COC Midden Gelderland COC Midden Gelderland

Facebook Twitter

Columbia University: LHBT-leerling heeft het zwaar op Nederlandse school

Nog altijd hebben veel LHBT-leerlingen het zwaar op Nederlandse middelbare scholen. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse Columbia University i.s.m. COC Nederland, dat verschijnt aan de vooravond van Paarse Vrijdag 2018. Wel wordt steeds duidelijker hoe je de situatie kunt verbeteren: op scholen met een GSA, ondersteunende docenten en positieve aandacht in de lessen gaat het veel beter.

“Laat dit onderzoek een aanmoediging zijn voor scholen om nog veel meer werk te maken van LHBT-acceptatie”, reageert Geert-Jan Edelenbosch, projectleider Jongeren & Onderwijs bij het COC. “LHBT-leerlingen hebben het zwaar en het is nu duidelijk wat je als school kunt doen om hen te steunen.”

Het COC roept de regering vandaag per brief op om er voor te zorgen dat alle scholen in hun lessen positieve aandacht besteden aan LHBTI’s, om het onderwerp verplicht te stellen op alle docentenacademies en om te zorgen voor aandacht voor LHBT’s in antipestprogramma’s. PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul stelde op 13 december Kamervragen naar aanleiding van het onderzoek en de brief van het COC.

Veel last van negatieve uitspraken
Uit het onderzoek blijkt dat op middelbare scholen veel negatieve dingen over homo’s worden gezegd (70,9%), zowel door leerlingen als docenten (79,9% resp. 46,4% van de leerlingen die negatieve dingen hoorden).* LHBT-scholieren hebben daar veel last van (57,6%), maar docenten treden er volgens de leerlingen die het meemaken zelden adequaat tegen op (15,8%). Ook worden er op school veel negatieve dingen gezegd over transgender personen (29%).

“Er is iets goed mis op onze school, als een leerling een ander voor ‘kut homofiel’ kan uitschelden en ermee weg kan komen, alsof dat het normaalste ding ter wereld is” **

Uitgescholden en buitengesloten
Bijna de helft (43,6%) van de LHBT-leerlingen werd het afgelopen jaar uitgescholden wegens hun seksuele oriëntatie en ruim een kwart (27,5%) om hun genderexpressie. LHBT-scholieren worden expres buitengesloten door hun medeleerlingen (72,8%) en er worden gemene roddels en leugens over ze verspreid (66,8%).

“Ik heb moeite gehad met blijven leven door de pesterij die ik heb ervaren”

Geweld
Ook kreeg een forse groep LHBT-scholieren het afgelopen jaar te maken met licht (13,4%) of zwaar (6,4%) geweld wegens hun seksuele oriëntatie of gender expressie (7,7% resp. 2,7%). De meeste leerlingen (61,8%) die dat meemaken, melden dit bij het schoolpersoneel, maar slechts weinig van hen vinden dat daar adequaat op gereageerd wordt (37,8%).

Eenzaam
Als gevolg van dit alles voelen LHBT scholieren zich bijna vijf keer vaker dan gemiddeld eenzaam (35,5% vs. 7,6%), een buitenstaander (44,2% vs. 8,9%) of onprettig (43,1% vs. 11%) op school. Jongeren die gepest worden met hun seksuele oriëntatie (31,7% vs. 14,6%) of gender expressie (32,9 vs. 17,7%) zijn ongeveer twee keer vaker absent dan de gemiddelde leerling.

“Ik ben vaak thuis gebleven omdat ik te bang en onzeker was om naar school te gaan, ik heb dus veel lessen gemist en blijf daardoor zitten”

Geen aandacht in de les
Volgens LHBT-leerlingen doen scholen weinig om verbetering in de situatie te brengen. Zo is er volgens vier op de vijf leerlingen (78,3%) op school geen (positieve) aandacht voor LHBT’s in de les. Ook is er volgens de meeste leerlingen (55%) op hun school geen antipestbeleid, en bijna nooit is er is er binnen dat pestbeleid aandacht voor LHBT’s (9,4%). Zowel antipestbeleid als aandacht voor LHBT-acceptatie in de les zijn op Nederlandse scholen verplicht.

