COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

‘Stel duidelijke norm tegen online pesten’

Het COC roept scholen op om een duidelijke norm te stellen: online en offline pesten wegens seksuele oriëntatie en genderidentiteit is onacceptabel. Als het toch gebeurt moet de school optreden. De belangenorganisatie voor LHBTI’s reageert daarmee op onderzoek van het CBS waaruit blijkt dat lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren twee keer vaker te maken krijgen met online pesten.

Uit onderzoek dat het CBS op 10 januari publiceerde, blijkt dat 11,4 procent van de homo- of biseksuele internetgebruikers tussen de 12 en 25 jaar in 2018 te maken kreeg met online pesten. Bij heteroseksuele internetgebruikers in dezelfde leeftijdscategorie is dat 5 procent. Het gaat bijvoorbeeld om roddelen, pesten, stalken of dreigen met geweld, vaak met een seksuele (bij)bedoeling, op bijvoorbeeld WhatsApp en Instagram.

“Dat is natuurlijk gewoon ontzettend triest”, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Het is 2020, laten we nou eens accepteren dat het niet uitmaakt wat je seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken zijn, je moet gewoon jezelf kunnen zijn.”

De COC-voorzitter roept scholen op om een duidelijke norm stellen: “Of het nu gaat om online treiteren of schelden met homo, zeg als school ‘dat accepteren we niet en als het toch voorkomt treden we op,’ en doe dat vervolgens ook”.

‘Homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord en scholen treden daar vaak niet tegen op. Het COC hoort steeds weer van LHBTI-scholieren dat het beter gaat als hun school duidelijk stelling neemt en optreedt tegen pesten wegens seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Astrid Oosenbrug raadt LHBTI-jongeren die (online) gepest worden aan om steun te zoeken: ‘blijf er niet mee zitten, meld het bij je ouders, een docent of iemand anders die je vertrouwt, zodat er een oplossing kan komen.’ Ook kunnen leerlingen steun krijgen van COC’s GSA Netwerk.

Oosenbrug wil verder dat docenten al in hun opleiding leren hoe ze LHBTI-acceptatie kunnen bevorderen en dat nog duidelijker in de wet wordt vastgelegd wat er op dit punt van scholen verwacht wordt. Op aandringen van het COC zijn basis- en middelbare scholen sinds 2012 verplicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen.

[Bron: COC NL – Illustratie: GSA]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Onderzoek naar onvrijwillige behandeling intersekse kinderen

Er komt een onderzoek naar onvrijwillige en niet noodzakelijke medische behandelingen van intersekse kinderen. De Tweede Kamer nam op 3 december met algemene stemmen een voorstel aan dat Vera Bergkamp (D66) en Kirsten van den Hul (PvdA) hierover indienden bij het debat van 2 december over LHBTI-emancipatie. De Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID, TNN en COC hadden hiervoor gepleit en zijn blij dat er een onderzoek komt.

Intersekse personen krijgen nog altijd te maken met niet-noodzakelijke medische behandelingen zonder hun toestemming. Het gaat in het bijzonder om niet-noodzakelijke ingrepen bij minderjarige intersekse kinderen. Artsen proberen het lichaam van deze kinderen zonder noodzaak en zonder hun instemming in overeenstemming te brengen met wat volgens de heersende normen een ‘mannen-‘ of ‘vrouwenlichaam’ zou moeten zijn.

Nederland is hierover op de vingers getikt door het VN Comité tegen Foltering. Uit onderzoek in opdracht van de Duitse regering blijkt dat in dat land jaarlijks een kleine tweeduizend intersekse kinderen zonder hun toestemming dergelijke operaties ondergaan. In Nederland zal daar nu ook onderzoek naar gedaan worden. NNID, COC en TNN willen dat dit soort onvrijwillige operaties bij wet wordt verboden.

Veiligheid

Nevin Özütok (GroenLinks), Vera Bergkamp (D66), Jasper van Dijk (SP) en Kirsten van den Hul (PvdA) vroegen minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) tijdens het debat over LHBTI-emancipatiebeleid ook om maatregelen tegen anti-LHBTI geweld.

