COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

Overwinning: voorlichting wordt verplicht op het mbo!

Het bevorderen van LHBTI-acceptatie wordt ook verplicht in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dat maakte minister Ingrid van Engelshoven (OCW) op donderdagmiddag 19 april bekend in de Tweede Kamer. Het COC pleit hier al lang voor en spreekt van ‘een overwinning voor LHBTI-studenten in het mbo.’  

“Het is geweldig dat het mbo straks echt aan de slag moet met LHBTI-acceptatie, want juist op mbo-scholen worden LHBTI-jongeren nog vaak gepest”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. “Dat onze jarenlange inzet hiervoor nu dit resultaat oplevert is gewoon super.”

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau krijgen zes op de tien LHBTI-studenten in het mbo te maken met negatieve reacties op hun identiteit. Dat is vaker dan op andere schooltypen. Bijna de helft van de mbo-scholen doet nu niets om LHBTI-acceptatie te bevorderen, concludeerde de Onderwijsinspectie in 2016.

Minister Van Engelshoven maakte donderdag tijdens een debat over het Emancipatiebeleid bekend dat ze de zogenaamde kwalificatieregeling voor het mbo op dit punt gaat aanpassen. Het COC wordt daarbij betrokken. De minister reageerde op vragen van onder meer Kirsten van den Hul (PvdA), Jasper van Dijk (SP) en Sjoerd Sjoerdsma (D66). De nieuwe regeling treedt naar verwachting in 2019 in werking. Op basis- en middelbare scholen is het bevorderen van LHBTI-acceptatie al verplicht sinds 2012.

Verplichte aandacht voor LHBTI-acceptatie in het mbo is één van de beloften uit COC’s Regenboog Stembusakkoord. Dat werd op 7 maart 2017 getekend door acht politieke partijen. SP-Kamerlid Jasper van Dijk drong in april 2017 met een motie aan op uitvoering van de belofte, maar de regering gaf daar tot nu toe geen gevolg aan.

Mbo-student Nick stelde tijdens COC’s Verkiezingsdebat 2017 een vraag over het onderwerp: “Voorlichting over dit onderwerp is op alle scholen verplicht behalve op het mbo, de school waar ik op zit. Waarom is dat? En kunnen jullie er voor zorgen dat het ook op het mbo verplicht wordt?” Alle aanwezige politici beloofden Nick om er werk van te maken en nu wordt het echt geregeld.

Mbo-scholier Niek vroeg politici bij COC’s verkiezingsdebat om het bevorderen van LHBTI-acceptatie verplicht te stellen in het mbo.

[Bron: COC NL – Foto Paarse Vrijdag op mbo-college ROC van Twente: Neeltje Knaap]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

The post Overwinning: voorlichting wordt verplicht op het mbo! appeared first on COC Nederland.

Christelijke LHBTI’s in gesprek met dominee Koney

Vrijdag 20 april gaan christelijke LHBTI’s in gesprek met dominee Emmanuel Koney. Die kwam begin dit jaar in opspraak vanwege homofobe uitspraken in het tv-programma Nieuwsuur. Aansluitend wordt in zijn kerk de slotpresentatie gehouden van de projecten sociale acceptatie van LHBTI-personen in christelijke kring.

In het tv-programma Nieuwsuur vergeleek dominee Koney homoseksualiteit met criminaliteit. Letterlijke zei de dominee: “Als ik mijn zoon mag verbieden drugsdealer te worden, mag ik ook tegen hem zeggen dat hij niet homoseksueel mag worden. Homoseksualiteit en criminaliteit zijn hetzelfde. Het zijn normen en waarden.” Verschillende organisaties die met de sociaal geëngageerde predikant samenwerkten, zegden hun samenwerking op of namen afstand van zijn uitspraken.

De LCC Plus Organisaties, verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten voor de sociale acceptatie van LHBTI-personen in christelijke kring, nodigden hem uit voor een dialooggesprek. Dit vindt op vrijdag 20 april a.s. plaats in de Pentecost Revival Church van dominee Koney zelf, voorafgaand aan de slotpresentatie van de in 2015-2018 uitgevoerde LCC Plus Projecten.

