COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

Belangenorganisaties willen actie tegen Hongaarse anti-transgenderwet

Onderneem actie tegen de schandalige Hongaarse anti-transgenderwet. Die oproep doen COC, TNN en NNID aan de Nederlandse regering, de mensenrechtenambassadeur en de Europese Commissie.

“Het is een schandalig wetsvoorstel dat het bestaansrecht van transgender personen ontkent en hun leven onmogelijk maakt”, aldus TNN, COC en NNID. “Onder het mom van de coronacrisis werd in Hongarije deze week in feite de democratie afgeschaft, en de mensenrechten van trans personen behoren tot de eerste die sneuvelen. Als dit geen reden is om in te grijpen, wat dan wel?”

Op maandag 30 maart stemde het Hongaarse parlement voor een wet die premier Viktor Orbán het recht geeft om per decreet te regeren, met de bestrijding van het coronavirus als voorwendsel. De wet geldt echter voor onbepaalde tijd.

De volgende dag, op dinsdag 31 maart – nota bene International Transgender Day of Visibilty – diende de Hongaarse regering een wetsvoorstel in dat het voor transgender personen onmogelijk maakt om hun genderidentiteit officieel te laten erkennen. Een geslachtsregistratie die bij de geboorte is vastgelegd, mag niet meer worden gewijzigd.

Als de wet wordt aangenomen, moeten transgender personen in Hongarije door het leven met officiële papieren zonder de juiste geslachtsaanduiding. Een vergaande mensenrechtenschending die hun leven onmogelijk maakt en hun veiligheid ernstig in gevaar brengt. Als de geslachtsaanduiding op officiële papieren niet klopt met het uiterlijk of de genderidentiteit waarin iemand leeft, veroorzaakt dat problemen bij sollicitaties, officiële procedures en kunnen mensen het slachtoffer worden van geweld.

COC, TNN en NNID willen dat de Nederlandse regering, de Nederlandse mensenrechtenambassadeur Bahia Tahzib-Lie en de Europese Commissie alles doen wat in hun macht ligt tegen de mensenrechtenschendingen en de afschaffing van de democratische rechtstaat in Hongarije.

De LGBTI Intergroup van het Europees Parlement sprak zich op donderdag 2 april al in scherpe bewoordingen uit tegen de Hongaarse wet. De mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Dunja Mijatović, roept het Hongaarse parlement op om tegen de wet te stemmen. ‘Wettelijke erkenning van de genderidentiteit is een kwestie van menselijke waardigheid,’ aldus Mijatović.

Hongaarse LHBTI-mensenrechtenactivisten noemen het ‘walgelijk’ dat hun regering de rechten van transgender personen probeert af te schaffen ‘in de schaduw van de coronacrisis’. De wet leidt volgens hen tot discriminatie op het werk, bij huisvesting, toegang tot goederen en diensten en officiële procedures.

[Bron: COC NL, NNID & TNN – Foto Viktor Orban: CC-US State Department]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Campagne roept op af te zien van seksdates

Sex date? #NUffNIET! is een initiatief van de homo/bi-gemeenschap. Het is een oproep om af te zien van seksdates totdat de coronacrisis voorbij is. Soa Aids Nederland draagt inhoudelijk en facilitair bij aan dit initiatief en het COC steunt deze campagne van harte.

Social media-kanalen als Facebook, Twitter en Instagram worden ingezet om de oproep te verspreiden. Bovendien wordt er geadverteerd op verschillende gay dating apps.

Waarom deze oproep?

Voor veel mensen is het lastig om voor een lange periode geen fysiek contact en seks te hebben. De meeste mensen lukt het zich te houden aan de 1,5 meter-regel en zien af van seksdates. Maar het lukt niet iedereen. Ook niet alle homo/bi-mannen.

Sex date? #NUffNIET! is een oproep van de community aan hun ‘peers’. De initiatiefnemers willen hierbij niet belerend zijn, maar juist activerend en positief. Ze roepen mannen op vooral door te gaan met het gebruiken van dating apps om contact met elkaar te houden. Het enige wat nu echt niet kan is fysiek met elkaar afspreken.

