COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

AutiRoze

De netwerkborrel van AutiRoze is er voor mensen met autisme. We organiseren regelmatig ontmoetingsactiviteiten en werken aan het bespreekbaar en zichtbaar maken van autisme. Onze netwerkborrel heeft een informeel karakter en is gericht op ontmoeten, gezelligheid en ruimte voor een goed gesprek. Daarnaast zullen we zo nu en dan ook uitjes organiseren.

We organiseren de netwerkborrel elke  tweede zondag van de maand vanaf 16:00 uur in ons eigen café St. Catharinaplaats 10 in Arnhem.

autiroze

Iedereen is welkom, maar AutiRoze is er primair voor LHBT volwassenen (18 jaar en ouder) met autisme die gemiddeld of hoog functioneren. Het gaat dan zowel om mensen die een officiële diagnose hebben als mensen die vermoeden dat ze autisme hebben.
De activiteiten zijn ingericht op mensen die zelfstandig kunnen functioneren. De eerste keer mag je een begeleider meenemen, maar liever niet steeds.

Als je voor de eerste keer AutiRoze wilt bezoeken, maar je voelt je wat onzeker, maak dan van tevoren een afspraak met de teamleider van AutiRoze, zodat je niet als onbekende alleen naar binnen hoeft te komen. Dit kan per:
E-mail: info@cocmiddengelderland.nl, of
Telefoon: (026) 442 31 61.

LET OP: Deze netwerkborrel is NIET bedoeld voor mensen die zowel een verstandelijk beperking hebben alsmede een vorm van autisme. Deze mensen zijn van harte welkom op onze Soos.

Waarom we een netwerkborrel speciaal voor LHBT’ers met autisme?

Hieronder een greep uit de dingen die LHBT’ers met autisme tegen kunnen komen.

Kleiner sociaal netwerk
Mensen met autisme hebben vaker moeite met contacten leggen en onderhouden, waardoor ze een kleiner sociaal netwerk en minder vrienden hebben om bijvoorbeeld mee uit te gaan.

Dubbel uit de kast komen
Voor mensen met autisme is het vaak lastig om uit de kast te komen voor hun autisme (een “coming-aut”). Ze worden niet geloofd, niet serieus genomen of het is moeilijk bespreekbaar. LHBT’ers met autisme hebben in feite dus een dubbele coming-out.

Prikkels
Mensen met autisme hebben moeite met te veel prikkels, zoals harde muziek, lichten en grote groepen mensen etc. Daarom zullen ze minder snel uitgaan of deelnemen aan (gay) evenementen.

Sociale contacten
Mensen met autisme vinden het vaak lastig om over koetjes en kalfjes te praten. Emoties van anderen te begrijpen en te zien is ook vaak lastig. Mensen met autisme nemen dingen snel letterlijk.

Emoties van anderen begrijpen en zien is ook vaak lastig. Non-verbale communicatie zien en begrijpen is vaak lastig.

Ook hebben mensen met autisme vaak bijzondere specifieke interesses. Hierdoor voelen zij vaak minder aansluiting met anderen, en kunnen ze zich snel eenzaam voelen.

Houterige motoriek
Mensen met autisme hebben vaak houterige motoriek, het zijn bijvoorbeeld vaak geen goede dansers.

Slecht zelfbeeld
Mensen met autisme hebben vaak slecht een onvolledig zelfbeeld. Dit maakt het moeilijker contacten te leggen en relaties aan te gaan en geeft veel onzekerheid.

Partnerkeuze
Meer moeite om een partner te vinden die hun (autisme) begrijpt. Er zijn veel LHBT’ers met autisme die single zijn. Iemand met autisme heeft vaak een partner die ook autisme heeft.

Later volwassen worden
Mensen met autisme hebben vaak meer tijd nodig om volwassen te worden en er kan verschil bestaan tussen hun intellectuele en sociale leeftijd.

Ook goed om te weten
De meeste mensen met autisme zien autisme niet als ziekte maar als deel van hun persoon, met goede en slechte kanten. Mensen met autisme zijn geen “patiënten”.

Veel problemen die mensen met autisme ervaren komen doordat de maatschappij op een andere groep mensen is ingericht. Autisme is, net als homoseksualiteit, diversiteit.

Er zijn hele discussies over of je het “autisten” of “mensen met autisme” noemt. Veel mensen ervaren het woord “autist” als negatief, vandaar dat AutiRoze het niet gebruikt.

De diversiteit onder mensen met autisme is zeer groot. Aan sommigen kun je beter zien dat ze autisme hebben dan anderen. Sommigen werken fulltime, anderen zijn volledig arbeidsongeschikt.

Er is ook een groot man-vrouw verschil. Autisme bij vrouwen word minder snel opgemerkt. Een mogelijke verklaring hier van zou kunnen zijn dat vrouwen van nature een socialer wezen zijn, en op een andere manier worden opgevoed dan mannen.

Autisme heeft ook veel voordelen, bijvoorbeeld: creatief, betrouwbaar, loyaal, goed in details zijn.

De netwerkborrel van AutiRoze is er elke  tweede zondag van de maand vanaf 16:00 uur.