COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

Voorzitter Russian LGBT Network spreekt op solidariteitsbijeenkomst voor Russische LHBTI’s

Mikhail Tumasov, de voorzitter van het Russian LGBT Network, spreekt op woensdagavond 12 februari tijdens de solidariteitsbijeenkomst voor LHBTI-personen in Rusland en Tjetsjenië. Tumasov is een vooraanstaand Russisch LHBTI-activist die Rusland moest ontvluchtten vanwege de bedreigingen aan zijn adres.

Mikhail Tumasov is naast voorzitter van het Russian LGBT Network tevens lid van het Civil Society Forum EU-Russia. Uit protest tegen de ‘Milonov wet’, die zogenaamde ‘propaganda’ van homoseksualiteit in Rusland verbied en daarom ook bekend staat als de antihomowet, richtte hij in 2011 de ‘Avers LGBT Movement’ op. Tumasov is nauw betrokken bij de International LGBT Christians Movement. In 2012 werd hij slachtoffer van homofoob geweld en ontvluchtte hij Rusland om te ontkomen aan de voortdurende bedreigingen aan zijn adres. Hij verblijft momenteel in Georgië.

Het Russian LGBT Network ondernam als eerste actie voor homoseksuele mannen in Tjetsjenië nadat de Novaya Gazeta in april 2017 berichtte over de vervolging van deze groep. Het netwerk helpt bedreigde homoseksuele mannen om uit Tjetsjenië te vluchten en elders een nieuw bestaan op te bouwen. Door een vooraanstaande informatiepositie, dankzij het grote aantal aangesloten lokale LHBTI-organisaties in Rusland, is het Russian LGBT Network een belangrijke partner voor internationale mensenrechtenorganisaties.

Tumasov spreekt tijdens de solidariteitsbijeenkomst voor LHBTI’s in Rusland en Tsjetsjenië op woensdagavond 12 februari op het Amsterdamse Homomonument. Die wordt georganiseerd door Russische activisten en ondersteund door COC Nederland. Directe aanleiding voor de bijeenkomst is de hernieuwde toetreding van Rusland tot de Raad van Europa, terwijl Rusland aan geen van de hieraan gestelde voorwaarden heeft voldaan.

Rusland is door de Raad van Europa onder meer gevraagd om mee te werken aan onafhankelijk onderzoek naar de vervolging van homoseksuele mannen in Tjetsjenië. Ook aan deze voorwaarden heeft Rusland niet voldaan. Nu Rusland weer aan tafel zit bij de Raad van Europa, zullen activisten tijdens de bijeenkomst een lijst met onderwerpen presenteren die de Raad van Europa wat hen betreft met Rusland moet bespreken.

SOLIDARITEITSBIJEENKOMST voor LHBTI’s in Rusland en Tsjetsjenië

Datum: woensdag 12 februari 2020 van 18.00-19.30 uur
Locatie: Homomonument – Westermarkt te Amsterdam
Aanmelden kan HIER (niet verplicht).

[Bron: COC NL – Foto Mikhail Tumasov: Civil Society EU-Russia-YouTube]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Woensdag solidariteitsbijeenkomst voor LHBTI’s in Rusland en Tsjetsjenië

Op woensdagavond 12 februari vindt op het Amsterdamse Homomonument om 18 uur een solidariteitsbijeenkomst plaats voor LHBTI’s in Rusland en Tsjetsjenië. De bijeenkomst is een initiatief van Russisch-Nederlandse LHBTI-activisten en wordt gesteund door COC Nederland. 

Je kunt je HIER aanmelden (niet verplicht).
 
Met de manifestatie reageren de activisten op een besluit van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Die besloot op 29 januari definitief om Rusland weer volledig stemrecht te geven. Dat stemrecht was Rusland ontnomen wegens het annexeren van de Krim. Eén van de voorwaarden om weer stemrecht te krijgen, was medewerking van Rusland aan een onderzoek naar de gevangenzetting, marteling en moord op LHBTI’s in Tsjetsjenië. Die medewerking is er nooit gekomen.
 
