COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

COC Midden-Gelderland

COC Midden-Gelderland is een lidvereniging van de Federatie COC Nederland. COC Midden-Gelderland is in 1953 opgericht en is hiermee één van de oudste COC lidverenigingen. In 2018 viert het COC Midden-Gelderland haar 65-jarige bestaan.

Het Bestuur

Bestuursleden worden binnen het COC Midden-Gelderland gekozen door stemming in de Algemene Ledenvergadering voor een termijn van 2 jaar. Zij kunnen tot maximaal 3 termijnen gekozen worden. Op dit moment bestaat het bestuur uit vier leden.

Voorzitter: Jeroen van Duuren
Secretaris: Joris Brandts
Penningmeester: Jan van Dijk
Algemeen bestuurslid: Tineke Hassing
Algemeen bestuurslid: Vera Mulder

Als je het bestuur in één keer een e-mailtje wilt sturen, dan kun je dat hier doen.