COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

‘Maak wijziging geslachtsregistratie eenvoudiger’

Maak wijziging van de geslachtsregistratie eenvoudiger. Die oproep doen Transgender Netwerk Nederland (TNN), de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) en COC Nederland in een brief aan minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) en de Tweede Kamer. De Kamer spreekt op 19 juni over de wet.

De belangenorganisaties willen dat een ieder, ongeacht leeftijd, op eenvoudige wijze de officiële geslachtsregistratie bij de burgerlijke stand kan wijzigen. Ook bepleiten ze dat personen die hun geslachtsregistratie wijzigen een nieuwe geboorteakte kunnen krijgen, in plaats van een wijziging op hun oude akte.

Ook voor kinderen onder de 16 jaar

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stelde onlangs aan de Kamer voor om wijziging van de officiële geslachtsregistratie voor kinderen onder de 16 jaar alleen mogelijk te maken na toestemming van de rechter. TNN, COC en NNID zijn tegen die rechterlijke procedure.

Volgens de belangenorganisaties weten transgender kinderen net zo goed als andere kinderen wat hun geslacht is. Ze hebben in hun dagelijks leven last van officiële documenten met daarop een verkeerde geslachtsaanduiding. Onderzoek wijst uit dat de kans op depressie, angsten en suïcidegedachten onder transgender kinderen hoger is wanneer de omgeving hun geslacht niet erkent. Hun welzijn en recht op zelfbeschikking dient volgens de belangenorganisaties voorop te staan. Er is geen reden om aan te nemen dat een rechter het geslacht beter kan bepalen dan deze kinderen zelf.

Nieuwe geboorteakte

De organisaties willen ook dat alle mensen die hun geslachtsregistratie wijzigen een nieuwe geboorteakte kunnen krijgen. Wijziging van de oude geboorteakte wekt de indruk dat het geslacht van een persoon is veranderd. In werkelijkheid weten transgender personen vaak al hun leven lang dat ze tot het andere geslacht (of geen van beide geslachten) behoren, en is er voor hen dus niets veranderd. Intersekse personen die hun geslacht willen wijzigen kunnen ook nu al een nieuwe geboorteakte krijgen, maar alleen door tussenkomst van de rechter. De rechterlijke procedure is emotioneel belastend en kostbaar.

De belangenorganisaties vragen in hun brief om wijziging van de geslachtsregistratie eenvoudiger te maken voor Nederlanders met een buitenlandse geboorteakte. Die groep loopt nu vaak tegen problemen aan, bijvoorbeeld omdat ze niet aan hun buitenlandse geboorteakte kunnen komen.

Verder roepen organisaties de regering op om een einde te maken aan verplichte geslachtsregistratie door de overheid, in het belang van personen die non-binair zijn en/of die vinden dat het de overheid niet aangaat wat hun geslacht is.

Einde deskundigenverklaring

Volgens de huidige Transgenderwet, die  in 2014 in werking trad, moeten transgender personen eerst een verklaring van een deskundige hebben om hun officiële geslachtsregistratie te kunnen wijzigen. NNID, TNN en COC juichen het toe dat minister Dekker die eis wil laten vervallen. Kinderen onder de 16 jaar kunnen hun geslachtsregistratie onder de huidige wet in het geheel niet wijzigen.

Tot 2014 gold in Nederland de oude transgenderwet. Die eiste van transgender personen dat ze zich lieten steriliseren, hun lichaam lieten aanpassen en rechterlijke toestemming vroegen om hun registratie te kunnen wijzigen. Aan deze eisen kwam een einde onder druk van TNN en COC. De vereenvoudiging van de procedure leidde er toe dat het aantal personen dat hun officiële geslachtsregistratie wijzigde, toenam van circa 80 per jaar in 2013, naar bijna 800 in 2014.

