COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

LHBTI-asielbeleid is gebaseerd op ondeugdelijke stereotypen

Het Nederlandse asielbeleid voor LHBTI’s is gebaseerd op ondeugdelijke stereotypen. Dat is de conclusie van een vandaag verschenen onderzoeksrapport van het COC. De belangenorganisatie roept staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) maandag in een gesprek op om het beleid ingrijpend te wijzigen.

“Het is altijd vervelend als LHBTI’s geconfronteerd worden met vooroordelen en stereotypen. Het is onacceptábel dat het lot van LHBTI-asielzoekers volledig afhankelijk is van zulke ongefundeerde stereotypen. Dat kan en moet anders”, aldus COC-voorzitter Tanja Ineke.

Proces van zelfacceptatie

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hanteert vaste criteria om te beoordelen of mensen, die naar Nederland vluchten uit vrees voor vervolging wegens hun seksuele identiteit, LHBTI zijn. Het belangrijkste criterium, zo blijkt uit het dossieronderzoek dat het COC de afgelopen 2 jaar uitvoerde bij de IND, is of de asielzoeker een zogenaamd ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ van de seksuele identiteit heeft doorgemaakt.

Onderzoeker mr. Sabine Jansen concludeert in het COC-rapport Trots of Schaamte? dat dit criterium een ondeugdelijk stereotype is zonder wetenschappelijke onderbouwing. Veel LHBTI-asielzoekers voldoen niet aan het stereotiepe beeld: ze hebben nooit een ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ doorgemaakt, begrijpen niet wat er mee bedoeld wordt en/of kunnen er niet gedetailleerd over vertellen.

LHBTI-asielzoekers lopen een fors risico dat hun asielverzoek wordt afgewezen als ze een dergelijk proces niet hebben doorgemaakt en dus niet voldoen aan het criterium, zo blijkt uit het rapport. De IND wijst in totaal ruim een derde (37%) van de onderzochte LHBTI-asielverzoeken af. In bijna alle gevallen (85%) is dat omdat niet geloofd wordt dat ze LHBTI zijn.

‘Hij accepteert zonder scrupules zijn homoseksualiteit’

Het rapport bevat tal van voorbeelden van asielzoekers die de IND niet gelooft omdat ze niet voldoen aan het stereotype. Ze hebben hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit direct en zonder problemen omarmd of zijn trots in plaats van zich voor hun identiteit te schamen.

Zo antwoordt een Afrikaanse asielzoeker op de vraag wat hij voelde toen hij erachter kwam dat hij op mannen viel: “Ik vond het leuk en werd blij. Als ik iemand zag die ik leuk vind dan werd ik blij.” De man gaf aan dat hij geen proces van zelfacceptatie doormaakte. De IND geloofde niet dat de man homoseksueel is en wees zijn asielverzoek af.

Een afgewezen Afrikaanse asielzoekster antwoordt op de vraag of het moeilijk was om erachter te komen dat ze op meisjes viel: “Ik had het gevoel dat het juist was. U houdt bijvoorbeeld van mannen en ik krijg dat zelfde gevoel bij meisjes. (…) Het was gemakkelijk dat te accepteren.” De IND overweegt vervolgens dat ‘zij geen inzichten heeft kunnen geven over het proces van bewustwording en mogelijke zelfacceptatie. (…) Betrokkene stelt hiermee geen enkel probleem te hebben gehad.’

Een andere afgewezen Afrikaanse asielzoeker, die zegt dat hij zijn seksuele voorkeur heeft geaccepteerd, wordt door de IND zelfs tegengeworpen dat hij ‘zonder enige scrupules zijn homoseksualiteit omarmde’.

Het NOS Journaal interviewde een Afrikaanse homoseksuele asielzoeker (foto) over zijn ervaringen. “Homo ben je van binnen”, zegt hij: “Het staat niet op je voorhoofd geschreven en je kunt het niet ‘bewijzen.” De IND gelooft niet dat de man zowel Christelijk áls homo kan zijn.