“Mijn school slaat meestal de LHBT hoofdstukken over”

Waar gaat het wél goed?
Uit het onderzoek wordt ook duidelijk hoe de situatie voor LHBTI’s op school kan worden verbeterd. Zo gaat het véél beter op scholen met ondersteunende docenten, een GSA en goede aandacht voor LHBT-acceptatie in de les.

Als er op een school veel docenten zijn die LHBT-leerlingen steunen, voelen die leerlingen zich op school veel vaker thuis (72,4% vs. 37,2%), geaccepteerd (55,8% vs. 16,5%) en zijn ze veel minder vaak absent (12,4% vs. 31,5). Dat geldt ook voor scholen met een GSA (thuis voelen: 69,9% mét vs. 47,9% zonder GSA; geaccepteerd: 60,1% vs. 41.7%; absent: 16,3% vs. 26,4%) en voor scholen waar in de les positieve aandacht is voor LHBT’s (thuis voelen: 73% vs. 49,6%; geaccepteerd 61,5% vs. 46,2%; absent 16,8% vs. 23,6%).

“De GSA op school heeft enorm geholpen en ik hoop dat elke school er een krijgt.”

Onderzoek
Het onderzoek van het Teachers College van Columbia University i.s.m. COC werd dit jaar uitgevoerd middels een online enquête onder 1065 LHBT scholieren van tussen de 13 en 20 jaar oud.

Het gehele (Engelstalige) onderzoek kunt u hier downloaden: The 2018 Dutch National School Climate Survey Report

*De percentages in dit bericht verwijzen naar het percentage van de LHBT-leerlingen dat hiermee te maken heeft gehad/dit rapporteren.
** De cursieve quotes in dit persbericht zijn afkomstig van LHBT-scholieren die aan het onderzoek meededen. Enkele quotes zijn omwille van de leesbaarheid licht geredigeerd.

In het onderzoek zijn geen vragen gesteld over intersekse personen, daarom wordt in dit persbericht de afkorting LHBT gebruikt i.p.v. LHBTI.

[Bron: COC NL & Columbia University]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

‘Maak een prioriteit van de aanpak van geweld tegen LHBTI’s’

Maak een prioriteit van de aanpak van geweld tegen LHBTI’s. Die oproep doen COC, NNID en TNN in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer stelt op donderdag 13 december schriftelijke vragen aan de regering over de strafrechtelijke aanpak van discriminatie.

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) schreef onlangs een brief aan de Kamer over de prioriteiten van het Veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar. De aanpak van geweld tegen LHBTI’s maakt daar geen deel van uit.

Grapperhaus beloofde het COC in maart om de aanpak van geweld tegen LHBTI’s wél tot prioriteit van het Veiligheidsbeleid te maken, maar komt die belofte nu niet na. Ook de afgelopen vier jaar was de aanpak van geweld tegen LHBTI’s prioriteit van politie, OM en ministerie.

In de brief roepen COC, TNN en NNID de Kamer verder op om de maximumstraffen bij discriminatie te verhogen. Het kabinet wil alleen de maximumstraf voor het aanzetten tot discriminatie verhogen van 1 naar 2 jaar gevangenisstraf. COC, TNN en NNID willen dat ook de maximumstraf bij discriminatie zelf en bij de andere discriminatiedelicten uit het Wetboek van Strafrecht wordt verdubbeld.

Het COC demonstreerde op 20 november samen met #IKBENHETZAT bij de Tweede Kamer tegen anti-LHBTI-geweld – zie foto. De organisaties drongen aan op een actieplan van de regering.

[Bron: COC NL – Foto: Geert van Tol Fotografie voor COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Paarse Vrijdag voor solidariteit met LHBTI-leerlingen op scholen

Op vrijdag 14 december wordt op bijna 900 Nederlandse schoollocaties (vo en mbo) Paarse Vrijdag gevierd. Leerlingen en docenten dragen die dag paars om te laten zien dat ze oké zijn met alle genders en seksuele oriëntaties. Dat Paarse Vrijdag nog hard nodig is, blijkt uit een onderzoek dat COC en Columbia University aanstaande donderdag, aan de vooravond van Paarse Vrijdag, presenteren.