Het Russian LGBT Network is woedend over het besluit van de Raad van Europa. ‘Het is een poging om systematische marteling, onwettige opsluiting, moord en andere vormen van onmenselijke behandeling van homoseksuele en biseksuele mensen van staatswege in Tsjetsjenië in de doofpot te stoppen’, aldus de Russische LHBTI-organisatie. Het LGBT Network roept activisten wereldwijd op om van zich te laten horen. De Russisch-Nederlandse activisten en het COC geven met deze actie gehoor aan die oproep.
 
De activisten en het COC willen dat de Raad van Europa Rusland aanpakt voor de schendingen van de mensenrechten van LHBTI’s in Rusland en Tsjetsjenië. De Nederlandse delegatie in de Parlementaire Assemblee zou daarbij in het bijzonder een rol moeten spelen. Ook willen ze LHBTI’s in Rusland en Tsjetsjenië een hart onder de riem steken met hun actie op het Amsterdamse Homomonument.
 
In april 2017 werd bekend dat de autonome Russische republiek Tsjetsjenië mensen op grote schaal vervolgt, martelt en zelfs vermoordt vanwege hun seksuele gerichtheid. Begin 2019 was er sprake van een nieuwe golf van vervolgingen. In heel Rusland geldt sinds 2013 een antihomowet. Sindsdien nam geweld tegen LHBTI’s in Rusland toe. De kwalijke rol van Rusland op het gebied van LHBTI-mensenrechten heeft ook invloed in andere Oost-Europese en Centraal-Aziatische landen, zoals Kirgizië en Azerbeidzjan.
 
Het COC organiseerde met activisten tal van demonstraties, petities en andere initiatieven tegen de vervolging in Tsjetsjenië en de Russische antihomowet. Zo werd in 2013 in Amsterdam de grootste demonstratie voor LHBTI-rechten in Rusland ooit georganiseerd, tijdens een bezoek van de Russische president Poetin.
 
Solidariteitsbijeenkomst voor LHBTI’s in Rusland en Tsjetsjenië

Datum: woensdag 12 februari 2020 van 18.00-19.30 uur
Locatie: Homomonument – Westermarkt te Amsterdam
Aanmelden kan HIER (niet verplicht).

[Bron: COC NL – Foto Tsjetsjenië-demonstratie 2017: Geert van Tol Fotogafie]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Tal van reformatorische scholen hanteren afwijzende verklaringen over LHBTI’s

In de schoolprofielen van veel reformatorische scholen in Nederland staan afwijzende uitspraken over LHBTI’s, zo blijkt uit onderzoek van Pointer van KRO-NCRV. Het COC noemt dat onacceptabel en pleit voor maatregelen. Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en Kirsten van den Hul (PvdA) gaan de kwestie aan de orde stellen in de Tweede Kamer.

“In de wet staat dat elke school respect en een veilig klimaat voor LHBTI-leerlingen moet creëren”, aldus een woordvoerder van COC Nederland. “Als ouders of kinderen van tevoren al moeten beloven dat ze achter deze standpunten staan, kan je nooit zorgen voor respect en veiligheid voor die groep op school. Dat is onacceptabel, LHBTI-leerlingen moeten hiertegen beschermd worden.”

Het COC wil dat minister Arie Slob (Onderwijs) en minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) de scholen aanspreken op de verklaringen. Ook zouden de kerndoelen, die bepalen dat scholen respect voor LHBTI’s moeten bijbrengen, volgens de organisatie snel moeten worden aangescherpt en verduidelijkt.

Homoseksuele levenswijze afgewezen

Van de 170 reformatorische scholen in het basis- of voortgezet onderwijs hanteren er 34 schoolprofielen of ‘identiteitsverklaringen’ die afwijzend staan tegenover homoseksualiteit, zo blijkt uit het onderzoek van Pointer. Daar staat bijvoorbeeld in: ‘een homoseksuele levenswijze [wordt] als zijnde in strijd met Gods Woord afgewezen’. De scholen vragen ouders en/of leerlingen om dergelijke verklaringen te onderschrijven.