Méér stereotypen

Onderzoeker Sabine Jansen constateert in haar rapport dat de IND ook veel andere ondeugdelijke stereotypen hanteert bij het beoordelen van LHBTI-asielverzoeken. Zo wordt ervan uitgegaan dat LHBTI’s altijd weten welke straffen er in hun land op homoseksuele handelingen staan, welke LHBTI-organisaties er zijn, dat mensen zich op één specifiek moment realiseren dat ze LHBTI zijn en dat geloof en LHBTI-zijn niet samengaan.

Terwijl deze stereotypen in de beoordeling het voor LHBTI-asielzoekers moeilijk maken om de IND te overtuigen van hun identiteit, wordt dat proces nog verder bemoeilijkt doordat de IND het bewijs dat asielzoekers aanleveren vaak terzijde schuift. Zo worden verklaringen van partners over de (homoseksuele) relatie vaak genegeerd omdat de partner geen ‘objectieve bron’ zou zijn. Ook foto’s van de asielzoeker met partner of bij LHBTI-vrienden of feestjes worden zelden als bewijs gezien. Dergelijk bewijs wordt elders in het Nederlandse vreemdelingenrecht juist wél geaccepteerd, bijvoorbeeld als mensen een verblijfsvergunning vragen voor verblijf bij hun partner.

Geen meetlat

In een brief roept het COC staatssecretaris Harbers op om het ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ te schrappen als belangrijkste criterium bij het beoordelen van LHBTI-asielverzoeken. Zelfidentificatie zou centraal moeten komen te staan: wat zegt de asielzoeker zelf over haar of zijn seksuele identiteit?

Het COC schrijft aan de staatssecretaris dat het niet mogelijk is om op een andere manier de seksuele oriëntatie of genderidentiteit van een ander mens te bepalen. Er bestaat geen objectieve ‘meetlat’ voor en het leidt per definitie tot stereotypen. Seksuele minderheden hebben nu eenmaal, net als heteroseksuelen, geen universele kenmerken. IND-medewerkers proberen naar eer en geweten ‘objectief’ vast te stellen of asielzoekers LHBTI zijn. De staatssecretaris stuurt hen echter met een onmogelijke opdracht op pad.

267 dossiers

Sabine Jansen bekeek tijdens haar onderzoek naar het LHBTI-asielbeleid in twee jaar tijd 267 dossiers van LHBTI-asielzoekers bij de IND. Veertig van deze dossiers heeft ze uitgebreid onderzocht. Ook bestudeerde ze honderden rechterlijke uitspraken.

Jansens onderzoek werd uitgevoerd voor COC Nederland met steun van het Asiel- en Migratiefonds van de Europese Unie. Het kwam tot stand onder begeleiding van prof. mr. Thomas Spijkerboer, prof. mr. Ashley Terlouw, asieladvocaat mr. Marcel van der Linde en mr. Sadhia Rafi van VluchtelingenWerk Nederland.

Het rapport Trots of schaamte? van Sabine Jansen kan HIER gedownload worden (versie 23 juni 2018).

[Bron: COC NL – Foto Afrikaanse homoseksuele asielzoeker: COC NL-Philip Tijsma]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

COC op Roze Zaterdag: tijd voor verbod discriminatie transgender- en intersekse personen

Het is tijd voor een expliciet wettelijk verbod op discriminatie van transgender- en intersekse personen. Dat stelde COC-voorzitter Tanja Ineke in haar speech op Roze Zaterdag in Gouda. Ze riep de Tweede Kamer op om komende week vóór zo’n verbod te stemmen. De oproep kreeg veel bijval van het publiek.