[Bron: COC NL, TNN & NNID – Foto geslachtsregistratie m/v: Philip Tijsma voor COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

Historische doorbraak openstelling huwelijk in Ecuador

Het Grondwettelijk Hof in Ecuador heeft geoordeeld dat het huwelijk moet worden opengesteld voor een paar van gelijk geslacht. Of het vonnis enkel voor het paar dat de rechtszaak had aangespannen geldt of voor alle paren van gelijk geslacht is nog niet helemaal duidelijk, maar het vonnis is hoe dan ook een historisch doorbraak voor de Ecuadoriaanse LHBTI-gemeenschap.

De rechtszaak werd aangespannen door Efrain Soria, directeur van LHBTI-organisatie Equidad, en zijn partner Xavier Benalcazar. COC Nederland heeft de afgelopen samengewerkt met Equidad en feiliciteert Soria en zijn medestrijders met deze historische overwinning!

In Ecuador kunnen paren van gelijk geslacht al sinds 2015 een vorm geregistreerd partnerschap sluiten, maar grondwettelijk is vastgelegd dat het huwelijk is voorbehouden aan m/v-paren.

Desondanks zijn Soria en zijn partner een rechtszaak begonnen om te mogen trouwen. Hun verzoek is gebaseerd op een vonnis van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens uit 2017. In dat vonnis werd bepaald dat de bij dit Hof aangesloten landen – waaronder Ecuador – verplicht zijn tot gelijke behandeling in relatiewetgeving voor paren van gelijk geslacht. Het Grondwettelijk Hof is met een krappe meerderheid (5-4) nu tot het oordeel gekomen dat het vonnis van het Inter-Amerikaanse Hof inderdaad rechtskracht heeft in Ecuador en moet worden nageleefd.

[Bron: COC NL – Foto: Equidad Facebook]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

Homoseksualiteit niet meer strafbaar in Botswana

Het Hooggerechtshof van Botswana heeft geoordeeld dat de strafbaarstelling van homoseksuele handelingen in strijd is met de Grondwet. De Botswaanse LHBTI-organisatie LEGABIBO heeft in deze rechtszaak geparticipeerd en is heel blij met het vonnis. COC Nederland werkt samen met LEGABIBO en feliciteert de activisten met dit fantastische resultaat.

Het Hooggerechtshof is unaniem tot het oordeel gekomen dat de artikelen 164 en 167 in het Botswaanse Wetboek van Strafrecht discriminerend zijn en in strijd zijn met het grondwettelijk recht op privacy. Op grond van de strafwetten – ingevoerd tijdens de Britse koloniale tijd – kunnen mensen vanwege ‘tegennatuurlijke seksuele gemeenschap’ veroordeeld worden tot maximaal 7 jaar gevangenisstraf.

De drie rechters van het Hof zijn unaniem van mening dat het recht op privacy ook het recht op de keuze van een seksuele partner omvat. “Seksuele oriëntatie is geen modeverschijnsel, maar een belangrijk aspect van iemands persoonlijkheid”, zeggen de rechters. “Iedereen heeft recht op autonomie als het gaat om het uiten van zijn of haar seksuele oriëntatie.”

Blijdschap na bekendmaking vonnis van het Hooggerechtshof – Foto LEGABIBO

Volgens de rechters is de publieke afwijzing van homoseksuele handelingen in deze zaak niet relevant. “Dit gaat bovenal om fundamentele rechten, meer dan om publieke opvattingen”, werd door een van de rechters opgemerkt.

De regering van Botswana moet nu beslissen of ze het oordeel van Hooggerechtshof aanvaard of daartegen in beroep gaat bij het Hof van Beroep – de hoogste rechtbank in Botswana.

COC en LEGABIBO zijn partnerorganisaties. Het COC steunt LEGABIBO bijvoorbeeld bij het ontwikkelingen van programma’s. Daarnaast heeft het COC ook specifieke ondersteuning geboden in de jarenlange juridische strijd van LEGABIBO om als vereniging geregistreerd te kunnen worden.

