COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

Meine-Willem Dijkstra overleden

Naar ons nu bekend geworden is, is Meine-Willem Dijkstra na een kort ziekbed op 11 oktober jl. overleden.

Meine-Willem Dijkstra was van 2008 tot en met 2013 bestuurslid bij COC Amsterdam en sinds 2016 actief als lid van de groep van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen van COC Nederland. Verder is hij van 2006 tot 2013 betrokken geweest bij De Kringen, als workshopleider tijdens weekenden met name. Ook is hij een van de oprichters van de Kerstkring die nog jaarlijks wordt georganiseerd.

Hij wist op een unieke wijze mensen met elkaar te verbinden. Meine-Willem is 62 jaar geworden.

Bestuur en medewerkers van COC Nederland condoleren zijn familie en vrienden en wensen hen veel sterkte in het verwerken van dit verlies.

 

 

 

 

 

 

Stappen vooruit bij uitvoering lokale regenboogakkoorden

COC Midden-Nederland presenteerde op Coming Out Dag de Regenboog Monitor 2019. In deze monitor worden de 28 Regenboog Stembusakkoorden beoordeeld die in de regio Utrecht zijn getekend door politieke partijen in gemeenten en de provincie. De rapportage concludeert dat er ten opzichte van vorig jaar ‘goede stappen vooruit’ zijn gezet wat betreft de invulling van de beloften uit de akkoorden.

Met een handtekening onder een Regenboog Stembusakkoord beloofden veel politieke partijen in de aanloop naar de afgelopen Gemeenteraads- en Provinciale Staten verkiezingen zich specifiek in te zetten voor hun LHBTI inwoners.

Elk jaar op Coming Out Dag, 11 oktober, publiceert COC Midden-Nederland de Regenboog Monitor om in kaart te brengen wat er sinds die handtekening en de verkiezingen is gedaan met de beloften uit het akkoord.

In de Regenboog Monitor 2019 is tweemaal een beoordeling ‘slecht’ uitgedeeld, veertien keer een ‘matig’, negen keer ‘voldoende’ en zelfs driemaal een ‘goed’ voor de gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht. Dit is een betere score ten opzichte van de beoordelingen in de Regenboog Monitor 2018.

“Ik ben heel blij dat we met de Regenboog Monitor 2019, de tweede editie, in kaart kunnen brengen dat er echt op een aantal plekken in onze regio goede stappen vooruit zijn gezet. Wel hebben zelfs drie keer een ‘goed’ kunnen uitdelen”, aldus voorzitter Simon Timmerman van COC Midden-Nederland. “Het afgelopen jaar hebben we in veel gemeenten kunnen ondersteunen en adviseren om aan de slag te gaan met de beloften uit het Regenboog Stembusakkoord. Maar helaas zijn er ook nog steeds gemeenten waar te weinig of helemaal niks gebeurd, of waar het proces stagneert. We zullen de ondertekenaars in die gemeenten blijven herinneren aan hun handtekening om in actie te komen voor hun LHBTI inwoners”.

Bekijk hier: REGENBOOG MONITOR 2019

[Bron/Illustratie: COC Midden-Nederland]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe campagne: praat erover als je twijfelt over je seksuele oriëntatie of genderidentiteit

Op Coming Out Dag 2019 lanceren COC, 113 en Movise samen met staatsecretaris Paul Blokhuis van VWS de nieuwe instagram-campagne #kweetnie. Jongeren worden met de campagne aangemoedigd om te praten over hun gevoelens: het is namelijk helemaal oké om nog niet te weten wat je seksuele oriëntatie of genderidentiteit is, en het is goed om je gevoelens te delen met anderen. De campagne is een onderdeel van het vernieuwde platform ‘Iedereen is Anders’, waar jongeren en ouders informatie kunnen vinden over seksuele en genderdiversiteit.

Campagne #kweetnie

Jongeren worden op social media onder de hashtag #kweetnie bereikt met de boodschap dat het niet erg is om te twijfelen over je seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Bekende influencers zoals Jessie Maya en Rutger Vink vertellen op Instagram onder die hashtag bijvoorbeeld hun verhaal, en ze vertellen dat het niet erg is om nog niet te weten wie je bent of wat je voelt. Ook gaan ze in gesprek door jongeren te vragen waar zij mee zitten.