Kloof

In haar toespraak maakte COC-voorzitter Tanja Ineke duidelijk dat ons land er ‘op papier eigenlijk best wel goed’ voor staat als het om LHBTI-acceptatie gaat. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

“Hoe zit dat dan toch, met die kloof tussen de mooie cijfers op papier en de werkelijkheid die we soms ervaren?”, vroeg Ineke zich af. “Het antwoord daarop vind je in het hetzelfde onderzoek, in de minder fraaie cijfers. Cijfers die laten zien dat één op de vijf Nederlanders mannen liever niet hand in hand ziet lopen. Dat Nederlanders maar weinig waardering kunnen opbrengen voor vrouwen die zich zogenaamd ‘mannelijk’ gedragen of voor mannen die zich zogenaamd ‘vrouwelijk’ gedragen. En dat ‘homo’ op school het meest gebruikte scheldwoord is.

Soms bekruipt me het gevoel dat je in Nederland wel homo mag zijn, maar niet homo mag doen. Dat je lesbisch mag zijn, maar niet lesbisch mag doen. Bi mag zijn, maar niet bi mag doen. En trans mag zijn, maar niet trans mag doen.

Zichtbaarheid, zoals hier op Roze Zaterdag, is de eerste stap. Laten zien dat we er zijn. Onze plek opeisen.

Laten zien dat het wél kan: de hand van je vriend vastpakken, je vriendin op straat een zoen geven. Laten zien dat homo, lesbo, bi en trans zijn betekent dat je dat ook homo, leso, bi en trans wilt doen. Aan Nederland, en aan elkaar.

En niet alleen vandaag, maar het hele jaar door. Want met één dag per jaar nemen we geen genoegen. Met acceptatie op papier nemen we geen genoegen.

We zijn niet van papier. We zijn mensen van vlees en bloed. We lopen hand in hand over straat. We zoenen. We hebben lief. We hebben seks.

En Nederland: je went er maar aan!

Oproep Tweede Kamer

“We zijn van ver gekomen, en we hebben nog een lange weg te gaan. Ook als het gaat om gelijke rechten”, concludeerde Ineke. En wijst dan op een kans om een stap vooruit te zetten.

De Tweede Kamer spreekt naar verwachting op donderdag 28 juni over een voorstel van D66, PvdA en GroenLinks om discriminatie van trans- en intersekse personen expliciet te verbieden. COC, TNN en NNID pleiten al lang voor zo’n verbod; het onderwerp is ook opgenomen in COC’s Regenboog Stembusakkoord.

Onder luidde bijval van het publiek roept COC-voorzitter Tanja Ineke de Tweede Kamer op voor zo’n verbod te stemmen.

[Bron: COC NL – Foto’s Roze Zaterdag Gouda 2018-Tanja Ineke: COC NL-Philip Tijsma]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

Roze Zaterdag in Gouda

Zaterdag 23 juni wordt Roze Zaterdag in Gouda gehouden – met als hoogtepunt de Pride Walk door het centrum van de stad. Die wordt afgesloten met een uitgebreid programma op de Markt – met optredens en een toespraak van COC-voorzitter Tanja Ineke.

Gouda is een stad waar al eeuwenlang mensen uit alle windstreken zich vestigen. Een stad waar bekende historische personen de vrijheid vonden om zich te uiten, te doen waar zij in geloofden en hun denkbeelden te delen met de rest van de wereld.

Jezelf kunnen zijn – wat je seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie ook is – dat is in ons land helaas nog steeds niet vanzelfsprekend. Daarom wordt Roze Zaterdag georganiseerd. Om te bouwen aan begrip, acceptatie, respect en participatie. De Roze Zaterdag is zowel een viering als een moment om seksuele en genderdiversiteit in al haar facetten te laten zien.

De diversiteit die zo kenmerkend is voor Gouda, is ook waar de uitdaging ligt voor de stad en haar inwoners. De verschillen zijn groot en denkbeelden liggen soms ver uit elkaar. We zijn niet gelijk, maar wel elkaars gelijken. Samen werken aan het zichtbaar maken van deze diversiteit is de uitdaging die Gouda aangaat, met als hoogtepunt Roze Zaterdag 2018 op 23 juni.