Wereldwijd zijn er door het besluit in Botswana nu nog 69 landen waar homoseksuele handelingen strafbaar zijn. Eind mei kwamen rechters in Kenia nog tot de conclusie dat de strafwetten tegen homoseksuele handelingen in dat land niet ongrondwettelijk zijn. In Bhutan werd op 7 juni jl. door het parlement wel een stap gezet richting afschaffing van de strafbaarstelling. Het voorstel tot afschaffing gaat nu voor een definitieve beslissing naar de Nationale Raad.

[Bron: COC NL – Foto Hooggerechtshof Botswana – publieke tribune: Caine Yougman-LEGABIBO]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Bhutan zet stap naar afschaffing strafbaarstelling homoseksualiteit

Het parlement van Bhutan heeft besloten wetgeving op grond waarvan homoseksuele handelingen strafbaar zijn af te schaffen. Het koninkrijk in de Himalaya zet daarmee een historische stap in de richting van de afschaffing van de strafbaarstelling van homoseksualiteit. COC Nederland werkt samen met de Bhutaanse LHBTI-activisten die hiervoor geijverd hebben en feliciteert hen met deze historische stap.

Het gaat om de artikelen 213 en 214 in het Wetboek van Strafrecht op grond waarvan ‘sodomie of enige andere vorm van tegennatuurlijke seksualiteit’ met maximaal 1 jaar gevangenis bestraft kunnen worden. Het voorstel om deze artikelen te schrappen komt van de minister van Financiën Lyonpo Namgay Tshering. Het voorstel om de strafwetten te schrappen werd met een grote meerderheid (38 voor, 1 tegen en 5 onthoudingen) aangenomen.

COC Nederland werkte afgelopen jaar samen met Rainbow Bhutan, de lokale LHBTI-belangenorganisatie, om via de VN-Mensenrechtenraad in Geneve hun land op te roepen een einde te maken aan de strafbaarstelling van homoseksualiteit. Tashi Tsheten, de woordvoerder van Rainbow Bhutan, deed dat met succes. Niet alleen Nederland, maar ook Canada, Cyprus, Duitsland, Ierland, IJsland en Zwitserland gaven te kennen dat de discriminerende strafwetgeving ingaat tegen mensenrechtenverdragen die Bhutan heeft ondertekend en daarom direct moeten worden afgeschaft.

Het voorstel gaat nu voor een definitieve stemming later dit jaar naar de Nationale Raad. Daarna is het aan de koning om de afschaffing van de strafwetten met zijn handtekening te bekrachtigen.

[Bron: COC NL – Foto leden Rainbow Bhutan met minister Namgay Tshering voor het parlementsgebouw: Rainbow Bhutan Facebook]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

Wetsvoorstel voor openstelling huwelijk ingediend op Curaçao

De parlementariërs Giselle Mc William en Stephen Walroud hebben een Wetsvoorstel Aanpassing Wettelijk Huwelijk ingediend bij de Staten van Curaçao. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat alle paren op Curaçao kunnen trouwen – ook paren van gelijk geslacht.

Het wetsvoorstel werd voorbereid door het juridisch team van Igualdat Kòrsou met steun van FOKO en Curaçao Gay Pro – alledrie Curaçaose LHBTI-organisaties waarmee COC Nederland samenwerkt om LHBTI-emancipatie te bevorderen.

Een concept voor dit wetsvoorstel werd oktober vorig jaar tijdens de Curaçao Pride Walk aangeboden aan Mc William en Walroud. Sindsdien hebben deze Statenleden en het juridische team van Igualdat Kòrsou gewerkt aan de verdere juridische onderbouwing daarvan. Afgelopen maandag werd het wetsvoorstel ingediend bij de voorzitter van de Staten, maar voordat het daar in behandeling genomen kan worden, gaat het nu eerst naar de Raad van Advies om getoest te worden. Dat zal zo’n drie tot vijf maanden in beslag nemen.

