COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

Downloads

Op deze pagina plaatsen wij de belangrijke downloads van onze vereniging:

Actuele Statuten (Afschrift van statutenwijziging) COC Midden-Gelderland

ALV2020

Jaarstukken 2019

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Beleidsplan 2020-2022