Ook hebben veel reformatorische scholen profielen die (transgender-) leerlingen belemmeren in hun genderidentiteit en –expressie. Uit het Pointer-onderzoek blijkt dat in de profielen van 53 scholen wordt verwezen naar het Bijbelse onderscheid tussen man en vrouw en 99 scholen hebben een standpunt over hoe je te kleden. Ze gebruiken teksten als ‘kleding, haardracht en overige persoonlijke uitingen en gedragingen zijn zodanig, dat het Bijbelse onderscheid tussen man en vrouw wordt bewaard.’

In het artikel van Pointer komt ook Johannes ten Hoor (28) aan het woord, voorzitter van de organisatie Homo in de Klas, die opgroeide in een reformatorische omgeving. Ten Hoor: “Het wordt pijnlijk op het moment dat dit soort teksten ingezet worden als het enige antwoord op jongeren die met vragen zitten over hun seksualiteit of genderidentiteit. Aan het einde van mijn middelbareschooltijd dacht ik nog steeds dat ik moest kiezen tussen mijn geaardheid en mijn geloof. Er werd mij maar een heel beperkt beeld voorgehouden en zelfs over het feit dat er binnen het geloof ook andere standpunten zijn, werd niks verteld.”

SP-Kamerlid Jasper van Dijk noemt de schoolprofielen onaanvaardbaar, ze gaan ‘rechtstreeks in tegen de gelijke behandeling van homo’s en hetero’s’ aldus Van Dijk. Samen met Kirsten van den Hul (PvdA) heeft hij Kamervragen gesteld aan minister Slob en minister Van Engelshoven. Ook kondigde Van Dijk aan dat hij de kwestie op woensdag 5 februari aan de orde stelt in een Kamerdebat.

Het COC protesteerde tien jaar terug ook al tegen de identiteitsverklaringen die een deel van de reformatorische scholen hanteren. Een aantal scholen paste toen de verklaring aan, maar naar nu blijkt geldt dat lang niet voor alle scholen.

Lees HIER het hele artikel van Pointer.

[Bron: COC NL – Foto School met de Bijbel: CC-Henk van der Klis]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Spreek je uit voor aanpassing van de Transgenderwet!

De regering gaat de transgenderwet verbeteren. Dat is een belangrijke stap in de goede richting. Op sommige punten kan de wet nog beter dan de regering nu voorstelt, bijvoorbeeld voor kinderen en non-binaire personen. Help jij TNN, NNID en COC te zorgen voor een optimale wet? Hieronder lees je hoe. Kom in actie voor 12 februari 2020!

In 2014 trad de nieuwe Transgenderwet in werking. Dankzij die wet, waar TNN en COC lang voor hebben gepleit, werd het veel eenvoudiger om je officiële geslachtsvermelding te wijzigen. Onvruchtbaar zijn en geopereerd zijn is sindsdien geen vereiste meer.

Helaas kent de huidige wet nog wel barrières voor trans personen. Zo heb je nog steeds een deskundigenverklaring nodig, waarvan de kosten kunnen oplopen tot meer dan 300 euro. Ook moet je minstens 16 jaar oud zijn om je registratie te kunnen wijzigen. Nu hebben we de kans om deze barrières uit de wet halen. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig!

In het regeringsvoorstel voor een nieuwe Transgenderwet wordt de deskundigenverklaring afgeschaft. Dat is een goede stap richting zelfbeschikking, demedicalisering en laagdrempelige erkenning.
Helaas blijft er wel een leeftijdsgrens van 16 jaar bestaan. Kinderen jonger dan 16 jaar die hun officiële geslachtsvermelding willen wijzigen moeten daarvoor naar de rechter. Dat is duur en belastend voor kinderen en hun ouders.