Wil jij ook je stem laten horen?

Gebruik dan op Twitter de hashtag #NUffNIET! Of stuur je filmpje naar Man tot Man. Zie daar ook voor verdere informatie!

Soa Aids Nederland ondersteunt de campagne

Soa Aids Nederland draagt inhoudelijk en facilitair bij aan de campagne waarmee de oproep wordt gedaan. De organisatie heeft de homo/bi-gemeenschap aangeboden de website van Man tot Man te gebruiken voor uitleg over de campagne en het plaatsen van korte filmpjes waarin mannen vertellen hoe belangrijk het is om nu geen seksdates te hebben. Ook is op de website informatie te vinden over het coronavirus en seks.

[Bron/Illustraties: NUffNIET!]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Mensenrechtencollege: transgender vrouw mag gewoon naar vrouwentoilet

Een transgender vrouw mag op school gewoon naar het vrouwentoilet. Dat oordeelde het College voor de Rechten van de Mens deze week, naar aanleiding van een klacht van de 21-jarige scholiere Alex-Jessica Ramcharan. Het COC juicht de uitspraak toe, net als Transgender Netwerk Nederland (TNN).

“Een belangrijke uitspraak en een grote steun in de rug voor transgender scholieren”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Transgender scholieren mogen gewoon zichzelf zijn op school, het toilet van hun keuze gebruiken, en ze weten nu zeker dat het Mensenrechtencollege aan hun kant staat. Ik roep alle scholen, bedrijven en instanties op om deze uitspraak te volgen.”

“Het is een prachtige overwinning voor Alex-Jessica, waarmee we haar van harte feliciteren”, aldus Oosenbrug. “Heel dapper dat ze deze kwestie als eerste transgender vrouw aan het Mensenrechtencollege voorlegde en zo de weg bereidt voor vele transgender personen na haar.”

Alex-Jessica leeft sinds 2018 als vrouw. Het Techniek College Rotterdam weigerde haar in maart 2019 de toegang tot het vrouwentoilet. Men wilde dat ze gebruik zou maken van het herentoilet.

Als Alex-Jessica daar niet mee akkoord gaat, bedenkt de school als oplossing een eenpersoons genderneutraal toilet. Discriminatie, vindt ze. “Ik identificeer me als vrouw, dus ik ben een vrouw”, zegt ze tegen NRC Handelsblad. Het genderneutrale toilet bevindt zich bovendien op een andere etage dan waar zij les heeft. Sindsdien gaat ze vaak pas thuis naar de wc.

Het Techniek College Rotterdam maakte hiermee een verboden onderscheid, zo maakte het College voor de Rechten van de Mens deze week bekend. Het mensenrechtencollege wijst erop dat volgens de wet ook onderscheid op grond van genderidentiteit en genderexpressie verboden is. Dat verbod op discriminatie wegens genderidentiteit en genderexpressie kwam vorig jaar tot stand op aandringen van TNN, COC en NNID door een wetsvoorstel van D66, PvdA en GroenLinks.

In NRC reageert ook Marjolein van den Brink, universitair docent recht en gender, op de uitspraak. Dat cis- en transvrouwen, of vrouwen en mannen, samen in één wc-ruimte onveilig zouden zijn – zoals het Techniek College lijkt te denken – is onzin volgens Van den Brink. “Uit onderzoek blijkt niet dat aparte wc’s veiliger zijn. Wie belet een man met foute bedoelingen een dames-wc binnen te wandelen? Het bevestigt bovendien het binaire denken. Homomannen kunnen zich ook onveilig voelen in de mannen-wc; steeds meer personen hebben een X in het paspoort.”

Alex-Jessica begint volgend jaar aan een nieuwe opleiding. Is ze bang voor herhaling? “Met dit oordeel op zak laat ik me dit geen tweede keer gebeuren”, zegt ze tegen NRC.

