COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

Minister Van Engelshoven bezoekt COC

Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie, OCW) bracht donderdagochtend een kennismakingsbezoek aan COC Nederland. Ze sprak onder meer met LHBTI-scholieren, asielzoekers en biculturele LHBTI’s. Ook maakte ze kennis met vrijwilligers en medewerkers van het COC en partnerorganisaties TNN en NNID.

Van Engelshoven werd ontvangen door COC-voorzitter Tanja Ineke. Die liet weten gelukkig te zijn dat de minister al zo snel de LHBTI-gemeenschap bezoekt. ‘Daaruit  spreekt een grote betrokkenheid met emancipatie,’ aldus de COC-voorzitter. Ineke gaf aan het positief te vinden dat veel maatregelen uit COC’s Regenboog Stembusakkoord in het regeerakkoord zijn opgenomen.

Het werkbezoek stond in het teken van LHBTI’s in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De minister sprak daarover met mbo-scholieren, docenten, COC-medewerkers en acteurs die op mbo’s voorstellingen spelen over seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Hoewel de situatie voor LHBTI’s in het mbo relatief slecht is – bijna twee derde van de LHBTI’s in het mbo krijgt te maken met homonegativiteit – is bevorderen van LHBTI-acceptatie op dit schooltype nog niet verplicht. Dat is wel het geval in het basis- en middelbaar onderwijs. In COC’s Regenboogakkoord en in het regeerakkoord is afgesproken dat LHBTI-acceptatie ook in het mbo een verplicht onderwerp wordt.

De minister sprak met biculturele LHBTI’s over acceptatie in Turks-, Marokkaans- en Surinaams-Nederlandse kringen. Het gesprek met asielzoekers ging over de situatie in asielzoekerscentra en met scholieren sprak de minister over acceptatie in het onderwijs. De aanwezigen lichten toe hoe ze samen met COC-medewerkers werken aan LHBTI-acceptatie.

De minister sprak tijdens het bezoek ook uitgebreid met vertegenwoordigers van TNN en NNID over de emancipatie van trans- en intersekse personen in Nederland, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt en in de medische zorg.

 

Beeld: Minister Ingrid van Engelshoven (midden, paars met broche) omringd door vertegenwoordigers van de LHBTI-gemeenschap, TNN, NNID en COC, foto Geert van Tol.

The post Minister Van Engelshoven bezoekt COC appeared first on COC Nederland.

Australië kiest massaal voor openstelling huwelijk

Bijna tweederde van de Australiërs heeft YES gestemd in het postreferendum over de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Het COC feliciteerd Australië en de Australische LHBTI-gemeenschap met het behaalde resultaat!

De uitslag van het referendum werd afgelopen nacht (10.00 uur plaatselijke tijd) in de Australische hoofdstad Canberra bekend gemaakt David Kalisch, het hoofd van het Australische Centraal Bureau voor de Statistiek. In een rechtstreeks op tv uitgezonden persconferentie maakte hij bekend dat 13 miljoen Australiërs in de afgelopen weken hun stem hebben uitgebracht – een opkomst van bijna 80 procent. 61,8 procent stemde voor de openstelling van het huwelijk, 38,4 procent was daar tegen. In alle Australische staten en territoria waren de voorstemmers in de meerderheid.

De uitslag van het referendum is niet bindend, maar is voor de Australische politiek wel een ondubbelzinnig signaal om het huwelijk wettelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht.

Dat werd ook kort na het bekend worden van de uitslag duidelijk gemaakt door premier Malcolm Turnbull: “Het Australische volk heeft gesproken – in grote meerderheid een JA voor gelijkberechtiging, een JA voor de liefde. Ik zal me er voor gaan inzetten om hun wens nog voor de Kerst wetttelijk te regelen. Dit is een overweldigende oproep voor #MarriageEquality.”

Een wetsvoorstel ligt al klaar en debatten daarover in het Australische parlement kunnen al in de komende dagen beginnen. Conservatieve parlementsleden van Turnbull’s eigen partij werken echter aan een alternatief wetsvoorstel, met daarin ruimte voor trouwambtenaren, bloemisten, banketbakkers enz. om op grond van godsdienstige gewetensbezwaren medewerking aan een huwelijk van een paar van gelijk geslacht te weigeren. Vooral oud-premier Tony Abbott heeft zich hier tijdens de campagne sterk voor gemaakt. Turnbull heeft echter laten weten dat zo’n wetsvoorstel geen kans maakt op een parlementaire meerderheid.