Website iedereenisanders.nl

Daarnaast is de website www.iedereenisanders.nl vernieuwd. Met persoonlijke verhalen over hoe het is om op te zoek te zijn naar je seksuele oriëntatie of genderidentiteit biedt de site begrip en feitelijke informatie. Het is een platform waarop ze anoniem kunnen zoeken en ervaringen delen. Zonder de angst om veroordeeld te worden door hun omgeving. Op de website staan verder tips, informatie en verhalen van andere LHBTI’s, zodat jongeren de herkenning en erkenning krijgen om zichzelf te accepteren en te beseffen dat zij niet alleen staan. De website is een samenwerking van COC, Movisie en 113.

Rol voor ouders

De vernieuwde website bevat ook een gedeelte voor ouders. Hier staan onder andere tips over hoe ouders het gesprek met hun kind kunnen aangaan en hoe zij hun kind kunnen steunen. Uit onderzoek van het ministerie van VWS blijkt dat zeven op de tien ouders al met hun kind praat over seksuele oriëntatie. In het onderzoek ‘Bespreekbaarheid LHBTI’ blijkt dat moeders het gesprek hierover vaker aanknopen met hun kind dan vaders, met respectievelijk 77 procent tegen 65 procent. Genderidentiteit is minder vaak onderwerp van gesprek. 45 procent van de ouders zegt over zichzelf daarover gesprekken te voeren met hun kind.

Staatssecretaris Blokhuis

Staatssecretaris Paul Blokhuis onderneemt actie om het taboe onder jongeren te doorbreken om over hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit te praten. Jongeren die het gevoel hebben dat zij homo, lesbisch, bi, non-binair of transgender zijn, denken vier tot vijf keer vaker aan suïcide dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten.

“Door over je zoektocht en onzekerheden te praten tijdens het ontdekken van je seksuele oriëntatie kunnen we levens redden. Jongeren die erachter komen dat ze misschien niet heteroseksueel zijn, kunnen het gevoel hebben er niet bij te horen. We kunnen het voor jongeren die hiermee worstelen makkelijker maken door er met elkaar over te praten. Daarmee voorkom je negatieve gedachten en kan er ook sneller actie ondernomen worden als er bijvoorbeeld suïcidale gedachten zijn”, zegt staatssecretaris Blokhuis.

[Bron: COC NL – Illustratie: Iedereenisanders.nl]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

Minister De Jonge bezoekt ouderenzorginstelling met Roze Loper

Minister Hugo de Jonge (VWS) bezocht op 10 oktober de LHBTI-afdeling Rozeneiland van het Dr. Sarphatihuis van Amsta in Amsterdam. Dat gebeurde in het kader van Coming Out Dag. Het Sarphatihuis beschikt over een Roze Loper, het certificaat voor LHBTI-vriendelijkheid van Roze 50+, een samenwerkingsverband van COC Nederland en ANBO.

De minister maakte kennis met bewoners, medewerkers en mensen van Roze 50+. Hij ging met hen in gesprek over hoe het is om in een verpleeghuis te wonen als je een LHBTI-achtergrond hebt. Zeker bij oudere generaties is dat nog regelmatig een taboe. LHBTI-ouderen gaan daarom soms weer terug de kast in als ze naar het verpleeghuis moeten.

Minister De Jonge voerde mooie gesprekken met inwoners van het Sarphatihuis en maakte zelfs een dansje met bewoner Martin op het nummer I’m coming out van Diana Ross – zie foto.

Niet opnieuw de kast in

De Jonge: “Roze ouderen kunnen een drempel ervaren in het contact met anderen omdat ze toch een beetje bang zijn; moet ik hier opnieuw uit de kast komen of moet ik misschien zelfs de kast weer in? Ik heb bijzondere gesprekken gehad en gehoord waarom ze bewust voor dit huis hebben gekozen.”

