COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

Veiligheid

veiligheid

 

 

Wij ontvangen af en toe vragen van LHBT’s, die te maken hebben gehad met verbaal of fysiek geweld. Heb je zelf te maken gehad met geweld, of ken je iemand die dit heeft meegemaakt? Dan kun je op deze pagina meer informatie vinden.

Wil je een incident melden bij de politie? Ga dan naar: www.politie.nl/melden.

Voor aangifte: www.politie.nl/aangifte

Wil je in contact komen met het antidiscriminatiebureau? Kijk dan op de volgende pagina: www.art1gelderlandmidden.nl.

Waarom naar de politie?

Vaak zijn LHBT’s terughoudend in het melden van geweld. Je denkt dat het niet belangrijk is, dat geweld niet valt te bewijzen, dat geweld melden geen verschil zal maken of dat de politie niets met de melding doet. Bij LHBT’s speelt mee dat ze een dikke huid hebben. Als ze iets vervelends meemaken dan wordt er al snel gedacht: ‘dit hoort er nou eenmaal bij’. Maar: geweld hoort er helemaal niet bij. Om geweld tegen LHBT’s aan te pakken is het belangrijk dat incidenten worden gemeld.

Als je slachtoffer bent geworden, dan kan de politie het volgende doen:

Extra surveilleren op plekken waar veel anti-LHBT geweld plaats vindt.
Bij voldoende bewijs de dader strafrechtelijk vervolgen.
Een agent(e) in gewone kleding (niet in uniform) kan op de plek waar veel geweld voorkomt, bijvoorbeeld haar vrouwelijke partner kussen of hand-in-hand lopen en zodra hier dan met agressie op gereageerd wordt door anderen, de daders oppakken.
Het registreren en opnemen in de statistieken: zo wordt inzichtelijk hoe vaak anti-LHBT geweld voorkomt, waardoor het beter kan worden aangepakt.

 

Melding of aangifte?

 

Aangifte

Als je slachtoffer bent geworden van anti-LHBT geweld, dan kun je hier aangifte van doen. Door aangifte te doen, stel je de politie op de hoogte van wat er is gebeurd. Ook geef je hiermee aan dat je wilt dat de dader wordt vervolgd. Als er genoeg informatie beschikbaar is, zal de politie een onderzoek starten. Naar aanleiding van dit onderzoek is het mogelijk dat de dader wordt vervolgd en kun je eventueel de schade op de dader verhalen. Hiernaast kan de informatie die je geeft tijdens de aangifte heel nuttig zijn voor de politie. Zo kan de politie bijvoorbeeld op bepaalde plekken in jouw wijk vaker surveilleren.

Wil je (nog) geen aangifte doen?

Dan kun je een melding maken bij de politie. Met een melding stel je de politie op de hoogte van wat er is gebeurd. De politie zal na een melding geen onderzoek instellen, tenzij het om heel ernstige feiten gaat die gemeld worden. Toch kan een melding heel nuttig zijn. Allereerst omdat de politie ook de informatie uit meldingen gebruikt om preventief te werk te gaan. Mocht je op een later moment nog een melding of aangifte doen, dan wordt er rekening mee gehouden dat je al eerder een melding hebt gemaakt.

Wat is strafbaar?

Voorbeelden van niet-strafbaar geweld zijn

Uitgelachen worden;
Roddels die over je verspreid worden;
Flauwe grappen die over je gemaakt worden;
Vervelende opmerkingen krijgen, zoals een man die een vrouw en haar vriendin vraagt of hij mee mag doen.

 

Voorbeelden van strafbaar geweld:

Bedreigd worden: zowel mondelinge bedreigingen als bedreigd worden met een wapen is strafbaar;
Uitgescholden worden;
Achterna worden gezeten of de weg versperd worden, bijvoorbeeld met een auto of scooter;
Je eigendommen (bijvoorbeeld je auto, fiets, brievenbus of voordeur) worden expres vernield of stuk gemaakt;
Ongewenste aanrakingen (seksuele intimidatie). Bijvoorbeeld een hand op je billen, vastgepakt worden of in je kruis gegrepen worden;
Fysiek geweld. Bijvoorbeeld bekogeld worden, geschopt of geslagen worden;
Stelselmatig worden lastig gevallen (stalking).

 

Bij welke organisaties kan ik nog meer terecht?

Ben je het slachtoffer geworden van een (gewelds)misdrijf? Dan kun je terecht bij Slachtofferhulp. Kijk op www.slachtofferhulp.nl.
Heb je te maken (gehad) met een situatie van geweld in de privésfeer? Dan kun je terecht voor informatie, hulp en advies bij een Steunpunt Huiselijk Geweld in jouw regio. Kijk op www.vooreenveiligthuis.nl. Je kunt ook aangifte hiervan doen. Kijk daarvoor op www.politie.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld.
Een veilig thuis: Ben je slachtoffer geworden van een incident waarbij sprake was van discriminatie? Dan kun je behalve bij de politie ook terecht bij het antidiscriminatiebureau. Kijk op www.art1gelderlandmidden.nl.
Veiligheid in de buurt: Heb je last van buurtbewoners die moeilijk doen over jouw seksuele voorkeur en/of gender identiteit? Het is dan aan te raden om contact op te nemen met bijvoorbeeld een sociaal wijkteam in jouw buurt of een buurtregisseur. Zijn die er niet? Dan kun je vaak terecht bij een (andere) opbouwwerker, sociaal of maatschappelijk werker in jouw buurt. Bespreek eventueel de mogelijkheden van jouw buurt met de politie of de huisarts. Kijk op www.natuurlijksamen.org.
Veiligheid op school: Zijn er medeleerlingen die vervelend doen vanwege jouw seksuele voorkeur of genderidentiteit? Laat dit dan weten aan je mentor, een leerlingenbegeleider, vertrouwenspersoon of schoolmaatschappelijk werker. Zij kunnen met je meedenken over wat je hier aan kunt doen.

Meld discriminatie via je mobiele telefoon: download de gratis app Discriminatie melden via de Androidstore of de iPhonestore.