COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

Eerste uitzendbureau voor trans personen start in Nederland

Met Genderflex heeft ons land een wereldprimeur, want het is de eerste organisatie gespecialiseerd in flexwerk voor trans personen. “Er is wel een bemiddelingsbureau voor transgender acteurs in San Francisco, maar dit is echt het eerste initiatief voor alle beroepen”, zegt initiatiefneemster Bregtje Visser in het AD.

Genderflex lost direct het probleem op van uitsluiting waar trans personen op de arbeidsmarkt last van ondervinden als gevolg van de medische behandelingen die zij ondergaan. Hiermee kunnen de financiële risico’s worden beperkt die werkgevers hebben door deze uitval.

Uit onderzoeken van o.a. het SCP in 2017 bleek dat ruim 37 procent van alle transgender personen een uitkering ontvangt, terwijl dit cijfer voor de gehele Nederlandse bevolking minder dan 12,5 procent is. Daarnaast krijgt 43 procent van alle transgender personen te maken met arbeidsmarktdiscriminatie. Een grote reden hiervan is de voorzichtigheid die werkgevers hebben door de verantwoordelijkheden en de financiële risico’s die de wet Poortwachter met zich meebrengt.

Zusterorganisatie Gendertalent biedt door re-integratietrajecten en loopbaancoaching sinds 2016 al een succesvolle oplossing voor de arbeidsproblematiek die transgender personen ondervinden. Bregtje Visser, directeur van Genderflex, zegt: ”In het afgelopen jaar ontvingen wij ruim 200 verzoeken van trans personen en gemeentes voor concrete vacatures. Met Genderflex kunnen we deze vraag nu direct invullen.”

Voor werkgevers biedt Genderflex een concrete wijze om hun personeelsbestand inclusiever te maken. Tegelijkertijd kunnen zij de risico’s die ze ervaren beperken en bijdragen aan de emancipatie van trans personen. “Voor elk uur dat een flexkracht via Genderflex werkt, dragen wij 1 euro af aan de stichting Genderwende. Deze opbrengsten gaan naar ons buddy project, een omscholingsfonds en wetenschappelijk onderzoek,” vertelt Visser.

Hoewel Genderflex zich primair richt op de problematiek die trans personen meemaken, staat de organisatie open om iedereen te bemiddelen naar werk. Visser zegt: “Iedereen is welkom en iedereen draagt zo actief bij aan de emancipatie van trans personen.”

[Bron/Illustraties: Genderflex]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Editie.NL – Gemeenten weigeren regenboogvlaggen

Editie.nl met een item over gemeenten die weigeren om tijdens Coming Out Dag de regenboogvlag te hijsen.

NOS Jeugdjournaal – Extra aandacht voor uit de kast komen op Coming Out Dag

LHBTI-jongeren worden op veel scholen gepest en krijgen soms zelfs te maken met geweld. De situatie is beter op scholen met een Gender & Sexuality Alliance (GSA). Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten die de Amerikaanse Columbia University op Coming Out Dag (11 oktober) met het COC presenteert in het NOS Jeugdjournaal.

Klik op NOS JEUGDJOURNAAL voor een link naar het nieuwsitem.

Oprichting CDA Pride Netwerk

Ter gelegenheid van Coming Out Dag, maakt het CDA bekend dat het netwerk CDA Pride is opgericht. Dat betekent dat nu zes politieke partijen in ons land een regenboognetwerk hebben.

Op de Facebookpagina van het CDA Pride Netwerk wordt het doel en de inzet van het christendemocratisch regenboognetwerk bekend gemaakt. Het CDA Pride Netwerk zegt te staan ‘voor een CDA waar ieder zich thuis kan voelen, dat op komt voor minderheden en waar je vrij bent in wat je gelooft en wie je lief hebt.’

