COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

Voorzitter Russian LGBT Network spreekt op solidariteitsbijeenkomst voor Russische LHBTI’s

Mikhail Tumasov, de voorzitter van het Russian LGBT Network, spreekt op woensdagavond 12 februari tijdens de solidariteitsbijeenkomst voor LHBTI-personen in Rusland en Tjetsjenië. Tumasov is een vooraanstaand Russisch LHBTI-activist die Rusland moest ontvluchtten vanwege de bedreigingen aan zijn adres.

Mikhail Tumasov is naast voorzitter van het Russian LGBT Network tevens lid van het Civil Society Forum EU-Russia. Uit protest tegen de ‘Milonov wet’, die zogenaamde ‘propaganda’ van homoseksualiteit in Rusland verbied en daarom ook bekend staat als de antihomowet, richtte hij in 2011 de ‘Avers LGBT Movement’ op. Tumasov is nauw betrokken bij de International LGBT Christians Movement. In 2012 werd hij slachtoffer van homofoob geweld en ontvluchtte hij Rusland om te ontkomen aan de voortdurende bedreigingen aan zijn adres. Hij verblijft momenteel in Georgië.

Het Russian LGBT Network ondernam als eerste actie voor homoseksuele mannen in Tjetsjenië nadat de Novaya Gazeta in april 2017 berichtte over de vervolging van deze groep. Het netwerk helpt bedreigde homoseksuele mannen om uit Tjetsjenië te vluchten en elders een nieuw bestaan op te bouwen. Door een vooraanstaande informatiepositie, dankzij het grote aantal aangesloten lokale LHBTI-organisaties in Rusland, is het Russian LGBT Network een belangrijke partner voor internationale mensenrechtenorganisaties.

Tumasov spreekt tijdens de solidariteitsbijeenkomst voor LHBTI’s in Rusland en Tsjetsjenië op woensdagavond 12 februari op het Amsterdamse Homomonument. Die wordt georganiseerd door Russische activisten en ondersteund door COC Nederland. Directe aanleiding voor de bijeenkomst is de hernieuwde toetreding van Rusland tot de Raad van Europa, terwijl Rusland aan geen van de hieraan gestelde voorwaarden heeft voldaan.

Rusland is door de Raad van Europa onder meer gevraagd om mee te werken aan onafhankelijk onderzoek naar de vervolging van homoseksuele mannen in Tjetsjenië. Ook aan deze voorwaarden heeft Rusland niet voldaan. Nu Rusland weer aan tafel zit bij de Raad van Europa, zullen activisten tijdens de bijeenkomst een lijst met onderwerpen presenteren die de Raad van Europa wat hen betreft met Rusland moet bespreken.

SOLIDARITEITSBIJEENKOMST voor LHBTI’s in Rusland en Tsjetsjenië

Datum: woensdag 12 februari 2020 van 18.00-19.30 uur
Locatie: Homomonument – Westermarkt te Amsterdam
Aanmelden kan HIER (niet verplicht).

[Bron: COC NL – Foto Mikhail Tumasov: Civil Society EU-Russia-YouTube]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Woensdag solidariteitsbijeenkomst voor LHBTI’s in Rusland en Tsjetsjenië

Op woensdagavond 12 februari vindt op het Amsterdamse Homomonument om 18 uur een solidariteitsbijeenkomst plaats voor LHBTI’s in Rusland en Tsjetsjenië. De bijeenkomst is een initiatief van Russisch-Nederlandse LHBTI-activisten en wordt gesteund door COC Nederland. 

Je kunt je HIER aanmelden (niet verplicht).
 
Met de manifestatie reageren de activisten op een besluit van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Die besloot op 29 januari definitief om Rusland weer volledig stemrecht te geven. Dat stemrecht was Rusland ontnomen wegens het annexeren van de Krim. Eén van de voorwaarden om weer stemrecht te krijgen, was medewerking van Rusland aan een onderzoek naar de gevangenzetting, marteling en moord op LHBTI’s in Tsjetsjenië. Die medewerking is er nooit gekomen.
 
Het Russian LGBT Network is woedend over het besluit van de Raad van Europa. ‘Het is een poging om systematische marteling, onwettige opsluiting, moord en andere vormen van onmenselijke behandeling van homoseksuele en biseksuele mensen van staatswege in Tsjetsjenië in de doofpot te stoppen’, aldus de Russische LHBTI-organisatie. Het LGBT Network roept activisten wereldwijd op om van zich te laten horen. De Russisch-Nederlandse activisten en het COC geven met deze actie gehoor aan die oproep.
 