De Kamer stemde voor een voorstel van D66’ers Vera Bergkamp en Antjen Diertens om voetbalwedstrijden te laten stilleggen bij homofobe en antisemitische spreekkoren, net zoals dat nu gebeurt bij racistische spreekkoren.

Minister Van Engelshoven zegde toe een internationale conferentie te laten organiseren over de aanpak van geweld tegen transgender personen. PvdA en D66 wezen er tijdens het debat op dat er afgelopen jaar wereldwijd 331 transpersonen zijn vermoord. De minister zegde op verzoek van Kirsten van den Hul ook toe zich te gaan inzetten voor beter onderzoek naar geweld tegen transgender- en intersekse personen in Nederland.

VVD-woordvoerder  Zohair El Yassini (VVD) en D66’er Vera Bergkamp vroegen wanneer de regering komt met een verbod op LHBTI-genezing, zoals dat ook door COC en LKP bepleit wordt. De minister liet weten dat daar nu onderzoek naar wordt gedaan, dat in het voorjaar gepubliceerd wordt.

Lenny Geluk-Poortvliet (CDA) pleitte voor een sterkere rol van gemeentelijke antidiscriminatiebureau’s bij voorlichten, voorkomen en bestrijden van discriminatie. Minister Van Engelshoven beloofde om daarover, samen met staatssecretaris Raymond Knops, in gesprek te gaan met gemeenten.

Helaas verwees Van Engelshoven voor veel andere voorstellen van COC, TNN en NNID over de aanpak van anti-LHBTI geweld door naar haar collega Ferdinand Grapperhaus (Veiligheid & Justitie).

Minister Van Engelshoven zegde tijdens het debat toe dat lesbische paren en single vrouwen een KID-behandeling ook vanaf 1 januari 2020 vergoed krijgen. De huidige vergoedingsregeling loopt af op 31 december.

Verder vroegen verschillende partijen aandacht voor de positie van dakloze LHBTI-jongeren, drongen meerdere partijen aan op verbetering van de zorg voor transgender personen en vroeg Jasper van Dijk om sancties voor scholen die geen of negatieve aandacht besteden aan LHBTI-acceptatie.

[Bron: COC NL – Foto Tweede Kamer: CC-JvL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Doe meer voor veiligheid LHBTI’s’

Doe meer om de veiligheid van LHBTI-personen in Nederland te versterken. Die oproep doen COC, TNN en NNID in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer spreekt op maandag 2 december over LHBTI-emancipatie.

Op verzoek van COC, NNID en TNN nam de Tweede Kamer dit voorjaar verschillende voorstellen aan om de veiligheid van LHBTI-personen te verbeteren. Minister Ferdinand Grapperhaus (Veiligheid) heeft die voorstellen nog niet uitgevoerd.

Het ging onder meer om het aanstellen van politierechercheurs die gespecialiseerd zijn in het aanpakken van discriminatie. Alleen al de stad Londen kent 900 van die rechercheurs, in Nederland is er niet één.

Ook willen de belangenorganisaties en de Kamer dat de aanpak van discriminatie een verplicht onderwerp wordt op de politieacademie en dat de positie van Roze in Blauw wordt versterkt. De agenten van Roze in Blauw ondersteunen LHBTI’s onder meer bij het doen van aangifte van discriminatie.

COC, TNN, en de activisten van #ikbenhetzat demonstreerden het afgelopen jaar verschillende malen in Den Haag (foto). Ze vinden dat de regering te weinig doet tegen anti-LHBTI geweld en discriminatie. In Nederland krijgen zeven op de tien LHBTI’s in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld om wie ze zijn.

Dakloos

In de brief pleiten de organisaties ook voor betere jeugdhulp en opvang voor LHBTI-jongeren. Naar schatting zijn er in Nederland zeker 700 LHBTI jongeren dakloos. Uit onderzoek van kenniscentrum Movisie blijkt dat de hulpverlening aan deze groep nog veel te wensen overlaat.

De Kamer nam op 26 november een voorstel aan van Kamerlid Vera Bergkamp (D66) om deze problematiek aan te pakken. COC, NNID en TNN willen dat de regering daar nu mee aan de slag gaat. Op 14 december organiseert het COC samen met het Leger des Heils en HVI Querido een kerstconcert om aandacht voor deze problematiek te vragen.

