. Ook de opstellers van de Nederlandse versie van de Nashville verklaring, die in januari verscheen, menen dat LHBTI-gevoelens ‘gedood’ kunnen worden.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp pleitte in februari 2019 voor een verbod op ‘homogenezing’. Bergkamp wil vooral minderjarigen tegen zulke behandelingen beschermen. Ook de vereniging van jeugdartsen AJN pleit voor een verbod.

[Bron: COC Nedeland | Beeld: RTL]

COC: weiger haatprediker toegang tot Nederland

COC Nederland roept staatssecretaris Mark Harbers (Justitie & Veiligheid) in een brief op om de Amerikaanse haatprediker Steven Anderson de toegang tot Nederland te weigeren. Anderson wil op 23 mei een bezoek brengen aan Nederland.

De ultraradicale prediker uit het Amerikaanse Arizona staat bekend om aanzetten tot haat jegens LHBTI’s. Hij raadt LHBTI’s aan om een “kogel door hun eigen hoofd te schieten” en zegt dingen als “to me, LGBT stands for ‘Let God Burn Them’”.

In een reactie op de afschuwelijke aanslag op de LHBTI-club Pulse in Orlando, Florida – waarbij in 2016 bijna vijftig mensen om het leven kwamen – stelde Anderson: ‘the good news is that there’s fifty less pedophiles in this world, because, you know, these homosexuals are a bunch of disgusting perverts and pedophiles.’

Anderson is een groot voorstander van de doodstraf voor lesbiennes en homoseksuelen, en draagt die boodschap bijvoorbeeld uit in Afrikaanse landen als Botswana, waar hij de overheid opriep om alle homo’s te vermoorden.

Anderson zet ook aan tot haat tegen andere bevolkingsgroepen. Zo ontkent hij dat tijdens de holocaust miljoenen Joden zijn vermoord. De BBC zond eerder een documentaire uit over de hatelijke standpunten van de Amerikaanse prediker.

Het COC roept staatssecretaris Harbers op om Anderson te beschouwen als ongewenste vreemdeling en hem de toegang tot Nederland te ontzeggen. Deze oproep wordt gesteund door LKP, de Christelijke LHBTI-beweging in Nederland.
Diverse wetten bieden geven Harbers die bevoegdheid als personen een gevaar vormen voor de openbare orde. Het COC stuurt een afschrift van de oproep aan de Tweede Kamer en burgemeester Halsema van Amsterdam, de stad die Anderson op 23 mei wil bezoeken.

UPDATE: Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) stelde op 23 april Kamervragen over de kwestie n.a.v. de brief van het COC. VVD-Kamerlid Dilan Yesilgoz liet woensdagochtend via Twitter weten dat Anderson niets te zoeken heeft in Nederland. In schriftelijke Kamervragen verzoekt ze haar partijgenoot staatssecretaris Harbers van Justitie om ‘alles in het werk te stellen’ om Anderson uit Nederland te weren.

Anderson is eerder ook de toegang geweigerd of uitgezet door onder meer het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Botswana en Jamaica.

 

[Bron: COC Nederland – Beeld: BBC-documentaire over Steven Anderson]

Europese lhbtiq-senioren conferentie in Amsterdam op 25 en 26 april

Op 25 en 26 april 2019 vindt in Amsterdam de Europese conferentie Focus on LGBTIQ+ Seniors: information and inspiration for more inclusion plaats. Meer dan 200 deelnemers uit de hele wereld delen kennis en goede voorbeelden met als doel de vaak kwetsbare positie van ‘roze’ senioren te verbeteren.

Sociale inclusie van lhbtiq+ senioren staat centraal op de conferentie, met thema’s als (preventie van) eenzaamheid, acceptatie in zorg en welzijn, verbinding van jong en oud binnen de lhbtiq+ community en de rol van de overheid.

Er wordt onder meer onderzoek gepresenteerd uit het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Er zijn vertegenwoordigers van sociale ondersteuningsprojecten voor lhbtiq+ senioren uit landen als Spanje, Slovenië, Duitsland en Griekenland. Ook worden er keurmerken voor ‘roze vriendelijke’ (ouderen) zorg uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland toegelicht. Er is bijzondere aandacht voor biculturele lhbtiq+ personen en voor transgender senioren. De conferentie omvat tientallen activiteiten, lezingen, workshops en paneldiscussies.

