COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

Costa Rica eerste Centraal-Amerikaanse land dat huwelijk openstelt

Costa Rica is op 26 mei het eerste Centraal-Amerikaanse land waar het huwelijk is opengesteld voor paren van gelijk geslacht. COC Nederland feliciteert de Costaricaanse LHBTI-gemeenschap met deze historische overwinning en wenst alle paren van gelijk geslacht die in het huwelijk gaan treden heel veel geluk!

Kort na middernacht traden Daritza Araya en Alexandra Quiros (zie foto) als eerste paar van gelijk geslacht in het huwelijk – live uitgezonden op de nationale zender als afsluiting van het feestelijk programma Sí, Acepto: Un Paso Histórico om deze historische stap voor de LHBTI-gemeenschap in Costa Rica te vieren.

Vanwege de coronacrisis, die ook Costa Rica heeft getroffen, ging het bij de eerste huwelijkssluitingen om kleine ceremonies, waarbij ook veelvuldig mondkapjes gedragen werden. Daarom kon deze historische overwinning ook niet massaal door de LHBTI-gemeenschap gevierd worden. In plaats daarvan werd een feestelijke Caravana (een optocht met auto’s) in het centrum van de hoofdstad San José gehouden.

Het COC heeft tussen 2012 en 2016 met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken de LHBTI-beweging in Costa Rica ondersteund. Eén van de Costaricaanse activisten liet ons onlangs weten: “Dat samenwerkingsproject gaf ons de kans om een institutionele lobby op zetten. Dat is de basis geworden van deze en andere verbeteringen die nu mogelijk zijn gebleken!”

De openstelling van het huwelijk in Costa Rica is een gevolg van een vonnis in januari 2018 van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten. Daarin werd geoordeeld dat landen – zoals Costa Rica – die het Amerikaanse Verdrag van de Mensenrechten hebben ondertekend verplicht zijn om het huwelijk voor paren van gelijk geslacht te erkennen. Dat vonnis werd datzelfde jaar bekrachtigd door het Grondwettelijk Hof van Costa Rica, met de bepaling dit binnen een termijn van 18 maanden wettelijk te realiseren. Met wat vertraging is dat op 26 mei 2020 een feit geworden.

De openstelling van het huwelijk werd vervolgens een van de voornaamste issues tijdens de presidentsverkiezingen in 2018, die gewonnen werden door een voorstander, de huidige president Carlos Alvarado. Die heeft de LHBTI-gemeenschap van Costa Rica inmiddels uitgebreid gefeliciteerd.

Ook Victor Madrigal-Borloz, de VN-SOGI-expert én Costaricaan twitterde een reactie: “Over een paar uren zal mijn land het huwelijk openstellen voor paren van gelijk geslacht. Een bijzonder moment om feest te vieren en dankbaar te zijn voor het werk van zoveel activisten, en een dag om stil te staan bij het leven van zovelen van ons die dit moment niet hebben mogen meemaken.”

Costa Rica is het eerste Centraal-Amerikaanse land dat het huwelijk heeft opengesteld. In Noord- en Zuid-Amerika leeft nu viervijfde van de bevolking in een land waar paren van geslacht een wettelijk huwelijk kunnen sluiten: Canada, de VS, Mexico, Argentinië, Brazilië, Colombia, Uruguay en sinds kort ook Ecuador. Maar er zijn in dat deel van de wereld ook landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is, waaronder Guyana en Jamaica.

[Bron: COC NL – Foto: Screenshot Teletica TV]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Historische doorbraak openstelling huwelijk in Ecuador

Het Grondwettelijk Hof in Ecuador heeft geoordeeld dat het huwelijk moet worden opengesteld voor een paar van gelijk geslacht. Of het vonnis enkel voor het paar dat de rechtszaak had aangespannen geldt of voor alle paren van gelijk geslacht is nog niet helemaal duidelijk, maar het vonnis is hoe dan ook een historisch doorbraak voor de Ecuadoriaanse LHBTI-gemeenschap.

De rechtszaak werd aangespannen door Efrain Soria, directeur van LHBTI-organisatie Equidad, en zijn partner Xavier Benalcazar. COC Nederland heeft de afgelopen samengewerkt met Equidad en feiliciteert Soria en zijn medestrijders met deze historische overwinning!

In Ecuador kunnen paren van gelijk geslacht al sinds 2015 een vorm geregistreerd partnerschap sluiten, maar grondwettelijk is vastgelegd dat het huwelijk is voorbehouden aan m/v-paren.