Op het snijvlak van culturen en identiteiten

Amsterdam-Zuidoost herbergt een groot aantal kerken waarin christenen samenkomen met een niet-Nederlandse achtergrond, aangeduid met ‘Migrantenkerken’. De Pentecost Revival Church van dominee Koney is er daar één van. Deze kerk wordt vooral bezocht door Ghanese christenen. Het spreekt voor zich dat deze gemeenschap niet zonder meer dezelfde waarden en normen deelt als de Nederlandse cultuur, ook ten aanzien van seksualiteit en seksuele en genderdiversiteit. Dit verklaart tegengestelde meningen of een andere manier van spreken over dit soort onderwerpen.

In het voorgenomen dialooggesprek op vrijdag 20 april a.s. gaat dominee Koney in gesprek met dominee Wielie Elhorst, projectmanager van de LCC Plus Projecten en LHBT-predikant van de Protestantse Kerk Amsterdam, over wat leven en werken op het snijvlak van culturen en identiteiten betekent.

Sociale acceptatie van LHBTI-personen in christelijke gemeenschappen

Na het dialooggesprek vindt de slotpresentatie van de projectperiode 2015-2018 van de LCC Plus Projecten plaats. Deze projecten beogen de sociale acceptatie van LHBTI-personen in christelijke kring. Het publieksverslag wordt overhandigd aan de directeur Emancipatie Jacqueline Prins van het ministerie van OCW die de projecten financieel heeft ondersteund. De projecten ondersteunden initiatieven in de gemeenschappen van reformatorische en evangelicale christenen, de gemeenschap van gelovige transgenders en het christelijke onderwijs.

Slotpresentatie

Het dialooggesprek en de slotpresentatie vinden plaats op vrijdag 20 april a.s. in de Pentecost Revival Church – gebouw Charity’s House – Bijlmerdreef 1239 in Amsterdam-Zuidoost. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

LCC Plus-organisaties

De LCC Plus-organisaties zijn vijf christelijke LHBT+-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring. De organisaties voeren sinds 2008 projecten uit, ondersteund door het ministerie van OCW. Publieksverslagen van de verschillende projectperioden zijn beschikbaar. Meer info – zie: LCCProjecten.nl.

[Bron: LCC Plus – Illustratie: dominee Koney – printscreen Nieuwsuur]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The post Christelijke LHBTI’s in gesprek met dominee Koney appeared first on COC Nederland.

COC doet voorstellen aan ministers Blok en Kaag

Het COC doet een reeks voorstellen voor LHBTI-emancipatie op het gebied van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. De voorstellen staan in een brief van COC-voorzitter Tanja Ineke aan minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking).

In de brief constateert het COC dat Nederland de afgelopen jaren belangrijke resultaten boekte bij het bevorderen van LHBTI-emancipatie in de wereld. Tegelijkertijd is homoseksualiteit nog altijd strafbaar in tweeënzeventig landen. In acht landen staat er zelfs de doodstraf op. Er is sprake van ernstige verslechteringen van de situatie van LHBTI’s in bijvoorbeeld Rusland (Tsjetsjenië), Egypte, Indonesië en Tanzania. Ook staat het maatschappelijk middenveld in veel landen onder druk.

Het COC stelt voor dat de regering ambassades een prominente rol geeft bij het versterken van het maatschappelijk middenveld in landen als Tanzania en Oekraïne. In Tanzania arresteert de overheid (LHBTI-)mensenrechtenactivisten, sluit mensenrechtenorganisaties of maakt hen het werken onmogelijk. In Oekraïne biedt de regering nauwelijks bescherming aan (LHBTI-) mensenrechtenactivisten die worden aangevallen door rechts-extremistische groeperingen.

Nederlandse ambassades kunnen in samenwerking met lokale LHBTI-organisaties tegenwicht bieden aan deze ontwikkeling. Het COC stelt voor dat minister Blok het mensenrechtenbudget van de ambassades daartoe verhoogt. Volgens het regeerakkoord komt er 40 miljoen euro beschikbaar voor versterking van de Nederlandse ambassades.