Deelnemers aan de conferentie vertegenwoordigen landelijk, regionaal en lokaal opererende organisaties en projecten die zich inzetten voor lhbtiq+ senioren. De conferentie wordt georganiseerd door de gemeente Amsterdam, als lid van het Rainbow Cities Network, en door Roze50+, het samenwerkingsverband van ANBO en COC Nederland, in samenwerking met IHLIA LGBT Heritage.

Op donderdag 25 april kunnen de deelnemers in Amsterdam allerlei goede praktijkvoorbeelden bezoeken van inclusie van lhbtiq+ senioren. Op het programma staan o.a. een bezoek aan een eetclub, een seniorencafé, een stadswandeling over de ‘roze’ geschiedenis van Amsterdam en zelfs een line-dance-les en een dansvoorstelling door lhbtiq+ ouderen.

Op vrijdag 26 april vindt in de OBA (Oosterdokskade 143 te Amsterdam) de conferentie plaats, met plenaire sprekers en workshops, inspiratiesessies en een informatiemarkt. Dagvoorzitter is Vivian Boelen, de opening wordt verricht door Mascha ten Bruggencate, voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel centrum Amsterdam, en Koen van Dijk, directeur van COC Nederland.

Op allerlei vlakken zijn ouderen die niet in het ‘heterohokje’ passen of die transgender zijn extra kwetsbaar. Zo is bekend dat lesbische, homoseksuele en biseksuele ouderen vaak terug de kast in gaan op het moment dat ze bijvoorbeeld verhuizen naar een zorginstelling. Oudere lhbtiq+ personen hebben gedurende hun leven vaak lange periodes meegemaakt waarin ze zich niet konden uitten zoals ze  dat wilden. Ook hebben ouderen in het algemeen, en lhbtiq+ ouderen in het bijzonder, veel te maken met eenzaamheid. De urgentie van het delen en uitwisselen van informatie en inspiratie over lhbtiq+ ouderen is dan ook groot.

De Europese conferentie wil een plek zijn waar kennisuitwisseling en elkaar inspireren centraal staan. Uniek aan de conferentie is het overweldigende aanbod van good practices uit Europa en de belangstelling uit de hele wereld, van Hongarije tot Brazilië en Canada.

Nadere informatie over de conferentie is HIER te vinden.

PrEPnu lanceert campagne ‘Ik slik, slik jij?’

Donderdag 18 april zal het grassroots-initiatief PrEPnu op een benefietavond in Club Church in Amsterdam een campagne lanceren om PrEP-gebruik in Nederland te stimuleren. PrEP is een pil die je preventief kan slikken om hiv te voorkomen. De titel van de campagne is “Ik slik, slik jij?”.

Sebastiaan Verboeket, voorzitter van PrEPnu: “Iedereen die baat bij PrEP kan hebben moet er ook zonder problemen aan kunnen komen. Alleen zó kan PrEP succesvol de hiv-epidemie in Nederland inperken. De campagne is bedoeld om mensen die geïnteresseerd zijn in PrEP eenvoudig te laten starten. Dat doen we met het PrEPnu-stappenplan: Kies je arts, laat je testen, krijg je recept, koop je PrEP. Simpeler kunnen we het niet maken.”

Campagne

De campagne heeft een eigen website en posters, met 6 portretten van mensen die PrEP gebruiken.

De posters zijn deze week naar 335 locaties in heel Nederland verstuurd: homobars, clubs, maar ook GGD’en en PrEP-vriendelijke huisartsen en apotheken.

Op de website heeft PrEPnu ook een lijst van PrEP-vriendelijke huisartsen gepubliceerd en een lijst met apotheken waar je voor een redelijke prijs PrEP kunt kopen.

PrEP

PrEP is de afgelopen jaren voor steeds meer mensen bereikbaar geworden. De prijs van PrEP is in prijs gedaald tot ongeveer 30,- euro per maand en een groeiende groep huisartsen en GGD’en schrijft PrEP voor.