“Het is hier goed wonen. Er is saamhorigheid, de mensen zijn vriendelijk en je wordt gerespecteerd in wie je bent”, aldus een bewoner. De medewerkers zijn zich bewust van diversiteit en ze hebben bij de zorg veel oog voor de eigenheid van de bewoners en hun achtergrond. Medewerker Jet de Waard: “Het is belangrijk dat je hier jezelf kunt zijn”. Rozeneiland is ontstaan na vraag vanuit de LHBTI-community, en om ouderen de keuze te geven om in het verpleeghuis samen te leven met andere LHBTI’s. “Het gaat ook om leefstijl en levensgeschiedenis”, aldus Manon Linschoten van Roze 50+, “mensen vinden herkenning bij elkaar”.

Roze loper, certificaat voor Roze zorg

Het Dr. Sarphatihuis is een van de Amsta-zorginstellingen met een Roze Loper. Dat is het certificaat voor zorginstellingen die aandacht besteden aan seksuele- en genderdiversiteit bij bewoners en professionals. Het is een initiatief van Roze 50+, het samenwerkingsverband van COC Nederland en ANBO. Inmiddels hebben in Nederland circa 150 zorginstellingen een Roze Loper, vooral in de randstad.

Minister De Jonge: “Ik denk dat het goed is dat meer huizen aandacht hebben voor dit onderwerp. Dus niet te snel denken bij ons zit het wel goed maar je goed afvragen: voelt iedereen zich hier écht thuis?”

Het programma Goedemorgen Nederland maakte een item over het bezoek van de minister, dat je HIER terug kunt kijken (vanaf ca. 7min30). Zorg en welzijnsinstellingen kunnen HIER een Roze Loper aanvragen.

[Bron: COC NL/Roze 50+ – Foto minister Hugo de Jonge (VWS) bezoekt de LHBTI-afdeling van het Dr. Sarphatihuis van Amsta in Amsterdam: Suzanne Blanchard]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbeter het LHBTI-asielbeleid!

Verbeter het LHBTI-asielbeleid! Die oproep doet het COC op woensdag 9 oktober in een brief aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel). COC Nederland spreekt op donderdag 10 oktober met de staatssecretaris.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en COC Nederland deden de afgelopen maanden een reeks suggesties om het LHBTI-asielbeleid te verbeteren. Voor het advies van het WODC gaf de regering zelf opdracht. Broekers-Knol reageerde in september op de aanbevelingen, en schoof daarbij vrijwel alle suggesties en argumenten van het WODC en COC terzijde.

Het COC roept de staatssecretaris en de Kamer op om de aanbevelingen nu alsnog uit te voeren.

Zo wil het COC dat de IND LHBTI-asielzoekers niet meer afwijst omdat ze geen ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ hebben doorgemaakt. Uit het COC-onderzoeksrapport Trots of Schaamte? blijkt dat dit criterium een ondeugdelijk stereotype is dat niet geschikt is voor het beoordelen van LHBTI-asielzoekers. Veel asielzoekers maken zo’n proces niet door of begrijpen niet wat er mee bedoeld wordt. Het werd daarom in juli 2018 door voormalig staatssecretaris Mark Harbers uit het beleid geschrapt.

Uit recent onderzoek van het COC blijkt echter dat de IND het criterium nog steeds vaak gebruikt, alsof er niets is veranderd. De IND noemt processen van bewustwording en zelfacceptatie zelfs ‘de pijlers waaraan de gestelde geaardheid wordt getoetst’. Het COC wil dat staatssecretaris Broekers-Knol daar een einde aan maakt.

Ook wil het COC dat de IND stopt met het gebruik van andere stereotypen. Zo wordt in praktijk nog steeds vaak van LHBTI-asielzoekers verwacht dat ze worstelen met hun identiteit, zeker als ze uit een LHBTI-vijandig land komen. Zo moest een man uit Guinee volgens de IND ‘inzicht bieden in de onmiddellijke omarming van zijn homoseksuele gerichtheid’. Veel LHBT-asielzoekers accepteren hun identiteit gelukkig, ook al leven ze in een LHBTI-vijandig land.

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ), WODC en COC vinden dat in de complexe LHBTI-asielzaken het vier-ogen-principe zou moeten worden ingevoerd. Als de seksuele identiteit van een asielzoeker door een IND-ambtenaar niet geloofd wordt, zou het dossier altijd door een tweede ambtenaar beoordeeld moeten worden, zonder dat deze op de hoogte is van de beoordeling door de collega. Staatssecretaris Broekers-Knol vindt dat niet efficiënt, maar volgens het COC zou hier zorgvuldigheid voorop moeten staan.