Achteruitgang in Russische regio

Het regeerakkoord bepaalt ook dat het Mensenrechtenfonds van de regering de komende jaren wordt verhoogd met het oog op kwetsbare groepen zoals LHBTI’s. Het COC stelt voor om een deel van dit geld in te zetten voor versterking van de LHBTI-beweging in de Russische regio. Die ondersteuning is hard nodig: in Tsjetsjenië worden homo- en bimannen op grote schaal vervolgd en zelfs vermoord, in Azerbeidzjan worden tientallen mensen gevangengezet bij razzia’s tegen LHBTI’s en Rusland maakt de LHBTI-gemeenschap monddood met een anti-homowet.

Verder stelt het COC voor dat de regering ook steun geeft aan de LHBTI-beweging in landen met relatief hoge inkomens. Omdat er geen sprake is van ontwikkelingslanden, gaat er nu bijvoorbeeld geen Nederlands geld naar LHBTI-organisaties in landen als Kazachstan, Maleisië en de golfstaten. De mensenrechtensituatie voor LHBTI’s is in die landen echter ronduit slecht.

Resultaten

In de brief prijst het COC de regering voor haar inzet voor LHBTI-mensenrechten in de afgelopen jaren. Volgens het COC is Nederland op dit punt een voortrekker in de wereld. De gezamenlijke inzet van lokale activisten, de Nederlandse regering en het COC leidt tot waardevolle resultaten. Zo is homoseksualiteit niet langer strafbaar in de Seychellen en op Nauru en kwam er in Botswana en Georgië wetgeving die discriminatie en geweld tegen LHBTI’s verbiedt.

Ook werd de Equal Rights Coalition (ERC) opgericht, een groep van landen die zich bijzonder inzet voor LHBTI-mensenrechten. Bij de Verenigde Naties werd een historische doorbraak bereikt: er kwam een onafhankelijke VN-expert die landen op de vingers tikt over de schending van LHBTI-mensenrechten.

[Bron: COC NL – Foto ministers Blok en Kaag: CC-Ministerie van Buitenlandse Zaken]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

The post COC doet voorstellen aan ministers Blok en Kaag appeared first on COC Nederland.

Kamer wil onderzoek naar situatie Cubaanse LHBTI’s

De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) onderzoek gaat doen naar de situatie van LHBTI’s op Cuba. Daarmee geeft de Kamer gehoor aan de oproep van het COC, LGBT Asylum Support en Cubaanse activisten om in actie te komen voor Cubaanse LHBTI-asielzoekers.

Volgens het COC is de situatie voor LHBTI’s in het Midden-Amerikaanse land nog steeds ronduit slecht. De laatste tijd vroegen relatief veel Cubanen asiel in Nederland, waaronder ook vrij veel LHBTI’s. Ondanks de slechte situatie in het land, wees de IND tot nu toe alle asielaanvragen van Cubaanse LHBTI’s af.

De Kamer wil nu dat staatssecretaris Harbers een thematisch ambtsbericht laat schrijven over de situatie van LHBTI’s op Cuba. Dat is een gedegen onderzoek naar de situatie ter plekke. Ambtsberichten worden gebruikt om te beoordelen of vluchtelingen recht hebben op asiel in Nederland.

Het COC wil dat er in elk geval geen LHBTI’s naar Cuba worden uitgezet voordat het ambtsbericht verschijnt. Anders bestaat het risico dat mensen worden uitgezet op grond van verkeerde informatie.

COC Nederlands schreef onlangs in een brief aan de Tweede Kamer en aan staatssecretaris Harbers dat LHBTI’s op Cuba worden vervolgd, onderdrukt, bedreigd, mishandeld en dat hun leven gevaar loopt. Daarom wil het COC dat het eenvoudiger wordt voor LHBTI’s uit het Midden-Amerikaanse land om in Nederland asiel te krijgen.

De Cubaanse politie valt LHBTI’s lastig, algemene wetgeving wordt gebruikt om LHBTI’s mee te bestraffen en de politie biedt LHBTI’s in praktijk vaak geen bescherming. Ook is er sprake van vervolging door medeburgers. Transvrouwen worden bijzonder vaak lastiggevallen door de politie en medeburgers. Vooral LHBTI’s die zich niet willen aansluiten bij CENESEX, de organisatie van presidentsdochter Mariela Castro, ondervinden grote problemen.

Cubaanse LHBTI-asielzoekers en LGBT Asylum Support demonstreerden op 11 april bij de Tweede Kamer en boden een Zwartboek aan.