[Bron: COC NL – Illustraties: Marriage Equality Australia]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

The post Australië kiest massaal voor openstelling huwelijk appeared first on COC Nederland.

Antihomofilmpje offline gehaald

Een veelbesproken video met antihomo uitspraken is maandag offline gehaald. Verschillende mensen deden aangifte en videoplatform ZoominTV zette de maker, vlogger Seif Embaby, onder druk om het filmpje te verwijderen.

In het filmpje gaan vloggers de straat op om te vragen hoe mensen zouden reageren als hun zoon homoseksueel blijkt te zijn. “Ik zou hem doodmaken”, reageert een Marokkaans-Nederlandse jongeman. “Ik zou hem denk ik wel ophangen, ouwe. Ik zou zijn piemel eraf snijden, zodat hij geen homo meer kan zijn.” Een jongen op de scooter van een lokale pizzeria zegt dat hij zijn zoon rake klappen zou geven, met gebruik van meerdere scheldwoorden.

“Het zijn afschuwelijke uitspraken”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. “Je zult als LHBTI-jongere maar opgroeien met familieleden die dit soort dingen zeggen.”

Ineke vindt het goed dat verschillende mensen, waaronder ook COC-leden, aangifte deden van haatzaaien tegen de mensen in het filmpje. “Alleen als mensen aangifte doen, kunnen politie en justitie hiertegen optreden.”

Op aandringen van het COC wordt de straf op haatzaaien door het nieuwe kabinet in deze regeerperiode verhoogd van maximaal 1 naar 2 jaar gevangenisstraf. PVV en de groep Bontes/Van Klaveren stelden vorig jaar in de Tweede Kamer voor om het verbod op haatzaaien uit de wet te schrappen. Het COC protesteerde daartegen. Het voorstel om het verbod af te schaffen kon in de Kamer uiteindelijk niet op een meerderheid rekenen.

“Het best is natuurlijk om haatzaaien te voorkómen en acceptatie te bevorderen”, vervolgt Ineke. Op aandringen van het COC werd het bevorderen van LHBTI-acceptatie verplicht op alle scholen in Nederland. Het COC wil nu dat er ook op docentenopleidingen verplicht aandacht komt voor bevorderen van LHBTI-acceptatie. Zo kunnen de lessen over het onderwerp op basis- en middelbare school worden verbeterd. Ook steunt het COC het GSA Netwerk. GSA’s zijn jongerenclubs die met steun van het COC op 80 procent van de middelbare scholen in Nederland werken aan LHBTI-acceptatie.

LHBTI-acceptatie blijft vaak achter in Turks-Nederlandse, Marokkaans-Nederlands en orthodox-christelijke kringen. Het COC steunt religieuze en biculturele LHBTI’s om daarin verandering te brengen, onder meer met communities als Respect2Love en Trans United.

[Bron: COC NL – Foto: Printscreen Antihomovlog]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

The post Antihomofilmpje offline gehaald appeared first on COC Nederland.

Aanval op discriminatieverbod bij Olympische Spelen afgeslagen

Een aanval van Egypte en Rusland op het discriminatieverbod bij Olympische Winterspelen in Zuid-Korea is succesvol afgeslagen. Dat is het resultaat van de inspanningen van vele VN-lidstaten en LHBTI-organisaties, waaronder het COC.

De Verenigde Naties nemen sinds 1993 elke twee jaar – voorafgaand aan de Olympische Zomer- of Winterspelen – een resolutie aan om de zogenaamde ‘Olympische Vrede’ af te kondigen voor de periode van de Spelen. Een traditie die terug te voeren is tot het uitroepen van een wapenstilstand tijdens de spelen in Olympia door de antieke Grieken.