Toch signaleert PrEPnu dat veel mensen nog drempels ervaren om met PrEP te starten, bijvoorbeeld omdat ze niet goed weten waar ze een recept kunnen krijgen of waar ze PrEP voor de lage prijs kunnen aanschaffen. Met deze campagne willen we deze drempels verlagen en laten wij zien dat het eenvoudig is om met PrEP te starten en je te beschermen tegen hiv.

PrEPnu BENEFIETAVOND & LANCERING CAMPAGNE ‘IK SLIK, SLIK JIJ?’

  • Datum: donderdag 18 april 2019 – 20.00-04.00 uur
  • Locatie: Club Church – Kerkstraat 52 te Amsterdam
  • Meer informatie – zie Facebook-evenement

[Bron/Foto’s: PrEPnu]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Aantal meldingen transgenderdiscriminatie stijgt

Het aantal meldingen van discriminatie tegen trans personen steeg in 2018 met ruim een kwart, terwijl het aantal meldingen op veel andere gronden juist af lijkt te nemen. Dat blijkt uit het rapport ‘Meldingen transgender discriminatie 2018’ van Transgender Netwerk Nederland (TNN), een bundeling van alle cijfers van politie, antidiscriminatiebureaus en overige meldpunten.

Geen vast contract krijgen omdat bij je baas bekend is dat je een medische operatie wilt ondergaan. Uitgescholden worden door je huurbaas of je buren. Niet mee mogen doen aan een cursus omdat je geen vrouwelijke geslachtsdelen hebt, hoewel je voor de wet wél vrouw bent. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de meldingen die er in 2018 zijn binnengekomen bij antidiscriminatiebureaus.

Uit de deze week verschenen ‘Discriminatiecijfers in 2018’ van politie en antidiscriminatievoorzieningen blijkt dat het aantal meldingen van discriminatie over het algemeen afneemt. Maar als je naar het aantal discriminatiemeldingen van transgender personen kijkt, is dat juist gegroeid. Dat blijkt uit het TNN-rapport ‘Meldingen transgender discriminatie 2018’, waarin alle cijfers van de politie, de antidiscriminatiebureaus en overige meldpunten zijn gebundeld.

Uit het TNN-onderzoek blijkt dat transgender personen in Nederland veel te maken krijgen met geweld. Ze voelen zich twee keer zo vaak onveilig als gemiddeld, worden zeven keer zo vaak mishandeld of daarmee bedreigd, en zijn tien keer zo vaak slachtoffer van cyberpesten.

“De grotere zichtbaarheid van transgender personen doet misschien geloven dat de emancipatie vooruit gaat, maar trans personen krijgen nog dagelijks te maken met uitsluiting”, zegt TNN-voorzitter Brand Berghouwer.

Dit is het tweede jaar op een rij dat het aantal meldingen stijgt. In 2017 steeg het aantal meldingen bij antidiscriminatiebureaus zelfs met 44 procent. De meeste meldingen van discriminatie van transgender personen gaan over omstreden behandeling en vijandige bejegening op het terrein van de arbeidsmarkt, collectieve voorzieningen en commerciële dienstverlening.

[Bron/Illustratie: TNN]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

L’HOMO. vanaf nu niet meer alleen voor homo’s

Vanaf dinsdag 16 april ligt de nieuwe L’HOMO. in de winkel. Het jaarlijkse tijdschrift is volgens de makers van LINDA niet langer meer uitsluitend voor homo’s, maar voor iedereen, voor de hele LHBTI-gemeenschap.

Op de cover van de tiende L’HOMO. staan cabaretier, zangeres en presentator Claudia de Breij, acteur Everon Jackson Hooi en model & DJ Valentijn de Hingh. “Als je anders bent vinden veel mensen wat van je. Daarom is solidariteit zo belangrijk”, zegt Claudia de Breij.

L’HOMO. blijft L’HOMO.