Zaterdag 23 juni 2018 – Roze Zaterdag in Gouda

  • 10.00-17.00 uur: Informatiemarkt in het Centrum
  • 10.00-17.00 uur: Diverse artiesten op verschillende podia
  • 10.00-20.00 uur: Hoofdpodium op de Markt
    • 14.00 uur: openingstoespraak door burgemeester Milo Schoenmaker
    • aansluitend een toespraak van COC-voorzitter Tanja Ineke
  • 11.00-12.00 uur: Geloofsviering in de Sint-Janskerk
  • 12.30-13.45 uur: Pride Walk door het Centrum
  • 20.00-00.00 uur: Diversiteitsconcert op de Markt – met o.a. Edsilia Rombley en Ruth Jacott

Meer informatie over deze Roze Zaterdag is te vinden via website, Facebook en Twitter van Gouda Roze Jaar 2018 en deGouda App.

[Bron/Illustratie: Gouda Roze Jaar 2018]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Handreiking voor Roze Vieringen

Donderdag 21 juni werd ‘Zie de regenboog en prijs zijn maker’ gepresenteerd – een praktische handreiking voor roze vieringen met een voorwoord van COC-voorzitter Tanja Ineke. Dominee Saskia van Meggelen, voorzitter van de Protestantse Kerk nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Al enige jaren is er sprake van een toename van roze vieringen. Deze vrijplaatsen voor LHBT+-mensen die niet in hun eigen kerk terecht kunnen of daar onvoldoende herkenning vinden, zijn kennelijk nog altijd en in toenemende mate nodig. Daarnaast hebben roze vieringen hun plaats veroverd in de veelkleurigheid van kerkelijke vieringen met een niet meer weg te denken eigen geluid.

De handreiking ‘Zie de regenboog en prijs zijn maker’ introduceert de roze viering (wat is een roze viering, welke teksten kies je, wat kan wel en wat kan niet) en geeft praktische suggesties. Daarnaast bundelt het de liturgieën van hele uiteenlopende roze vieringen, inclusief de teksten van gebeden, preken enzovoorts. Getuigenissen van bezoekers van roze vieringen larderen het boek en laten zien hoe relevant deze vieren voor velen zijn vandaag.

De handreiking werd samengesteld door LHBT-predikant en theoloog Wielie Elhorst en predikant-in-opleiding Stijn van der Woude en uitgegeven door KokBoekencentrum.

De jaarlijkse Gay Sing-In in de Domkerk in Utrecht tijdens het Midzomergracht Festival bood het podium voor de presentatie.

[Bron: COC NL – Foto presentatie handreiking: Tanja Ineke]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WK-Primeur: FIFA-boete voor Mexico vanwege homofobe spreekkoren

De FIFA heeft Mexico een boete opgelegd vanwege homofobe spreekkoren van de supporters van dit Latijns-Amerikaanse land. Het is voor het eerst dat de Wereldvoetbalbond vanwege homofobie een straf oplegt.

De Mexicaanse voetbalbond moet een boete van 10.000 Zwitserse franken (ca. € 8.700,-) betalen, omdat de supporters in de wedstrijd tegen Duitsland afgelopen zondag ‘discriminerende en beledigende spreekkoren’ hebben laten horen. De FIFA heeft ook gewaarschuwd dat bij herhaling verdere straffen zullen volgen.

In de wedstrijd Duitsland-Mexico in het Loezjniki Stadion in Moskou werd door de Mexicaanse supporters meermaals ‘puto’ geroepen, vooral richting de Duitse doelman Manfred Neuer. Dat werd ook door de scheidsrechter in zijn wedstrijdverslag vermeld. ‘Puto’ is een onder Latijns-Amerikaanse voetbalsupporters populair scheldwoord dat ‘flikker’ of ‘schandknaap’ betekent. Het wordt vooral veel geroepen bij een doeltrap van de keeper van de tegenpartij.

Het is voor het eerst dat de FIFA een boete oplegt vanwege homofobe spreekkoren. Tijdens het vorige WK Voetbal in Brazilië waren er ook al klachten over ‘puto’-spreekkoren van vooral Mexicaanse supporters, maar toen oordeelde de Wereldvoetbalbond dat die ‘niet beledigend’ waren. Sindsdien is men daar bij de FIFA anders over gaan denken. Tijdens de WK-kwalificatie werd Chili vanwege ‘puto’-gezangen gestraft met het spelen van interlands in kleinere stadions.