De activisten en het COC willen dat de Raad van Europa Rusland aanpakt voor de schendingen van de mensenrechten van LHBTI’s in Rusland en Tsjetsjenië. De Nederlandse delegatie in de Parlementaire Assemblee zou daarbij in het bijzonder een rol moeten spelen. Ook willen ze LHBTI’s in Rusland en Tsjetsjenië een hart onder de riem steken met hun actie op het Amsterdamse Homomonument.
 
In april 2017 werd bekend dat de autonome Russische republiek Tsjetsjenië mensen op grote schaal vervolgt, martelt en zelfs vermoordt vanwege hun seksuele gerichtheid. Begin 2019 was er sprake van een nieuwe golf van vervolgingen. In heel Rusland geldt sinds 2013 een antihomowet. Sindsdien nam geweld tegen LHBTI’s in Rusland toe. De kwalijke rol van Rusland op het gebied van LHBTI-mensenrechten heeft ook invloed in andere Oost-Europese en Centraal-Aziatische landen, zoals Kirgizië en Azerbeidzjan.
 
Het COC organiseerde met activisten tal van demonstraties, petities en andere initiatieven tegen de vervolging in Tsjetsjenië en de Russische antihomowet. Zo werd in 2013 in Amsterdam de grootste demonstratie voor LHBTI-rechten in Rusland ooit georganiseerd, tijdens een bezoek van de Russische president Poetin.
 
Solidariteitsbijeenkomst voor LHBTI’s in Rusland en Tsjetsjenië

Datum: woensdag 12 februari 2020 van 18.00-19.30 uur
Locatie: Homomonument – Westermarkt te Amsterdam
Aanmelden kan HIER (niet verplicht).

[Bron: COC NL – Foto Tsjetsjenië-demonstratie 2017: Geert van Tol Fotogafie]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Internationaal onderzoek naar homovervolging in Tsjetsjenië

Er komt een groot onafhankelijk internationaal onderzoek naar mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië, waaronder de vervolging van homoseksuelen in de Russische deelrepubliek. Dat maakte de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE*) donderdag 1 november bekend. COC Nederland zette zich in voor het onderzoek en is blij met het besluit.

Deze week stelden 16 OVSE-landen, waaronder Nederland, het zogenaamde Moskou Mechanisme in werking. Daarmee wordt verwezen naar een bepaling in een OVSE-mensenrechtenverdrag dat in 1991 in Moskou werd ondertekend. Met dit mechanisme kan de OVSE een groep onafhankelijke mensenrechtenexperts de opdracht geven om onderzoek te doen naar mensenrechtenschendingen in een OVSE-lidstaat. Het is een van de zwaarste middelen waarover de OVSE beschikt en het wordt maar zelden ingezet.

De OVSE neemt dit verstrekkende besluit omdat Rusland de afgelopen anderhalf jaar stelselmatig weigerde mee te werken aan onderzoek naar berichten over mensenrechtenschendingen in de deelrepubliek Tsjetsjenië. Daarbij gaat het onder meer om vervolging van homoseksuele mannen in 2017.

In april 2017 werd bekend dat in Tsjetsjenië minstens honderd verondersteld homoseksuelen zonder reden waren opgepakt, gemarteld en in kampen gevangenzet. Drie van hen zouden om het leven zijn gebracht.

Het COC organiseerde, met Amnesty International en activisten, een grote demonstratie tegen de vervolging op het Amsterdamse Homomonument – zie foto – en overhandigde 45 duizend handtekeningen op de Russische ambassade. Een van de eisen was een onafhankelijk onderzoek naar de vervolging.

Het COC is dan ook blij met het besluit van de OVSE. Samen met andere mensenrechtenorganisaties werkte de belangenorganisatie de afgelopen maanden hard om dit resultaat te bereiken. Het gaat hier om het eerste onafhankelijk internationaal onderzoek naar de moorden, mensenrechtenschendingen en homovervolging in Tsjetsjenië.

De 16 OVSE-lidstaten die besloten tot het onderzoek zijn: België, Canada, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Ierland, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, IJsland en Zweden.

* de OVSE is een intergouvernementele organisatie van 57 landen in Europa, Centraal-Azië en Noord-Amerika, die zich sinds 1973 bezighoudt met samenwerking op het gebied van defensie, economie en mensenrechten. Internationaal wordt de organisatie aangeduid als OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe). 