[Bron: COC NL – Foto Asielzoekers: CC-Directie Voorlichting]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

The post Kamer wil onderzoek naar situatie Cubaanse LHBTI’s appeared first on COC Nederland.

COC lanceert internationale website: hoe verander je de wereld?

Hoe veranderen LHBTI-activisten de wereld met steun van het COC? Het antwoord op die vraag vind je op de internationale website die COC Nederland lanceert op donderdag 12 april.

Activisten uit tal van landen vertellen op de website hun krachtige, mooie en soms ontroerende ‘stories of change’, hun verhalen van verandering. Die veranderingen zijn soms klein – een veilige plek creëren om elkaar te ontmoeten -, soms groot – homofobe wetgeving tegenhouden – en altijd wezenlijk.

Zo vertelt Amir, mensenrechtenactivist van de Kirgizische LHBTI-organisatie Kyrgyz Indigo, hoe zijn organisatie er met steun van het COC in slaagde om een antihomowet van tafel te krijgen in dit Centraal-Aziatische land.

Robert Amoafo uit Ghana – zie foto hierboven en filmpje hieronder – slaagde er, mede dankzij steun van COC, in om veel kleine LHBTI- organisaties in zijn land bijeen te brengen. “Nu vormen we één beweging die samenwerkt en resultaten boekt.”

Sadiq – transvrouw, moslim en ook Ghanees – vertelt hoe ze als rolmodel andere transpersonen een hart onder de riem steekt: ‘schaam je niet voor je identiteit!’ Met COC organiseerde ze een bijeenkomst voor transactivisten uit West-Afrika.

Activisten uit Sri Lanka, Pakistan, Oekraïne en Ghana kaarten met COC de mensenrechtenschendingen in hun landen aan bij de Verenigde Naties. Als gevolg daarvan beloofde de regering van Sri Lanka bijvoorbeeld om discriminatie van LHBTI’s aan te pakken.

Ook in landen waar LHBTI-zijn ronduit gevaarlijk is, bereiken activisten verandering. Shaima en Danny zorgen dat er in Noord-Afrika een plek is waar LHBTI’s veilig zichzelf kunnen zijn. Activisten in Ethiopië plaatsen in de sociale media anonieme foto’s van zichzelf met de regenboogvlag. Ze krijgen hoop op een betere toekomst omdat, naast veel hatelijke reacties, sommige mensen nadrukkelijk hun steun uitspreken.

Op COC’s internationale website lees je meer over de visie van het COC op verandering. Verandering die begint bij individuele LHBTI’s die in actie komen wanneer ze niet langer accepteren dat ze gemarginaliseerd worden.

Wil jij ons steunen bij het werken aan een wereld waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken? Kijk dan HIER voor de mogelijkheden.

Het internationale werk van het COC wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van OCW en leden en donateurs van het COC.

Robert Amoafo uit Ghana bracht met steun van COC veel kleine LHBTI-organisaties in zijn land bijeen

[Bron: COC NL – Foto & YouTube: Robert Amoafo uit Ghana op COC’s internationale website]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

The post COC lanceert internationale website: hoe verander je de wereld? appeared first on COC Nederland.

Man mishandeld bij mannenontmoetingsplaats De Oeverlanden

Een 32-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag 8 april mishandeld op de Oude Haagseweg, vlakbij de mannenontmoetingsplaats in landschapspark De Oeverlanden in Amsterdam-West. Het slachtoffer raakte bij de mishandeling gewond en liep daarbij gezichtletsel op.

De politie heeft dezelfde nacht nog twee verdachten opgepakt. Het gaat om Amsterdammers van 20 en 25 jaar.

De politie onderzoekt of de seksuele oriëntatie van het slachtoffer iets met de mishandeling te maken heeft. “In het onderzoek wordt onder andere bekeken of er bij de mishandeling discriminatoire aspecten meespeelden”, laat de politie weten. “Politie en het OM hebben speciale aandacht voor delicten waarbij discriminatie mogelijk een rol heeft gespeeld.”

Bezoekers van de mannenontmoetingsplaats bij De Oeverlanden laten weten dat er in het bos en op de parkeerplaats vaker bedreigingen en mishandelingen plaatsvinden. Vorig jaar juli werd een bezoeker mishandeld. Afgelopen februari werd in het tv-programma Undercover in Nederland van Arnold Stegeman duidelijk dat groepjes jongeren met regelmaat bij de mannenontmoetingsplaats komen om bezoekers verbaal te intimideren en met geweld te bedreigen.