Onnodige behandelingen

De organisaties pleiten in hun brief ook voor een wettelijk verbod in op niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse personen zonder hun toestemming. Met name minderjarige intersekse kinderen krijgen nog steeds te maken met zulke ‘femininiserende’ en ‘masculiniserende’ behandelingen.

Vergoeding KID

Ten slotte vragen de organisaties wat de stand van zaken is rond de vergoeding van KID-behandelingen voor vrouwenparen en single vrouwen. Begin dit jaar dreigde minister Bruno Bruins (Medische Zorg) een einde te maken aan die vergoeding. Activisten, Meer dan Gewenst, COC Nederland en andere organisaties riepen toen op om de vergoeding te behouden en bijna 100 duizend mensen tekenden een petitie.

Minister Bruins beloofde toen een tijdelijke vergoedingsregeling voor 2019 en een regeling voor de lange termijn in 2020. De belangenorganisaties willen weten of de nieuwe regeling inderdaad al op 1 januari 2020 gebruikt kan worden.

[Bron: COC NL – Foto: Geert van Tol Fotografie voor COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Uberchauffeur niet vervolgd

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de Uberchauffeur die een homopaar zou hebben uitgescholden en bespuugd niet vervolgen. Het OM seponeert de zaak, omdat er onvoldoende bewijs zou zijn om tot vervolging over te gaan. COC Nederland heeft contact met het homopaar en biedt hen ondersteuning aan bij het nemen van eventuele vervolgstappen.

Het homopaar werd afgelopen zomer na een gezellig Pride-feest uitgescholden voor ‘kankerhomo’s’ door een Uberchauffeur. Die wilde het homopaar niet in zijn taxi en zei dat ze moesten ‘opkankeren’. Nadat de beide mannen uitgestapt waren werden ze door de agressieve en intimiderende Uberchauffeur ook in het gezicht gespuugd.

De beide mannen hebben van het voorval onmiddellijke aangifte gedaan. De Uber-chauffeur werd verdacht van discriminatie, belediging en bedreiging.

Het OM zegt nu na bestudering van de verklaringen van alle betrokkenen – waarbij uitdrukkelijk ook gelet is op het discriminatie-aspect – tot het oordeel te zijn gekomen dat er ‘in juridische zin’ onvoldoende kan worden opgemaakt of de verdachte werkelijk strafbare feiten heeft gepleegd.

Het homopaar kan tegen de beslissing van het OM een klachtprocedure starten en de zaak voorleggen aan het gerechtshof in Amsterdam. Tegen AT5 hebben zij laten weten van plan te zijn om dat te gaan doen.

[Bron: COC NL, AT5 – Foto Uber Taxi: CC-Hipsta.space]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

COC Onderwijsdag 2019

Houd jij je bezig met diversiteit in de klas of wil je meer weten over het onderwerp? Op 23 november organiseert COC Tilburg-Breda i.s.m. COC Nederland een onderwijsdag over seksuele- en genderdiversiteit in de klas. Speciaal voor iedereen die affiniteit heeft met voorlichting, jongeren, onderwijs en LHBTI+. Met workshops over onder andere ‘intersekse’ door NNID, ‘inclusie en diversiteit’ door Colored Qollective en ‘seksuele integriteit’ door Stichting School en Veiligheid. Daarnaast zijn er pitches, is er een infomarkt en is er tijd om te netwerken.
Door het bijwonen van deze dag krijg je inzicht over hoe je kunt omgaan met diversiteit.

Aanmelden:
Meer informatie en aanmelden:tie: onderwijsdag.coctilburgbreda.nl
Deelname aan deze dag is gratis (incl. eten & drinken).

Zaterdag 23 november 2019, 10:00 uur – 17:00 uur
Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1, 4818 CR Breda
(Parkeren bij de locatie is gratis, de ingang van het parkeerterrein is gelegen aan de Molengracht. 

Transgenderpaar weer belaagd

Een Heerlens transgender paar, dat afgelopen zomer vanwege bedreigingen al moest verhuizen, is afgelopen woensdag opnieuw bedreigd. COC Limburg heeft contact met het stel en biedt hen waar nodig ondersteuning.

