veiligheid

 

Het COC zet zich in voor een Nederland waar lhbti+ mensen zich veilig kunnen voelen om zichtbaar zichzelf te zijn. We dringen bij politiek, Openbaar Ministerie (OM) en politie aan op stevige maatregelen tegen discriminatie, pesten en geweld. COC Midden-Gelderland heeft korte lijnen met politie, OM en antidiscriminatiebureau Vizier Oost zodat problemen rond veiligheid snel gesignaleerd en aangepakt kunnen worden.

je veilig voelen

Veilig op straat
Op straat en in de openbare ruimte moet iedereen zich veilig voelen. Ook als je hand in hand loopt met je partner, en wanneer je jezelf anders presenteert dan de status quo. Uit onderzoek door de provincie Gelderland blijkt dat veertig procent van de lhbti+ mensen die in Gelderland wonen, zich geregeld niet veilig voelt. Een deel daarvan overweegt zelfs om hierdoor te verhuizen. Vijftien procent van die groep geeft aan zich vaak onveilig te voelen op werk of school. ‘Wij lopen niet hand in hand over straat. Ik heb toch een alertheid, omdat ik nooit weet wie ik ga aantreffen’, zegt een ondervraagde die daarmee het onveilige gevoel wil onderstrepen. Het onderzoek is gedaan onder 5.500 mensen. De groep lhbti+ mensen geeft veel vaker dan andere groepen aan zich niet thuis te voelen in hun eigen buurt, de buurt niet gezellig te vinden of een onveilig gevoel in hun woonomgeving te hebben. Ouderen voelen zich vaak genoodzaakt niet uit te komen voor hun geaardheid als ze worden opgenomen in een verzorgingshuis omdat ze deze omgeving als niet veilig inschatten.

Contact met de politie
De politie in ons voorzieningsgebied heeft er duidelijk voor gekozen homoseksualiteit in de samenleving en bij de politie als gewoon te beschouwen. Er is overleg met de Politie (Roze in Blauw) en het Openbaar Ministerie. Men wil actief bekijken hoe discriminatie voorkomen kan worden en kan worden aangepakt. Er wordt zelden aangifte gedaan, of de aangifte wordt niet herkend als een lhbti+ gerelateerd incident. De komende jaren zal het contact met politie en OM gehandhaafd worden en we blijven er naar streven om de aangiftebereidheid binnen de doelgroep te vergroten. 

voorbeelden van strafbaar geweld 

Uitgescholden worden

Bedreigd worden: zowel mondelinge bedreigingen als bedreigd worden met een wapen 
Achterna worden gezeten of de weg versperd worden, bijvoorbeeld met een auto of scooter.
Je eigendommen (bijvoorbeeld je auto, of fiets) worden expres vernield of stuk gemaakt.
Ongewenste aanrakingen (seksuele intimidatie). Bijvoorbeeld vastgepakt worden.
Fysiek geweld. Bijvoorbeeld bekogeld worden, geschopt of geslagen worden.
Stelselmatig worden lastig gevallen (stalking).

 voorbeelden niet-strafbaar geweld

Uitgelachen worden.
Roddels die over je verspreid worden.
Flauwe grappen die over je gemaakt worden.
Vervelende  uitlokkende opmerkingen krijgen, bijvoorbeeld als iemand 
vraagt of hij of zij mee mag doen in de relatie tussen jou en je partner.

melding of aangifte?

Meldpunt Discriminatie
In iedere Nederlandse gemeente is er een onafhankelijk meldpunt waar burgers en professionals terecht kunnen voor advies, registratie en bijstand bij incidenten. Ieder incident waarbij sprake is van discriminatie, pesten of structurele uitsluiting is belangrijk om te melden!

Voel je je gediscrimineerd? Heb je discriminatie waargenomen? Maak dan hier een melding.

Je kunt een melding maken als je je gediscrimineerd voelt of als je in jouw omgeving discriminatie ziet. Ook als je twijfelt of iets discriminatie is kan Vizier Oost jou van dienst zijn.
Ook als je geen hulp of advies nodig hebt is het goed om te melden. Dan weten wij beter waar en hoe discriminatie voorkomt. Op basis van de meldingen en signalen die wij krijgen kunnen we beleidsmakers en verantwoordelijken stimuleren passende maatregelen te nemen.

Aangifte

Als je slachtoffer bent geworden van anti-lhbti+ geweld, dan kan je hier aangifte van doen. Door aangifte te doen, stel je de politie op de hoogte van wat er is gebeurd. Ook geef je hiermee aan dat je wilt dat de dader wordt vervolgd. Als er genoeg informatie beschikbaar is, zal de politie een onderzoek starten. Naar aanleiding van dit onderzoek is het mogelijk dat de dader wordt vervolgd en kan je eventueel de schade op de dader verhalen. Hiernaast kan de informatie die je geeft tijdens de aangifte heel nuttig zijn voor de politie. Zo kan de politie bijvoorbeeld op bepaalde plekken in jouw wijk vaker surveilleren.

Wil je (nog) geen aangifte doen?

Dan kan je een melding maken bij de politie. Met een melding stel je de politie op de hoogte van wat er is gebeurd. De politie zal na een melding geen onderzoek instellen, tenzij het om heel ernstige feiten gaat die gemeld worden. Toch kan een melding heel nuttig zijn. Allereerst omdat de politie ook de informatie uit meldingen gebruikt om preventief te werk te gaan. Mocht je op een later moment nog een melding of aangifte doen, dan wordt er rekening mee gehouden dat je al eerder een melding hebt gemaakt.

contactgegevens

Wij ontvangen af en toe vragen van lhbti+ mensen die te maken hebben gehad met verbaal of fysiek geweld. Heb je zelf te maken gehad met geweld, of ken je iemand die dit heeft meegemaakt?  Neem dan contact op met de politie. 

Wil je een incident melden bij de politie?
Ga dan naar: www.politie.nl/melden.

Voor aangifte: www.politie.nl/aangifte


Wil je in contact komen met het antidiscriminatiebureau? Kijk dan op de volgende pagina: vizieroost.nl.