Tijdens dit WK Voetbal hebben scheidsrechters de mogelijkheid om op te treden tegen uitingen van racisme of homofobie tijdens de wedstrijd. Dat kan gaan van het laten omroepen van een officiële waarschuwing, het stilleggen tot zelfs het staken van de wedstrijd.

De Mexicaanse voetbalbond heeft in de afgelopen jaren meermaals de eigen supporters opgeroepen op te houden met de ‘puto’-spreekkoren. Voor de wedstrijd van Mexico komende zondag tegen Zuid-Korea hebben meerdere spelers via sociale media er bij hun fans op aangedrongen zich waardig te gedragen.

Moord

In Mexico is de LHBTI-emancipatie de laatste jaren fors vooruitgegaan, wat o.a. blijkt uit het feit dat paren van gelijk geslacht er in de meeste deelstaten kunnen trouwen en kinderen mogen adopteren. Ondanks die vooruitgang is er nog altijd veel geweld tegen LHBTI’s – in een land dat toch al geteisterd wordt door veel geweld door vooral drugscriminelen. Afgelopen week werden nog drie LHBTI-activisten in het zuiden van Mexico vermoord. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend, vandaar dat LHBTI-organisaties aandringen op een grondig onderzoek.

[Bron: COC NL, Roze Golf – Foto Mexicaanse voetbalsupporters: CC-Steve Evans]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Roze Zaterdag met deGouda App

Zaterdag 23 juni viert Gouda de diversiteit van de stad en de samenleving tijdens Roze Zaterdag Gouda 2018. Speciaal voor deze dag heeft huis-aan-huisweekblad deGouda een App gemaakt met mooie verhalen én alle informatie over de talloze activiteiten tijdens het regenboogevenement.

De Roze Zaterdag App van deGouda bevat alle informatie over de optredens (wie, waar en wanneer) en de sprekers – waaronder COC-voorzitter Tanja Ineke op het hoofdpodium!

Maar deGouda Roze Zaterdag-App bevat ook handige informatie, zoals een plattegrond en antwoord op de vraag waar je kunt pinnen. En info over het OV, want ProRail werkt vanaf vrijdag in Gouda aan het spoor, waardoor bezoekers van Roze Zaterdag het laatste stuk met de bus moeten. De organisatie van de Roze Zaterdag verwacht dat daardoor meer bezoekers met de auto komen en heeft extra parkeerterreinen geregeld, vanwaar pendelbussen naar de binnenstad rijden. Ook die informatie staat in de App!

Via deGouda Roze Zaterdag App heb je alle informatie en verhalen binnen handbereik. Download hier de deGouda App voor IOS en Android.

[Bron/Illustratie: Roze Jaar Gouda & deGouda]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

WHO schrapt genderdysforie van lijst geestesziekten

De VN-Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op haar officiële lijst van ziekten transgender-zijn als psychische stoornis geschrapt. Het uitkomen van deze nieuwe lijst, de ICD-11, is volgens TNN-voorzitter Brand Berghouwer ‘een belangrijke stap in betere zorg voor transgender personen wereldwijd’.

In de vorige ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) stond genderdysforie nog bij de geestesziekten. Nu staat het onder de naam genderincongruëntie in een hoofdstuk over seksuele gezondheid. Daarmee wordt transgender-zijn niet meer als psychische stoornis gepresenteerd, maar als een lichamelijke conditie, net als bijvoorbeeld zwangerschap. Zo’n ontwikkeling van ziektebeeld naar lichamelijke aandoening wordt depathologiseren genoemd.

“Transgender personen niet langer als geestesziek beschouwen, betekent dat je ze het recht teruggeeft om over zichzelf te beslissen”, zegt Brand Berghouwer, voorzitter van Transgender Netwerk Nederland (TNN).