[Bron: COC NL – Foto Tsjetsjenië-demonstratie 2017: Geert van Tol Fotografie voor COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

COC doet voorstellen aan ministers Blok en Kaag

Het COC doet een reeks voorstellen voor LHBTI-emancipatie op het gebied van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. De voorstellen staan in een brief van COC-voorzitter Tanja Ineke aan minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking).

In de brief constateert het COC dat Nederland de afgelopen jaren belangrijke resultaten boekte bij het bevorderen van LHBTI-emancipatie in de wereld. Tegelijkertijd is homoseksualiteit nog altijd strafbaar in tweeënzeventig landen. In acht landen staat er zelfs de doodstraf op. Er is sprake van ernstige verslechteringen van de situatie van LHBTI’s in bijvoorbeeld Rusland (Tsjetsjenië), Egypte, Indonesië en Tanzania. Ook staat het maatschappelijk middenveld in veel landen onder druk.

Het COC stelt voor dat de regering ambassades een prominente rol geeft bij het versterken van het maatschappelijk middenveld in landen als Tanzania en Oekraïne. In Tanzania arresteert de overheid (LHBTI-)mensenrechtenactivisten, sluit mensenrechtenorganisaties of maakt hen het werken onmogelijk. In Oekraïne biedt de regering nauwelijks bescherming aan (LHBTI-) mensenrechtenactivisten die worden aangevallen door rechts-extremistische groeperingen.

Nederlandse ambassades kunnen in samenwerking met lokale LHBTI-organisaties tegenwicht bieden aan deze ontwikkeling. Het COC stelt voor dat minister Blok het mensenrechtenbudget van de ambassades daartoe verhoogt. Volgens het regeerakkoord komt er 40 miljoen euro beschikbaar voor versterking van de Nederlandse ambassades.

Achteruitgang in Russische regio

Het regeerakkoord bepaalt ook dat het Mensenrechtenfonds van de regering de komende jaren wordt verhoogd met het oog op kwetsbare groepen zoals LHBTI’s. Het COC stelt voor om een deel van dit geld in te zetten voor versterking van de LHBTI-beweging in de Russische regio. Die ondersteuning is hard nodig: in Tsjetsjenië worden homo- en bimannen op grote schaal vervolgd en zelfs vermoord, in Azerbeidzjan worden tientallen mensen gevangengezet bij razzia’s tegen LHBTI’s en Rusland maakt de LHBTI-gemeenschap monddood met een anti-homowet.

Verder stelt het COC voor dat de regering ook steun geeft aan de LHBTI-beweging in landen met relatief hoge inkomens. Omdat er geen sprake is van ontwikkelingslanden, gaat er nu bijvoorbeeld geen Nederlands geld naar LHBTI-organisaties in landen als Kazachstan, Maleisië en de golfstaten. De mensenrechtensituatie voor LHBTI’s is in die landen echter ronduit slecht.

Resultaten

In de brief prijst het COC de regering voor haar inzet voor LHBTI-mensenrechten in de afgelopen jaren. Volgens het COC is Nederland op dit punt een voortrekker in de wereld. De gezamenlijke inzet van lokale activisten, de Nederlandse regering en het COC leidt tot waardevolle resultaten. Zo is homoseksualiteit niet langer strafbaar in de Seychellen en op Nauru en kwam er in Botswana en Georgië wetgeving die discriminatie en geweld tegen LHBTI’s verbiedt.

Ook werd de Equal Rights Coalition (ERC) opgericht, een groep van landen die zich bijzonder inzet voor LHBTI-mensenrechten. Bij de Verenigde Naties werd een historische doorbraak bereikt: er kwam een onafhankelijke VN-expert die landen op de vingers tikt over de schending van LHBTI-mensenrechten.

[Bron: COC NL – Foto ministers Blok en Kaag: CC-Ministerie van Buitenlandse Zaken]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

The post COC doet voorstellen aan ministers Blok en Kaag appeared first on COC Nederland.

‘Neem maatregelen tegen bevelhebber homomartelingen Tsjetsjenië’

Neem maatregelen tegen de Tsjetsjeense bevelhebber Aboezaïd Vismoeradov. Die oproep doen COC en andere mensenrechtenorganisaties aan minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. Vismoeradov brengt momenteel een bezoek aan Nederland. Hij wordt in verband gebracht met het martelen en vermoorden van homomannen in Tsjetsjenië.