Het paar is flink geschrokken van de bedreigingen. Kristina Moretti zegt dat een busje opzettelijk op haar heeft willen inrijden en dat ze ook met de dood bedreigd is. Mogelijk door dezelfde twee mannen. Haar vriendin Adrianne Brink heeft het voorval van dichtbij meegemaakt. Na thuiskomst hebben ze de politie gebeld en het voorval gemeld.

De politie doet inmiddels onderzoek naar het voorval. Burgemeester Emile Roemer van Heerlen is ingelicht en houdt daarover nauw contact met de politie. Roemer zegt het voorval hoog op te nemen. Het paar zal donderdag formeel aangifte van het vooral doen.

Het COC wil dat minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) meer en steviger maatregelen neemt tegen anti-LHBTI-geweld. Zo pleit de organisatie o.a. voor het aanstellen van gespecialiseerde discriminatierechercheurs bij de politie.

Augustus jl. verhuisde het transgender paar, omdat ze geregeld lastig gevallen en uitgescholden werden door hangjongeren bij hun flat. Een van de vrouwen werd vorig jaar ook twee keer mishandeld door een van die jongeren. De dader is veroordeeld tot een straf van 100 uur taakstraf en 180 dagen jeugddetentie, waarvan 150 dagen voorwaardelijk. Na bemiddeling door burgemeester Roemer kreeg het paar een flat aangeboden in een andere wijk.

[Bron: COC NL, L1, AD – Foto Politie: CC-cocparisienne]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

Roze in Blauw viert jubileum met tentoonstelling

Deze week is het feest, want Roze in Blauw Amsterdam bestaat 20 jaar! Om dit te vieren – maar ook omdat het a.s vrijdag Coming Out Dag is – staat er de komende twee weken voor het stadhuis op de Amstel een prachtige expositie met foto’s van 20 jaar Roze in Blauw.

Het zijn vooral foto’s van evenementen waar Roze in Blauw zichtbaar aanwezig is geweest. “Iets wat we heel belangrijk vinden”, zegt Martin de Jong, die naast zijn functie van politieagent nauw betrokken is bij Roze in Blauw.

“Met de expositie willen we ook naar mensen buiten Nederland uitdragen, dat we het belangrijk vinden om op te komen en zorg te dragen voor de LHBTI+ gemeenschap. We zijn overigens niet het enige land maar zeker wel vooruitstrevend met dit initiatief. We vinden het belangrijk om in contact te staan met de mensen binnen de LHBTI+ community”, aldus De Jong.

Maak een foto op locatie en deel uw foto op Twitter met de hashtag #ProudtobeYourFriend. De leukste foto krijgt een speciale goodiebag van Roze in Blauw Amsterdam!

De expositie is niet het enige waarmee het jubileum gevierd zal worden. Op donderdag is er ook nog een feestelijke receptie in de ambtswoning van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.

Roze in Blauw is inmiddels een landelijk samenwerkingsverband van Roze in Blauw-teams uit alle politie-eenheden en diensten van de Nationale Politie. Deze teams zijn aanspreekpunt voor LHBTI’s binnen én buiten de politie.

[Bron: COC NL, VrijeTijd Amsterdam – Foto: Roze in Blauw-Facebook]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man zwaar mishandeld na online daten

Een 35-jarige man uit Eindhoven werd vrijdagavond 27 september rond 21.30 uur flink mishandeld tijdens een afspraak via een datingapp. In het park nabij de Laagveen in de Noord-Brabantse gemeente Dongen werd hij door twee mannen opgewacht en flink toegetakeld. De politie zoekt getuigen en onderzoekt of dit een homo-gerelateerd misdrijf is.

Het slachtoffer had via een datingapp contact met een andere man. Op die vrijdagavond stuurde zijn date een locatie door waar zij vervolgens afspraken. Bij het afgesproken park in Dongen zag de 35-jarige man niet diegene met wie hij had afgesproken. Ineens werd de man toch aangesproken door een langslopende man. Toen hij duidelijk maakte dat hij met iemand een afspraak had, kwam er ineens een tweede man bij. Direct werd hij door deze tweede man meerdere malen flink geslagen met een stok. Hiernaast werd hij beroofd van meerdere spullen, waaronder zijn autosleutels en telefoon. Nadat zij de man flink hadden mishandeld, gingen ze er even later vandoor.