Het gaat om voortschrijdend inzicht, zegt WHO-woordvoerder Lale Say in een video. Medici zien genderdysforie niet langer als psychische stoornis. Bovendien helpt reclassificering om het stigma te verminderen én medische zorg voor transgender mensen wereldwijd toegankelijker te maken. De WHO hoopt namelijk ook dat de drempel voor transgender personen om medische hulp te zoeken lager wordt.

TNN maakt zich sinds het begin van haar oprichting hard voor het depathologiseren van de zorgvraag van transgender personen. In 2011 heeft TNN een expertmeeting georganiseerd in Den Haag. Daarin werd de aftrap gegeven voor een internationale actie om transgenders te depathologiseren. Vorig jaar hebben D66-Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma en TNN nog druk uitgeoefend op de toenmalige VWS-minister Edith Schippers uit bezorgdheid dat de classificatie nog in het ICD-hoofdstuk van psychische stoornissen zou blijven bestaan.

“We zijn ongelofelijk blij dat transgender-zijn niet langer als een stoornis wordt gezien,” zegt Berghouwer. “Dit betekent veel voor transgender personen wereldwijd. In Denemarken en Frankrijk is genderdysforie al op nationaal niveau geschrapt als psychische stoornis. We hopen dan ook zéér dat de ICD-11 Nederland zal inspireren om, net als deze landen, transgender-zijn óók op nationaal niveau te depathologiseren.”

Er moet bij dit voor transgender personen historische besluit van de WHO echter wel een kanttekening geplaatst worden. Organisation Intersex International Europe (OII Europe) wijst er op dat de WHO de aanpassing van de ICD helaas niet aangegrepen heeft om ook intersekse-conditie te depathologiseren en daarmee bij te dragen aan het terugdringen van de mensenrechtenschendingen van mensen met een intersekse-conditie. Intersekse-conditie wordt ook in ICD-11 nog altijd aangemerkt als een ‘misvorming’ of een ‘stoornis’.

De nieuwe ICD-11 is uitgekomen op 18 juni 2018 en bevat meer dan 55.000 ziektes en aandoeningen. Het is de eerste update sinds 1990; toen schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit al officieel uit de lijst van ziekten – een feit dat elk jaar herdacht wordt tijdens IDAHOT – de Internationale Dag tegen Homo-/Bi-/Trans-/Interseksfobie. De nieuwe ICD moet nog wel worden aangenomen door de lidstaten van de Verenigde Naties. Als zij de ICD-11 goedkeuren, dan is de nieuwe lijst in 2022 officieel.

[Bron: TNN & OII Europe – Foto WHO: CC-USMG]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

‘Nieuwe Namen’ – unieke kijk in het leven van transgender ouderen

In het boek ‘Nieuwe Namen – levensverhalen van transgender ouderen’ van publiciste Eveline van de Putte vertellen transgenders op leeftijd over hun zoektocht naar hun ware identiteit en het proces van eindelijk zichzelf worden. Door de aanvullende informatie over o.a. de transgendergeschiedenis is het boek niet enkel een interessante verhalenbundel, maar ook goed bruikbaar als voorlichtingsmateriaal.

Transgenders krijgen recentelijk steeds meer de aandacht die ze verdienen. Er is echter een groep die hierbij onderbelicht blijft: transgender ouderen, een boeiende groep pioniers die antwoorden op hun vragen zocht in een tijd zonder voorbeelden. De transgender ouderen van nu zijn bovendien de eerste groep mensen die, desgewenst, de mogelijkheid had een geslachtsveranderende operatie te ondergaan. Des te meer reden om deze oudere transvrouwen en transmannen eindelijk aan het woord te laten en in beeld te brengen.