[Bron: COC NL – Foto: COC’s GSA en TNN]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Forse toename discriminatie seksuele oriëntatie in het onderwijs

Fors meer lesbiennes, homoseksuelen en biseksuelen ervaren de laatste jaren discriminatie incidenten in het onderwijs. Dat blijkt een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar discriminatie in Nederland, dat verscheen op donderdag 2 april.

Het percentage lesbiennes, homo’s en bi’s (LHB’s) dat discriminatie incidenten ervaart in het onderwijs verdubbelde bijna, van ca. 13% in 2013 naar ca. 25% in 2018. Eén op de twaalf LHB’s (8%) stopte vanwege discriminatie zelfs met hun opleiding en één op de vijfentwintig volgt wegens discriminatie een opleiding onder hun niveau.

“Het is helaas geen verrassing, maar altijd weer triest om te zien hoe zwaar een deel van onze LHBTI-jongeren het nog altijd heeft op school”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug in een reactie. “En dan zijn transgender jongeren en jongeren die te maken hebben met een stapeling van discriminatiegronden – zoals het meisje dat moslima én lesbisch is – hier nog niet eens in beeld.”

Oosenbrug wil dat minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) de eisen voor de aanpak van LHBTI-discriminatie op school aanscherpt en dat docenten in hun opleiding verplicht moeten leren hoe discriminatie aan te pakken. Scholen zouden volgens de COC-voorzitter een duidelijke norm moeten stellen en handhaven dat LHBTI’s niet gediscrimineerd worden en dat er niet met bijv. ‘homo’ wordt gescholden.

Oosenbrug raadt LHBTI-scholieren aan om zich aan te sluiten bij een GSA, een clubje van LHBTI’s en bondgenoten die werken aan acceptatie op school. “Dan sta je er niet alleen voor, en bovendien gaat het vaak beter op scholen met een GSA.” Het positieve effect van GSA’s blijkt onder meer uit een onderzoek van Columbia University en COC.

De onderzoekers vonden geen duidelijke verklaring voor de toename van de discriminatie die LHB’s op school ervaren. Het COC denkt dat het mogelijk te maken heeft met een emancipatieparadox: LHB-jongeren staan steeds steviger in hun schoenen, komen eerder uit de kast, worden assertiever en pikken schelden met ‘homo’ en andere vormen van discriminatie niet meer. Daardoor worden de problemen rond discriminatie op school zichtbaarder. Het COC wil dat scholen en de overheid dit signaal van jongeren serieus nemen en maatregelen treffen.

Uit het SCP-onderzoek blijkt verder onder meer dat ongeveer een kwart (27%) van de Nederlandse bevolking in 2018 discriminatie heeft ervaren. Dat is ongeveer evenveel als in 2013. Naast LHB’s ervaren vooral mensen met een migratieachtergrond, moslims, jongeren en mensen met een beperking relatief veel discriminatie.

Het COC riep de Kamer vorig jaar op tot brede maatregelen tegen discriminatie. Zo pleitte de organisatie voor hogere straffen op discriminatie en gespecialiseerde discriminatierechercheurs bij de politie. Die oproep deed het COC mede namens het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), het Samenweringsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN), het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), NNID en TNN. Inmiddels is de straf op aanzetten tot discriminatie verhoogd van één naar twee jaar en heeft de Kamer de regering gevraagd om te kijken of de politie discriminatierechercheurs kan aanstellen.

[Bron: COC NL – Foto: COCs GSA]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Informatie tijdens de corona-pandemie

Ter informatie zetten we een aantal websites op een rijtje die veel kennis verspreiden rondom zaken waar je tegen aan kunt lopen tijdens de corona-pandemie.

Iedereen in Nederland is geraakt door de maatschappelijke en sociale gevolgen van de corona pandemie. Scholen zijn dicht, veel mensen werken vanuit huis en ouderen worden met veel voorzichtigheid afgezonderd. Ineens blijkt iedereen kwetsbaar. Het leven zoals we dat kenden is voor onbepaalde tijd opgeschort. Handen wassen, anderhalve meter afstand houden, het nieuws volgen, in contact blijven met dierbaren. Het vergt veel van iedereen.

