COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

Disclaimer

Disclaimer website en e-mail

WEBSITE

Auteursrechten
Op het tekst- en beeldmateriaal van deze website berusten auteursrechten. Overname is uitsluitend toegestaan met bronvermelding COC Midden-Gelderland. Alle rechten voorbehouden.

Privacy statement
COC Midden-Gelderland verzamelt geen persoonsgegevens met betrekking tot uw bezoek aan deze website. Op de verwerking van door u verstrekte persoonsgegevens – bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt als lid van het COC – is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Externe links
Voor uw informatie wordt in onze berichten of vanaf onze website soms doorgelinkt naar andere websites. Die websites verkondigen niet altijd het COC standpunt. COC Midden-Gelderland of COC Nederland kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van die websites.

Website en cookies
Sommige delen van onze websites sturen een ‘cookie’, naar uw computer. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u deze website opnieuw bezoekt. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op www.cookiecentral.com.

E-MAIL

U hebt een e-mail ontvangen van COC Midden-Gelderland
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit elektronisch bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van dit bericht contact op te nemen met afzender.

You have received an e-mail from COC Midden-Gelderland
No rights can be derived from this message. This electronic message is intended only for the addressee. Should you have received this message in error, you are kindly requested to delete it and inform the sender. Should you question the accuracy or the completeness of this message, you are advised to contact the sender.

vragen, opmerkingen
Voor vragen en opmerkingen kunt u emailen naar info@cocmiddengelderland.nl.