Hoofdredacteur Iebele van der Meulen over de nieuwe L’HOMO.: “Vanaf dit jaar is L’HOMO. niet meer alleen voor homo’s. Het is tijd voor meer zichtbaarheid voor degene die niet tot een zichtbare meerderheid behoren. Dus richten we ons op de hele LHBTI-gemeenschap. We hebben besloten om de naam hetzelfde te houden. L’HOMO. is immers al een bekende merknaam én betekent in het Oud-Grieks en Latijn ‘gelijk’ en ‘mens’. Simpel maar o zo doeltreffend.”

L’HOMO.

L’HOMO. is het jaarlijkse tijdschrift van de makers van LINDA., dat volgens hen een bijdrage wil leveren aan tolerantie voor de LHBTI-gemeenschap én iedereen die zich niet in één van deze letters kan vinden.

In deze L’HOMO. onder andere:

  • DJ Sunny Jansen in gesprek met acteur Alex Klaasen;
  • jonge LHBTI’s die strijden voor gelijke rechten;
  • mensen die een zelfmoordpoging hebben gedaan vertellen hierover (de overweging om zelfmoord te plegen komt vijf keer zo vaak voor onder LHBTI’ in vergelijking met de rest van de Nederlandse bevolking);
  • foto’s van mannen en vrouwen en hun drag alter ego;
  • een artikel over LHBTI-vluchtelingen die terechtkomen in ons land en vaak in een depressie belanden;
  • mooiboys en influencers Robbert Rodenburg en Jeroen Kerkhof (Jaye to the Kaye) vertellen over hun coming out;
  • Christina Curry in een sexy fotoshoot met haar geliefde Shenta.

De nieuwe L’HOMO. ligt op dinsdag 16 april in de winkel en is te koop voor € 6,45.

[Bron/Foto: LINDA-L’HOMO. – Foto brandbox: Cover L’HOMO 2019: COC NL-Philip Tijsma]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Lijsttrekkers tekenen Europees Stembusakkoord

Lijsttrekkers en andere vertegenwoordigers van politieke partijen tekenden tijdens COC’s Europese Lijsttrekkersdebat op 5 april een Europees Stembusakkoord.

In het akkoord van COC en de Europese LHBTI-organisatie ILGA zeggen partijen onder meer toe zich in te zullen zetten voor Europese wetgeving om LHBTI’s te beschermen tegen discriminatie. Ook beloven ze om op te komen voor mensen die zowel gediscrimineerd worden wegens hun huidskleur of geloof als wegens hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken. Verder willen de partijen vanuit het Europese Parlement LHBTI-activisten en -organisaties steunen.

Het Europese Stembusakkoord werd getekend door alle deelnemers aan het debat: Bas Eickhout (GroenLinks), Esther de Lange (CDA), Sophie in ’t Veld (D66), Jan Huitema (VVD), Arnout Hoekstra (SP), Kati Piri (PvdA), Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) en Toine Manders (50PLUS).

Oneens over asiel

Tijdens COC’s Europese Lijsttrekkersdebat bleken partijen het fundamenteel oneens te zijn over asielbeleid.

De lesbische Nadia (pseudoniem) vluchtte uit Egypte omdat ze vervolgd werd om haar identiteit. Haar vraag aan de politici was of zij het acceptabel vinden om zogenaamde vluchtelingendeals te sluiten met Egypte terwijl LHBTI’s in dat land worden vervolgd. Door vluchtelingendeals, die de EU eerder met bijvoorbeeld Turkije sloot, worden asielzoekers gedwongen om vaak lange tijd te verblijven in landen die voor hen onveilig zijn.

Jan Huitema (VVD) is vóór vluchtelingendeals, hij vindt dat Europa zijn deuren niet ‘wijd open moet zetten voor gelukszoekers’. Ook Esther de Lange (CDA) is voor vluchtelingendeals, omdat volgens haar ons asielsysteem anders vastloopt.

Bas Eickhout (GroenLinks) is juist tegen vluchtelingendeals, omdat in landen als Turkije en Egypte niet goed getoetst kan worden of mensen recht hebben op asiel in Europa. ‘De EU kan dit aan’, aldus Eickhout over de opvang van asielzoekers. Ook Sophie in ’t Veld (D66) is tegen vluchtelingendeals. Zij riep de EU op om haast te maken met betere Europese asielwetgeving.