BASICS

Het Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM) zet alle actuele informatie over corona in Nederland op een rij.

Thuisarts is gemaakt door artsen en geeft betrouwbare informatie en praktische adviezen rondom het nieuwe coronavirus.

Het Rode Kruis geeft praktische adviezen aan iedereen die hulp wil bieden, ook hebben ze een telefoon waar je met je zorgen terecht kan.

De Luisterlijn is 24 uur per dag bereikbaar voor een gesprek als je een luisterend oor nodig hebt, ook hebben ze een pagina met corona hulp-dienstverlening.

Ben je heel erg erg bezorgd, angstig of kun je het psychisch allemaal niet meer aan, dan kun je bellen of chatten met MIND Korrelatie.

0900 0113 is het nummer dat je belt als jezelf (of een naaste) aan zelfmoord denkt. Op de site van 113-zelfmoordpreventie vind je veel tips om zelfmoord te voorkomen.

Heb je te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling, dan kun je voor informatie, hulp en advies terecht bij Veilig Thuis of Blijf.

Heb je geen geld voor eten, kijk dan of de Voedselbank wat voor je kan betekenen.

LHBTI

Voor alle vragen over sesksuele oriëntatie en genderidentiteit kun je contact opnemen met COC’s Switchboard.

En natuurlijk kun je ook contact opnemen met een COC-vereniging bij jou in de buurt – links naar de COC-verenigingen staan onderaan de startpagina van COC Nederland.

TRANSGENDER

Ben je transgender en vraag je je af waar je terecht kunt voor hulp of vragen, dan heeft Transgender Netwerk Nederland alle mogelijkheden in kaart gebracht.

JONGEREN – MENTALE GEZONDHEID

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft alle adviezen voor ouders, kinderen en jongeren op een rij gezet.

Ben je onder de 18 en heb je vragen of stress, dan kun je bellen en chatten met de Kindertelefoon.

Ben je onder de 20 en heb je vragen of stress dan kun je bellen en appen met Tejo.

Ben je onder de 25 en heb je vragen of stress, dan kun je bellen met Ease.

SENIOREN – MENTALE GEZONDHEID

Ben je ouder en heb je vragen of stress, dan kun je bellen met ANBO: 0348 – 46 66 66 of hun Facebook-pagina bezoeken.

LHBTI ouderen die graag contact willen met andere LHBTI ouderen, kunnen een mail sturen naar info@roze50plus.nl en worden dan gekoppeld aan Roze 50+ ambassadeurs in hun regio.

ALLE LEEFTIJDEN – MENTALE GEZONDHEID

Mensen van alle leeftijden die vragen of stress hebben, kunnen bellen of chatten met MIND.

Mensen van alle leeftijden die vragen of stress hebben, kunnen chatten met Fier.

LHBTI’s met een BEPERKING

Op COC’s Zonder Stempel staat veel informatie over Corona in toegankelijke taal en er is een Computercafé ingericht zodat mensen online contact met elkaar kunnen hebben.

DRUGS en SEKS

Heb je problemen met alcohol, roken, drugs of gamen, dan staan de infolijnen van het Trimbos-Instituut open om vragen te beantwoorden.

Heb je vragen over seks, raadpleeg dan de adviezen van Soa Aids Nederland.

MANNEN DIE (OOK) SEKS HEBBEN MET MANNEN

Ben je man en heb je mannenseks, dan beantwoord Mantotman al je vragen rondom seks en het nieuwe coronavirus.

Ben je een man die seks heeft met mannen en heb je vragen over drugsgebruik, dan kun je terecht bij de peer educators van Pink Unity.

Heb je chemsex, lees dan het advies van Mantotman.

Heb je hiv, dan heeft de Hiv-vereniging Nederland alles wat je moet weten op een rijtje gezet.