COC en WODC pleiten verder voor de mogelijkheid dat LHBTI-asielzoekers tijdens hun verhoor door de IND om een Nederlandse tolk kunnen vragen, in plaats van een tolk uit het land of de regio van herkomst. Meer dan de helft van de LHBTI-asielzoekers vreest dat een tolk uit het land van herkomst negatief staat tegenover homoseksualiteit en dit tijdens het verhoor door de IND laat doorschemeren in lichaamshouding of woordkeuze. Ook zijn LHBTI-asielzoekers bang dat de seksuele identiteit via de tolk bekend wordt binnen de eigen etnische groep.

Lees HIER de overige voorstellen van het COC aan de regering. Het COC vroeg de regering en het parlement op dinsdag 8 oktober om de optimale bescherming voor LHBT-asielzoekers uit Iran te handhaven.

[Bron: COC NL – Foto Asielzoekers: CC-Directie Voorlichting]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Radio 1 Journaal – COC pleit voor asiel Iraanse LHBT’s

Iraanse LHBT’s moeten weer asiel kunnen krijgen in Nederland, daarvoor pleit COC-woordvoerder Philip Tijsma in het Radio 1 Journaal.  Deze zomer besloot staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) om de procedure te veranderen. De staatssecretaris schreef toen aan de Tweede Kamer dat er voor deze groep geen bijzondere aandacht meer nodig is. Het COC overlegt donderdag 10 oktober over deze kwestie met Broekers-Knol.

Klik HIER voor de reportage in het Radio 1 Journaal.

‘Behoud optimale bescherming voor LHBT-asielzoekers uit Iran’

Behoud de optimale bescherming voor LHBT-asielzoekers uit Iran. Die oproep doet COC Nederland in een brief aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) en het parlement. Het COC spreekt op donderdag 10 oktober met de staatssecretaris.

LHBT’s uit Iran krijgen nu vrijwel altijd asiel in Nederland, omdat de groep in Iran systematisch wordt vervolgd en er de doodstraf staat op homoseksuele handelingen. Staatssecretaris Broekers wil aan die bescherming in Nederland een einde maken omdat er sprake zou zijn van een ‘positieve ontwikkeling’ voor LHBT’s in Iran. Ze baseert zich daarbij vrijwel uitsluitend op een handjevol vertrouwelijke, anonieme bronnen.

Uit onderzoek van het COC blijkt dat gerenommeerde openbare bronnen – zoals Human Rights Watch, OutRight Action International, het US Department of State en het Britse Home Office – een totaal ander en veel negatiever beeld schetsen van de situatie van de situatie voor LHBT’s in Iran. Bovendien blijkt de Nederlandse regering selectief te citeren uit de gegevens van mensenrechtenorganisaties over LHBT’s in Iran.

Levensgevaarlijk

“Het is levensgevaarlijk om LHBT’s terug te sturen naar Iran, dit besluit van de Nederlandse regering berust op foute en onvolledige informatie”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug in een reactie. “We gaan er van uit dat er sprake is van een vergissing en roepen staatssecretaris Broekers op om haar besluit direct terug te draaien.”

Systematische vervolging

Volgens de Nederlandse regering zou er in Iran ‘geen sprake [zijn] van een actief en systematisch opsporingsbeleid aangaande LHBT’. Volgens de mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch en OutRight is er juist wel sprake van ‘continuing, systematic state persecution’ en 6Rang heeft het over ‘systematically harass and persecute’.

Het US Department of State stelt over de vervolging van LHBT’s in Iran onder meer: ‘Security forces harassed, arrested, and detained individuals they suspected of being gay or transgender’ en beschrijft de massa-arrestatie van 30 mannen wegens homoseksualiteit. 6Rang schrijft over ‘arbitrary arrests, violence and mistreatment by police forces.’

Volgens de Nederlandse regering zou een homoseksueel die in Iran aangifte doet omdat hij in elkaar is geslagen, gewoon door de politie worden geholpen, ook als die weet dat hij homo is. Dit lijkt, gezien de bevindingen van mensenrechtenorganisaties, een absurde veronderstelling.