Desondanks zijn Soria en zijn partner een rechtszaak begonnen om te mogen trouwen. Hun verzoek is gebaseerd op een vonnis van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens uit 2017. In dat vonnis werd bepaald dat de bij dit Hof aangesloten landen – waaronder Ecuador – verplicht zijn tot gelijke behandeling in relatiewetgeving voor paren van gelijk geslacht. Het Grondwettelijk Hof is met een krappe meerderheid (5-4) nu tot het oordeel gekomen dat het vonnis van het Inter-Amerikaanse Hof inderdaad rechtskracht heeft in Ecuador en moet worden nageleefd.

[Bron: COC NL – Foto: Equidad Facebook]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

Wetsvoorstel voor openstelling huwelijk ingediend op Curaçao

De parlementariërs Giselle Mc William en Stephen Walroud hebben een Wetsvoorstel Aanpassing Wettelijk Huwelijk ingediend bij de Staten van Curaçao. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat alle paren op Curaçao kunnen trouwen – ook paren van gelijk geslacht.

Het wetsvoorstel werd voorbereid door het juridisch team van Igualdat Kòrsou met steun van FOKO en Curaçao Gay Pro – alledrie Curaçaose LHBTI-organisaties waarmee COC Nederland samenwerkt om LHBTI-emancipatie te bevorderen.

Een concept voor dit wetsvoorstel werd oktober vorig jaar tijdens de Curaçao Pride Walk aangeboden aan Mc William en Walroud. Sindsdien hebben deze Statenleden en het juridische team van Igualdat Kòrsou gewerkt aan de verdere juridische onderbouwing daarvan. Afgelopen maandag werd het wetsvoorstel ingediend bij de voorzitter van de Staten, maar voordat het daar in behandeling genomen kan worden, gaat het nu eerst naar de Raad van Advies om getoest te worden. Dat zal zo’n drie tot vijf maanden in beslag nemen.

MAN-statenlid Giselle Mc William en PAR-Statenlid Stephen Walroud zijn beide lid van een regeringspartij, maar dat betekent niet dat het wetsvoorstel vanzelfsprekend op een meerderheid kan rekenen. “Dit onderwerp ligt heel gevoelig in de samenleving en in het parlement. Veel parlementariërs zijn bang dat ze wanneer ze dit wetsvoorstel steunen, ze kiezers zullen kwijtraken. Vandaar dat dit geen populair onderwerp is”, zegt Mc William in het Antilliaans Dagblad. “Maar of het wetsvoorstel er door komt of niet, dit biedt wel de mogelijkheid om de discussie op gang te brengen.”

Igualdat Kòrsou prijst de moed en principiële houding ten aanzien van dit thema van de twee parlementariërs, en vertrouwt erop dat de meerderheid van hun collega’s hun voorbeeld zal volgen. Hiermee zou Curaçao zich aansluiten bij de groeiende groep moderne landen die alle vormen van onrechtmatige discriminatie willen bestrijden, waarvan homofobie een van de meest vasthoudende is naast racisme en seksisme.

Met dit wetsvoorstel zet Curaçao volgens Igualdat Kòrsou ook een forse stap vooruit in het bestrijden van LHBTI-discriminatie, wat strijdig is met de huidige Staatsregeling van Curaçao, de Grondwet van het Koninkrijk, uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de vele internationale verdragen waar Curaçao aan deelneemt.

Igualdat Kòrsou benadrukt dat deze wet niet toornt aan het religieus huwelijk en aan het huwelijk van echtparen die al op traditionele wijze zijn getrouwd bij de Burgerlijke Stand, maar dat het de weg opent voor paren van gelijk geslacht om te genieten van de rechten en plichten verbonden aan een burgerlijk huwelijk. Dit klopt ook met het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat, wat de basis is voor de Grondwet, de wetten en het democratisch stelsel van Curaçao. Gelijke behandeling van alle inwoners van Curaçao is een van meest heilige principes van onze democratie.

In 2017 hield de huidige Curaçaose premier Eugene Rhuggenaath een al ‘historisch’ genoemde toespraak tijdens de opening van de Curaçao Pride. Daarin riep de premier op tot meer LHBTI-acceptatie in een inclusieve samenleving waarin iedereen zich maximaal kan ontplooien en zichzelf kan zijn.

COC Nederland ondersteunt sinds 2012 in de Pink Orange Alliance de LHBTI-organisaties op Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba bij de activiteiten die ze ondernemen om de LHBTI-beweging op hun eiland te versterken en de LHBTI-emancipatie te bevorderen. FOKO op Curaçao – de oudste LHBTI-organisatie in het Caribisch gebied – is met het COC initiatiefnemer van deze samenwerking.