MAN-statenlid Giselle Mc William en PAR-Statenlid Stephen Walroud zijn beide lid van een regeringspartij, maar dat betekent niet dat het wetsvoorstel vanzelfsprekend op een meerderheid kan rekenen. “Dit onderwerp ligt heel gevoelig in de samenleving en in het parlement. Veel parlementariërs zijn bang dat ze wanneer ze dit wetsvoorstel steunen, ze kiezers zullen kwijtraken. Vandaar dat dit geen populair onderwerp is”, zegt Mc William in het Antilliaans Dagblad. “Maar of het wetsvoorstel er door komt of niet, dit biedt wel de mogelijkheid om de discussie op gang te brengen.”

Igualdat Kòrsou prijst de moed en principiële houding ten aanzien van dit thema van de twee parlementariërs, en vertrouwt erop dat de meerderheid van hun collega’s hun voorbeeld zal volgen. Hiermee zou Curaçao zich aansluiten bij de groeiende groep moderne landen die alle vormen van onrechtmatige discriminatie willen bestrijden, waarvan homofobie een van de meest vasthoudende is naast racisme en seksisme.

Met dit wetsvoorstel zet Curaçao volgens Igualdat Kòrsou ook een forse stap vooruit in het bestrijden van LHBTI-discriminatie, wat strijdig is met de huidige Staatsregeling van Curaçao, de Grondwet van het Koninkrijk, uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de vele internationale verdragen waar Curaçao aan deelneemt.

Igualdat Kòrsou benadrukt dat deze wet niet toornt aan het religieus huwelijk en aan het huwelijk van echtparen die al op traditionele wijze zijn getrouwd bij de Burgerlijke Stand, maar dat het de weg opent voor paren van gelijk geslacht om te genieten van de rechten en plichten verbonden aan een burgerlijk huwelijk. Dit klopt ook met het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat, wat de basis is voor de Grondwet, de wetten en het democratisch stelsel van Curaçao. Gelijke behandeling van alle inwoners van Curaçao is een van meest heilige principes van onze democratie.

In 2017 hield de huidige Curaçaose premier Eugene Rhuggenaath een al ‘historisch’ genoemde toespraak tijdens de opening van de Curaçao Pride. Daarin riep de premier op tot meer LHBTI-acceptatie in een inclusieve samenleving waarin iedereen zich maximaal kan ontplooien en zichzelf kan zijn.

COC Nederland ondersteunt sinds 2012 in de Pink Orange Alliance de LHBTI-organisaties op Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba bij de activiteiten die ze ondernemen om de LHBTI-beweging op hun eiland te versterken en de LHBTI-emancipatie te bevorderen. FOKO op Curaçao – de oudste LHBTI-organisatie in het Caribisch gebied – is met het COC initiatiefnemer van deze samenwerking.

[Bron: COC NL, Igualdat Kòrsu, Antilliaans Dagblad – Foto met indieners wetsvoorstel Giselle Mc William en Stephen Walroud (midden), omringd door leden van Igualdat Kòrsou, voor Staten van Curaçao: Igualdat Kòrsou]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

The Hague Pride 2019

De eerste Haagse Pride is een feit! Van 6 t/m 9 juni 2019 mogen de regenboogvlaggen massaal worden uitgehangen. Bereid je voor op een bomvol programma van culturele, maatschappelijke en sportieve activiteiten en natuurlijk één groot feest der diversiteit! Met dit jaar de Royal Rainbow Parade als kroonjuweel van The Hague Pride.

Don’t be afraid to CONNECT

Dat is de boodschap van The Hague Pride 2019! Een slogan die exact benoemt waar het bij een Pride om draait. Een boodschap die consequent zichtbaar zal zijn gedurende alle Pride-activiteiten. Het creëren van eenheid, het wegnemen van (voor)oordelen en met elkaar in gesprek gaan vanuit een positieve insteek. Niet bang zijn voor het onbekende en elkaar respecteren ondanks onze verschillen.