Het netwerk wil verder ‘het beeld van het CDA bij de LHBTI-community en sympathisanten verbeteren en interne discussies over emancipatie’ bevorderen. Het netwerk ‘kan als contactpersoon voor maatschappelijke organisaties en andere regenboognetwerken binnen andere partijen en binnen de EPP* fungeren. Het netwerk kan als klankbord fungeren over CDA-standpunten dan wel maatschappelijke discussies binnen de partij aan jagen. Met leden vanuit het hele land en goed geworteld in de maatschappij heeft het netwerk ook een antennefunctie voor de partij.’

Met de oprichting van CDA Pride zijn er nu zes politieke partijen met een regenboognetwerk. Dat zijn verder: Pride66 (D66), Roze Links (GroenLinks), Pvda Roze Netwerk, Rood over Roze (SP) en het VVD Thematisch Netwerk LHBT.

*EPP = de Europese koepel van christendemocratische partijen, waar het CDA bij aangesloten is

[Bron/Illustratie: CDA Pride Netwerk]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

Goed en slecht nieuws over LHBTI-acceptatie op school

LHBTI-jongeren worden op veel scholen gepest en krijgen soms zelfs te maken met geweld. De situatie is beter op scholen met een Gender & Sexuality Alliance (GSA).

Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten die de Amerikaanse Columbia University op Coming Out Dag (11 oktober) met het COC presenteert in het NOS Jeugdjournaal.

“Dit is goed nieuws en slecht nieuws”, aldus Geert-Jan Edelenbosch, projectleider jongeren en onderwijs bij COC Nederland. “Het is triest dat LHBTI-jongeren nog altijd op zoveel scholen worden gepest. Het goede nieuws is dat je aan die situatie iets kunt doen met een GSA. Want op scholen met een GSA, voelen LHBTI-leerlingen zich veiliger.”

GSA’s zijn clubjes van LHBTI-leerlingen en bondgenoten die zich samen inzetten voor een school waar iedereen zich veilig en prettig voelt. Er zijn GSA’s op zo’n 80 procent van de middelbare scholen in Nederland, de GSA’s worden ondersteund door het COC.

Het COC roept de regering op om te zorgen voor meer en betere aandacht voor LHBTI-acceptatie op school. Dat kan bijvoorbeeld door het onderwerp verplicht te stellen op docentenacademies.

Helft LHBTI-scholieren gepest

Uit het onderzoek van Columbia University i.s.m. COC blijkt dat bijna de helft van de LHBTI-leerlingen het afgelopen jaar is uitgescholden of bedreigd (47,7%). Een flinke groep LHBTI-leerlingen werd zelfs geschopt, geslagen (7,3%) of geduwd (16,6%). Ruim een kwart van de LHBTI-leerlingen blijft soms een dag thuis (26,4%).

Op scholen met een GSA zijn de cijfers gunstiger, al zijn ook daar de problemen nog aanzienlijk. Zo wordt 38,9% van de leerlingen op scholen met een GSA uitgescholden en bedreigd (tegenover de 47,7% op scholen zonder GSA). Op scholen met een GSA krijgt 5,3% van de leerlingen te maken met geweld (tegenover 7,3%) en wordt 9,4% geduwd (tegenover 16,6%).

LHBTI-jongeren voelen zich meer thuis op scholen met een GSA: 63,9%. Dat is 47,9% op scholen zonder GSA. Op scholen met een GSA blijft 16,3 % van de scholieren wel eens een dag thuis (tegenover 26,4% op scholen zonder GSA).

Uit eerder onderzoek van Movisie bleek al dat LHBTI-leerlingen dankzij de GSA steviger in hun schoenen staan, beter in hun vel zitten en beter kunnen omgaan met negatieve reacties.

De volledige onderzoeksresultaten van Columbia University i.s.m. COC Nederland worden later dit jaar verwacht.