[Bron: COC NL – Foto Covid-19: CC-NIH]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

‘Solidair met ontwikkelingslanden tijdens corona’

Een groep van meer dan 45 hulp- en mensenrechtenorganisaties, waaronder COC Nederland, wil dat het kabinet steun aan ontwikkelingslanden meeneemt in zijn pakket noodmaatregelen rond het nieuwe coronavirus. De organisaties maken zich zorgen over ‘het gebrek aan internationale coördinatie en solidariteit’, schrijven zij in een gezamenlijke verklaring. “De meeste ontwikkelingslanden staan op dit moment nog maar aan het begin van de epidemie en beschikken niet over een hoogwaardig gezondheidszorgsysteem, goede waterleidingen of een stabiele voedselvoorziening”, aldus de organisaties. De zorgsystemen van ontwikkelingslanden zullen snel onder de druk bezwijken als er geen extra steun komt en ook de voedselvoorziening in ontwikkelingslanden loopt op termijn gevaar. De 45 hulp- en mensenrechtenorganisaties pleiten daarom voor een grensoverschrijdende aanpak van de corona-pandemie. Ook waarschuwen de organisaties voor verslechtering van de mensenrechten in ontwikkelingslanden. “We zien landen waar parlementen buiten werking worden gesteld en ruimte voor vrije pers, oppositie en mensenrechtenverdedigers wordt beperkt.” De organisaties wijzen erop dat VN-secretaris-generaal António Guterres heeft opgeroepen tot een bijdrage aan een internationaal noodfonds voor de aanpak van de coronacrisis. [Bron: COC NL – Illustratie: Pixabay/MiroslavaChrienova] Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

#TransgenderDayOfVisibility

Wie is Sherry Jae?

Ik ben Sherry Jae Ebere, een bi-culturele transvrouw met een lichamelijke beperking, geboren in Nigeria (Biafra). In het dagelijks leven ben ik vrijwilliger bij Trans United Europe en Trainer toegankelijkheid Bus & Tram bij het GVB. Ik heb in het bedrijfsleven goed geld verdiend. Maar mijn werk gaf mij op gegeven moment geen voldoening meer. Ik wilde graag mijn kennis en vaardigheden voor de mijn community gebruiken, de transgender gemeenschap. Mijn rol als coördinator heeft veel raakvlakken met wat ik in het verleden heb gedaan.

Bij Trans United Europe ben ik coördinator in Nederland. We hebben sinds 1 september 2019 een SafeSpace, het T-Huis, zo heet onze SafeSpace) in Amsterdam tot onze beschikking. Ik ben beheerder van dit pand en dat betekend best veel. Alle communicatie gaat via mij (per email en telefoon). Denk aan agendabeheer van onze evenementen, zorgen dat de voorraad en de staat van het pand in orde is, maar ook vaak bezoekers ontvangen. We hebben een tweedehandskledingbank voor transmensen, maar ons paradepaardje is de Trans Led Kliniek die we elke 3e zondag van de maand draaien. Cliënten kunnen deze kliniek bezoeken op afspraak. Ook deze agenda beheer ik, dus ik hou bij welke cliënten er komen die 3e zondag van de maand. Onze Kliniek wordt volledig gerund door transmensen. Ook hebben we hebben inloopsprekuren van de Politie (Roze in Blauw), een Jurist, Psychosociale ondersteuning, diverse Coaches, taallessen en elke week een Nederlandse taal/kook workshop. Ik ben vaak aanwezig omdat het erg relaxt is. Dat is ook de opzet van het T-Huis. Transmensen moeten zich bij ons onvoorwaardelijk veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. En natuurlijk zijn er basale regels waar men zich aan moet houden. De gemeenschap van Trans United Europe bestaat voornamelijk uit Transsekswerkers, Transmigranten en Transmensen met HIV maar iedereen binnen de transgender gemeenschap is bij ons welkom.

Hoe kom je deze tijd in verband met de #Coronacrisis door?