Ook is er in het wetsvoorstel niets geregeld voor non-binaire personen. Het niet vermelden van je geslacht op je paspoort wordt in de nieuwe wet dus nog niet mogelijk gemaakt. Dit is teleurstellend, en wij roepen op om deze mogelijkheid via een andere weg toch te regelen.

Kom nu in actie!

Tot 12 februari kan je via een internetconsultatie reageren op het wetsvoorstel. Met die consultatie inventariseert de overheid reacties van burgers, maatschappelijke organisaties en experts op het voorstel. Ook jij kunt een reactie geven. Om dat makkelijk te maken, hebben TNN, NNID en COC voorbeeldbrieven opgesteld die je kunt insturen.

Vind jij dat ook kinderen hun geslachtsvermelding op eenvoudige wijze moeten kunnen wijzigen? Vul dan de Voorbeeldbrief Leeftijdsgrens aan met jouw naam en de datum, voeg indien gewenst een persoonlijke noot toe en stuur de brief HIER in.

Wil jij je uitspreken voor de erkenning van non-binaire personen? Stuur dan de Voorbeeldbrief Non-Binair in, voeg ook hier een persoonlijke noot, jouw naam en de datum toe. Reageer HIER.

Wil je vooral je waardering uitspreken voor het feit dat de deskundigenverklaring wordt afgeschaft? Zeker doen! Daarvoor kun je deze voorbeeldbrief gebruiken. Stuur de brief HIER in.

Je kan natuurlijk ook een geheel eigen reactie insturen of onze voorbeeldbrieven aanpassen. Insturen kan HIER.

NNID, COC en TNN sturen binnenkort ook een eigen, uitgebreide reactie op de consultatie van de Transgenderwet naar de regering.

[Bron: COC NL, NNID & TNN – Foto bovenaan: Jackson was in 2014 één van de eerste trans personen die op eenvoudige wijze zijn officiële geslachtsregistratie wijzigde bij de burgerlijke stand in Amsterdam – foto door Philip Tijsma voor COC Nederland]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Nog veel werk te doen, blijkt uit Jaarrapport van ILGA-Europe

Het Jaarrapport 2020 van de Europese LHBTI-koepelorganisatie ILGA-Europe schetst een beeld dat op gespannen voet staat met het wijdverbreide idee dat het werk aan LHBTI-emancipatie in Europa is voltooid. ILGA-Europe’s Annual Report 2020 laat zien dat haatzaaien en geweld toenemen. Kortom: er is in Europa nog volop werk te doen om de LHBTI-emancipatie te bevorderen.

De vandaag gepubliceerde 10de editie van ILGA-Europe’s Annual Review geeft details over de mensenrechtensituatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en intersekse (LHBTI) mensen in de 49 Europese landen en de vijf landen van Centraal-Azië. Het Jaarrapport is opgesteld door LHBTI-activisten en experts ter plaatse en laat ook tal van actuele trends en ontwikkelingen zien.

De beoordeling van dit jaar, die de ontwikkelingen gedurende de 12 maanden van 2019 in kaart brengt, schetst een complex beeld dat afwijkt van het wijdverbreide idee dat alles goed gaat voor LHBTI-mensen in grote delen van Europa. Centraal hierbij staat een sterke toename van anti-LHBTI-haatzaaiende uitingen door publieke figuren in heel Europa – in landen variërend van Bulgarije, Polen en Turkije, tot Cyprus, Finland, Griekenland, Portugal en Spanje – en de zeer reële gevolgen hiervan voor LHBTI-individuen en -groepen. In veel landen in de Europese en Centraal-Aziatische regio’s, en niet alleen in landen met een gedocumenteerde groei van officiële vooringenomen gemotiveerde haatspraak, is er ook een even sterke toename geweest van online haatdragende taal en fysieke aanvallen op LHBTI-mensen, veel daarvan met voorbedachten rade en buitengewoon gewelddadig.