In deze resolutie wordt sinds de vooravond van de Zomerspelen in Rio de Janeiro, twee jaar geleden, verwezen naar de anti-discriminatiebepaling uit artikel 6 van het Olympisch Handvest. In dit artikel 6 wordt sinds enkele jaren ook seksuele oriëntatie expliciet genoemd als verboden discriminatiegrond. Dat gebeurde op aandringen van diverse landen, personen en organisaties, waaronder ook het COC. Directe aanleiding voor de explicitering waren de Winterspelen in het Russische Sotsji. Rusland implementeerde op dat moment een omstreden anti-homowet.

Egypte en Rusland probeerden vorige week om de stemming over de Olympische Vrede-resolutie aan te grijpen om de klok terug te draaien. Ze stelden voor om de verwijzing naar artikel 6 van het Olympisch Handvest, en dus naar het verbod op discriminatie wegens seksuele oriëntatie, te schrappen. Het voorstel van deze uitgesproken LHBTI-vijandige landen werd door de VN echter resoluut van de hand gewezen. Uiteindelijk steunden alle VN-lidstaten de door Zuid-Korea ingediende Olympische resolutie mét verwijzing naar de anti-discriminatiebepaling. Dat is mede te danken aan een effectieve lobby van sport-, mensenrechten- en LHBTI-organisaties, waaronder ook het COC.

“Egypte en Rusland probeerden discriminatie op grond van seksuele oriëntatie te exporteren en te sanctioneren, maar ze hebben gefaald. De staten van de wereld hebben de duidelijke boodschap gegeven dat er op Olympische Spelen geen plaats is voor discriminatie”, zegt OutRight-directeur Jessica Stern over het VN-besluit. “Vandaag hebben we gezegevierd.”

Het COC ondersteunt LHBTI-organisaties en activisten in meer dan vijfendertig landen wereldwijd bij de opbouw van een sterke, zelfbewuste LHBTI-gemeenschap. Samen met hen vraagt het COC aandacht voor LHBTI-mensenrechten bij internationale organisaties als de VN, de OVSE en de Raad van Europa.

[Bron: COC NL – Foto Plaquette Olympische Vrede/IOC Lausanne: CC-giefferre]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

The post Aanval op discriminatieverbod bij Olympische Spelen afgeslagen appeared first on COC Nederland.

Vrouw of man zijn in de kerk, of iets er tussenin

Zaterdag 18 november wordt een unieke themadag over genderfluïditeit, geloof en kerk georganiseerd in Hogeschool Domstad Utrecht door een vijftal christelijke LHBT-organisaties en door gelovige transgender personen zelf. Met medewerking van o.a. Maxim Februari en Valentijn de Hingh.

Het lijkt op het eerste gezicht heel duidelijk te zijn: je wordt geboren als vrouw of als man, en dat is het dan. De steeds grotere publieke aandacht voor transgender personen maakt duidelijk dat dit zo simpel toch niet ligt, sterker nog: je kunt ook je leven lang tevreden zijn met iets tussen de klassieke genders in: noch precies man noch precies vrouw. De themadag Een woning zo ruim als het hart van God maakt een punt van deze thematiek en stelt de vraag wat dit voor het christelijk geloof en voor de kerk(en) te betekenen heeft.

Een transgender persoon zijn in de kerk

Het is nog lang niet altijd eenvoudig op te groeien in een kerkelijke omgeving als je ontdekt dat je genderidentiteit niet overeenkomt met de lichamelijke kenmerken die je bij je geboorte hebt meegekregen. De kerken ontdekken transgender personen langzaam maar zeker. In de ene kerk is er ruimte voor een ritueel dat de ontvangst van een nieuwe naam begeleidt, in de andere kerk is het erg moeilijk jezelf te handhaven.

Jolanda Molenaar, theologe, transvrouw, voorganger in de Doopsgezinde Kerk en lid van de voorbereidingsgroep van de themadag: “Ik groeide op in de omgeving van de Gereformeerde Bond. Daar mijn genderdysforie delen met medegemeenteleden was onmogelijk. Ik heb er een heel zware tijd gehad. Uiteindelijk heb ik een nieuwe kerk gevonden en mijn geloof kunnen behouden. Om het met de titel van de themadag te zeggen: het hart van God is ruim genoeg voor iedereen. Iedereen kan daar inwoning vinden.”

De themadag besteedt aandacht aan de geregeld moeilijke positie van transgender personen in de kerken en doet handreikingen hier op een andere, insluitende manier mee om te gaan.