De Coronacrisis heeft mij toch behoorlijk in z’n greep en ik voel me soms best geïsoleerd. Ik hou van face-to-face contact en mis bepaalde events en mensen. Wat het verzacht is de wetenschap dat ik niet de enige ben. Sterker nog, ik heb een huis met alles erop en eraan. Ik kan contact maken met mensen als ik dat wil via bekende communicatiemiddelen als de telefoon, Facebook, WhatsApp en noem maar op. Velen uit de onze gemeenschap hebben deze luxe niet. Dan dringt het besef tot me door dat ik het lang niet zo slecht heb en dat ik erg bevoorrecht ben. De enige contacten die ik nu heb zijn zakelijk en met een paar hele goede vriendinnen. Het T-Huis is nu voor alle activiteiten gesloten tot nader order. Dat is voor sommige mensen uit de gemeenschap een groot gemis omdat hier de contacten met elkaar vaak plaatsvinden. Het enige wat we kunnen doen is hopen dat we weer zo spoedig mogelijk open mogen. Sommigen mensen uit onze gemeenschap hebben geen toegang tot een telefoon of laptop, daarom is het in contact blijven met elkaar via andere wegen niet altijd mogelijk. Deze kwetsbare groep kan om die reden snel in een sociaal isolement terechtkomen. Wat betreft de consulten bij onze arts van de Trans Led Kliniek, die zijn nu voornamelijk telefonisch en per e-mail.

Ik zie deze Coronapandemie als een reset. Oorlogstijd zonder geweld maar wel met slachtoffers. Onze maatschappij is erg aan het verharden. In deze crisistijd zoeken we elkaar op met liefde en begrip. De Coronacrisis laat gelukkig bij veel mensen zien dat welzijn belangrijker is dan welvaart. Toch denkt niet iedereen daar zo over. Bepaalde economen en leiders in het buitenland vinden toch dat de economie boven het welzijn van de bevolking gesteld moet worden. Ik hoop echt dat wij daar bespaard van blijven. Toch hoor ik hier en daar in Nederland ook deze geluiden. Tot slot zou ik willen zeggen: “Weet ook nu dat we er voor je zijn. Je kan altijd onze facebookpagina Trans United Europe/Trans BPOC European network bezoeken en eventueel liken, dan blijf je op de hoogte van onze activiteiten en berichtgevingen. Op deze pagina vind je ook onze contactgegevens.”

#TransgenderDayOfVisibility

Wie is Brian?

Graag stel ik me aan jou voor, mocht je me nog niet kennen. Mijn naam is Brian van Nunen, ik heet zo sinds eind 2011. Ik heb zelf mijn naam gekozen tijdens mijn transitie van vrouw naar man. Mijn visie op mijn transitie is dat ik niet in een verkeerd lichaam ben geboren maar dat ik in het juiste lichaam ben geboren omdat ik deze reis in mijn leven moet doormaken. Mijn transitie betekent voor mij dat ik terug ben gegaan naar de oorsprong. Ik had als kind de overtuiging dat de loop van mijn leven al ergens vastlag en hoewel ik niet wist hoe dit zou verlopen wist ik dat wat er ook zou gebeuren, dit niet zomaar zonder reden is. Hieruit put ik voor mezelf hoop en kracht omdat het geen makkelijke weg is.

Op dit moment ben ik werkzaam bij COC Nederland waar ik eerst als officemanager en nu als HR-adviseur werk. Daarnaast heb ik een tijdje deel uitgemaakt van het bestuur van TNN (Transgender Netwerk Nederland), heb ik vanuit mijn creatieve leven diverse TransPoetry avonden georganiseerd in samenwerking met TransAmsterdam en het Amsterdam Museum. Verder heb ik samen met mijn beste vriend bij COC Midden-Nederland TransActief Utrecht opgezet en hebben we een aantal activiteiten georganiseerd voor transpersonen in de omgeving van Utrecht waar ik woon. Op dit moment hebben we dat vrijwilligerswerk stopgezet zodat ik me kan richten op mijn verdere medische transitie die nog niet is afgerond. Ik maak kunst naast mijn baan voor COC Nederland. Ik schrijf gedichten, ik schilder en fotografeer. In mijn werk is het transthema ruim vertegenwoordigt, hoe kan het ook anders? Ik hoop met deze kunst mijn verhaal te kunnen vertellen zodat er meer ruimte en begrip komt voor wat het betekent om te leven als transgender. Zichtbaarheid draagt bij aan acceptatie. Ben je benieuwd naar de kunst die ik maak? Dan ben je van harte welkom op deze website.