Uit de evaluatie blijkt dat dit een pan-Europees fenomeen is. Dat blijkt in het Verenigd Koninkrijk, waar het populistische verhaal rond Brexit kan worden gekoppeld aan een toename van anti-LHBTI haatmisdrijven en incidenten, aan het verbieden van evenementen in veel steden en steden op het continent, de vervolging van deelnemers aan Pride-marsen in Turkije en een groeiende aanwezigheid van anti-LHBTI- en neonazistische demonstranten in openbare ruimtes tijdens LHBTI-evenementen in de regio.

Naast de toename van haat, blijkt dat mensen in toenemende mate op de vlucht gaan naar landen die als minder LHBTI-vijandig worden ervaren. Meer LHBTI’s verlieten landen als Albanië, Bosnië-Herzegovina, Tadzjikistan en Turkmenistan naar buurlanden waar de situatie als relatief veiliger zou kunnen worden ervaren. Er is ook een anekdotische toename van mensen die zeggen dat ze landen als Polen willen verlaten voor andere EU-landen.

Gemelde obstakels bij de toegang tot gezondheidszorg, pesten op scholen en op het werk, en LHBTI-mensen die diensten worden geweigerd, vaak met een gebrek aan overheidsinterventie, spelen allemaal een rol in het algemene beeld van een Europa waar geleefde ervaringen grotendeels niet overeenkomen met de oppervlakkige boodschap dat LHBTI-rechten en gelijkheid volledig zijn gewaarborgd.

Directeur Evelyne Paradis van ILGA-Europe zegt:

“Het is niet allemaal slecht nieuws. De kwestie van lichamelijke integriteit voor intersekse mensen blijft een steeds prominentere plaats innemen op de politieke agenda van regeringen en instellingen. 2019 was een jaar van positieve ontwikkelingen voor regenbooggezinnen in de regio, met een uitbreiding van gezinsrechten in enkele landen; en er worden nog steeds belangrijke vorderingen gemaakt bij de hervorming of instelling van wettelijke procedures voor gendererkenning, ook al vertraagt ​​in veel landen de vooruitgang.

De geleefde realiteit van LHBTI-mensen in veel delen van Europa en Centraal-Azië wordt echter steeds moeilijker en blijft voor een groot deel onzichtbaar, zelfs voor organisaties als ILGA-Europe. Actie is nodig. Regeringen hebben nog veel te doen – van het aannemen van wetten die de bescherming van mensenrechten garanderen en overheidsinstanties de middelen geven om beleid in verschillende sectoren in de praktijk om te zetten, tot het leiden van bijvoorbeeld een maatschappelijk debat dat sociale acceptatie en inclusie bevordert.

Door mensen bewust te maken van zo’n breed en genuanceerd beeld, dat voortdurend in beweging is en evolueert, wil het Jaarrapport van ILGA-Europe een beeld geven van de enorme hoeveelheid kwesties die van invloed zijn op het leven van mensen, die nog steeds aandacht nodig hebben, vooral in een context waar LHBTI-mensen het doelwit zijn en de kwetsbaarheid wordt vergroot.”

Het 10de ILGA-Europe ‘Jaaroverzicht van de mensenrechtensituatie van LHBTI’s in Europa en Centraal-Azië 2020′ wordt op dinsdag 4 februari in het Europees Parlement gelanceerd in aanwezigheid van activisten uit Bulgarije, Bosnië-Herzegovina, de organisatie Intersex International (OII) Europa en een vertegenwoordiger van Europees Commissaris voor Gelijkheid, Helena Dalli.

[Bron/Illustratie: ILGA-Europe]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Álle vrouwen hebben recht op veiligheid, dus ook trans vrouwen

Dat schrijven wij vandaag in Trouw, samen met WOMEN Inc., Transgender Netwerk Nederland en tal van andere vrouwen- en LHBTI-organisaties.

We reageren daarmee op een transfoob opiniestuk dat vorige week in Trouw verscheen.