[Bron: COC NL, Igualdat Kòrsu, Antilliaans Dagblad – Foto met indieners wetsvoorstel Giselle Mc William en Stephen Walroud (midden), omringd door leden van Igualdat Kòrsou, voor Staten van Curaçao: Igualdat Kòrsou]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

Omstreden referendum over huwelijk in Roemenië

De Roemenen stemmen dit weekend in een referendum over het huwelijk. Doel van de initiatiefnemers is het verhinderen van de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Het referendum is omstreden en leidt tot veel protesten, waaronder een oproep tot boycot. Het opkomstpercentage is namelijk mogelijk beslissend over de rechtsgeldigheid van de uitslag.

De Roemeense wetgeving verbiedt het huwelijk van paren van gelijk geslacht al, maar tijdens het referendum gaat het om de tekst van Grondwetsartikel 48-lid 1. Die luidt nu dat een huwelijk gesloten wordt ‘door twee echtgenoten’ en voorgesteld wordt dit te veranderen in ‘door een man en een vrouw’. Met die formulering wordt de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht ook grondwettelijk onmogelijk gemaakt.

Het initiatief voor dit referendum komt van de Coalitie voor het Gezin. Die christelijk-conservatieve beweging – met banden en gesteund door de Roemeense Orthodoxe Kerk – verzamelde daarvoor drie miljoen handtekeningen. De Coalitie voor het Gezin kreeg ook uitgebreid steun en advies van Amerikaanse pro family-organisaties, zoals World Congress of Families, Alliance Defending Freedom en Liberty Counsel. Zo werd er bijvoorbeeld een negendaagse tournee georganiseerd in Roemenië met als blikvanger de Amerikaanse weigerambtenaar Kim Davis.

Het referendum wordt door vrijwel alle politieke partijen gesteund, ook door de sociaaldemocratische regeringspartij PSD. De oppositionele anti-corruptiepartij USR verwijt PSD-partijleider Liviu Dragnea dat hij op cynische wijze tientallen miljoen verkwanselt aan een referendum om de aandacht af te leiden van de onderzoeken naar corruptie tegen hem en zijn partij. Opvallende tegenstander van het referendum is president Klaus Iohannis. Hij pleit als lid van een etnische en godsdienstige minderheid in Roemenië voor tolerantie en verzet zich tegen wat hij godsdienstig fanatisme noemt.

Tegenstanders zijn bang dat het referendum zal leiden tot marginalisering van ongehuwde en alleenstaande ouders – waaronder regenbooggezinnen – en toenemende discriminatie van LHBTI’s. Roemenië geldt al als een LHBTI-onvriendelijk land: in ILGA-Europe’s  Rainbow Map staat het op de 25ste plaats in de lijst van 28 EU-lidstaten. Vandaar dat de Roemeense LHBTI-organisaties Accept en MozaiQ oproepen tot een boycot van het referendum. “Mensenrechten zouden geen onderwerp van een volksraadpleging moeten zijn”, zegt Vlad Viski van MozaiQ. ILGA-Europe en het European Forum of LGBT Christians steunen de oproep voor een boycot van het referendum.

Ook de Intergroup on LGBT Rights van het Europees Parlement heeft geprotesteerd tegen het referendum. Zij wijzen er op dat een recent vonnis van het Europees Hof van Justitie alle EU-lidstaten verplicht de rechten van paren van gelijk geslacht te beschermen, ook als ze het huwelijk niet opengesteld hebben voor die paren. Bovendien heeft het Roemeense Grondwettelijk Hof afgelopen week geoordeeld dat paren van gelijk geslacht en hun gezinnen op grond van EU-richtlijnen en artikel 26 van de Roemeense Grondwet recht hebben op gelijke behandeling. Roemeense mensenrechten- en LHBTI-organisaties zijn blij met dit vonnis. Een Accept-woordvoerder merkt daarbij bitter op dat dit vonnis aantoont dat het referendum enkel symboolwaarde heeft, maar in de praktijk niets verandert aan de juridische positie van paren van gelijk geslacht en hun gezinnen. “Maar het wakkert wel de LHBTI-vijandigheid aan, terwijl die al hevig is.”

Beslissend voor de rechtsgeldigheid van het referendum is het opkomstpercentage – dat moet minstens 30 procent zijn. Een vorige week gehouden peiling laat een opkomst van 35 procent zien, waarbij 90 procent van de kiezers voor de grondwetswijziging zegt te gaan stemmen. De stembureaus zijn het weekend van 6/7 oktober geopend tot 20.00 uur. De uitslag wordt in de loop van zondagavond verwacht.

Op dit moment zijn er al zeven EU-lidstaten waar het huwelijk voor paren van gelijk geslacht grondwettelijk verboden is, t.w. Bulgarije, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen en Slowakije. Dit is ook het geval in de twee kandidaat-lidstaten Montenegro en Servië.