Aboezaïd Vismoeradov – bijgenaam de Patriot – is bevelhebber van de persoonlijke garde van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov. Op grond van berichtgeving in de Russische krant Novaja Gazeta is duidelijk geworden dat een van de detentiecentra in Tsjetsjenië waar homomannen gemarteld en vermoord werden onder bevel van Vismoeradov staat. Slachtoffers van de homovervolging in Tsjetsjenië hebben tegenover die krant verklaard dat Vismoeradov ook direct bij de martelingen betrokken is geweest. Zijn elite-eenheid Sobr Terek wordt ook al jaren in verband gebracht met mensenrechtenschendingen.

Novaja Gazeta meldt dat Vismoeradov dit weekend in Rotterdam is om in Ahoy de Tsjetsjeense MMA-vechter Abdoel Kerim-Edilov aan te moedigen.

Op YouTube en Instagram wordt door Vismoeradov en zijn aanhang uitbundig verslag gedaan van zijn bezoek aan Duitsland en ons land.

Mensenrechtenorganisaties, waaronder het COC, hebben het Duitse en Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag opgeroepen om het visum van Vismoeradov – tegen wie geen arrestatiebevel loopt – in te trekken. Het COC dringt er bij minister Koenders verder op aan om in EU-verband actie tegen Vismoeradov te nemen en te bezien of hij gearresteerd kan worden voor het schenden van LHBTI-mensenrechten.

[Bron: COC NL, Novaja Gazeta – Foto uit YouTube-filmpje met Aboezaïd Vismoeradov in Rotterdam]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

The post ‘Neem maatregelen tegen bevelhebber homomartelingen Tsjetsjenië’ appeared first on COC Nederland.

Eenvoudiger verblijfsvergunning Tsjetsjeense LHBT’s

LHBT’s uit Tsjetsjenië krijgen voortaan bijna automatisch asiel in Nederland, omdat er in die Russische deelrepubliek sprake is van systematische vervolging van LHBT’s. Dat schrijft staatssecretaris Klaas Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer.

COC Nederland heeft sinds de eerste berichten over de systematische vervolging van LHBT’s in Tsjetsjenië in april naar buiten kwamen aangedrongen op deze maatregel. Het COC is dan ook zeer positief over het besluit van de staatsecretaris en over het feit dat hij de ernst van de situatie voor LHBT’s in deze Russische deelrepubliek nu onderkent. In juni besloot Dijkhoff op aandringen van het COC en de SP-fractie in de Tweede Kamer, al om voorlopig geen LHBT-asielzoekers meer terug te sturen naar Tsjetsjenië. Die maatregel wordt nu dus definitief.

Staatssecretaris Dijkhoff maakt zijn besluit bekend in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij aanpassingen in het ambtsbericht over Rusland bekend maakt. Dijkhoff schrijft dat er in Tsjetsjenië sprake is van ‘ongeremde homohaat’, waarbij LHBT’s ‘niet alleen gearresteerd, maar ook gemarteld en in groten getale vermoord werden’. LHBT’s lopen bovendien het risico ‘om vermoord te worden, ook als zij zich eenmaal buiten Tsjetsjenië bevinden’. Daarmee is volgens Dijkhoff sprake van ‘systematische vervolging’.

Door de inzet van het COC werd in 2012 ook al besloten om LHBTI-asielzoekers uit Irak en Iran eenvoudiger asiel te verlenen.

[Bron: COC NL, Tweede Kamer – Foto staatssecretaris Dijkhoff: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

The post Eenvoudiger verblijfsvergunning Tsjetsjeense LHBT’s appeared first on COC Nederland.

Dijkhoff stuurt voorlopig geen LHBTI-asielzoekers terug naar Tsjetsjenië

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) stuurt voorlopig geen LHBTI-asielzoekers terug naar de Russische republiek Tsjetsjenië. Die toezegging deed hij woensdag in antwoord op vragen van SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Het COC drong al enige tijd op de toezegging aan.

Het COC vroeg de regering in mei per brief om, vooruitlopend op een nieuw ambtsbericht over Tsjetsjenië, geen enkele LHBTI-asielzoeker meer naar dat land terug te sturen. Als dat wel zou gebeuren, kan het mensen in levensgevaar brengen, zo schreef het COC. Aan die oproep geeft de staatssecretaris nu gehoor.