[Bron: COC NL – Illustratie: GSA]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

COC brengt met Regenboog Monitor voortgang verkiezingsbeloftes in kaart

COC Midden-Nederland presenteert op Coming Out Dag de Regenboog Monitor 2018. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart tekende het COC in 26 gemeenten in Midden-Nederland met diverse politieke partijen een Regenboog Stembusakkoord. In deze rapportage wordt beoordeelt in hoeverre ondertekenaars daadwerkelijk in actie zijn gekomen na hun handtekening.

Met een handtekening onder een Regenboog Stembusakkoord beloofden veel politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen zich specifiek in te zetten voor LHBTI’s in hun gemeenten. Nu ruim een half jaar later komt COC Midden-Nederland met de Regenboog Monitor 2018 om in kaart te brengen wat er sinds die handtekening en de verkiezingen is gedaan met de beloften uit het akkoord.

In de rapportage scoren negen gemeenten een ‘voldoende’, vijftien gemeenten zijn beoordeeld als ‘matig’ en twee gemeenten (Stichtse Vecht en Zeist) krijgen zelfs het predicaat ‘slecht’. Voldoende scoren de gemeenten: Amersfoort, De Ronde Vennen, Hilversum, Huizen, Montfoort, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Wijk bij Duurstede.

Bekijk HIER de Regenboog Monitor 2018.

“Ik ben heel trots op onze eerste editie van de Regenboog Monitor die we voortaan jaarlijks op Coming Out Dag gaan uitbrengen”, zegt voorzitter Simon Timmerman van COC Midden-Nederland. “Op deze manier brengen we helder in kaart wat er in gemeenten is ondernomen voor LHBTI’s na het tekenen van ons akkoord. Wij zijn we ons ervan bewust dat in sommige gemeenten nieuwe coalities pas net van start zijn. Daarom zien we onze rapportage ook als een extra aanmoediging en een herinnering aan de handtekening die is gezet. Inmiddels zijn we al in aantal gemeenten uitgenodigd om te adviseren en ondersteunen bij de uitrol van de akkoorden of onderdelen daaruit. Ook in de overige gemeenten doen we dit graag.”

Werkwijze

Om te komen tot een beoordeling per gemeente heeft het COC onderzoek gedaan. Per gemeente zijn de coalitieakkoorden nagekeken of er iets was terug te vinden over het Regenboog Stembusakkoord of speciale aandacht voor LHBTI. Daarnaast zijn de gemeentelijke websites onderzocht naar moties of andere berichten hierover. Tot slot zijn ook alle ondertekenaars gevraagd een korte vragenlijst in te vullen over hoe het in hen gemeente is verlopen na het tekenen van het akkoord. Per gemeente is vervolgens een opsomming gemaakt van de onderzoeksresultaten. Voor de beoordeling is er gekeken naar de resultaten in combinatie met de mogelijkheden van ondertekenaars binnen een eventuele coalitie, om vervolgens een gemeente te bestempelen als ‘goed’, ‘voldoende’, ‘matig’ of ‘slecht’.

[Bron/Illustratie: COC Midden-Nederland]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

Coming Out Dag 2018: iedereen moet zichzelf kunnen zijn

Op donderdag 11 oktober is het Coming Out Dag en voor het eerst wordt op die dag op alle provinciehuizen de Regenboogvlag gehesen! Veel gemeenten doen dat ook en organiseren (vaak samen met COC-verenigingen) activiteiten. Ook scholen, sportclubs, maatschappelijke organisaties, bedrijven, politiebureaus en ministeries doen mee.

Op Coming Out Dag wordt benadrukt dat iedereen het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn. Coming Out Dag is op Twitter te volgen via #regenboogvlag2018 en #comingoutdag2018.

Regenboogvlag

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, zich geaccepteerd en (sociaal) veilig voelen. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in de eigen sociale kring of waar dan ook. De Regenboogvlag symboliseert dit voor LHBTI’s. De vlaggen worden gehesen om deze boodschap gezamenlijk kracht bij te zetten. Een zichtbare aanmoediging van de gemeenten voor LHBTI-inwoners zelf, maar ook voor alle inwoners en organisaties om zich daarvoor in te zetten.