Homoseksuele, lesbische en biseksuele asielzoekers uit Iran waren tot voor kort een ‘groep van bijzondere aandacht’ en kregen in praktijk vrijwel altijd asiel in Nederland. Staatssecretaris Broekers besloot op 1 juli om die status te verlagen tot ‘risicogroep’, waardoor het voor hen veel moeilijker wordt om asiel te krijgen. Het COC wil dat de staatssecretaris haar besluit terugdraait. LHBT-asielzoekers uit Iran kregen in 2006 de hoogste beschermingsstatus op aandringen van het COC.

Extreem geweld tegen transgender personen

Staatssecretaris Broekers wil transgender personen uit Iran in het asielbeleid geen enkele bijzondere bescherming meer bieden. Er zouden volgens de bewindsvrouw ‘geen bronnen [zijn] die stellen dat zij systematisch achtergesteld worden’. Dat terwijl OutRight stelt dat transpersonen in Iran te maken krijgen met ‘acts of extreme violence, risk of arrest, detention, and prosecution’. Het Britse Home Office stelt dat transpersonen in Iran te maken krijgen met ‘discrimination, arbitrary arrest and detention, torture and other forms of ill-treatment’.

[Bron: COC NL – Foto: cover HRW-Iranrapport ‘We Are A Buried Generation’]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholen komen uit de kast op Coming Out Dag

Op vrijdag 11 oktober, Coming Out Dag, hangen honderden Nederlandse scholen (vo en mbo) de regenboogvlag uit. Ze laten zo zien dat iedereen op school zichzelf moet kunnen zijn. De schoolleiders die vrijdag de vlag uithangen worden daartoe uitgenodigd door leerlingen van de Gender & Sexuality Alliances (GSA’s). COC en ING ondersteunen de actie. 

Niet LHBTI-jongeren, maar scholen komen op deze Coming Out Dag uit de kast. “Een school kan alleen een veilige plek voor iedereen zijn als de schoolleiding laat zien dat ze dat belangrijk vindt”, zegt Daan de Heij (16) van het Calandlyceum in Amsterdam. “Daarom vragen we aan onze schoolleiding om dit uit te dragen met de regenboogvlag. Zo laat mijn school zien dat zij het belangrijk vindt om LHBTI-leerlingen te steunen.”

GSA’s konden gratis regenboogvlaggen bestellen bij COC Nederland. Dat deden GSA’s op 350 scholen in Nederland. ING steunde COC hiervoor met een financiële bijdrage.

LHBTI-leerlingen hebben nog vaak te maken met een onveilig schoolklimaat, blijkt uit onderzoek dat COC Nederland en Columbia University deden onder LHBT-leerlingen. Bijna de helft van de LHBTI-leerlingen wordt bijvoorbeeld weleens uitgescholden om hun identiteit. Wel wordt steeds duidelijker hoe je de situatie kunt verbeteren: op scholen met een GSA, ondersteunende docenten en positieve aandacht in de lessen gaat het veel beter, blijkt uit hetzelfde onderzoek.

Coming Out Dag (11 oktober) is de dag waarop je viert dat iedereen open kan zijn over wie ze zijn. Traditiegetrouw gaat op 11 oktober de regenboogvlag op veel plekken hoog in de vlaggenmast en worden er allerlei activiteiten georganiseerd rondom uit de kast komen en LHBTI-acceptatie.

Een GSA is een groep scholieren die vindt dat iedereen op hun school moet kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. Ze bedenken zelf acties, voeren die uit en doen mee aan nationale acties zoals Paarse Vrijdag. De GSA’s worden ondersteund door het COC. Meer informatie op www.gsanetwerk.nl.

Afbeelding: leerlingen en directeur Rembrandt College Veenendaal hijsen regenboogvlag in 2018 (c) Geert van Tol

Roze in Blauw viert jubileum met tentoonstelling

Deze week is het feest, want Roze in Blauw Amsterdam bestaat 20 jaar! Om dit te vieren – maar ook omdat het a.s vrijdag Coming Out Dag is – staat er de komende twee weken voor het stadhuis op de Amstel een prachtige expositie met foto’s van 20 jaar Roze in Blauw.