Paarse Vrijdag vindt jaarlijks plaats op de tweede vrijdag in december en wordt georganiseerd door COC’s GSA Netwerk. De letters GSA staan voor Gender & Sexuality Alliance: een verbond tussen allerlei seksuele oriëntaties, gender identiteiten en gender expressies. De GSA-leerlingen vragen hun medeleerlingen en docenten om die dag paars te dragen om te laten zien dat zij wél vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn op school. GSA’s konden gratis actiepakketten opvragen bij COC Nederland. De actiepakketten bevatten in totaal een half miljoen paarse polsbandjes en andere gadgets om scholen paars te kleuren. Paarse vrijdag bestaat sinds 2010; toen deden leerlingen op 150 middelbare scholen aan de actie mee.

4 de liefde

Paarse Vrijdag is dit jaar extra feestelijk en heeft als thema: ‘4 de liefde’. Veel scholen houden paarse pauzeparty’s en delen paarse suikerspinnen of cupcakes uit. Ook gaan GSA’s de klassen langs om over gender- en seksuele diversiteit met leerlingen te praten of organiseert de school les over het onderwerp.

Columbia University en COC presenteren donderdag, aan de vooravond van Paarse Vrijdag, een onderzoek naar de ervaringen van LHBT-leerlingen op middelbare scholen. Het onderzoek geeft een beeld van de positie van LHBT-leerlingen en van wat wérkt om van scholen een veilige plek te maken waar álle leerlingen zich prettig voelen.

GSA Netwerk

Een GSA is een groep scholieren die vindt dat iedereen op hun school moet kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. Ze bedenken zelf acties, voeren die uit en doen mee aan nationale acties zoals Paarse Vrijdag. De GSA’s worden ondersteund door het COC. Meer informatie op www.gsanetwerk.nl.

[Bron/Illustratie: COC’s GSA Netwerk]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

Nederland over intersekserechten op de vingers getikt door VN Comité

Het VN Comité tegen Foltering heeft Nederland vandaag stevig op de vingers getikt over het toestaan van onnodige en onomkeerbare chirurgie en andere medische behandelingen die worden uitgevoerd bij jonge intersekse kinderen.

COC, TNN en NNID zijn blij met het oordeel van het VN Comité over de aanbevelingen over intersekse kinderen en over de aanbevelingen aan Nederland om geweld tegen LHTI’s steviger aan te pakken. De kritiek en aanbevelingen van het comité zijn in lijn met het rapport over de situatie van LHBTI’s in ons land dat de drie organisaties in 2016 naar de VN-Mensenrechtenraad stuurden en waarover afgelopen jaar ook overleg gevoerd is met het VN Comité.

Het VN Comité is verontrust over de behandelingen die bij intersekse kinderen op zeer jonge leeftijd worden uitgevoerd. Het comité constateert dat deze behandelingen langdurig fysiek en mentaal lijden tot gevolg hebben, terwijl gewacht kan worden totdat kinderen oud genoeg zijn om zelf te beslissen over een eventuele behandeling, zonder gevolgen voor de gezondheid.

Aanbevelingen

Het VN Comité stelt in de aanbevelingen een aantal veranderingen voor die de Nederlandse overheid in gang moet zetten voor intersekse personen, waaronder het:

  • nemen van maatregelen om de lichamelijke integriteit en autonomie van intersekse personen te waarborgen. Daarnaast moet het verboden worden om niet-noodzakelijke medische behandelingen, bedoeld om het geslacht van het kind vast te leggen, uit te voeren zonder de geïnformeerde instemming van het kind zelf;
  • garanderen van onpartijdige begeleiding en psychologische en sociale ondersteuning voor intersekse kinderen en hun ouders, om te voorzien in informatie over de gevolgen van mogelijke behandelingen en de mogelijkheden van het uitstellen van medische ingrepen;
  • waarborgen van het geven van volledig vrije en geïnformeerde toestemming door intersekse personen over chirurgische en andere behandelingen. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat niet-urgente, onomkeerbare medische ingrepen bij intersekse kinderen worden uitgesteld totdat het kind voldoende volwassen is om zelf hier een volledig vrije en geïnformeerde beslissing over te nemen;
  • doen van onderzoek naar gevallen van chirurgische behandelingen en andere medische ingrepen die uitgevoerd zijn zonder volledige en geïnformeerde toestemming van de intersekse persoon zelf. De daders moeten worden vervolgd, en indien verantwoordelijk bevonden, worden gestraft. Daarnaast moet de overheid slachtoffers verhaalsmogelijkheden bieden, inclusief een adequate schadevergoeding.