[Bron: COC NL, Politie.nl, AT5 – Foto Oeverlanden: CC-Matthew Pennell]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

The post Man mishandeld bij mannenontmoetingsplaats De Oeverlanden appeared first on COC Nederland.

COC wil hoger beroep in zaak Jasper en Ronnie

COC Nederland roept het Openbaar Ministerie op om in hoger beroep te gaan in de mishandelingszaak van Jasper en Ronnie uit Arnhem. Dat stelt het COC na overleg met Sidney Smeets, advocaat van de slachtoffers. Het OM moet de rechter in hoger beroep vragen te erkennen dat er sprake is van discriminatie.

De rechtbank erkende in zijn vonnis op maandag 9 april wel dat Jasper en Ronnie zijn uitgescholden voor ‘homo’ en ‘flikker’. Toch zou discriminatie volgens de rechter in de zaak geen rol spelen. De rechter hield er ook geen rekening mee bij de hoogte van de straf.

Compleet verkeerd signaal

“Een compleet verkeerd signaal”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke daarover. “Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is om te worden uitgescholden wegens je seksuele oriëntatie. Alsof dat niets met homofobie te maken heeft, alsof je daar maar niet over moet zeuren, alsof je je daar maar bij neer moet leggen. Dat gaan we dus niet doen.”

Het COC sluit zich aan bij de woorden van advocaat Smeets: “Je kunt je nauwelijks voorstellen dat iemand het geen racisme zou vinden als iemand wordt uitgescholden wegens zijn huidskleur, of een religieus iemand wegens zijn geloof. Maar voor LHBTI’s lijkt opeens een andere standaard te gelden.” Smeets wijst er op dat de rechter vorig jaar in een mishandelingszaak in Amsterdam ook al oordeelde dat homofobie er geen rol speelde, terwijl het slachtoffer was uitgescholden voor ‘dirty fag’.

Hoewel er aanvankelijk enige onduidelijkheid over bestond, speelde discriminatie volgens het OM in de zaak van Jasper en Ronnie wel een rol. Daarom eiste de officier ook een hogere straf. Wat het COC betreft moet het OM nu doorpakken en in hoger beroep erkenning voor discriminatie vragen.

Jasper en Ronnie werden vorig jaar april ernstig mishandeld toen ze na een avondje stappen hand in hand naar huis wandelden. Dat gebeurde op de Nelson Mandelabrug in Arnhem.

De rechter legde de 17-jarige hoofddader maandag een werkstraf op van 160 uur, de drie anderen kregen werkstraffen van 80 uur. Ook moeten ze de slachtoffers een schadevergoeding betalen van 4.276 en 577 euro.

Volgens het COC moet de aanpak van geweld tegen LHBTI’s in Nederland anders en beter. Het COC drong er bij minister Grapperhaus (Veiligheid) en de Tweede Kamer aan op verbeteringen bij politie, OM en ministerie. “We willen minder geweld, meer veroordelingen van daders en hogere straffen”, aldus COC-voorzitter Ineke.

[Bron: COC NL – Foto Jasper en Ronnie: Printscreen Omroep Gelderland]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The post COC wil hoger beroep in zaak Jasper en Ronnie appeared first on COC Nederland.

COC aan Kamer: maak asiel eenvoudiger voor LHBTI’s uit Cuba

Het COC wil dat de Tweede Kamer het eenvoudiger maakt voor LHBTI’s uit Cuba om in Nederland asiel te krijgen. De belangenorganisatie doet die oproep op vrijdag 6 april in een brief aan de Kamer. Volgens het COC is de situatie voor LHBTI’s in het Midden-Amerikaanse land nog steeds ronduit slecht.

De afgelopen tijd vroegen relatief veel Cubanen in Nederland asiel, waaronder ook vrij veel LHBTI’s. De IND wees tot nu toe alle asielaanvragen van Cubaanse LHBTI’s af.

In februari vroeg het COC al aan staatssecretaris Harbers (Asiel) om het beleid voor Cubaanse LHBTI’s aan te passen. Harbers liet het COC onlangs weten dat hij daartoe niet bereid is. Daarom vraagt het COC nu aan de Tweede Kamer om in actie te komen.