Hoe kom je deze tijd in verband met de #Coronacrisis door?

In deze bijzondere tijd waarin de maatschappij tot stilstand lijkt te zijn gekomen vanwege het uitbreken van het Corona virus is er ook in mijn leven wel het een en ander veranderd. Ik werk sinds twee weken fulltime thuis en dat roept herinneringen op aan mijn transitietijd en de anderhalf jaar die ik thuis ben geweest voor ik weer werk had gevonden. In deze tijd heb ik vooral veel kunst gemaakt, heb gelezen en gemediteerd, heb het lange afstand wandelen ontdekt en ben gaan hardlopen en zwemmen. Ik merk dat ik weer terugval op mijn schema uit die tijd, er is in die zin weinig verschil tussen toen en nu behalve dat ik nu ook nog fulltime een baan heb voor het COC. Ik ben net gestart met het maken van mijn eerste grote olieverf doek wat me de nodige uitdaging oplevert. Het nu niet naar de bioscoop kunnen of afspreken in de stad om gezellig ergens koffie te drinken mis ik momenteel wel. Hoe blijf je verbonden in een tijd van sociale isolatie, dat is een uitdaging voor ons allemaal. Ik doe dat door mijn naasten wat vaker te bellen, een appje sturen of te videobellen met collega’s zowel voor het sociale aspect als voor werk. Ik post af en toe wat kunst of een gedicht om mensen een hart onder de riem te steken en mezelf te uitten. Social media is wat dat betreft een platform om te verbinden maar ik vind het ook wel een verademing om het af en toe helemaal uit te zetten en me te verliezen in schilderen of onze prachtige natuur.

Mijn boodschap aan iedereen in deze tijd is dat deze tijd de meeste van ons heeft stilgezet. Het reizen van en naar werk, vakanties, sociale uitstapjes, familiebezoek is voor velen van ons komen te vervallen. Ik denk dat we in een soort van collectieve rouw terecht zijn gekomen. De wereld die we kenden is ineens niet meer. Alles wat veilig leek staat nu plotseling op losse schroeven. Rouw is in wezen niets anders dan een tijd van transformatie, loslaten en accepteren.  De tijd die we nu hebben thuis is een uitnodiging om te leren met jezelf te zijn. Vriendschap te sluiten met alles wat in je leeft.

Ik zeg niet dat dit makkelijk is, ook ik ben geneigd zoveel mogelijk prikkels te zoeken. Maar als ik dit uit zet en terecht kom in de stilte merk ik dat dit vernieuwde energie geeft. Ik wil alle transpersonen die bezig zijn met hun medische trajecten of op de wachtlijst staan sterkte toewensen met het feit dat deze situatie leidt tot nog langere wachttijden en onzekerheid over operaties. Zelf heb ik daar ook last van en dat valt echt niet mee. Hou je blik op de horizon maar leef met de dag. Doe wat je kan om het jezelf zo goed mogelijk te maken, als het nodig is zoek dan psychologische ondersteuning of een coach die ervaring heeft met transgenders. En deel je verhaal en je zorgen. Weet dat je niet alleen bent!

Videoboodschap van Astrid

Lieve mensen,

Wat zijn het bizarre tijden. Voor iedereen die zelf ziek is, heel veel beterschap. En voor wie iemand kent die helaas is overleden door dit vreselijke virus, mijn oprechte deelneming. Ook ik zal benadrukken; volg de richtlijnen RIVM en de maatregelen van de overheid. Of zoals de minister van Volksgezondheid van onze onderburen het krachtig heeft verwoord; “Ben je ziek? Blijf in uw kot. Ik meen het, blijf thuis”.