Het hele jaar door

De boodschap van Coming Out Dag geldt het hele jaar. In 2009 riep op initiatief van het COC de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronald Plasterk de datum 11 oktober uit tot Nationale Coming Out Dag, om daarmee de sociale acceptatie van LHBTI’s te bevorderen.

Al sinds 2008 heeft een aantal zogenaamde Regenbooggemeenten afspraken met de rijksoverheid over inzet op veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie. Coming Out Dag is aanleiding voor een zichtbaar gezamenlijk statement van locale bestuurders, die zich daarmee ambassadeurs tonen voor verbetering van de positive van LHBTI-medeburgers.

Coming Out Dag-activiteiten

Ook dit jaar zijn er rondom de Coming Out Dag veel activiteiten – zie HIER voor een overzicht (work in progress).

Een van de hoogtepunten van de Coming Out Dag dit jaar is de introductie van de speciale GSA-Regenboogvlag – een regenboogvlag met het logo van COC’s Gender and Sexuality Alliance. Die vlag kan voortaan gebruikt worden op alle scholen die een GSA hebben.

Verder valt op dat er steeds vaker activiteiten in de week van de Coming Out Dag georganiseerd worden. Zo zijn is er een Regenboogweek in de provincie Drenthe en de regio Twente, zijn er Coming Out Weken in Lelystad en Woerden en organiseert Amersfoort een Coming Out Weekend. In Nijmegen wordt in de aanloop naar Coming Out Dag het Qtopia Queer Arts Festival georganiseerd.

In Utrecht grijpt COC Midden-Nederland Coming Out Dag aan voor de presentatie van de Regenboogmonitor. Dat is de voortgangsrapportage van de lokale Regenboog Stembusakkoorden die rond de gemeenteraadsverkiezingen in 26 gemeenten in de provincie Utrecht gesloten werden.

[Bron: COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

Omstreden referendum over huwelijk in Roemenië

De Roemenen stemmen dit weekend in een referendum over het huwelijk. Doel van de initiatiefnemers is het verhinderen van de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Het referendum is omstreden en leidt tot veel protesten, waaronder een oproep tot boycot. Het opkomstpercentage is namelijk mogelijk beslissend over de rechtsgeldigheid van de uitslag.

De Roemeense wetgeving verbiedt het huwelijk van paren van gelijk geslacht al, maar tijdens het referendum gaat het om de tekst van Grondwetsartikel 48-lid 1. Die luidt nu dat een huwelijk gesloten wordt ‘door twee echtgenoten’ en voorgesteld wordt dit te veranderen in ‘door een man en een vrouw’. Met die formulering wordt de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht ook grondwettelijk onmogelijk gemaakt.

Het initiatief voor dit referendum komt van de Coalitie voor het Gezin. Die christelijk-conservatieve beweging – met banden en gesteund door de Roemeense Orthodoxe Kerk – verzamelde daarvoor drie miljoen handtekeningen. De Coalitie voor het Gezin kreeg ook uitgebreid steun en advies van Amerikaanse pro family-organisaties, zoals World Congress of Families, Alliance Defending Freedom en Liberty Counsel. Zo werd er bijvoorbeeld een negendaagse tournee georganiseerd in Roemenië met als blikvanger de Amerikaanse weigerambtenaar Kim Davis.

Het referendum wordt door vrijwel alle politieke partijen gesteund, ook door de sociaaldemocratische regeringspartij PSD. De oppositionele anti-corruptiepartij USR verwijt PSD-partijleider Liviu Dragnea dat hij op cynische wijze tientallen miljoen verkwanselt aan een referendum om de aandacht af te leiden van de onderzoeken naar corruptie tegen hem en zijn partij. Opvallende tegenstander van het referendum is president Klaus Iohannis. Hij pleit als lid van een etnische en godsdienstige minderheid in Roemenië voor tolerantie en verzet zich tegen wat hij godsdienstig fanatisme noemt.