Het slachtoffer zocht snel hulp bij een van de omwonenden. Hier werd de politie gebeld. Vervolgens werd de man door het ambulancepersoneel nagekeken en nam de politie een aangifte op. Mogelijk is het motief homo-gerelateerd. Dit heeft de politie in onderzoek. De spullen van het slachtoffer, met uitzondering van de telefoon, werden later teruggevonden in het park.

Signalement daders

Het gaat om twee mannen van rond de 20-jaar oud. De ene was rond de 1.85m lang, de ander iets kleiner. Een van hen droeg een blauwe trui met capuchon, de man met de stok droeg een zwarte jas met capuchon. Mogelijk zat de capuchon aan een trui onder de jas.

Bent u getuige?

De politie onderzoekt deze mishandeling en roept getuigen op zich via 0900–8844 te melden. U kunt meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800–7000) of via het Politie WhatsApp nummer 06–1220 7006. Het is ook mogelijk uw melding te doen via het netwerk Roze in Blauw.

[Bron: Politie.nl – Foto Politie: CC-cocoparisienne]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

‘Zoveelste signaal dat actieplan tegen anti-LHBTI-geweld noodzakelijk is’

Het COC vindt het voorstel van het Haagse VVD-raadslid Judith Oudshoorn-van Ginderen voor een wijkgerichte aanpak van discriminatie van LHBTI’s het zoveelste signaal waaruit blijkt dat een actieplan tegen anti-LHBTI-geweld noodzakelijk is. “Een veilige woonplaats zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn, ook voor LHBTI’s”, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

Uit cijfers van de CBS-veiligheidsmonitor blijkt dat LHBTI’s zich vaker onveilig voelen – ook in de eigen buurt – dan heteroseksuelen. En dat gevoel is niet onterecht: LHBTI’s zijn vaker slachtoffer van beledigingen, bedreigingen, geweld, vandalisme, diefstal en inbraak.

In De Telegraaf pleit Oudshoorn voor een wijkgerichte aanpak van die door LHBTI’s ervaren onveiligheid in hun buurt. Dit omdat ze van Haagse makelaars gehoord heeft dat die paren van gelijk geslacht regelmatig adviseren een bepaalde buurt links te laten liggen omdat daar bijvoorbeeld niet zonder negatieve reacties hand in hand kan worden gelopen.

“LHBTI’s krijgen ook in andere steden dan Den Haag te maken met fysiek of verbaal geweld. Zo is er onlangs nog een transgenderstel in Heerlen uit hun huis weggepest”, zegt Oosenbrug. “We zijn het geweld zat en pleiten dan ook al langere tijd bij het kabinet voor een steviger ‘actieplan anti-LHBTI geweld’ dan wat er nu ligt.”

Handreiking veilige wijken

Sinds 2017 ligt er ook een handreiking veilige wijken voor LHBTI’s, ontwikkeld door Natuurlijk Samen, een samenwerkingsverband van het COC, anti-discriminatiebureau Radar, Art.1, Kenniscentrum discriminatie Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, kenniscentrum Movisie en de Nationale Politie. Daarin staan adviezen en praktische tips voor gemeenten en wijkprofessionals om discriminatoir geweld in een vroeg stadium te herkennen en aan te pakken. De gemeente dient daarbij de regierol op zich te nemen. “In feite precies de integrale wijkgerichte ketenaanpak waar het Haagse raadslid Judith Oudshoorn-van Ginderen nu voor pleit”, zegt Oosenbrug.

Discriminatoir geweld tegen LHBTI’s is alleen effectief aan te pakken door een nauwe samenwerking tussen kabinet, gemeenten, politie en andere betrokken instanties waarbij plaatselijk de gemeente de regierol neemt. “De plannen liggen er. We roepen alle betrokkenen om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan”, zegt Oosenbrug.