Het is een tijd waarin er een beroep op ons wordt gedaan eigen verantwoordelijkheid te nemen om de meest kwetsbaren in onze samenleving te beschermen. Een tijd waarin er gevraagd wordt te handelen vanuit groepsbelang en het goede te doen voor het collectief. En wat zien we juist in deze tijd, vanuit het goede van de mens, zo ontzettend veel mooie initiatieven ontstaan. Een tijd waarin verschillen tussen mensen er niet toe doen. Er is solidariteit en oprechte zorg voor de ander. Zorg die hard nodig is, vooral voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Want ieder mens is gelijkwaardig en even waardevol en verdient het om als zodanig behandeld te worden. Juist deze onvoorwaardelijke solidariteit is wat wij als COC Nederland zo belangrijk vinden in relatie tot ons werk. We zijn dan ook, zelfs in deze uitzonderlijke omstandigheden, erg gedreven om ons werk voor de sociale acceptatie van LHBTI’s voort te zetten. Onze helden bij de twintig COC-verenigingen zijn momenteel druk bezig met het zoeken naar creatieve oplossingen om onderlinge ontmoeting via digitale routes alsnog mogelijk te maken. En ook op het Federatiekantoor zijn we met tal van collega’s op nationaal én internationaal niveau nog steeds iedere dag hard aan het werk.

Het zijn rare tijden. En voor sommigen onder ons misschien ook wel tijden waarin je eenzaam of onzeker voelt. Laten we ook binnen onze mooie, sterke en veelkleurige LHBTI-gemeenschap een beetje extra naar elkaar omkijken. Een kleine moeite zoals een belletje of berichtje kan voor mensen al een enorm verschil maken! Zorg goed voor jezelf en elkaar, dan komen we hier samen doorheen. #samensterk

Astrid Oosenbrug

Nashville-verklaring volgens OM niet strafbaar

De Nashville-verklaring is volgens het OM niet strafbaar. Dat schrijft het Openbaar Ministerie op 11 maart in een brief aan mensen die aangifte deden tegen de verklaring.

“Deze juridische slag om de Nashville-verklaring is verloren en dat is een bittere pil voor de mensen die aangifte deden”, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

“Maar de liefde heeft het van de Nashville-verklaring gewonnen”, vindt Oosenbrug. ‘Kerken hingen de regenboogvlag uit, de regenboogvlag dreigde zelfs even uitverkocht te raken, religieuze voorgangers toonden zich solidair met LHBTI’s, LHBTI-genezing wordt verboden en in heel Nederland waren er vieringen van de liefde.”

“Samen hebben we laten zien dat de liefde sterker is dan de haat van de Nashville verklaring. Daarmee hebben de ondertekenaars van de Nashvilleverklaring het tegenovergestelde bereikt van wat ze wilden.”

De Nederlandse versie van de Nashville-verklaring verscheen in januari 2019 en werd getekend door zo’n 250 prominente orthodox-protestanten. In de verklaring wordt onder meer beweerd dat het zondig zou zijn om homoseksualiteit en transgender-zijn te accepteren en wordt de indruk gewekt dat mensen van hun LHBTI-zijn kunnen worden ‘genezen’.

Deelnemers aan de Viering van de Liefde – Foto: Boy Hazes

Het COC noemde de verklaring ‘schadelijk en onbarmhartig’. Op 9 januari organiseerden mensen uit de LHBTI-gemeenschap, de religieuze gemeenschap, stichting Homomonument en COC Nederland in Amsterdam een Viering van de Liefde waarbij zo’n duizend mensen aanwezig waren. De viering vond op diverse plekken navolging, waaronder in Utrecht en Zwolle.

Het OM erkent in de brief aan de mensen die aangifte deden dat de Nashville-verklaring veel mensen heeft geraakt ‘in de kern van hun zijn’. Ook oordeelt het OM dat de Nashville-verklaring beledigend is. Volgens het Openbaar Ministerie is de verklaring niet strafbaar omdat die zou vallen binnen de grenzen van de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting. Mensen die aangifte deden tegen de verklaring kunnen bezwaar aantekenen tegen het besluit.

[Bron: COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?