voorlichting

 

COC Midden-Gelderland verzorgt interactieve voorlichtings-lessen over seksuele diversiteit en genderidentiteit.

Met name onder jongeren zijn seksuele diversiteit en genderidentiteit vaak spannende onderwerpen. Tijdens een voorlichtingsles gaan vrijwilligers van het COC op basis van eigen ervaringen en verhalen in gesprek met de deelnemers. 

Voorliching door het COC

Scholen behoren voor kinderen veilige havens te zijn, waarin ze zichzelf kunnen zijn in al hun diversiteit. Een school waar een homojongere wordt gepest, is tenslotte ook voor andere leerlingen geen veilige omgeving. Het geven van voorlichting over (homo)discriminatie op scholen zal dan ook fors uitgebreid worden. Voor het benaderen van de scholen zullen we gebruik maken van de contacten van diverse partners, in eerste instantie vooral via persoonlijke benadering. Werving van voorlichters en acquisitie van scholen zijn twee speerpunten van dit project. Met de beschikbare projectgelden is het mogelijke om de werving en de acquisitie gedegen aan te pakken. De vrijwilligers volgen gerichte trainingen, zodat wij competente voorlichters leveren voor deze taak. 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

is voorlichting nog wel nodig?

Nederland is toch één van de meest tolerante landen ter wereld als het gaat om homoseksualiteit? En is het niet zo dat de acceptatie in Nederland niet alleen al groot ìs, maar ook nog steeds groter wordt?

Onderzoek wijst inderdaad uit dat slechts een kleine minderheid van de Nederlanders homoseksualiteit afwijst. De omvang van die minderheid is ook al jarenlang stabiel. Tussen 1968 en 2008 is steeds periodiek gemeten in hoeverre Nederlanders het eens waren met de stelling dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen vrij moeten zijn om hun leven te leiden zoals zij dat willen. In 1968 was 36% het hiermee oneens. In 1980 was dit nog 7% en sindsdien is hier maar weinig aan veranderd.

Ondanks dit algemene positieve beeld is er echter meer aan de hand. Zo vindt ongeveer de helft van de leerlingen in het voortgezet onderwijs dat je op school beter niet voor je homoseksualiteit kunt uitkomen (Weerbaar en divers, Inspectie van het Onderwijs, 2009). Ook vinden lesbische, homoseksuele en biseksuele scholieren school, in vergelijking met heteroseksuele scholieren, minder leuk, spijbelen ze vaker, ervaren ze een negatievere sfeer in de klas en minder steun van docenten, en worden ze meer gepest (Jongeren en seksuele oriëntatie, SCP, 2015). Verder zijn er sterke aanwijzingen dat zelfmoordpogingen en zelfmoordgedachten vaker voorkomen bij homojongeren dan bij heterojongeren. 

Voor LHBT-scholieren lijkt de acceptatie dus nog niet zo vanzelfsprekend en is er nog steeds actie nodig. Een vanzelfsprekende manier om verandering te bewerkstelligen is voorlichting. Dit kan op de al genoemde klassieke manier door voorlichters van het COC uit te nodigen en hun in gesprek met leerlingen/studenten te laten gaan. Er bestaat echter ook de mogelijkheid van een workshop voor docenten waarin docenten met het thema seksuele diversiteit en onderwijs aan de slag gaan. Voor beide opties vind je hieronder uitgebreide informatie. 

Wil je een voorlichting aanvragen? Vul dan het intakeformulier in. Het team voorlichting probeert haar voorlichtingen zoveel mogelijk op maat aan te bieden. Dit betekent dat ook aanvragen voor voorlichtingen voor groepen anders dan leerlingen, studenten en docenten welkom zijn. Hieronder kan informatie voor voorlichtingslessen op scholen en de workshop over seksuele diversiteit voor docenten gedownload worden, evenals de desbetreffende intake formulieren. 

Het COC boekt mooie resultaten


Ongeveer tweederde van de middelbare scholen in Nederland heeft inmiddels een GSA (Gender & Sexuality Alliance).

Het COC boekt mooie resultaten


Ongeveer tweederde van de middelbare scholen in Nederland heeft inmiddels een GSA (Gender & Sexuality Alliance).

Het COC boekt mooie resultaten


Ruim vijfhonderd COC-vrijwilligers geven jaarlijks zo’n 1500 voorlichtingslessen op school in heel Nederland. 

Het COC boekt mooie resultaten


Dankzij de belangenbehartiging van het COC is voorlichting over LHBTI’s sinds 20I12 verplicht op alle basis- en middelbare scholen.

contact

Wilt u zich aanmelden voor voorlichting op uw school, verenging, instelling of wilt u dat wij tijdens uw evenement aanwezig zijn om bezoekers voor te lichten?  Heeft u nog vragen over onze voorlichting?


Neem dan contact op met onze werkgroep voorlichting via [email protected]