Selm Wenselaers als hoofdspreker over genderfluïditeit

Transgender personen stellen als vanzelf aan de orde wat het eigenlijk is een vrouw of een man te zijn. Hangt dat samen met lichaamskenmerken, met de wijze waarop dit cultureel wordt bepaald en/of met heel persoonlijke levenskeuzes? En is het voldoende te spreken over ‘vrouwen’ en ‘mannen’? Transgender personen ontdekken dat er ook een scala aan identiteiten mogelijk is tussen deze twee ‘labels’ in. ‘Gender’ is een fluïde, een vloeibaar begrip.

Selm Wenselaers, zelf ‘genderfluïde’, bespreekt dit in de hoofdrede van de themadag. Selm: “Onderweg van man naar vrouw, raakte ik de weg kwijt. Man of vrouw? Ik wil niet kiezen.”

Unieke themadag door gelovige transgender personen zelf georganiseerd

Voor (gelovige) transgender personen, hun naasten en ambtsdragers en taakdragers in de kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties is een zo breed mogelijke themadag samengesteld, waarin zowel het onderwerp genderfluïditeit als de positie van transgender personen in de kerken én hun betekenis voor geloof en kerk aan bod komen.

Een kleine groep van vrijwilligers, allen zelf gelovig en met een transgender achtergrond, heeft de themadag georganiseerd en samengesteld. Carl Buijs, medewerker van Transvisie, man met een transachtergrond en lid van de voorbereidingsgroep: “Ik heb eerder meegewerkt aan de samenstelling van een brochure (van de Protestantse Theologische Universiteit) die uitleg geeft over wat het is om een transgender persoon te zijn, die tegelijk gelovig is. Ik ben blij dat dit onderwerp in de themadag nu een vervolg krijgt. Ik deel mijn eigen verhaal in een panel tijdens de themadag.”

Naast hoofdspreker Selm Wenselaers is Maxim Februari aanwezig om een column uit te spreken. Valentijn de Hingh spreekt mee in het ochtendpanel. Dagvoorzitter is dr. Mariecke van den Berg, lid van de universitaire onderzoeksgroep ‘Transcenders’, die onderzoek doet en leidt naar transgenders en spiritualiteit. En er zijn tal van workshops om in te participeren.

‘Een woning zo ruim als het hart van God’ – Themadag over geloof en genderfluïteit

  • Datum: zaterdag 18 november 2017 – 9.30-17.30 uur
  • Locatie: Hogeschool Domstad – Koningsbergerstraat 9 te Utrecht
  • voor meer informatie en aanmelding – zie LCC PLUS

LCC Plus organisaties

De themadag wordt mogelijk gemaakt door de LCC Plus organisaties: LKP, CHJC, ContrariO, Netwerk Mirre en HolyFemales.nl. Dit zijn vijf christelijke LHBT-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBT-personen in christelijke kring. Actieve aandacht voor de positie van transgender personen in en om de kerken is één van de projecten.

[Bron/Illustratie: LCC Plus]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

The post Vrouw of man zijn in de kerk, of iets er tussenin appeared first on COC Nederland.

Corine van Dun Fonds voor transgendergelijkheid gelanceerd

Tijdens het afscheid van TNN-voorzitter Corine van Dun, afgelopen donderdag 9 november werd het Corine van Dun Fonds gelanceerd. Met dit fonds wil Transgender Netwerk Nederland (TNN) lokale transgender initiatieven ondersteunen die direct gericht zijn op sociale acceptatie van transgender personen in hun regio.

Het gebrek aan acceptatie in de samenleving heeft directe gevolgen voor het welzijn en participatie van transgender personen. Uit de SCP-publicatie Transgender personen in Nederland (2017) blijken veel transgender personen in een kwetsbare positie te zitten.

In vergelijking met de algemene bevolking zitten zij veel vaker thuis zonder werk (41% tegenover 62%), hebben een laag inkomen (53% vs 30%), en wonen vaker alleen (50% vs 17%). Gevoelens van onveiligheid, eenzaamheid en psychische problemen komen onder deze groep veel voor.

Zichtbaarheid

Om dit allemaal te veranderen is er nog veel werk te verzetten en daar wil het Corine van Dun Fonds ondersteuning aan geven.