Programma 6 en 7 juni

Filmhuis Den Haag – De officiële Kick Off van The Hague Pride in Filmhuis Den Haag. Een aangepaste Pride-programmering en een scala aan maatschappelijke en culturele activiteiten.

Programma 8 juni

Royal Rainbow Parade

Een kleurrijke koetsenparade die langs de monumenten van Den Haag zal rijden. Een uniek evenement dat precies past bij de uitstraling van Den Haag als hofstad. Deze parade zal starten om ca. 14.30 uur vanaf het Internationaal Homomonument (Koekamp) en eindigen op het Buitenhof, waar het feest daarna zal losbarsten.

The Hague Pride Walk
Voor de derde keer op rij: The Hague Pride Walk. Een initiatief van COC Haaglanden. Deze Pride Walk zal om 14.30 uur vertrekken vanaf het Internationaal Homomonument (Koekamp) en zal eindigen op het Buitenhof.

Buitenhof
Het buitenhof zal zich deze Pride lenen als de ultieme meetingpoint. Op de mainstage is zowel een cultureel programma (overdag) als een feestelijk programma (avond) gepland. De presentatie zal in handen zijn van Antje Monteiro.

Kijkduin
Gay Volleybal Tournament op het strand van Kijkduin. Een initiatief van het Roze Blok.

Paard
Als de programmering van de Mainstage om 23.00u is afgelopen, verplaatst het feest zicht naar binnen. De officiële afterparty in de grootste club van Den Haag; het Paard! Een feest met meerdere muziekstijlen, dus voor ieder wat wils. (Voor deze afterparty zijn tickets nodig)

Programma 9 juni

Buitenhof
De afsluiting van The Hague Pride 2019! Een groot feest waar je met de laatste energie die je nog hebt kan genieten van de lekkerste 80’s / 90’s muziek.

[Bron/Illustraties: The Hague Pride]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Neem deel aan EU LGBTI Survey 2019!

Het EU-Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA) start deze week met EU LGBTI Survey 2019, de grootste online enquête ooit gericht op het verzamelen van gegevens over het leven en de ervaringen van LBHTI’s in alle EU-lidstaten, Servië en Noord-Macedonië. COC Nederland roept iedereen op aan dit onderzoek deel te nemen!

Zeven jaar geleden hield de FRA het eerste onderzoek – EU LGBT Survey 2013, toen nog niet gericht op intersekse personen. De resultaten daarvan zijn van invloed geweest op het EU-beleid in de daaropvolgende jaren. Dit jaar wordt een vervolgonderzoek gehouden om de LHBTI-agenda van de EU voor de komende jaren te onderbouwen.

Het gaat in het onderzoek om gegevens van LHBTI’s (vanaf 15 jaar) over geweld en discriminatie, maar ook om voorbeelden van succesvol beleid gericht op het bevorderen van de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit.

EU LGBTI Survey 2019 kan van mei t/m juli 2019 worden ingevuld. De resultaten worden in de loop van volgend jaar bekend gemaakt.

TAKE THE SURVEY – YOUR STORY MATTERS!

 

[Bron/Illustraties: FRA]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

Ook Kamer wil verbod op ‘homogenezing’

Ook de Tweede Kamer wil een verbod op ‘therapieën’ waarmee LHBTI’s zogenaamd van hun identiteit genezen zouden kunnen worden. Het COC pleit sinds 2013 voor zo’n verbod en is blij met het besluit. Ook de christelijke LHBTI-organisatie LKP is voor een verbod.

‘LHBTI-zijn is geen ziekte en het is een fabeltje dat je er van kunt ‘genezen’”, stelt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug over ‘homogenezing’. “Mensen gaan kapot aan dit soort ‘therapieën’. Ze raken in depressies of krijgen zelfmoordgedachten.’