Mijlpaal

NNID, de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, onderstreept het rapport van het VN Comité en ziet deze uitspraak als een mijlpaal voor intersekse personen in Nederland. Het is zaak dat de Nederlandse overheid nu snel werk maakt van deze aanbevelingen.

Miriam van der Have, directeur van NNID, zegt dat het al lang duidelijk was dat Nederland zich te weinig heeft ingezet om de rechten van intersekse mensen te beschermen: “Na een strijd van bijna zeventig jaar tegen onnodige operaties en andere onnodige behandelingen is het hoog tijd dat de Nederlandse overheid nu wetgeving gaat ontwikkelen.” Internationaal worden deze behandelingen al vergeleken met Vrouwelijke Genitale Verminking en aangeduid met Intersekse Genitale Verminking.

Haatmisdrijven

In het rapport van het VN Comité staan ook aanbeveling aan onze regering over de bestrijding van geweld tegen LHBTI’s. Het comité is bezorgd over meldingen waaruit blijkt dat veel LHBTI’s slachtoffer worden van haatmisdrijven vanwege hun seksuele gerichtheid, genderidentiteit of -expressie en dat de vermoedelijke daders in ons land niet altijd voor de rechter komen. Het comité vindt dat de overheid de nodige maatregelen moet nemen om LHBTI’s beter te beschermen tegen bedreigingen en geweld (waaronder haatmisdrijven) en er voor moet zorgen dat anti-LHBTI-geweld snel, onpartijdig en diepgaand onderzocht wordt en dat de daders vervolgd en gestraft worden.

De niet-geredigeerde versie van de Concluding Observations van het VN Comité tegen Foltering kunt u HIER vinden.

[Bron: COC NL, NNID – Afbeelding: logo VN Comité tegen Foltering]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

LHBTI-acceptatie wordt verplicht op het mbo

Het bevorderen van LHBTI-acceptatie wordt verplicht op het mbo. Dat heeft minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) bekend gemaakt. Het COC heeft lang voor deze maatregel gepleit en is blij met het besluit van de regering.

Het kabinet besloot op vrijdag 7 december op voorstel van minister Van Engelshoven om de wet zo aan te passen dat ook mbo-scholen verplicht aandacht moeten besteden aan acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit. Van Engelshoven wil zo de positie van LHBTI’s verbeteren. Het is nog niet bekend wanneer het besluit in werking treedt.

Het COC pleit al lang voor verplichte aandacht voor LHBTI-acceptatie in het mbo. Het maakt onderdeel uit van het Regenboog Stembusakkoord dat het COC in 2017 sloot met acht politieke partijen.

De situatie van LHBTI-leerlingen in het mbo is relatief slecht in vergelijking tot andere schooltypen. Aandacht voor LHBTI-acceptatie is al verplicht op basis- en middelbare scholen.

Van Engelshoven meldt ook dat diverse lerarenopleidingen hebben besloten om aandacht voor gender- en seksuele diversiteit expliciet in de opleiding op te nemen.

Aandacht voor gender- en seksuele diversiteit is nog niet op alle docentenacademies verplicht. Eerstegraads docentenopleidingen en universitaire lerarenopleidingen (ulo’s) besteden nog geen aandacht aan dat onderwerp. Ook aandacht voor LHBTI-acceptatie op docentenacademies is een belofte uit COC’s Regenboog Stembusakkoord.

[Bron: COC NL, Rijksoverheid – Foto minister Van Engelshoven: Rijksoverheid.nl]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

COC Limburg wint Nationaal COC Songfestival

COC Limburg is met het lied ‘Isabelle’ van Floortje Hover de winnaar van het Nationaal COC Songfestival 2018. Na een spetterende finale en spannende puntentelling bleek ‘Isabelle’ de winnaar met 191 punten. De inzending van COC Rotterdam-Rijnmond eindigde met 158 punten op een tweede plaats, derde werd COC Kennemerland met 141 punten.