Kleinschalige initiatieven van onderop en verspreid door het land zijn voor dit werk onontbeerlijk: zij kunnen lokaal transgender personen met elkaar in contact brengen door ontmoetingen te faciliteren.

Hiernaast kunnen zij ook de acceptatie van transgender personen in hun eigen regio verbeteren door uitsluitingsmechanismen in samenleving en overheid te agenderen, voorlichtingen aan instellingen en organisaties te geven of op een andere wijze, met kunst en cultuur of in de publieke ruimte, de zichtbaarheid van deze groep vergroten.

Uit onderzoek weten we immers dat het in contact treden met mensen van buiten je eigen groep, goed werkt om opvattingen te veranderen. Lokale transgender initiatieven die met bepaalde activiteiten ook naar buiten treden zijn daarvoor onontbeerlijk.

Bewustzijn

Het Corine van Dun Fonds is specifiek gericht op het bevorderen van maatschappelijke acceptatie van transgender personen: met dit fonds wil TNN projecten van transgender personen ondersteunen die ten doel hebben het bewustzijn van cisgender (niet-transgender) personen te vergroten.

Steun dit fonds met een donatie. De projectaanvragen voor dit fonds kunnen gedaan worden via info@transgendernetwerk.nl (voor de criteria zie HIER). De bijdrage van het Corine van Dun fonds zal maximaal 750 euro per activiteit zijn en moet substantieel zijn voor het project/de activiteit.

[Bron/Illustraties: TNN]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

The post Corine van Dun Fonds voor transgendergelijkheid gelanceerd appeared first on COC Nederland.

Hart van Nederland – Koningin Máxima brengt verrassingsbezoek GSA Hofstad Lyceum

Hart van Nederland – Koningin Máxima brengt woensdag een verrassingsbezoek aan het Hofstad Lyceum in Den Haag. De keuze voor die school is niet toevallig. Ze hebben een actieve groep GSA’s ( Gender & Sexuality Alliances). Dat is een groep jongeren die zich op scholen inzet voor andere jongeren die worstelen met hun geaardheid of identiteit.

Bekijk HIER de uitzending.

The post Hart van Nederland – Koningin Máxima brengt verrassingsbezoek GSA Hofstad Lyceum appeared first on COC Nederland.

NOS Journaal – Koningin Máxima op bezoek bij GSA Hofstad Lyceum

NOS Journaal – 18.00 uur – Op woensdag 8 november 2017 bracht Koningin Máxima een werkbezoek aan Hofstad Lyceum. Het bezoek stond in het teken van de Gender & Sexuality Alliance (GSA). Een GSA is een jongerengroep die zich met steun van het COC inzet voor een vriendelijk klimaat op scholen voor LHBTI’s.

The post NOS Journaal – Koningin Máxima op bezoek bij GSA Hofstad Lyceum appeared first on COC Nederland.

NPO Radio 1 Journaal – Koningin Máxima bezoekt GSA Hofstad Lyceum

NPO Radio 1 Journaal – Grote opwinding vandaag onder de leerlingen van het Hofstad Lyceum in Den Haag. Want Koningin Máxima bracht de school een verrassingsbezoek. Ze kwam praten met leerlingen van de zogenaamde Gender & Sexuality Alliance. Een manier om jonge LHBTI’s te helpen.  Marc-Robin Visscher zocht uit hoe dat gaat op deze speciale dag op het Lyceum.

Luister HIER naar de uitzending

The post NPO Radio 1 Journaal – Koningin Máxima bezoekt GSA Hofstad Lyceum appeared first on COC Nederland.

NOS Journaal – Koningin Máxima brengt werkbezoek aan GSA Hofstad Lyceum

NOS Journaal – 13.00 uur – Op woensdag 8 november 2017 bracht Koningin Máxima een werkbezoek aan Hofstad Lyceum. Het bezoek stond in het teken van de Gender & Sexuality Alliance (GSA). Een GSA is een jongerengroep die zich met steun van het COC inzet voor een vriendelijk klimaat op scholen voor LHBTI’s.

The post NOS Journaal – Koningin Máxima brengt werkbezoek aan GSA Hofstad Lyceum appeared first on COC Nederland.