De situatie van LHBTI’s in Cuba is nog steeds ronduit slecht, zo schrijft het COC aan de Kamer.

Omdat Mariela Castro, dochter van de Cubaanse president Raúl Castro, en haar organisatie CENESEX het bij gelegenheid op lijken te nemen voor LHBTI’s, is onterecht het beeld ontstaan dat de situatie voor LHBTI’s in het land ‘wel meevalt’. De werkelijkheid is totaal anders. CENESEX bewijst slechts lippendienst aan de LHBTI-gemeenschap en is bedoeld om het imago van het land naar buiten toe op te poetsen.

LHBTI’s, activisten en organisaties die zich niet willen aansluiten bij CENESEX en Mariela Castro, worden onderdrukt, bedreigd, mishandeld en hun leven loopt gevaar. De politie valt LHBTI’s in Cuba lastig, algemene wetgeving wordt gebruikt om LHBTI’s mee te bestraffen en de politie biedt LHBTI’s in praktijk vaak geen bescherming. Ook is er sprake van vervolging door medeburgers. Transvrouwen worden bijzonder vaak lastiggevallen door de politie en medeburgers.

In de brief gaat het COC uitgebreid in op de afschuwelijke situatie waarin veel transvrouwen op Cuba verkeren. Zo werd een transvrouw die recent naar Nederland vluchtte in Cuba op straat uitgescholden en bekogeld met stenen. In plaats van haar bescherming te bieden, beboette de Cubaanse politie haar voor het dragen van vrouwenkleding, werd ze geslagen, kaalgeknipt, een jaar lang gevangen gezet en meerdere keren verkracht door een medegevangene. Toen ze daarbij om hulp riep, werd ze door gevangenbewaarders mishandeld.

Een lesbische vrouw werd meerdere keren aangehouden omdat ze met haar vriendin op straat liep. Een andere lesbische vrouw kreeg zo’n dertig waarschuwingen van de Cubaanse politie. De wijkagent bouwde een dossier over haar op en dreigde dat hij haar bij een volgende melding gevangen zou zetten.

Het COC baseert zich onder meer op uitgebreid bronnenonderzoek van VluchtelingenWerk Nederland en recente jurisprudentie.

[Bron: COC NL – Foto Asielzoekers: CC-Directie Voorlichting]

The post COC aan Kamer: maak asiel eenvoudiger voor LHBTI’s uit Cuba appeared first on COC Nederland.

COC Nederland, Rutgers en WOMEN Inc. bundelen krachten om van diversiteit de norm in de spreekkamer te maken.

Vandaag kondigen COC Nederland, kenniscentrum seksualiteit Rutgers en vrouwennetwerk WOMEN Inc. aan dat de Alliantie Gezondheidszorg op Maat officieel van start is. Deze Alliantie stelt de mens centraal en niet alleen de aandoening, want: iedere patiënt is anders. In de huidige gezondheidszorg is nog onvoldoende kennis op het gebied van gender, seksuele oriëntatie, geslachtskenmerken en leeftijd. Om het publiek, de zorgsector en de overheid bewust te maken van het belang van gender- en LHBTI-sensitieve gezondheidszorg is bundeling, verbreding en verspreiding van kennis nodig.

Activiteiten

De Alliantie doet uitgebreid onderzoek om de kennis over gender- en LHBTI-sensitieve gezondheidszorg te vergroten. Deze kennis wordt vervolgens breed verspreid. Onder andere door de inzet van meerdere publiekscampagnes en door gerichte informatiedeling met patiënten en door artsen onderling. De kennis wordt ook doorvertaald naar richtlijnen en kwaliteitsstandaarden en in opleidingen voor zorgprofessionals. Alles met als doel gender- en LHBTI-sensitieve gezondheidszorg door heel Nederland de norm te maken, zodat de zorg inclusief is.

Jannet Vaessen, algemeen directeur WOMEN Inc. is enthousiast over de nieuwe samenwerking:Deze Alliantie borduurt voort op de Alliantie Gender & Gezondheid waarmee wij de afgelopen vijf jaar flinke doorbraken hebben gerealiseerd voor het (h)erkennen van m/v verschillen in de gezondheidszorg. Het momentum dat gecreëerd is door deze succesvolle Alliantie biedt ruimte om nu meer diversiteitsaspecten mee te nemen. De volgende stap is LHBTI- en leeftijd sensitieve gezondheidszorg.”