Na enkele jaren van afwezigheid was COC Limburg weer terug op deze landelijke ‘regenboogliedjes’ wedstrijd. Floortje Hover is een Nederlandstalige singer-songwriter. In 2016 heeft ze, naast het uitbrengen van haar debuutalbum “Onderweg”, ook succesvol haar studie aan het Conservatorium afgerond. Haar repertoire bestaat uit eigen, Nederlandstalige liedjes die zich het best laten vangen onder de noemer kleinkunst. Hierbij begeleidt ze zichzelf op gitaar. Haar liedje ‘Isabelle’ heeft ze geschreven voor en over haar vriendin.

“We bedanken Amsterdam voor de geweldige show en feliciteren COC Limburg met hun overwinning! Op korte termijn gaan we met hen in gesprek om te kijken of de finale volgend jaar in Limburg georganiseerd gaat worden. De 25ste editie zou daarmee terugkeren waar het festival ooit begonnen is”, aldus het Landelijk Team COC Songfestival.

Het Nationaal COC Songfestival werd vorig jaar gewonnen door Dana Petlan met haar liedje De Tijd namens COC Amsterdam en werd daarom in de hoofdstad gehouden in De Duif. De liedjes werden tijdens de finale beoordeeld door een regiojury en een vakjury. De vakjury bestond dit jaar uit oud-winnares Dana Petlan, presentator en Mister Gay 2011 Thom Goderie, singer/songwriter Astrid Akse, The Voice of Holland-finalist Sjors van der Panne en zangeres Astrid Nijgh.

Het Nationaal COC Songfestival is ooit begonnen als een knipoog naar het grote Eurovisie Songfestival. Aanleiding daarvoor was de teleurstellende score van Willeke Alberti in 1994. Hierdoor mocht Nederland het daarop volgende jaar niet aan het festival deelnemen. COC Limburg bedacht toen als alternatief het Nationaal COC Songfestival. Inmiddels is het uitgegroeid tot een serieuze liedjeswedstrijd waar jaarlijks diverse regio’s aan meedoen met liedjes over seksuele en genderdiversiteit. Zie HIER voor meer informatie over het Nationaal COC Songfestival.

[Bron/Foto’s: COC Nationaal Songfestival]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

‘Voer het verbeterde LHBTI-asielbeleid uit!’

Voer het verbeterde LHBTI-asielbeleid uit. Die oproep doet het COC in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer spreekt op woensdag 13 december over het asielbeleid.

Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) schrapte op 4 juli een belangrijk criterium uit het asielbeleid, waarop veel LHBTI’s werden afgewezen. LHBTI-asielzoekers zouden volgens dat criterium allemaal een ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ moeten hebben doorgemaakt. Uit een rapport dat het COC in juni aan Harbers overhandigde, blijkt dat het hier gaat om een ondeugdelijk stereotype: veel LHBTI-asielzoekers hebben zo’n proces nooit doorgemaakt, begrijpen niet wat er mee bedoeld worden of kunnen er niet over vertellen.

Hoewel Harbers het ondeugdelijke criterium in juli afschafte, gebruikt de IND het in rechtszaken nog steeds. Het COC noemde dat eerder ‘onbegrijpelijk en onacceptabel’. “LHBTI-asielzoekers hebben niets aan nieuw beleid als de IND het niet uitvoert”, aldus het COC.

In haar brief aan de Kamer schrijft het COC dat de IND het nieuwe, verbeterde beleid gewoon moet uitvoeren. Als asielzoekers op grond van het geschrapte criterium zijn afgewezen, moet hun zaak volgens het COC worden overgedaan.

De staatssecretaris biedt daarvoor in een brief aan de Kamer van 13 november een bescheiden opening. Als asielzoekers ‘vrijwel uitsluitend’ op grond van het afgeschafte criterium zijn afgewezen, dan moet er mogelijk een nieuw besluit over hun zaak worden genomen, aldus Harbers.

Het COC vindt dat niet ver genoeg gaan. Volgens de belangenorganisatie moet er altijd een nieuw besluit over de zaak genomen worden, als LHBTI-asielzoekers op grond van een ondeugdelijk criterium zijn afgewezen.