Erken het huwelijk

De Roemeense Adrian en zijn Afro-Amerikaanse echtgenoot Clai vroegen de lijsttrekkers hoe ze er voor gaan zorgen dat hun huwelijk in de hele EU erkend wordt zodat ze zich overal kunnen vestigen.

Sophie in ’t Veld wil dat er EU-wetgeving komt waarmee huwelijken van paren van gelijk geslacht in de hele EU worden erkend. Kati Piri (Pvda) vindt dat de EU moet optreden tegen landen die weigeren om huwelijken van paren van gelijk geslacht te erkennen en ook de VVD is voor politieke druk. Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) is voor erkenning van het huwelijk, en vindt dat er ook in Nederland nog veel moet gebeuren, zoals vergoeding van KID-behandeling voor lesbische paren.

Esther de Lange (CDA) aarzelde omdat ze vindt dat familierecht geen EU-kwestie is. Arnout Hoekstra (SP) vindt het geen goed idee om in andere landen ‘de baas te spelen’ als het gaat om het huwelijk; acceptatie van LHBTI’s moet volgens hem ‘van onderop komen’. Hij wil daarom financiële steun voor de LHBTI beweging.

Antihomowet

Tomas uit Litouwen vroeg de lijsttrekkers hoe ze er voor gaan zorgen dat de antihomowet in zijn land wordt afgeschaft en hoe ze schendingen van LHBTI-mensenrechten in andere EU landen gaan aanpakken.

De meeste partijen vinden dat de EU bij zulke mensenrechtenschendingen moet ingrijpen, bijvoorbeeld door landen voor het Europees Hof te brengen. Wel plaatsten CDA en SP daar enige kanttekeningen bij. Alle partijen pleiten voor meer subsidies voor organisaties die opkomen voor LHBTI-mensenrechten.

De partijen waren het er ook over eens dat geweld tegen LHBTI’s moet worden aangepakt en dat straffen op LHBTI-foob geweld moeten worden verhoogd, al markeerde Arnout Hoekstra (SP) dat je acceptatie niet aan andere landen kan opleggen.

Intersekse persoon Leonne vroeg de lijsttrekkers om een einde te maken aan geslachtsregistratie op het Europees paspoort en identiteitskaarten. GroenLinks, D66, SP en Partij voor de Dieren zijn daar vóór. Het CDA wil het mogelijk maken om in plaats van een ‘m’ of ‘v’ ook een ‘x’ op identiteitsdocumenten te zetten.

Hieronder kan je het hele debat terugkijken.

COC’s Europese Lijsttrekkersdebat – vrijdag 5 april in Utrecht from Easylivestream on Vimeo.

Een aantal mensen die het debat volgenden, hebben ons laten weten het panel van lijsttrekkers te weinig cultureel divers te vinden. Het zijn politieke partijen die bepalen wie ze als lijsttrekker kiezen. Als COC hechten we veel waarde aan (culturele) diversiteit en daarom was de groep mensen die vragen stelden aan de lijsttrekkers door ons zeer divers samengesteld.

[Bron: COC NL – Foto Ondertekening Europees Stembusakkoord met COC-voorzitter Astrid Oosenbrug: Geert van Tol Fotografie voor COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Vooroordelen, onwetendheid en schaamte belemmeren passende zorg voor vrouwen en LHBTI personen

Vandaag organiseert de Alliantie Gezondheidszorg op Maat, een initiatief van WOMEN Inc., COC Nederland en Rutgers, het congres ‘Iedere patiënt is anders’, waar koepelorganisaties en sleutelfiguren uit de zorg zich uitspreken over het belang van inclusieve zorg voor gelijke kansen op gezondheid.

Onderzoek van de Alliantie, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos, toont aan dat een kwart (24%) van de mensen in Nederland niet altijd om de zorg of ondersteuning vraagt die zij nodig hebben uit schaamte, angst, of gebrek aan vertrouwen in de zorgverlening.