Het COC bereikte eerder dat er een nieuw ambtsbericht komt over de situatie voor LHBTI’s in Tsjetsjenië. Ambtsberichten bevatten landeninformatie waarmee asielverzoeken worden beoordeeld.

Volgens het huidige ambtsbericht over Tsjetsjenië is ‘homoseksualiteit niet openlijk bespreekbaar’. In werkelijkheid worden LHBTI’s in Tsjetsjenië geïnterneerd, gemarteld en vermoord, zo schreef het COC in april aan Dijkhoff. ‘Er gaapt een diepe kloof tussen ambtsbericht en werkelijkheid’, aldus het COC.

Het COC rekent er op dat het nieuwe ambtsbericht de levensgevaarlijke situatie voor LHBTI’s in Tsjetsjenië wél adequaat zal weergeven, en dat de regering op grond van die informatie helemaal geen LHBTI’s meer naar Tsjetsjenië zal terugsturen. Het nieuwe ambtsbericht verschijnt naar verwachting echter pas in de loop van 2017. Dankzij de toezegging van Dijkhoff aan de SP zullen er nu ook in de tussentijd geen LHBTI’s naar Tsjetsjenië worden uitgezet.

Dijkhoff heeft nog niet gereageerd op het verzoek van het COC om te helpen bij het evacueren van Tsjetsjeense LHBTI’s uit Rusland naar veilige landen. De mannen die gevlucht zijn uit Tsjetsjenië, zijn ook elders in Rusland niet veilig omdat ze gezocht worden door de Tsjetsjeense autoriteiten en door familieleden die uit zijn op eerwraak. Litouwen, Frankrijk, Duitsland, Canada en Argentinië hebben inmiddels wel aangeboden om gevluchte LHBTI’s uit Tsjetsjenië te evacueren en op te nemen.

[Bron: COC NL – Foto staatssecretaris Dijkhoff: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

The post Dijkhoff stuurt voorlopig geen LHBTI-asielzoekers terug naar Tsjetsjenië appeared first on COC Nederland.

45.000 handtekeningen voor Russische ambassadeur om Tsjetsjenië

COC-voorzitter Tanja Ineke bezorgde vandaag bijna 45.000 handtekeningen tegen vervolging van LHBTI’s in Tsjetsjenië bij de Russische Ambassade. Dat deed ze samen met Monique van Ravenstein van Amnesty International.

[Beeld: COC Nederland, Amnesty International, Ilya van Marle]

 

The post 45.000 handtekeningen voor Russische ambassadeur om Tsjetsjenië appeared first on COC Nederland.

45 Duizend handtekeningen voor Russische ambassadeur om Tsjetsjenië

Amnesty International en COC Nederland bezorgen op donderdag 1 juni bijna 45 duizend handtekeningen bij de Russische ambassadeur in Den Haag. De ondertekenaars eisen dat Rusland actie onderneemt tegen de vervolging van homomannen in Tsjetsjenië.

Amnesty en COC bezorgen de handtekeningen donderdag om 13 uur bij de Russische Ambassade in Den Haag. Ook leveren ze honderd zwarte ballonnen af met daarop de tekst #Chechnya100. De ballonen symboliseren de zeker honderd homoseksuele mannen die de door de Tsjetsjeense autoriteiten zijn geïnterneerd wegens hun (veronderstelde) seksuele oriëntatie.

In een brief bij de petitie roepen Amnesty en COC de Russische autoriteiten op tot actie tegen de vervolging van homomannen in de Russische republiek. Ze eisen dat Rusland de mannen in veiligheid brengt. Ook dringen ze aan op een onafhankelijk gerechtelijk onderzoek naar de kwestie en berechting van de daders. Ze verwijzen daarbij naar tal van mensenrechtenverdragen waaraan Rusland gebonden is.

De ruim 44.700 handtekeningen zijn afkomstig van bezorgde Nederlanders die de afgelopen maand de Amnesty-petitie tekenden.

Aanleiding voor de petitie waren berichten over de vervolging van homomannen in Tsjetsjenië die de onafhankelijke Russische krant Novaja Gazeta begin april naar buiten bracht. Die berichten werden later bevestigd door Amnesty en andere mensenrechtenorganisaties.