[Bron: COC NL – Foto Hand-in-Hand: CC-torbakhopper]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Geweld tijdens Pride Amsterdam

Tijdens Pride Amsterdam hebben zich minstens twee anti-LHBTI-geweldsincidenten voorgedaan. Een lesbisch stel werd in elkaar geslagen en een homopaar werd uitgescholden en bespuugd door een Uberchauffeur. Het COC heeft contact opgenomen met de slachtoffers om hen te ondersteunen. COC Nederland dringt bij het kabinet al een tijd aan op meer maatregelen tegen anti-LHBTI-geweld, in het bijzonder op gespecialiseerde discriminatierechercheurs bij de politie.

Lesbisch stel in elkaar geslagen

Het lesbische paar werd zaterdagochtend in het centrum van Amsterdam door twee mannen op een scooter in elkaar geslagen. De vrouwen liepen hand in hand in de Zandstraat. Een van de mannen op de scooter riep hen toe: “Oh, jullie zijn zo hot, mogen we met jullie meedoen?”, waarop een van de vrouwen antwoordde: “Rot op, rijd gewoon door.” Reden voor de mannen af te stappen en de vrouwen in het gezicht te slaan. De vrouwen lopen beide blauwe plekken, een kapotte lip en een gezwollen neus op. Ze noemen het een traumatische ervaring. Een van hen stelt dat ze ‘geluk’ hebben gehad. “Dit had zoveel erger kunnen uitpakken.”

Beide vrouwen hebben aangifte gedaan bij de politie, maar die meldde volgens hen dat de kans dat de daders worden gepakt klein is omdat er geen kenteken van de scooter bekend is. Woordvoerder van de politie Jelmer Geerds laat in een reactie aan Het Parool weten dat de politie uitgebreid onderzoek doet, o.a. door het bekijken van camerabeelden in het gebied. “Het is een voorbarige conclusie om te stellen dat de kans dat de daders gepakt gaan worden zeer klein is. Feit is dat op dit moment de aanknopingspunten niet overvloedig zijn, maar dat doet niets af aan het feit dat we deze zaak grondig onderzoeken en de verantwoordelijken voor deze mishandeling absoluut willen aanhouden,” aldus Geerds.

Het lesbisch stel krijgt ondersteuning van het COC.

Homopaar uitgescholden en bespuugd door Uberchauffeur

Afgelopen zondag werd een homopaar na een gezellig Pride-feest uitgescholden voor ‘kankerhomo’s’ door een Uberchauffeur. Die wilde het homopaar niet in zijn taxi en zei dat ze moesten ‘opkankeren’. Nadat de beide mannen uitgestapt waren werden ze door de agressieve en intimiderende Uberchauffeur ook in het gezicht gespuugd.

Een van de mannen zegt tegen AT5 dat het voorval hem heeft getraumatiseerd en geshockeerd. “Dit is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Dit is onacceptabel”, zegt hij. Zijn vriend voegt daar aan toe dat hij nooit had verwacht dat hen zoiets zou overkomen. “En al helemaal niet tijdens de Pride!”

Beide mannen hebben aangifte gedaan wegens belediging, bedreiging en discriminatie en krijgen daarbij ondersteuning van Roze in Blauw en COC Nederland. Het homopaar heeft het voorval ook bij Uber gemeld. Dat lukte hen overigens niet met de ‘discriminatieknop’ die Uber net voor Pride Amsterdam op de app heeft laten installeren. Een Uber-woordvoerder laat aan AT5 weten: “Wij nemen deze klacht uiterst serieus en zijn dit incident aan het onderzoeken, zodat we passende maatregelen kunnen nemen.”

Actieplan

COC Nederland pleit, samen met o.a. TNN, NNID en het activistencollectief #ikbenhetzat, al een tijd bij minister Ferdinand Grapperhaus (Veiligheid) voor meer maatregelen tegen anti-LHBTI-geweld. Het COC wil in het bijzonder dat er bij de politie gespecialiseerde discriminatierechercheurs komen, maar de minister weigert vooralsnog om aan die wens tegemoet te komen.

[Bron: COC NL, Het Parool, AT5 – Foto Politie: CC-cocoparisienne]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?