Zorgwekkende onderzoeksresultaten

Het onderzoek laat zien dat 1 op de 10 mensen niet het gevoel heeft over alle onderwerpen open en eerlijk met hun huisarts te kunnen praten. Vrouwen geven dit 2 keer zo vaak aan als mannen. Daarnaast geven LHBTI personen aan 3 keer zo vaak discriminatie en vooroordelen bij zorgverleners te ervaren als mensen die hetero en geen transgender zijn. Het onderzoek laat zien dat moeizame communicatie met zorgverleners en ontevredenheid over zorg kan leiden tot het mijden van zorg. Ook wordt vaker een verkeerde diagnose vastgesteld of een diagnose gemist, met een verergering van de klachten tot gevolg. 1 op de 5 vrouwen geeft aan het idee te hebben dat er een verkeerde diagnose is vastgesteld of gemist door de huisarts. Dat is 2 keer zo vaak als bij mannen.

Campagne ‘Komt een mens bij de dokter’

Op 15 april 2019 lanceert de Alliantie de landelijke publiekscampagne ‘Komt een mens bij de dokter’. De campagne is bedoeld om zowel zorgverlener als patiënt bewust te maken van het belang van kennis, openheid en (wederzijds) vertrouwen.

Van oudsher is de gezondheidszorg gebaseerd op het mannenlichaam. Hierdoor hebben sommige groepen een groter risico op gezondheidsproblemen dan anderen. Zo agendeerden WOMEN Inc. eerder al dat bij vrouwen de symptomen van een hartinfarct anders kunnen zijn dan bij mannen. en wordt endometriose gemiddeld 10 jaar te laat gediagnosticeerd, met onnodige grote impact op kwaliteit van leven, terwijl het bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen voorkomt. Daarnaast zien we dat depressies bij mannen worden gemist, dat lesbische, homo- en biseksuele jongeren vaker psychische klachten hebben dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten en dat trans personen vaker eenzaam zijn (2 op de 3). Speciaal voor de campagne maakte de Alliantie samen met ervaringsdeskundigen een reeks podcasts voor een breed publiek, die de komende weken één voor één online worden gedeeld.

Jannet Vaessen, directeur van WOMEN Inc.: “Wij blijven ons inzetten voor goede gezondheidszorg voor alle vrouwen. Gelukkig heeft het ministerie van VWS sinds onze lobby onderzoeksgeld vrijgemaakt, zodat meer zorgprofessionals in de spreekkamer gezondheidszorg op maat kunnen bieden. Er is een mooie start gemaakt, maar we gaan door tot iedereen kan rekenen op kwaliteitszorg op maat.”

“Iedere patiënt is anders, en dat geldt ook voor lesbiennes, homo’s, bi’s, transgender- en intersekse personen (LHBTI’s)”, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug over het belang van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat. “Met meer kennis over LHBTI personen en minder vooroordelen en stereotiepe beelden kunnen zorgprofessionals de vertrouwensband met hun cliënt verder versterken en nog betere zorg bieden.”

Ton Coenen, directeur van Rutgers: “De wereld gaat nog steeds uit van heteroseksualiteit als norm, dat moet anders – ook in de zorg. Rutgers draagt graag bij aan inclusieve zorg voor iedereen door onderzoek te doen, kennis te verspreiden en zorgprofessionals te ondersteunen.”

Over de Alliantie Gezondheidszorg op MaatWOMEN Inc., COC Nederland en Rutgers zijn in 2018, in opdracht van het ministerie van OCW, de Alliantie Gezondheidszorg op Maat gestart. Deze Alliantie borduurt voor op de Alliantie Gender & Gezondheidszorg waarmee WOMEN Inc. de afgelopen zes jaar grote doorbraken heeft gerealiseerd voor het (h)erkennen van man-vrouwverschillen in de gezondheidszorg. Nu is het tijd om te agenderen dat naast gender en man-vrouwverschillen ‘iedere patiënt anders is’. De Alliantie maakt het publiek, de eerstelijns zorgsector en de overheid bewust van de rol die gender, seksuele oriëntatie en levensloop spelen bij aandoeningen en behandeling ervan. Dat doet de Alliantie door het organiseren van bijeenkomsten en congressen, het bundelen en verspreiden van kennis uit onderzoek en met campagnes en lobby.

[Bron/Illustraties: Alliantie Gezondheidszorg op Maat]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?