Tegenstanders zijn bang dat het referendum zal leiden tot marginalisering van ongehuwde en alleenstaande ouders – waaronder regenbooggezinnen – en toenemende discriminatie van LHBTI’s. Roemenië geldt al als een LHBTI-onvriendelijk land: in ILGA-Europe’s  Rainbow Map staat het op de 25ste plaats in de lijst van 28 EU-lidstaten. Vandaar dat de Roemeense LHBTI-organisaties Accept en MozaiQ oproepen tot een boycot van het referendum. “Mensenrechten zouden geen onderwerp van een volksraadpleging moeten zijn”, zegt Vlad Viski van MozaiQ. ILGA-Europe en het European Forum of LGBT Christians steunen de oproep voor een boycot van het referendum.

Ook de Intergroup on LGBT Rights van het Europees Parlement heeft geprotesteerd tegen het referendum. Zij wijzen er op dat een recent vonnis van het Europees Hof van Justitie alle EU-lidstaten verplicht de rechten van paren van gelijk geslacht te beschermen, ook als ze het huwelijk niet opengesteld hebben voor die paren. Bovendien heeft het Roemeense Grondwettelijk Hof afgelopen week geoordeeld dat paren van gelijk geslacht en hun gezinnen op grond van EU-richtlijnen en artikel 26 van de Roemeense Grondwet recht hebben op gelijke behandeling. Roemeense mensenrechten- en LHBTI-organisaties zijn blij met dit vonnis. Een Accept-woordvoerder merkt daarbij bitter op dat dit vonnis aantoont dat het referendum enkel symboolwaarde heeft, maar in de praktijk niets verandert aan de juridische positie van paren van gelijk geslacht en hun gezinnen. “Maar het wakkert wel de LHBTI-vijandigheid aan, terwijl die al hevig is.”

Beslissend voor de rechtsgeldigheid van het referendum is het opkomstpercentage – dat moet minstens 30 procent zijn. Een vorige week gehouden peiling laat een opkomst van 35 procent zien, waarbij 90 procent van de kiezers voor de grondwetswijziging zegt te gaan stemmen. De stembureaus zijn het weekend van 6/7 oktober geopend tot 20.00 uur. De uitslag wordt in de loop van zondagavond verwacht.

Op dit moment zijn er al zeven EU-lidstaten waar het huwelijk voor paren van gelijk geslacht grondwettelijk verboden is, t.w. Bulgarije, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen en Slowakije. Dit is ook het geval in de twee kandidaat-lidstaten Montenegro en Servië.

[Bron: COC NL – Illustratie: tekst referendum]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

‘Onderzoek de vervolging van homo’s onder oude strafwet’

Onderzoek de vervolging van homo- en biseksuelen in Nederland onder het discriminerende oude Strafwetartikel 248bis. Die oproep doet het COC op vrijdag 5 oktober in een brief aan de Tweede Kamer.

“Het is tijd om schoon schip te maken”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke over de oproep. “Nederland zou deze episode uit de geschiedenis op waardige wijze moeten afsluiten, net zoals men dat in landen als het Verenigd Koninkrijk en Ierland probeert te doen.”

Duizenden homoseksuelen kwamen voor de rechter

Tussen 1911 en 1971 bepaalde het discriminerende artikel 248bis van het Wetboek van Strafrecht dat homoseksuele contacten met personen tussen de 16 en de 21 jaar strafbaar waren, terwijl heteroseksuele contacten met personen van die leeftijd wel waren toegestaan (en nog steeds zijn). Een vrouw van 21 jaar die haar eerste grote liefde van 20 ontmoette was dus potentieel strafbaar. In de periode dat het artikel bestond, zijn ruim vijfduizend homoseksuelen voor de rechter gebracht. Ruim de helft werd schuldig bevonden. Zij moesten gemiddeld voor drie tot zes maanden de gevangenis in.