Het zijn vooral foto’s van evenementen waar Roze in Blauw zichtbaar aanwezig is geweest. “Iets wat we heel belangrijk vinden”, zegt Martin de Jong, die naast zijn functie van politieagent nauw betrokken is bij Roze in Blauw.

“Met de expositie willen we ook naar mensen buiten Nederland uitdragen, dat we het belangrijk vinden om op te komen en zorg te dragen voor de LHBTI+ gemeenschap. We zijn overigens niet het enige land maar zeker wel vooruitstrevend met dit initiatief. We vinden het belangrijk om in contact te staan met de mensen binnen de LHBTI+ community”, aldus De Jong.

Maak een foto op locatie en deel uw foto op Twitter met de hashtag #ProudtobeYourFriend. De leukste foto krijgt een speciale goodiebag van Roze in Blauw Amsterdam!

De expositie is niet het enige waarmee het jubileum gevierd zal worden. Op donderdag is er ook nog een feestelijke receptie in de ambtswoning van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.

Roze in Blauw is inmiddels een landelijk samenwerkingsverband van Roze in Blauw-teams uit alle politie-eenheden en diensten van de Nationale Politie. Deze teams zijn aanspreekpunt voor LHBTI’s binnen én buiten de politie.

[Bron: COC NL, VrijeTijd Amsterdam – Foto: Roze in Blauw-Facebook]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancering HolyBe – online platform voor en door christelijke LHBTI-jongeren

Op Coming Out Dag 2019 vrijdag 11 oktober wordt HolyBe – de allereerste online community specifiek gericht op christelijke LHBTI-jongeren – gelanceerd. HolyBe is een initiatief van LCC Plus, een alliantie van christelijke LHBTI-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBTI-personen in christelijke kring.

Het online platform HolyBe is bedoeld voor christelijke LHBTI-jongeren die op zoek zijn naar informatie, maar ook waar jongeren elkaar kunnen bemoedigen omtrent thema’s als seksuele en genderdiversiteit en geloof. Op HolyBe vloggen verschillende christelijke LHBTI-jongeren over hun eigen leven, hun vragen en zoektocht. Tieners kunnen zo rolmodellen vinden en ook reageren en vragen stellen.

HolyBe is actief op YouTube, Instagram en Facebook zodat er een online community ontstaat van christelijke LHBTI’ers. Alles komt uiteindelijk samen op de website: www.holybe.nl.

Presentatie

Op Coming Out Dag 11 oktober 2019 wordt in de Singelkerk te Utrecht de website gepresenteerd en gelanceerd – zie voor meer informatie het Facebook-event.

Joëlle Bakhuis, een van de initiatiefnemers: “Het begon met een droom, een idee. Op een mooie zomeravond 2018 werd dat idee uitgewerkt. Later werd het een team, wat stilletjes maar hard werkte aan de realisering. Vrijwillig en gedreven, omdat we vinden dat het nodig is dat het er komt.”

Sanna de Boer, projectmanager van de LCC Plus Projecten vult aan: “Het is mooi om te zien dat wij op de Coming Out Dag als het ware uit de kast komen met deze nieuwe website. Want waar vind je als tiener/jongere nu informatie als je zelf LHBTI’er en christen bent? In onze vlogs proberen we zoveel mogelijk onderwerpen aan te kaarten en het gesprek met de tieners en jongeren aan te gaan. Je bent namelijk niet de enige.”

Ondersteuning

Bakhuis onderstreept dit laatste punt met name: “De informatie en vlogs op HolyBe zijn bedoeld om jongeren houvast te geven. Ik vlog zelf ook, over thema’s die met psychologie te maken hebben zoals zelfacceptatie en somberheid. Want de jaren in de kast zijn eenzame jaren waarin jongeren goede info en bemoediging nodig hebben. De suïcidecijfers zijn schrikbarend hoog en christelijke jongeren zitten gemiddeld drie jaar langer in de kast dan niet-christenen. En wat doe je als je veel vragen hebt maar je durft er niet over te praten? Precies, je kijkt op internet. Ik hoop dat HolyBe de juiste ondersteuning voor deze jongeren kan zijn.”

[Bron/Illustratie: LCC Plus Projecten]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?