[Bron/Illustratie: Trouw]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

AT5 over Expo HELDEN met onze voorzitter Astrid Oosenbrug

HELDEN – “Anderen kunnen wel zeggen dat je je als een meisje hoort te gedragen, maar dat hoeft helemaal niet. Want in dit boek staat dat ik gewoon mag zijn wie ik ben!” Dat zegt onze voorzitter Astrid Oosenbrug over het boek ‘Het Jongensuur’ van haar held en rolmodel Andreas Burnier.

Naast de held van onze voorzitter, gaat de tentoonstelling over de helden van Nassiri Belaraj, Splinter Chabot, Chris Rijksen, So Roustayar, Raisa Sambo en Thorn Vineyard.

De tentoonstelling HELDEN van IHLIA LGBT Heritage is tot en met 12 april te bezichten in de Openbare Bibliotheek Amsterdam – zie HIER voor een reportage door AT5.

Burgemeester Dales Prijs 2020 voor Ben Loth

De Burgemeester Dales Prijs wordt dit jaar toegekend aan Ben Loth van Amnesty International Nijmegen. De prijs wordt uitgereikt aansluitend op de jaarlijkse Burgemeester Dales Lezing die vrijdag 31 januari in het Nijmeegse stadhuis wordt uitgesproken door Gerdi Verbeet, voormalig parlementsvoorzitter en voorzitter van het Comité 4 en 5 Mei.

De Burgemeester Dales Prijs, bestaande uit een oorkonde en een bedrag van 500 euro, is bedoeld ter ondersteuning van mensen en organisaties die zich inzetten voor de emancipatie van minderheden, de gelijke behandeling van achtergestelde groepen of de bestrijding van discriminatie.

De jury heeft dit jaar gekozen voor Ben Loth, vanwege zijn inzet bij Amnesty International Nijmegen. Hij heeft zich daar als lid van de scholengroep jarenlang ingezet om onderdrukking van medemensen, in de breedste zin van het woord, aan de kaak te stellen. Het afgelopen jaar viel Ben Loth op als coördinator LHBTI door onder meer zijn inzet bij de Regenboog­dialoog.

Het bestuur van COC Regio Nijmegen ondersteunt deze voordracht van harte. Ap Willemsen, voorzitter van COC Regio Nijmegen, zal Ben Loth dan ook met plezier de prijs overhandigen.

De Burgemeester Dales Lezing en de uitreiking van de Burgemeester Dales Prijs zijn in het stadhuis van Nijmegen op vrijdag 31 januari. De ontvangst is vanaf 20.00 uur, het programma in de raadszaal begint om 20.30 uur en is voor iedereen toegankelijk.

[Bron/Foto Ben Loth: COC Nijmegen – Foto Ien Dales: CC-Fotocollectie Nationaal Archief/Anebo/Rob Bogaerts]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC

COC-prijs voor Dolly Bellefleur en Anne Krul

De Bob Angelo Penning van het COC wordt dit jaar toegekend aan artiest en activist Dolly Bellefleur en aan Anne Krul, activist en rolmodel voor LHBTI-personen van kleur. COC-voorzitter Astrid Oosenbrug reikte de penningen uit tijdens COC’s True Colors op zondagavond 26 januari in een uitverkocht Paradiso Amsterdam.

In haar Nieuwjaarspeech prees Oosenbrug de saamhorigheid van de veelkleurige Nederlandse LHBTI-beweging en pleitte ze voor een verbod op LHBTI-discriminatie in de Grondwet.

Dolly Bellefleur

Dolly Bellefleur krijgt de Penning bij haar 30-jarig artiestenjubileum, voor haar jarenlange, onvoorwaardelijke inzet voor de Nederlandse LHBTI-gemeenschap. Ze staat altijd klaar voor die gemeenschap en brengt mensen bij elkaar onder het motto ‘homo, hetero, lesbisch, transgender of (b)i? We are family!’

Van Roze Zaterdag tot manifestaties op het Amsterdamse Homomonument en van optredens voor scholieren tot de Pink Christmas Kerkdienst: Dolly laat nooit verstek gaan en is als artiest en presentatrice altijd weer bereid om belangeloos haar medewerking te verlenen.