De levensverhalen van achttien transgenders op leeftijd zijn in ‘Nieuwe Namen’ beschreven door Eveline van de Putte. Zij groeide op in het rustige Zeeland, maar trok al gauw de wijde wereld in – reizen en andere culturen zijn nog altijd haar passie. Ze is behalve schrijfster ook fotograaf en trainer. Veel van haar werk richt zich op mensenrechten en empowerment. Ze gebruikt kunst op onbekende groepen stem en gezicht te geven. Met haar voorlaatste boek ‘Stormachtig Stil – levensverhalen van roze ouderen’ (2013) reist zij sinds 2014 door het land. Met deze Tour d’Amour bezocht Eveline van de Putte inmiddels ruim 100 organisaties voor zorg, welzijn en cultuur.

Naast de levensverhalen met foto’s schetst transgenderdeskundige dr. Paula Vennix de geschiedenis van transgenders in Nederland en de situatie van transgender ouderen in het bijzonder. Door deze aanvulling krijgt het boek een meerwaarde en is het in veel groter verband bruikbaar: niet alleen als interessante verhalenbundel voor een breed publiek, maar ook als voorlichtingsmateriaal, studieboek voor Hogescholen, universiteiten en als inspiratie voor hulpverleners etc.

Eveline van de Putte – ‘Nieuwe Namen, levensverhalen van transgender ouderen’ – full colour, 272 pagina’s verhalen en foto’s – Uitgeverij De Brouwerij

[Bron/Illustraties: Uitgeverij De Brouwerij/Eveline van de Putte]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen acties rondom WK voetbal

Het COC organiseert geen acties rond het wereldkampioenschap voetbal dat op donderdag 14 juni in Rusland van start is gegaan.

“Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen boos zijn over de miserabele mensenrechtensituatie voor LHBTI’s en anderen in Rusland. Ik ben dat zelf ook”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke.

“Voor ons staan de wensen van de LHBTI-beweging ter plekke altijd voorop. De Russische LHBTI-beweging vindt acties rondom het WK niet wenselijk. Volgens hen zullen acties op dit moment niet bijdragen aan verbetering van de mensenrechten van LHBTI’s in Rusland.”

De Russische LHBTI-beweging opende wel een hotline voor LHBTI’s die het WK bezoeken en in onveilige situaties terecht komen.

[Bron: COC NL – Illustratie: FIFA]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

Prinses Mabel ontvangt AmsterdamDiner Award

De AmsterdamDiner Foundation (ADF) reikt zaterdag 16 juni 2018 de AmsterdamDiner Award uit aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel van Oranje. Zij ontvangt de prijs tijdens benefietgala het AmsterdamDiner voor haar jarenlange en toegewijde steun aan de wereldwijde strijd tegen hiv en aids.

Prinses Mabel zet zich consistent, openlijk en actief in voor de strijd tegen aids in de wereld. Ze maakt haar steun voor het werk van Nederlandse en internationale aidsorganisaties publiekelijk kenbaar. Haar pleidooi is consequent gericht op het versterken van mensenrechten en het ondersteunen van kwetsbare groepen – vooral die van adolescente meisjes en jonge vrouwen die onevenredig hard getroffen worden door de hiv-epidemie. Ook op de komende internationale conferentie in Amsterdam AIDS2018 (eind juli), vervult Prinses Mabel een actieve rol. Zij zal spreken tijdens de openingsceremonie en discussies leiden over de positie van jonge vrouwen.

AmsterdamDiner Award

Talloze mensen en organisaties zetten zich dagelijks in om te helpen een wereld zonder aids mogelijk te maken. AmsterdamDiner Foundation wil speciale erkenning geven aan hen die op dit punt blijk hebben gegeven van uitzonderlijke toewijding en inzet. Sinds enkele jaren wordt daarom de AmsterdamDiner Award uitgereikt aan een persoon, instelling of bedrijf die/dat zich aantoonbaar inzet om de strijd tegen hiv & aids (zowel lokaal als internationaal) te steunen.

De AmsterdamDiner Award werd eerder toegekend aan onder meer Lilianne Ploumen (in 2016), toenmalig minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en Rob Weyhenke (in 2017), oprichter van AmsterdamDiner Foundation.

[Bron: AmsterdamDiner Foundation – Foto Prinses Mabel: CC-Ministerie van Buitenlandse Zaken]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?