[Bron: COC NL – Illustratie: tekst referendum]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

COC feliciteert Oostenrijk met openstelling huwelijk

Het COC feliciteert Oostenrijk met de aanstaande openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Het Oostenrijkse Constitutioneel Hof bepaalde dinsdag mensen van hetzelfde geslacht vanaf 2019 met elkaar moeten kunnen trouwen.

‘Prachtig nieuws voor Oostenrijkse lesbiennes, homo’s en biseksuelen en een mooie overwinning voor de vrouwen die deze zaak aanspanden en onze Oostenrijkse collega’s,’ aldus het COC.

De hoogste Oostenrijkse rechter bepaalde dinsdag dat de Oostenrijkse regering het discriminatieverbod schendt door onderscheid te maken tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap. Het was voor paren van gelijk geslacht wel mogelijk om een geregistreerd partnerschap te sluiten, maar trouwen was niet toegestaan.

Twee vrouwen brachten de zaak voor de rechter. Zij hadden een geregistreerd partnerschap en wilden graag trouwen. Volgens de Oostenrijkse wet was dat niet mogelijk. De gemeente Wenen weigerde hun huwelijk te voltrekken, waarop ze naar de rechter stapten.

Om discriminatie te beperken, bood de Oostenrijkse wetgever aan paren van gelijk geslacht sinds 2010 de mogelijkheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Het huwelijk bleef op grond van ‘traditionele opvattingen’ voorbehouden aan heteroseksuele paren. Dat discriminerende onderscheid verdwijnt nu. Paren van gelijk geslacht mochten in Oostenrijk wel al kinderen adopteren.

De Oostenrijkse LHBTI-organisatie Homosexuellen Initiative Wien (HOSI) reageert verheugd op het besluit van het Constitutionele Hof. “We zijn erg blij”, aldus voorzitter Christian Högl.

 

[Beeld: CC Wikimedia]

The post COC feliciteert Oostenrijk met openstelling huwelijk appeared first on COC Nederland.

Taiwans hoogste rechter oordeelt verbod ‘homohuwelijk’ ongrondwettelijk

Het Grondwettelijk Hof van Taiwan heeft geoordeeld dat het verbod voor paren van gelijk geslacht om een huwelijk te sluiten in strijd is met de Grondwet. De rechters geven de Taiwanese overheid twee jaar de tijd om aan deze misstand een einde te maken. “Taiwan wordt door deze uitspraak mogelijk het eerste Aziatische land dat het huwelijk openstelt voor paren van gelijk geslacht”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Dat is geweldig nieuws – niet alleen voor Taiwanese LHBTI’s, maar voor LHBTI’s wereldwijd!”

Grote held vandaag is de Taiwanese LHBTI-activist Chi Chia-wei. Hij vroeg de rechters een oordeel over een bepaling in het Tawanese Burgerlijk Wetboek, waarin het huwelijk wordt gedefinieerd als een relatie van een man en een vrouw. Volgens Chi is deze bepaling in strijd met het Grondwetsartikel dat discriminatie verbiedt. Het Grondwettelijk Hof geeft hem daarin nu voluit gelijk.

President Tsai Ing-wen werd afgelopen jaar gekozen met o.a. de verkiezingsbelofte het huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht. Haar partij diende daarvoor vorig jaar een voorstel in om de huwelijkswetgeving aan te passen. Het Taiwanese parlement stemde daar in december in eerste lezing mee in. Maar dat is nog maar een eerste stap in een lang wetgevingstraject, waar bovendien vanuit conservatieve en godsdienstige hoek ook steeds meer verzet tegen komt. Bovendien is het de vraag of de huidige huwelijkswetgeving aangepast wordt, zodat ook paren van gelijk geslacht in het huwelijk kunnen treden, of wordt besloten aparte nieuwe wetgeving voor paren van gelijk geslacht te maken. Als dat laatste het geval is, dan kan er voor gekozen worden om de huwelijken van paren van gelijk geslacht niet alle rechten te geven die nu voor (hetero)paren gelden.

De uitspraak van het Grondwetttelijk Hof stelt wel een duidelijke termijn voor aanpassing van de wetgeving; die dient uiterlijk 2019 het huwelijk van paren van gelijk geslacht mogelijk te maken. Als het parlement daar niet in slaagt, dan kunnen paren van gelijk geslacht over twee jaar op grond van het nu uitgebrachte vonnis in het huwelijk treden.

[Bron: COC NL, China Post – Foto Taiwanees lesbisch echtpaar: CC-Guy of Taipeh]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

The post Taiwans hoogste rechter oordeelt verbod ‘homohuwelijk’ ongrondwettelijk appeared first on COC Nederland.