Ook in haar columns, gedichten, theatershows, strips en zelfgeschreven liedjes toont Dolly zich een ware activist, met nummers als ‘Roze Planeet’, ‘Ik ben gay oké’, ‘Those were the gays’ en de ‘Poetin Protestsong’ – het nummer dat ze zingt op de bovenstaande foto. Dolly Bellefleur is het alter ego van cabaretier en tekstdichter Ruud Douma.

Anne Krul

Anne Krul krijgt de Penning voor 40 jaar baanbrekende inzet voor LHBTI-mensen van kleur. Als activist, feminist, beeldend kunstenaar en schrijver komt ze op voor LHBTI-personen met een biculturele-, migratie- of vluchtelingenachtergrond. Ze voert actie tegen heteronormativiteit, racisme en knellende gendernormen.

Krul – die zichzelf een ‘zwarte pot’ of ‘black gay woman’ noemt – was jarenlang een drijvende kracht achter biculturele LHBTI-organisaties zoals Black Orchid, Strange Fruit en het International Lesbian Information Service (ILIS). Ze zette zich in voor talloze acties, publicaties, onderzoeken, samenwerkingsverbanden en tentoonstellingen voor LHBTI’s van kleur, recent nog voor de expositie Nos Tei bij ILHIA LGBT Heritage.  

Haar onvermoeibare inzet maakte haar geliefd buiten- en in de biculturele LHBTI-gemeenschap, waar velen steun hebben ervaren door haar werk en haar zien als rolmodel en wegbereider.

Bob Angelo Penning

De Bob Angelo Penning is vernoemd naar de schuilnaam van Niek Engelschman, oprichter en eerste voorzitter van het COC. De Penning werd ingesteld in 1991. Tot de winnaars behoren Boris Dittrich, imam Muhsin Hendricks, Erwin Olaf, Paul de Leeuw, Joke Swiebel, Hans van Manen, Judith Schuyf, Andreas Burnier, Arie Boomsma, André van Duin en Benno Premsela.

Nieuwjaarsspeech: veranker LHBTI-rechten in de Grondwet!

‘Veranker onze rechten in artikel 1 van de Grondwet!’ dat was de boodschap van COC-voorzitter Oosenbrug in haar Nieuwjaarsspeech tijdens True Colors. Oosenbrug riep de Tweede Kamer op om snel in te stemmen met een wetsvoorstel dat LHBTI-discriminatie expliciet verbiedt in artikel 1 van de Grondwet. De Kamer spreekt naar verwachting de komende weken over dit voorstel.

Ook pleitte de COC-voorzitter voor een humaner LHBTI-asielbeleid en maatregelen om te zorgen dat iedereen zich veilig voelt om zichzelf te zijn en hand-in-hand over straat te lopen.

Oosenbrug prees de diverse, veelkleurige en saamhorige Nederlandse LHBTI-beweging. Die boekt volgens haar mooie resultaten, zoals het feit dat Nederland terug is in de top 10 van landen waar LHBTI rechten goed geregeld zijn. ‘Samen staan we sterk!’ aldus Oosenbrug. In Paradiso waren zondag zo’n 300 Nederlandse LHBTI-organisaties en initiatieven vertegenwoordigd.

[Bron: COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Genomineerden Roze Lieverdje zijn bekend

GroenLinks Amsterdam heeft de genomineerden voor het Roze Lieverdje bekend gemaakt. GroenLinks reikt deze tweejaarlijkse prijs voor de achtste keer uit aan een Amsterdammer die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de emancipatie van LHBT+’s in de hoofdstad. Iedereen kan tot 11 februari online stemmen om te bepalen wie deze prijs op Valentijnsdag uitgereikt krijgt.

GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma: “Het Roze Lieverdje is een prijs die niet alleen de winnaar ervan eert; het is een eerbetoon aan alle mensen en organisaties in Amsterdam die strijden voor de positie en rechten van LHBTIQ+’ers. Die strijd is soms zwaar en blijft nodig. Met het Roze Lieverdje zeggen we: wij staan aan jullie zijde.” 

De vijf genomineerden zijn:

 • Hans Verhoeven
  De vraag is niet waar Hans bij betrokken is. De vraag is waar hij niet bij betrokken is. Hij begon als jochie bij de LHBTI-omroep van Amsterdam, zijn cv lijkt vervolgens op een opsomming van alle gay evenementen in 020, en momenteel werkt hij aan de oprichting van een gespecialiseerde hate-crime unit bij de politie. Onder andere dan, want Hans doet nooit slechts één ding in Amsterdam.
 • Adrie van Diemen
  Adrie ondervond als transvrouw en arts aan den lijve met welke discriminatie en pesterijen je als LHBTIQ+’er  te maken kunt krijgen. Samen met haar partner begon ze de eigen artsenpraktijk Elegabulus. Samen bieden ze laagdrempelige transgenderzorg, hormonen en basiszorg aan onder andere vluchtelingen, sekswerkers en daklozen. Samen in de trans- peer to peer community.
 • Naomie Pieter
  Queer, antiracistisch en performancekunstenaar. Naomie is het allemaal. Maar misschien is ze wel het meest een activist. Waarbij ze de lol in het activisme binnen de BIPoC LGBTQI + -gemeenschap belangrijk vindt. Zoals bij haar queer dancehall-feest Pon Di Pride. Naomie organiseerde verschillende demonstraties en is mede-oprichter van ‘Black Queer & Trans Resistance NL’.
 • Alejandra Ortiz
  Alejandra kijkt om naar anderen, terwijl er toch jaren niet naar haar om is gekeken. Tot ze in 2015 naar Nederland vluchtte bestond haar leven in Mexico en de VS uit geweld, misbruik en transfobie. In Nederland steekt ze de handen uit de mouwen. Eerst in het AZC en nu in Amsterdam. Ze zorgt dat er ruimte is voor transseksuele migranten. Letterlijk en figuurlijk.
 • Peter van Maaren
  Peter vertelt over homoseksualiteit. Op scholen, in de moskee en op straat. En Peter verbindt. Dwars door religies, culturen, leeftijden en alle letters in LHBTIQ+ heen spreekt hij met mensen en laat hij mensen met elkaar in gesprek gaan. Doorgaan, niet opgeven is daarbij zijn credo. Uitgescholden, bedreigd; Peter blijft succesvol adresseren, aansluiten en verbinden in Amsterdam.

Alle Amsterdammers mochten mensen of organisaties aandragen. De jury bestaat uit: voorzitter Ruud Douma (Dolly Bellefleur), Dounia Jari (Stichting Maruf, winnaar 2018), Wielie Elhorst (predikant met opdracht voor de LHBT-gemeenschap), Dinah de Riquet-Bons (voorzitter Trans United Europe), Marten Bos (voorzitter Alle Kleuren Oost), Rocco Piers (bestuurslid RozeLinks en stadsdeelbestuurder in Amsterdam Zuid) en Tirza de Fockert (gemeenteraadslid).

Iedereen kan tot 11 februari online stemmen. De internetstemming en de stemming van de jury wegen even zwaar bij het bepalen van het uiteindelijke Roze Lieverdje van 2020. Op Valentijnsdag (vrijdag 14 februari) zal het Roze Lieverdje uitgereikt worden tijdens een Roze Gala in Vondel CS. Het gala start om 20.00 uur en de presentatie is in handen van Mathilde Santing.

Eerdere winnaars van deze prijs waren politieagent Ellie Lust, cabaretière Dolly Bellefleur en dragqueen Lady Galore.

Meer informatie over de genomineerden vindt u op rozelieverdje.nl. Hier kunt u ook stemmen op uw favoriet.

[Bron/Illustratie: GroenLinks Amsterdam]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?