VVD, D66, GroenLinks, SP, PvdA, 50PLUS, PvdD en DENK stemden op 28 mei vóór een verbod. PVV, CDA, ChristenUnie, SGP en Forum voor Democratie stemden tégen. Het voorstel was ingediend door VVD, D66, PvdA en GroenLinks.

In reactie op de stemming schreef het CDA Pride Netwerk in een brief aan de CDA-Kamerfractie dat ze ‘ontstemd’ zijn over de tegenstem van hun partij. ‘Homoseksualiteit is geen ziekte, geen ondraaglijk lijden en kan niet worden genezen,’ aldus het netwerk, dat zelf juist vóór een verbod is.

Op 21 mei stemde de Kamer al voor een diepgaand en onafhankelijk onderzoek naar ‘homogenezing’ in Nederland.

De televisieprogramma’s Ewout & homogenezing, EenVandaag en Undercover in Nederland lieten de afgelopen jaren zien dat ‘LHBTI-genezing’ in Nederland nog steeds wordt aangeboden. Bij christelijke LHBTI-organisaties melden zich met enige regelmaat spijtoptanten die door ‘genezingstherapieën’ grote emotionele schade hebben opgelopen. Uit onderzoek blijkt dat het volgen van de therapieën kan leiden tot psychische klachten.

In landen als Groot Brittannië, Malta, Spanje en delen van de Verenigde Staten bestaat al een verbod op ‘LHBTI-genezing’. Uitgerekend vandaag werd Maine de 17de staat waar het verbod werd ingevoerd.

[Bron: COC NL – Foto: SPLC]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

COC wil bloeddonatie zonder discriminatie

COC Nederland wil een bloeddonatiebeleid waarin homo- en biseksuele mannen niet meer gediscrimineerd worden. Dat schrijft het COC in een brief aan de Tweede Kamer, die op 5 juni over de kwestie spreekt.

Volgens het COC moet niet de vraag met wie je seks hebt bepalen of je bloed mag doneren, maar de vraag of je veilige seks hebt.

Het COC vraagt de Kamer om er voor te zorgen dat seksueel risicogedrag (onveilige seks) het criterium wordt voor bloeddonatie, in plaats van de vraag of je homo- of biseksueel bent. Mensen kan onder andere gevraagd worden of ze seks hebben met condoom.

Momenteel mogen homo- en biseksuele mannen in Nederland geen bloed doneren als ze de afgelopen 12 maanden seks hadden met een man. Vanaf 1 juli aanstaande wordt die termijn 4 maanden na het laatste seksuele contact. Het COC vindt dit beleid teleurstellend en onnodig discriminerend: het heeft nauwelijks praktische betekenis voor seksueel actieve homo- en biseksuele mannen.

Voor het COC staat een veilige bloedvoorziening voorop, maar homo- en biseksuele mannen moeten niet onnodig gediscrimineerd worden. Al het gedoneerde bloed wordt getest, al na enkele dagen kan worden vastgesteld of het bijvoorbeeld hiv bevat.

In landen als Letland, Italië, Spanje en Israël mogen homo- en biseksuele mannen al bloed doneren.

Orgaandonatie

Het COC vraagt de Kamer ook om te onderzoeken hoe vaak homo- en biseksuele mannen worden geweigerd voor orgaandonatie. Bij orgaandonatie gelden voor homo- en biseksuele mannen geen wettelijke beperkingen. RTL Nieuws berichtte op 29 mei echter dat weigering van homoseksuelen in de praktijk wel voorkomt.

[Bron: COC NL – Foto Donorbloed: CC-MartinD]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

Homoseksualiteit blijft strafbaar in Kenia

Het Hooggerechtshof in Kenia heeft geoordeeld dat de wetsartikelen op grond waarvan homoseksualiteit in Kenia strafbaar is niet ongrondwettelijk zijn. Homoseksuele handelingen blijven daarmee in Kenia verboden en kunnen bestraft worden met een gevangenisstraf van 5 tot 21 jaar. Vanuit de Keniaanse LHBTI-gemeenschap is met teleurstelling gereageerd op het vonnis, maar ook met vastberadenheid om de strijd voort te zetten.