Ook de zedenpolitie maakte lange tijd het leven moeilijk van personen die (mogelijk) homo- of biseksueel waren, terwijl deze mensen niets hadden misdaan. Zo legde de politie zonder rechtsgrond kaartsystemen en fotoalbums aan van vermoedelijke homoseksuelen. Werkgevers, ouders en verhuurders werden over iemands (vermoedelijke) homoseksualiteit geïnformeerd. De zedenpolitie postte bij urinoirs en voor huizen, won inlichtingen in bij familie of kennissen en viel huiskamerbijeenkomsten binnen. Het leidde tot persoonlijke drama’s in het leven van veel homoseksuelen: ontslag, opzegging van de huur, chantage of verstoorde familierelaties.

Minister Kajsa Ollongren (BZK) en minister Ingrid van Engelshoven (OCW) lieten de Tweede Kamer onlangs weten dat ze onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek laten doen naar de ‘homolijsten’ die bepaalde gemeenten in de vorige eeuw bijhielden. In november 2017 maakte dagblad Trouw bijvoorbeeld bekend dat de gemeente Amsterdam tussen 1950 en 1958 lijsten bijhield bij van sollicitanten die werden afgewezen voor een baan als ambtenaar omdat ze homoseksueel zouden zijn.

Het COC roept het kabinet met haar brief op om nu direct schoon schip te maken en ook de vervolging onder art. 248bis en de handelswijze van de zedenpolitie bij dit onderzoek te betrekken. De Tweede Kamer besluit naar verwachting op 11 oktober over het COC-voorstel.

Wat het COC betreft moeten de wensen van gedupeerde LHBTI’s in een onderzoek centraal staan. Er moet worden onderzocht of er nog gedupeerden in leven zijn en of zij of hun nabestaanden mogelijk een vorm van genoegdoening willen.

In het Verenigd Koninkrijk presenteerde de regering in 2017 een pardonregeling voor homo- en biseksuelen die in de afgelopen eeuw werden veroordeeld op grond van discriminerende wetten. Het Ierse parlement besloot in de zomer van 2018 dat de regering excuses zal aanbieden aan homo- en biseksuele mannen die op grond discriminerende strafwetgeving zijn veroordeeld.

[Bron: COC NL – Foto Activisten demonstreren op het Binnenhof in Den Haag tegen artikel 248bis: Andere Tijden]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotterdam zet in op arbeidsparticipatie van transgenders

De Gemeente Rotterdam en Gendertalent kondigen vandaag aan dat zij de samenwerking uitbreiden. Het doel van is samen met Rotterdamse werkgevers, tien Rotterdamse transgenders naar een betaalde baan te begeleiden.

Bregtje Visser, directeur van Gendertalent, is verheugd met de versteviging van de samenwerking: “We hebben in het kader van Citylab010 thema Werk gewerkt aan een integrale aanpak die bestaat uit een training voor alle klantaccountmanagers, het aanstellen en trainen van een transgender specialist en het betrekken van de Rotterdamse werkgevers. Nu willen wij optrekken met werkgevers zodat de tien transpersonen een veilige duurzame baan vinden”.

De ontwikkeling van de integrale aanpak werd mogelijk door een financiële ondersteuning vanuit Citylab010. CityLab010 is dé werkplaats voor plannen waar de stad beter van wordt. Initiatieven moeten maatschappelijk relevant en innovatief zijn. De ontwikkelde aanpak werpt zijn vruchten af: inmiddels zijn 15 gemeentes met een leidende rol in hun arbeidsmarktregio aangesloten bij Gendertalent en werden al zo’n 200 trans personen geholpen.

[Bron: Gendertalent]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?