In Tsjetsjenië zijn de afgelopen maanden zeker honderd (verondersteld) homoseksuele mannen door autoriteiten gemarteld en opgesloten in interneringskampen. Zeker drie van de mannen zouden zijn vermoord; sommige bronnen melden dat het gaat om nog veel meer moorden. Journalisten die verslag doen van de vervolging worden bedreigd door de Tsjetsjeense autoriteiten; ook daartegen tekenen Amnesty en COC protest aan.

Vertegenwoordigers van de Tsjetsjeense regering stelden in een reactie op de berichten over vervolging dat er in Tsjetsjenië geen homoseksuelen zouden bestaan. Als dat wel zo zou zijn, zou hun familie ze ‘naar het adres sturen waarvan geen terugkeer mogelijk is’, daarmee implicerend dat ze vermoord zouden worden.

COC en Amnesty organiseerden op 19 april jl. een demonstratie op het Amsterdamse Homomonument tegen de vervolging van homomannen in Tsjetsjenië. Daarbij waren zo’n vijfhonderd mensen aanwezig.

Donaties voor Tsjetsjeense LHBTI’s zijn nog steeds hard nodig. SMS daarvoor RAINBOW naar 4333 (3 EUR/SMS) of maak een bijdrage over op NL84 ABNA 05188 61 457 t.n.v. COC Nederland o.v.v. ACTIE TSJETSJENIË. Met het geld brengen onze Russische collega’s Tsjetsjeense LHBTI’s in veiligheid.

[Bron: COC NL/Amnesty International – Foto’s Petitie: Ilja van Marle voor Amnesty – YouTube: Philip Tijsma voor COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

The post 45 Duizend handtekeningen voor Russische ambassadeur om Tsjetsjenië appeared first on COC Nederland.

Stuur geen LHBTI-asielzoekers terug naar Tsjetsjenië

Stuur geen LHBTI-asielzoekers terug naar de Russische republiek Tsjetsjenië. Die oproep doet COC Nederland vrijdag in een brief aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel).

De regering moet vooruitlopend op een nieuw ambtsbericht over Tsjetsjenië geen enkele LHBTI-asielzoeker naar dat land terugsturen, vindt het COC. Als dat wel gebeurt, kan dat mensen in levensgevaar brengen.

De regering informeerde het COC deze week per brief dat er een nieuw ambtsbericht komt over de situatie voor LHBTI’s in Tsjetsjenië. Het COC had daar eerder op aangedrongen. Ambtsberichten bevatten landeninformatie waarmee asielverzoeken worden beoordeeld.

Volgens het huidige ambtsbericht over Tsjetsjenië is ‘homoseksualiteit niet openlijk bespreekbaar’. In werkelijkheid worden LHBTI’s in Tsjetsjenië geïnterneerd, gemarteld en vermoord, zo schreef het COC in april aan Dijkhoff. “Er gaapt een diepe kloof tussen ambtsbericht en werkelijkheid”, aldus het COC.

Het COC rekent er op dat het nieuwe ambtsbericht de levensgevaarlijke situatie voor LHBTI’s in Tsjetsjenië wel adequaat zal weergeven, en dat de regering op grond van die informatie geen LHBTI’s meer naar Tsjetsjenië zal terugsturen. Het nieuwe ambtsbericht verschijnt naar verwachting echter pas in de loop van 2017.

In de brief van vrijdag vraagt het COC staatssecretaris Dijkhoff verder om te helpen bij het evacueren van Tsjetsjeense LHBTI’s uit Rusland naar veilige landen. De mannen die gevlucht zijn uit Tsjetsjenië, zijn ook elders in Rusland niet veilig omdat ze gezocht worden door de Tsjetsjeense autoriteiten en door familieleden die uit zijn op eerwraak.

De regering berichtte in haar brief aan het COC ook dat ze op verschillende manieren aandacht vraagt voor de vervolging van LHBTI’s in Tsjetsjenië en oproept tot actie. Zo kaartte het kabinet de kwestie aan bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres en bij de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Ook veroordeelde Nederland de vervolging in EU- en OVSE-verband en eiste Nederland met 23 landen van de Equal Rights Coalition een einde aan de vervolging. Ook in antwoord op Kamervragen van de SP-Kamerleden Sadet Karabulut en Jasper van Dijk liet de regering op 30 mei weten dat ze de situatie voor LHBTI’s in Tsjetsjenië op verschillende manieren aan de kaak stelt.   

[Bron: COC NL – Foto staatssecretaris Dijkhoff: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

The post Stuur geen LHBTI-asielzoekers terug naar Tsjetsjenië appeared first on COC Nederland.