In tegenstelling tot veel andere landen, zijn deze strafwetten in Kenia geen dode letter. Uit officiële regeringsdocumenten blijkt namelijk dat tussen 2013 en 2017 meer dan 530 mensen zijn opgepakt op grond van deze wetten.

Het vonnis van vandaag is de voorlopige afsluiting van een rechtszaak die al in 2016 werd aangespannen door Eric Gitari, medeoprichter en directeur van de National Gay and Lesbian Human Rights Commission (NGLHRC), een partnerorganisatie van het COC in het internationale programma Bridging the Gaps. Doel was het schrappen van de strafwetsartikelen 162 en 165 op grond waarvan homoseksuele handelingen strafbaar zijn, omdat ze in strijd zouden zijn met de Grondwet van Kenia. Daarin is non-discriminatie, gelijkberechtiging, menselijke waardigheid en het recht op privacy vastgelegd. Grondrechten die ook voor LHBTI’s gelden, maar fundamenteel aangetast worden door deze strafwetten en de maatschappelijke discriminatie en onveiligheid die ze tot gevolg hebben.

Het Hooggerechtshof is echter tot het oordeel gekomen dat er onvoldoende bewijs is dat de strafwetsartikelen discriminerend zijn, omdat ze voor iedereen gelden ongeacht seksuele oriëntatie. De rechters bestrijden overigens ook dat homoseksualiteit een aangeboren en onverandere seksuele gerichtheid is. De wetten zijn volgens de rechters ook een uitdrukking van de waarden en normen van Kenia – zoals die blijken uit het wetsartikel dat regelt dat enkel een man en vrouw een huwelijk kunnen sluiten – en daarmee ook geen aantasting van de mensenrechten. Volgens de rechters is de strafwet daarom niet in strijd met de Grondwet.

Uit de eerste reacties vanuit de Keniaanse LHBTI-gemeenschap blijkt grote teleurstelling over het vonnis, vooral vanwege recente positieve rechterlijke uitspraken. Zoals vorig jaar het toelaten van de film Rafiki van regisseur Wanuri Kahiu en begin dit jaar het oordeel dat de officiële registratie van de NGLHRC moet worden toegestaan. Maar er is ook grote vastberadenheid om de strijd voort te zetten. In de eerste plaats door in hoger beroep te gaan bij het Hof van Beroep en uiteindelijk als dat nodig is tot aan het Grondwettelijk Hof.

Ook COC Nederland is teleurgesteld, maar staat achter de Keniaanse LHBTI-activisten in hun optimisme om door te vechten. “Vooruitgang gaat dikwijls met stappen vooruit en dan helaas soms ook weer een stap terug”, zegt Joyce Hamilton, internationaal medewerker van COC Nederland. “Maar uiteindelijk zal de inzet van de activisten beloond worden, ook door de druk die uitgaat van verandering in andere landen.”

Hoorzittingen in deze zaak werden in oktober vorig jaar gehouden. Het feit dat een maand eerder het Hooggerechtshof van India een vergelijkbare Brits koloniale sodomiewet ongrondwettelijk verklaard had, speelde daarbij een belangrijke rol. De strafwetsartikelen in Kenia zijn immers ook een erfenis uit het Brits koloniale verleden. Verwacht werd dat het Hooggerechtshof al op 22 februari jl. met een vonnis zou komen, maar op die dag werd slechts bekend gemaakt dat dit werd uitgesteld tot 24 mei 2019.

Angola maakte begin dit jaar wel een einde aan de strafbaarstelling van homoseksuele handelingen. Er zijn nu nog 70 landen waar homoseksualiteit strafbaar is, waaronder 33 Afrikaanse landen.

[Bron: COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?