Achterstand
In Nederland hebben we een traditie van 200 jaar vrouwenemancipatie en zo’n 100 jaar LHB-emancipatie. Transgenders en intersekse personen zijn pas recentelijk zichtbaar in de media en het maatschappelijk debat. Deze groepen hebben een verschillende geschiedenis als het gaat om emancipatie. Wat al deze groepen echter gemeen hebben, is dat zowel vrouwen als LHBTI’s nog steeds een aanzienlijke achterstand hebben op het gebied van gezondheidszorg. Het is tijd voor een gezondheidszorg op maat, te beginnen met gendersensitieve en LHBTI-sensitieve gezondheidszorg, waardoor ‘verschil de nieuwe norm’ wordt. En waardoor alle patiënten de behandeling krijgen die ze nodig hebben en ze zich begrepen en gehoord voelen.

De nieuwe Alliantie Gezondheidszorg op Maat is opgericht om actief bij te dragen aan een gender- en LHBTI-sensitieve gezondheidszorg in Nederland. Iedere patiënt is anders en de Alliantie wil dat diversiteit de norm wordt in de spreekkamer. De alliantie is tot stand gekomen met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en heeft een looptijd van 5 jaar.

 

The post COC Nederland, Rutgers en WOMEN Inc. bundelen krachten om van diversiteit de norm in de spreekkamer te maken. appeared first on COC Nederland.

Ook Kamer wil meer actie tegen geweld

Ook de Tweede Kamer wil dat de regering meer doet tegen anti-LHBTI geweld. Dat bleek op donderdag 5 april tijdens het eerste deel van debat over het Emancipatiebeleid. Het COC had hier bij de Kamer op aangedrongen.

VVD, CDA, D66, SP, PvdA en PvdD vroegen minister Van Engelshoven (Emancipatie) om meer maatregelen tegen geweld. VVD-woordvoerder Yeşilgöz vroeg om een actieplan en D66-woordvoerder Sjoerdsma wil dat het een topprioriteit van de regering wordt. Veel woordvoerders toonden zich geschokt door de recente voorvallen in Dordrecht waarbij homoseksuele mannen werden aangevallen door groepen jongeren.

Verschillende Kamerleden vroegen om maatregelen om acceptatie in het onderwijs te bevorderen. SP-woordvoerder Jasper van Dijk en PvdA-woordvoerder Van den Hul drongen aan op verplichte aandacht voor LHBTI-acceptatie in het mbo en op docentenacademies, overeenkomstig COC’s Regenboogakkoord.

Ook willen SP en PvdA dat minister Van Engelshoven in gesprek gaat met onderwijsuitgevers. Die besteden in hun lesmethoden nu vaak geen aandacht aan LHBTI-acceptatie, onder druk van conservatieve religieuze scholen. D66-woordvoerder Sjoerdsma drong er op aan dat pesten op school stevig wordt aangepakt.

Ook was er aandacht voor transgenderpersonen. Om de positie van transpersonen op de werkvloer te verbeteren, pleitten o.a. D66 en GroenLinks-woordvoerder Özütok voor het invoeren van een transitieverlof. Özütok vroeg ook om snelle verstrekking van hiv-preventiepil PrEP in Nederland.

Tijdens het debat vond een opmerkelijke aanvaring plaats tussen SGP-woordvoerder Bisschop en veel andere fracties. Bisschop stelde dat LHBTI’s niet moeten worden ‘afgeschreven’, maar dat ze ook niet ‘ongenormeerd’ zichzelf mogen zijn. Rechten voor LHBTI’s staan volgens hem ‘een beetje los van mensenrechten’.

PVV, ChristenUnie, 50PLUS, Denk en Forum voor Democratie waren afwezig bij het debat.

Het debat over het Emancipatiebeleid wordt vervolgd in de week van 10 april. Kamerleden kunnen dan moties indienen.

[Bron: COC NL – foto: Tweede Kamer: CC-JvL

The post Ook Kamer wil meer actie tegen geweld appeared first on COC Nederland.