informatie

Op deze pagina vindt u informatie over het COC,  de voorlichtingen die wij geven, het werk van het COC als belangenbehartiger en het thema veiligheid. 

jouw belangen

Het COC Midden-Gelderland is dé belangenbehartiger voor LHBTI'ers in haar werkgebied. 

voorlichting 

Het COC organiseert voorlichtingen over seksuele diversiteit aan leerlingen in het voortgezet onderwijs.

veiligheid

Het COC zet zich in voor een Nederland waar LHBTI’ers zich veilig kunnen voelen om zichtbaar zichzelf te zijn. 

over het coc

Het COC is de oudste belangenorganisatie voor LHBTI'ers  in de wereld en werd opgericht in 1951.

Meest gestelde vragen 

Invullen

Meest gestelde vragen 

Invullen

Meest gestelde vragen 

Invullen