Ook LGBT Asylum Support vindt dat de IND het verbeterde asielbeleid moet uitvoeren en zich niet meer moet beroepen op een gebrek aan ‘processen van bewustwording en zelfacceptatie’ bij LHBTI-asielzoekers.

De Tweede Kamer spreekt op woensdag 13 december met Harbers over het asielbeleid. Dan wordt duidelijk of de staatssecretaris gehoor geeft aan de oproep van het COC.

[Bron: COC NL – Foto staatssecretaris Harbers: Rijksoverheid.nl]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Domtoren speelt Utrechtse inzending COC Songfestival

Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig speelt komende zaterdag 8 december vanaf de Domtoren het lied ‘1730 (in de schaduw van de Dom)’. Het lied over de Utrechtse sodomieprocessen van Kees van den Berg & Ingeborg Hornsveld is de inzending namens COC Midden-Nederland voor de 24ste editie van het Nationaal COC Songfestival. Zaterdagavond treedt het duo aan in de grote finale van de liedjeswedstrijd in Amsterdam.  

Het lied ‘1730 (in de schaduw van de Dom)’ werd in september opgenomen en ging 11 oktober jl. op Coming Out Dag in première bij Radio M Utrecht. Het lied gaat over de Utrechtse sodomieprocessen in 1730-1731 in de stad Utrecht. Vervolgens verspreidde de jacht op sodomieten zich naar de rest van de Republiek, waar nog eens ruim 300 processen plaatsvonden, die in veel gevallen leidden tot de doodstraf.

Kees en Ingeborg hopen met hun lied veel indruk te maken tijdens de grote finale van het Nationaal COC Songfestival in voormalig kerk De Duif aan de Amsterdamse Prinsengracht 756 op zaterdagavond 8 december.

Nog voor hun optreden in de finale zal heel Utrecht het lied kunnen horen vanaf de Domtoren. Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig bespeeld de Utrechtse Domtoren elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur. De Utrechtse inzending voor het Nationaal COC Songfestival zal rond 11.30 uur te horen zijn.

[Bron: COC Midden-Nederland – Foto Utrechtse Domtoren: CC-0805edwin]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdamse ambtenaren krijgen betaald transitieverlof

Amsterdamse ambtenaren krijgen recht op betaald transitieverlof. Met deze verlofregeling krijgen transgender werknemers tijdens de medische transitie de mogelijkheid voldoende tijd voor de genderbevestigende behandeling in te ruimen. Dat is bekend gemaakt door wethouder Touria Meliani. COC en Transgender Netwerk Nederland (TNN) pleitten al langer voor een wettelijk recht op betaald transitieverlof.

Amsterdam wil een ‘rolmodel zijn voor andere organisaties’, schrijft wethouder Meliani, verantwoordelijk voor personeel en organisatie, aan de Amsterdamse gemeenteraad. Gemeente Amsterdam is de eerste grote werkgever die instemt met betaald transitieverlof.

Geen gunst, maar een recht

De wethouder voert met dit besluit een amendement uit van SP, D66, GroenLinks, Partij van de Ouderen en VVD, dat eind vorig jaar in de vorige raadsperiode is aangenomen. Een meerderheid in de raad vindt zo’n transitieverlof vergelijkbaar met zwangerschapsverlof. Het betaalde transitieverlof wordt als recht opgenomen in de arbeidsvoorwaarden van gemeente Amsterdam.

“Transgenders in transitie werden in Amsterdam vaak wel ruimhartig behandeld, maar dat was dan uit aardigheid en geheel afhankelijk van de goede wil van de desbetreffende leidinggevende”, zegt SP-raadslid Nelly Duijndam. “Nu wordt betaald transitieverlof als een recht opgenomen in de arbeidsvoorwaarden van de gemeente. Dat is weer een prachtige stap vooruit. We hopen dat andere werkgevers snel volgen.”

“Amsterdam vervult hiermee een voorbeeldfunctie voor andere organisaties,” zegt D66-raadslid Jan-Bert Vroege. “Dit verlof is geen gunst, maar een recht.”

Transitieverlof

COC en TNN zijn verheugd over dit Amsterdamse besluit. De beide belangenorganisaties pleiten al langer voor een wettelijk recht op transitieverlof.

Voor zowel werkgever als werknemer zou dat namelijk betekenden dat de transitie soepeler verloopt. Een werknemer hoeft geen gebruik te maken van de ziektewet, hiervoor vakantie-uren te gebruiken, onbetaald verlof op te nemen of bijzonder verlof te krijgen en een werkgever wordt volgens dit voorstel gecompenseerd door de overheid. Transgender ambtenaren zullen het transitieverlof bovendien niet terugzien als ziekteverzuim in hun dossier en in de beoordeling van hun functioneren zal het opnemen van transitieverlof geen rol spelen. Daarmee heeft transitieverlof hetzelfde karakter als zwangerschapsverlof.

Rotterdam

GroenLinks-raadslid Arno Bonte pleitte er eind vorig jaar in de Volkskrant voor om ook Rotterdamse gemeenteambtenaren betaald transitieverlof toe te kennen. Hij vindt dat Rotterdam als werkgever het goede voorbeeld moet geven. De financiële consequenties zijn volgens de GroenLinkser klein, gezien de beperkte groep die ervan gebruik zou maken. Het college van burgemeester en wethouders zal waarschijnlijk aan het begin van het nieuwe jaar reageren op de schriftelijke vragen van Bonte over deze kwestie.

[Bron: COC NL, TNN, Het Parool, Gemeente.nu – Foto wethouder Meliani: CC-Gemeente Amsterdam]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

International Queer & Migrant Film Festival 2018

Het international Queer & Migrant Film Festival vindt van 5 t/m 9 december in De Balie en De School in Amsterdam plaats en gaat daarna t/m 12 december op tournee naar Utrecht, Haarlem, Den Haag en Rotterdam. De volledige selectie omvat meer dan 30 speelfilms, documentaires en shorts in het teken van queer en migratie-onderwerpen uit ruim 20 verschillende landen.

Openingsfilm is de meervoudige prijswinnaar HARD PAINT (Felipe Matzembacher & Marcio Reolon, Brazilië 2018) waarin hoofdpersoon Pedro zich elke nacht onder smeert met neon verf en danst voor de webcam. Op een dag ontdekt hij dat een rivaal hem imiteert.

Dit jaar staan er nog drie Braziliaanse films geprogrammeerd: Bixa Travesty over de trans activiste Linn Da Quebrada uit Sao Paolo, Obscuro Barroco, een poëtische hommage aan het queer leven in de stad Rio de Janeiro en queer punk lesbische film The Whisper of the Jaguar die niet alleen een politieke aanklacht is maar ook een eerbetoon aan Braziliaans erfgoed zoals psychedelische rituelen en traditionele geneeswijzen van de oorspronkelijke bewoners. Alle drie films die in het licht van het huidige politieke klimaat in Brazilië en de dreigende groei van trans- en homofobie meer dan noodzakelijk zijn om de stem van gemarginaliseerde groepen te beschermen.

Hiernaast organiseert het festival meerdere debatten zoals The Sexual Objectification of Refugees and Migrant People of Colour waarin nieuwe Nederlanders bespreken hoe het is om als exotisch seksobject te worden behandeld maar geen blijvende vriendschappen op te kunnen doen en Homo-Nationalism & Pinkwashing waarin de discussie wordt aangegaan dat vrijheid en gelijkheid voor de LHBTI-gemeenschap niet vanzelfsprekend Westerse normen en waarden zijn en Queer Maroc waarbij LHBTIQ-migranten en Nederlands-Marokkaanse LHBTIQ’s samen de balans opmaken over de verschuiving in zichtbaarheid van de Marokkaanse LHBTIQ-gemeenschap in beide landen.

IQMF gaat dit jaar meerdere samenwerkingen aan met andere organisaties. Samen met D.O.L.HOUSE (o.a. van Milkshake festival) presenteert IQMF When the Beat Drops over ‘bucking’ een dansstroming die nog niet naar Europa is overgewaaid. Feministisch collectief De Bovengrondse geeft een inleiding bij Silvana over de gelijknamige Zweedse, lesbische, activistische hiphopartiest. Verdere samenwerkingen zijn met Maruf, Cinemasia, TranScreen en Storytelling Centre.

Bekijk het volledige programma op IQMF.nl en DeBalie.nl.

[Bron/Illustratie: IQMF]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?